UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Mosty drewniane


Mosty drewniane
  Cena:

przechowalnia

53,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
504
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

53,00 zł

W lutym 2007 roku AUTORZY książki otrzymali Nagrodę Ministra Budownictwa w konkursie na publikacje 2006 roku. 
 
W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat mostów drewnianych. Obiekty takie, w przeciwieństwie do mostów stalowych i betonowych, nie są obecnie często budowane w Polsce, choć na świecie nastąpił gwałtowny rozwój konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, także z udziałem pomostów betonowych, stalowych i z drewna sprężonego. Oprócz najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, zamieszczono procedury obliczeniowe według normy EN 1995-1-1 i 2. Przedstawiono rozważania na temat dynamiki i trwałości tych konstrukcji, a także zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zabezpieczania drewna przed ogniem oraz oddziaływaniami atmosferycznymi i biologicznymi. 

Spis treści:

PRZEDMOWA 
 
1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 
 
2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 
 
3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW
 
3.1. Wady i zalety drewna 
3.2. Gatunki drewna stosowane w konstrukcjach mostowych 
3.3. Właściwości fizyczne drewna 
3.3.1. Barwa drewna 
3.3.2. Ciężar własny 
3.3.3. Gęstość pozorna 
3.3.4. Wilgotność drewna 
3.3.5. Przewodność i rozszerzalność cieplna 
3.4. Właściwości mechaniczne drewna 
3.4.1. Uwagi wstępne 
3.4.2. Wytrzymałość doraźna na ściskanie 
3.4.3. Wytrzymałość doraźna na rozciąganie 
3.4.4. Wytrzymałość doraźna przy zginaniu 
3.4.5. Wytrzymałość doraźna na ścinanie 
3.4.6. Wytrzymałość długotrwała drewna 
3.4.7. Wytrzymałość zmęczeniowa drewna 
3.4.8. Współczynnik sprężystości podłużnej 
3.4.9. Moduł odkształcenia postaciowego 
3.4.10. Klasy wytrzymałości drewna według norm europejskich 
3.5. Elementy konstrukcyjne z drewna litego 
3.6. Elementy konstrukcyjne z materiałów drewnopochodnych 
3.6.1. Elementy wykonywane w technologii SCL 
3.6.2. Elementy konstrukcyjne typu PSL 
3.6.3. Sklejka budowlana 
3.6.4. Sklejka z fornirów pokrytych bakelitem 
3.6.5. Płyty wiórowe 
3.6.6. Płyty pilśniowe 
3.6.7. Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami drzewnymi 
3.7. Drewno klejone warstwowo 
3.7.1. Uwagi wstępne 
3.7.2. Produkcja elementów klejonych 
3.7.3. Tarcica na elementy klejone warstwowo 
3.7.4. Klasy wytrzymałości drewna klejonego i określenie wartości charakterystycznych 
3.7.5. Ułożenie tarcicy w elemencie z drewna klejonego 
3.7.6. Połączenia desek na długości elementu 
3.7.7. Kleje i technologia klejenia 
3.7.8. Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego 
3.8. Elementy konstrukcyjne hybrydowe 
3.8.1. Uwagi wstępne 
3.8.2. Elementy konstrukcyjne z drewna litego, drewna klejonego i sklejki 
3.8.3. Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi prętami stalowymi lub z kompozytów polimerowych 
3.9. Rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych 
3.9.1. Uwagi wstępne 
3.9.2. Połączenia ciesielskie 
3.9.3. Połączenia z udziałem elementów stalowych 
 
4. PODPORY DREWNIANE 
4.1. Uwagi wstępne 
4.2. Przyczółki 
4.2.1. Przyczółki palowe w kształcie ścian oporowych ze skrzydłami 
4.2.2. Przyczółki zatopione w nasypie 
4.2.3. Przyczółki ramownicowe i ramowo-palowe 
4.2.4. Przyczółki kaszycowe 
4.2.5. Połączenie mostu z nasypem 
4.3. Filary 
4.3.1. Uwagi wstępne 
4.3.2. Filary palowe 
4.3.3. Filary ramownicowe 
4.3.4. Filary na podwalinach 
4.3.5. Filary kaszycowe 
4.4. Izbice 
4.5. Pale drewniane 
 
5. MOSTY Z DREWNA LITEGO 
5.1. Uwagi wstępne 
5.2. Części składowe mostów z drewna litego. Zasady kształtowania konstrukcji 
5.3. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych mostów z drewna litego 
5.3.1. Mosty belkowe (leżajowe) 
5.3.2. Mosty wspornikowe 
5.3.3. Mosty rozporowe 
5.3.4. Mosty kratownicowe 
5.3.5. Mosty zadaszone 
5.3.6. Mosty wieszarowe 
5.3.7. Mosty łukowe 
5.3.8. Mosty wiszące 
5.3.9. Mosty z dźwigarami stalowymi i pomostem drewnianym 
5.3.10. Mosty zwodzone 
 
6. WSPÓŁCZESNE MOSTY DREWNIANE
 
6.1. Uwagi wstępne 
6.2. Mosty z dźwigarami z drewna klejonego 
6.2.1. Mosty belkowe 
6.2.2. Mosty płytowe 
6.2.3. Mosty ramownicowe 
6.2.4. Mosty kratownicowe i wieszarowe 
6.2.5. Mosty łukowe 
6.2.6. Mosty podwieszone 
6.2.7. Mosty wstęgowe 
6.3. Mosty hybrydowe stalowo-drewniane 
6.3.1. Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprężonymi 
6.3.2. Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami klejonymi 
6.3.3. Mosty z dźwigarami z drewna klejonego i pomostem stalowym 
 
7. WYPOSAŻENIE 
7.1. Nawierzchnia na mostach drogowych i kładkach dla pieszych 
7.1.1. Uwagi wstępne 
7.1.2. Nawierzchnia drewniana 
7.1.3. Nawierzchnia tłuczniowa i żwirowa 
7.1.4. Nawierzchnia asfaltowa na elementach drewnianych 
7.2. Chodniki i poręcze 
7.3. Bariery ochronne 
7.4. Odwodnienie 
7.5. Łożyska 
7.6. Urządzenia dylatacyjne 
7.7. Oświetlenie 
 
8. PODSTAWY ANALIZY STATYCZNEJ I DYNAMICZNEJ KONSTRUKCJI MOSTÓW DREWNIANYCH 
8.1. Uwagi wstępne 
8.2. Obliczeniowe wartości obciążeń i właściwości materiałowych 
8.3. Podstawy analizy statycznej 
8.3.1. Uwagi wstępne 
8.3.2. Specyfika pomostów z drewna sprężonego 
8.3.3. Specyfika konstrukcji zespolonych typu drewno-beton 
8.3.4. Specyfika konstrukcji ramowych, kratownicowych i łukowych 
8.4. Stany graniczne nośności 
8.4.1. Zasady ogólne 
8.4.2. Wymagania stosowane w odniesieniu do pomostów z drewna sprężonego 
8.4.3. Wymagania stosowane w odniesieniu do elementów i konstrukcji z drewna litego, klejonego i materiałów drewnopodobnych 
8.4.4. Wymagania stosowane w odniesieniu do konstrukcji zespolonych typu drewno-beton 
8.4.5. Uwzględnianie zjawiska zmęczenia 
8.5. Stany graniczne użytkowalności 
8.5.1. Uwagi ogólne 
8.5.2. Stan graniczny ugięcia 
8.5.3. Stan graniczny drgań 
8.6. Połączenia i styki z udziałem łączników metalowych 
8.6.1. Uwagi ogólne 
8.6.2. Połączenia z udziałem łączników wielokrotnych 
8.6.3. Połączenia z wieloma płaszczyznami ścinania 
8.6.4. Siły w połączeniach pod kątem do włókien 
8.6.5. Siły w połączeniach poddanych działaniu obciążeń zmiennych 
8.6.6. Nośność poprzeczna stalowych łączników trzpieniowych 
8.6.7. Połączenia typu stal-drewno 
8.6.8. Połączenia na gwoździe 
8.6.9. Połączenia na śruby 
8.6.10. Połączenia na sworznie 
8.6.11. Połączenia na wkręty 
8.6.12. Połączenia za pomocą pierścieni i płyt ścinanych 
8.6.13. Połączenia za pomocą płyt "zębatych" 
8.6.14. Połączenia klejone 
8.7. Analiza statyczno-wytrzymałościowa niektórych typów elementów hybrydowych 
8.7.1. Uwagi wstępne 
8.7.2. Belki klejone z cienkimi środnikami z płyt 
8.7.3. Belki klejone z cienkimi pasami 
8.7.4. Połączenia belek klejonych z cienkimi środnikami lub cienkimi pasami 
8.7.5. Elementy ściskane łączone mechanicznie i na klej 
8.7.6. Kratownice 
8.7.7. Stężenia 
 
9. BUDOWA MOSTÓW DREWNIANYCH 
9.1. Uwagi wstępne 
9.2. Wymagania według normy EN 1995-1-1 i EN 1995-2 
9.2.1. Materiały 
9.2.2. Połączenia klejone 
9.2.3. Montaż konstrukcji w wytwórni 
9.2.4. Transport i wznoszenie 
9.2.5. Kontrola 
9.3. Budowa mostów z drewna litego 
9.4. Budowa mostów o konstrukcji z drewna klejonego 
9.5. Przykłady montażu mostów o konstrukcji z drewna klejonego 
 
10. UTRZYMANIE MOSTÓW DREWNIANYCH 
10.1. Uwagi wstępne 
10.2. Uszkodzenia mostów drewnianych 
10.2.1. Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych 
10.2.2. Rozpoznanie uszkodzeń 
10.2.3. Przyczyny uszkodzeń 
10.3. Diagnostyka konstrukcji drewnianych 
10.3.1. Uwagi wstępne 
10.3.2. Niszczące metody badań konstrukcji drewnianych 
10.3.3. Nieniszczące metody badań drewna 
10.3.4. Przykłady uszkodzeń konstrukcji drewnianych 
10.4. Zasady przeprowadzania przeglądów nawierzchni i pomostów drewnianych 
l0.5. Zasady przeprowadzania przeglądów dźwigarów mostów drewnianych 
l0.6. Zasady przeprowadzania przeglądów podpór drewnianych 
l0.7. Zasady przeprowadzania przeglądów elementów wyposażenia mostów drewnianych 
 
11. NAPRAWA I WZMACNIANIE MOSTÓW DREWNIANYCH 
11.1. Uwagi wstępne 
11.2. Naprawa i wzmacnianie mostów z drewna litego 
11.3. Naprawa i wzmacnianie mostów z drewna klejonego 
11.3.1. Wzmacnianie konstrukcyjne 
11.3.2. Wzmacnianie metodą iniekcji 
11.4. Wzmacnianie za pomocą elementów kompozytowych 
11.4.1. Uwagi ogólne 
11.4.2. Badania laboratoryjne 
11.4.3. System złączy 
11.4.4. Długość połączenia 
11.4.5. Łączenie elementów z kompozytów polimerowych z elementami drewnianymi 
11.4.6. Przyspieszone dojrzewanie połączenia klejowego 
11.4.7. Przykłady zastosowań metody wzmacniania elementami z kompozytów polimerowych 
 
12. TRWAŁOŚĆ MOSTÓW DREWNIANYCH 
12.1. Uwagi wstępne 
12.2. Trwałość naturalna drewna 
12.3. Rodzaje uszkodzeń drewna jako materiału oraz konstrukcji mostu drewnianego 
12.3.1. Klasyfikacja uszkodzeń 
12.3.2. Uszkodzenia drewna przez grzyby 
12.3.3. Uszkodzenia drewna przez owady 
12.4. Czynniki powodujące niszczenie drewna 
12.4.1. Klasyfikacja czynników 
12.4.2. Gatunki grzybów powodujące rozkład drewna 
12.4.3. Gatunki owadów niszczące drewno 
12.5. Czynniki wpływające na trwałość konstrukcji mostów drewnianych 
12.6. Działania zwiększające trwałość mostów drewnianych 
12.6.1. Konstrukcyjne środki zapobiegawcze 
12.6.2. Zabezpieczenie przed nadmierną wilgotnością i czynnikami biologicznymi 
12.6.3. Zabezpieczenie przed oddziaływaniem promieniowania słonecznego 
12.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 
12.6.5. Zabezpieczenie przed korozją elementów stalowych w mostach drewnianych 
 
BIBLIOGRAFIA

  Cena:

przechowalnia

53,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska