UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Mechanika układu pojazd-teren w teorii i badaniach. Wybrane zagadnienia


Mechanika układu pojazd-teren w teorii i badaniach. Wybrane zagadnienia
  Cena:

przechowalnia

16,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
172
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

16,00 zł

Opracowanie obejmuje przegląd wybranych krajowych i światowych osiągnięć w dziedzinie mechaniki układu pojazd-teren, jak również dorobek naukowy i wyniki badań autora opracowania, prowadzonych w kraju jak i zagranicą. Przegląd ten dotyczy zarówno konstrukcji jak i rozwoju mechanizmów jezdnych stosowanych w maszynach i urządzeniach służących do pracy i transportu w warunkach polowych jak również współzależności zjawisk występujących pomiędzy mechanizmem jezdnym a podłożem, z którym bezpośrednio on współpracuje.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń 
 
1. WPROWADZENIE 
 
2. MECHANIZM JEZDNY A GLEBA
 
2.1. Gleba i jej właściwości 
2.2. Właściwości trakcyjne mechanizmu jezdnego 
 
3. MODELE MATEMATYCZNE OPISUJĄCE SKŁADOWE STANU NAPRĘŻENIA 
 
4. WSPÓŁZALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MECHANIZMU JEZDNEGO Z GLEBĄ
 
4.1. Równania równowagi sił działających na koło 
4.2. Wyznaczenie zagłębienia koła z warunków kinematycznych 
4.3. Modele geometrii kontaktu między elastyczną oponą i glebą 
4.4. Siły trakcyjne 
4.5. Składowe obciążenia zewnętrznego opony na przykładzie wybranych modeli 
4.6. Powierzchnia oddziaływania mechanizmu jezdnego na glebę 
4.7. Rozkład naprężeń w glebie 
4.8. Zagłębienie opony w funkcji zmiany kąta współpracy koła z glebą 
4.9. Określenie rozkładu nacisków na podstawie trójskładnikowego modelu Maxwella (model Wanjii) 
4.10. Model matematyczny rozkładu nacisków jednostkowych występujących na styku mechanizmu jezdnego z glebą 
4.11. Model rozprzestrzeniania się nacisków jednostkowych w głąb gleby 
4.12. Model matematyczny opisujący rozkład nacisków w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku jazdy 
4.13. Model empiryczny opisujący naciski jednostkowe przy wielokrotnym przejeździe opony po tym samym śladzie 
4.14. Model opisujący przyrost zagłębienia opony przy wielokrotnym przejeździe 
4.15. Wpływ ruchu pojazdu na zagęszczenie gleby 
4.16. Metody przeciwdziałania zbytniemu ugniataniu gleby 
 
5. PRZEGLĄD MECHANIZMÓW JEZDNYCH 
5.1. Kołowe mechanizmy jezdne 
5.2. Gąsienicowe mechanizmy jezdne 
5.3. Śrubowe mechanizmy jezdne 
5.4. Mechanizmy kroczące 
 
6. BADANIA PARAMETRÓW GLEBY 
6.1. Wskaźniki charakteryzujące oddziaływanie mechanizmu jezdnego na glebę 
6.2. Wskaźniki charakteryzujące ugniecenie gleby 
6.3. Wskaźniki charakteryzujące odkształcenie gleby 
6.4. Metodyka pomiarów i badania właściwości trakcyjnych gleby w warunkach polowych 
6.5. Laboratoryjne metody pomiaru parametrów gleby 
 
7. BADANIA MECHANIZMÓW JEZDNYCH 
7.1. Charakterystyki trakcyjne 
7.2.Badania trakcyjne 
7.3. Badania nacisków jednostkowych 
7.4. Nowe urządzenia do wyznaczania stanu naprężeń i przemieszczeń w glebie w układzie przestrzennym w warunkach laboratoryjnych 
7.5. Polowe stanowisko badawcze 
7.6. Mechatroniczny przetwornik naprężenia w glebie 
7.7. Konstrukcja systemu pomiarowego przemieszczeń i odkształceń w glebie 
7.8. Układ rejestracji obrazu, sterowania i akwizycji danych pomiarowych 
7.9. Miniczujniki światłowodowe 
7.10. Nanotechnologie w badaniach mechaniki gleb 
 
8. ZASTOSOWANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO OPISU ODDZIAŁYWANIA OPONY NA GLEBĘ 
8.1. Modele symulacji kontaktu opony z podłożem 
8.2. Modele opony 
8.3. Dwuwymiarowy model opony otrzymany metodą elementów skończonych 
8.4. Model opony poruszającej się po twardej nawierzchni 
8.5. Model opony wjeżdżającej na kamień lub krawężnik 
8.6. Model opony poruszającej się po miękkim podłożu 
 
9. PRZYKŁADOWE WYNIKI BADAŃ 
9.1. Wyniki trakcyjnych badań polowych 
9.2. Wyniki pomiarów nacisków w warunkach polowych 
9.3. Analiza porównawcza wyników obliczeń i wyników badań polowych 
9.4. Wyniki laboratoryjnych badań trakcyjnych wybranych opon 
9.5. Badania porównawcze sił trakcyjnych opony radialnej i diagonalnej 
9.6. Badania porównawcze opony nowej i bieżnikowanej 
9.7. Badania wpływu pochylenia występów bieżnika na wartość sił trakcyjnych 
9.8. Badania porównawcze opony i gąsienicy pneumatycznej 
9.9. Badania polowe 
9.10. Przykładowe wyniki pomiarów nacisków w osi koleiny w warunkach laboratoryjnych 
9.11. Przykładowe wyniki pomiarów nacisków w płaszczyźnie prostopadłej do osi koleiny 
9.12. Analiza porównawcza wyników badań nacisków w płaszczyźnie prostopadłej do osi koleiny i wyników obliczeń według modelu  

  Cena:

przechowalnia

16,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska