Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Modelowanie, analiza i synteza układów dynamicznych z zastosowaniem grafów wiązań PROMOCJA!
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
210
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7348-112-5

Najniższy koszt wysyłki to tylko 10,00 zł
  Cena:

przechowalnia

27,00 zł
21,00 zł

Tematyka prezentowanej pracy dotyczy grafów wiązań - metody stosowanej i rozwijanej od blisko pół wieku. Znaczna liczba prac (książek i publikacji naukowych) świadczy o dużym znaczeniu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym metody. Jest ona szczególnie atrakcyjna w odniesieniu do dziedzin techniki z natury interdyscyplinarnych, jak automatyka lub szerzej: mechatronika, gdzie jest stosowana jako skuteczne narzędzie modelowania. Metoda grafów wiązań jest bowiem uniwersalnym językiem modelowania układów dynamicznych o dowolnej, w tym także zróżnicowanej naturze fizycznej, jakimi są różnego rodzaju współczesne maszyny, urządzenia i ich elementy. 

Podstawowy i główny sposób wykorzystania tej metody w modelowaniu i analizie układów dynamicznych związany jest z opisem w przestrzeni stanu. Drugą formą modelu matematycznego, w sposób naturalny związanego z metodą grafów wiązań, są schematy blokowe lub grafy przepływu sygnałów (Masona). 
W całym dotychczasowym okresie zastosowań i rozwijania metody grafów wiązań nie brak jednak poszukiwań nowych jej interpretacji i zastosowań. Niniejsza praca należy do tej właśnie grupy opracowań. 
W pracy zaproponowano przetworzenie informacji zawartych w grafie wiązań w sposób odmienny od standardowego, a więc związanego z wyprowadzaniem równań stanu lub konstruowaniem schematów blokowych. 
Wyprowadzono związek pomiędzy grafami wiązań i grafami przepływowymi (Coatesa) oraz wskazano istotny obszar zastosowań tego sposobu interpretacji modelu w postaci grafu wiązań. Metoda bezpośredniej transformacji grafu wiązań w graf Coatesa i odpowiadający mu układ równań okazuje się podejściem szczególnie owocnym, pozwalającym na uzyskanie szeregu nowych, skutecznych narzędzi w zakresie modelowania, analizy, a także syntezy układów dynamicznych. 
W pracy przedstawiono następujące zagadnienia: 
- bezpośrednie wyprowadzanie transmitancji, równań stanu oraz równań Lagrange'a w postaci symbolicznej, 
- synteza układu o założonej impedancji, 
- zastosowanie grafów wiązań i Coatesa w metodzie transmitancji układów o parametrach rozłożonych, 
- konstruowanie modalnych grafów wiązań złożonych układów zawierających jednowymiarowe, jednorodne podukłady o parametrach rozłożonych, 
- konstruowanie modeli hybrydowych przez jednoczesne wykorzystanie dyskretyzacji przestrzennej oraz dekompozycji modalnej (modalne grafy wiązań). 
Przekształcanie grafu wiązań w graf przepływowy odnosi się do modeli liniowych. Z takimi modelami związana jest także grupa pierwszych czterech wymienionych powyżej, rozwiązanych w pracy zagadnień. Ostatni temat dotyczy budowy modeli w ogólnym przypadku nieliniowych. 
Inny podział prezentowanych w pracy zagadnień jest związany z podziałem układów na ciągłe i dyskretne (przestrzennie). Pierwsze dwie grupy wymienionych problemów dotyczą modelowania układów dyskretnych, natomiast trzecia i czwarta układów ciągłych i dyskretno-ciągłych. Ostatni temat związany jest z budowaniem przybliżonych modeli dyskretnych dla układów ciągłych. 
Zaprezentowane w pracy wyniki w postaci nowych lub zmodyfikowanych metod modelowania, analizy, a także syntezy pewnej klasy układów dynamicznych mogą być wykorzystane w komputerowo wspomaganym badaniu i projektowaniu maszyn, urządzeń i ich elementów. W szczególności można tu wspomnieć o modelowaniu na potrzeby projektowania i analizy układów automatyki, układów mechatronicznych, a także na potrzeby diagnostyki symulacyjnej, analizy wrażliwości i innych.

Spis treści:

Wykaz oznaczeń i skrótów

1. Wstęp

2. Modele matematyczne 
2.1. Grafy wiązań 
2.2. Grafy wiązań i inne modele

3. Cel i zakres pracy

4. Grafy wiązań i grafy Coatesa 
4.1. Grafy sygnałowe - informacje wstępne 
4.2. Grafy Coatesa 
4.2.1. Graf Coatesa stowarzyszony z macierzą 
4.2.2. Suma grafów Coatesa 
4.2.3. Graf Coatesa stowarzyszony z parą macierz-wektor 
4.2.4. Graf Coatesa stowarzyszony z układem równań 
4.2.5. Topologiczne metody analizy 
4.3. Wielowrotniki 
4.3.1. Definicja wielowrotnika 
4.3.2. Graf Coatesa stowarzyszony z równaniem wielowrotnika liniowego 
4.4. Przyczynowość CCAP 
4.5. Graf wiązań jako hipergraf 
4.6. Transformacja grafu wiązań w graf Coatesa 
4.7. Podsumowanie

5. Analiza symboliczna 
5.1. Wyprowadzanie transmitancji - metody bezpośrednie 
5.2. Wyprowadzanie transmitancji z zastosowaniem algebry Grassmanna 
5.2.1. Algebra Grassmanna 
5.2.2. Algorytm wyprowadzania transmitancji 
5.2.3. Możliwości uproszczenia procedury przekształceń 
5.2.4. Rozszerzenie zakresu stosowania metody 
5.3. Wyznaczanie równań stanu i równań drugiego rzędu 
5.3.1. Metoda wyznaczania równań stanu 
5.3.2. Wyznaczanie równań drugiego rzędu 
5.4. Uwagi o obliczeniach komputerowych 
5.5. Podsumowanie

6. Synteza układu o zadanej impedancji (admitancji) 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Algorytm metody 
6.3. Podsumowanie

7. Zastosowanie grafów wiązań i grafów Coatesa do modelowania i analizy układów ciągłych 
7.1. Metoda transmitancji układu o parametrach rozłożonych 
7.1.1. Funkcja Greena w analizie układów ciągłych 
7.1.2. Transmitancja układu o parametrach rozłożonych 
7.1.3. Algorytm wyznaczania transmitancji układu ciągłego jednowymiarowego 
7.1.4. Analiza układów złożonych 
7.2. Wielowrotnik układu ciągłego 
7.2.1. Wprowadzenie 
7.2.2. Wielowrotnik układu ciągłego opisanego jednym równaniem różniczkowym 
7.2.3. Pochodne elementów macierzy transmitancji 
7.3. Zastosowanie grafów wiązań i grafów Coatesa w metodzie DTFM 
7.4. Podsumowanie

8. Modalne grafy wiązań układów dyskretno-ciągłych 
8.1. Modalne grafy wiązań 
8.2. Konstruowanie modalnych grafów wiązań z zastosowaniem metody DTFM 
8.3. Modele hybrydowe 
8.3.1. Koncepcja modelu hybrydowego 
8.4. Modelowanie układów z ruchomym obciążeniem 
8.4.1. Modalny graf wiązań układu ciągłego z ruchomym obciążeniem 
8.5. Podsumowanie

9. Uwagi końcowe

Bibliografia 
Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Dodatek 1. Wielowrotnik układu opisanego układem równań różniczkowych 
Dodatek 2. Pochodne elementów macierzy transmitancji otrzymanej z układu równań różniczkowych 
Dodatek 3. Wielowrotniki wybranych układów ciągłych 
Dodatek 4. Dekompozycja modalna układów dyskretno-ciągłych

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Blinowski Andrzej, Gambin Wiktor, Konig J. A.
Rozwój technologii materiałów i konstrukcji stawia obliczeniom inżynierskim coraz wyższe wymagania związane ze stopniem trudności analizowanych zagadnień. W poprzednich rozdziałach Czytelnik zapoznał się ze złożonością i ograniczeniami rozwiązań analitycznych. Zupełnie nowe możliwości stworzyło pojawienie się elektronicznej techniki obliczeniowej. Każdego, kto styka się po raz pierwszy z metodami obliczeń na maszynach cyfrowych, uderza przede wszystkim odmienność używanego języka...
Arczewski Krzysztof P., Pietrucha Józef, Szuster Jan Tomasz
Podręcznik adresowany do studentów wyższych szkół technicznych oraz inżynierów zajmujących się dynamiką konstrukcji. Jego układ odpowiada podziałowi działań inżynierskich na modelowanie, analizę, identyfikację, pomiar i syntezę. Zawiera rozdziały poświęcone stateczności - jednej z najważniejszych właściwości układów fizycznych oraz "drganiom specjalnym" - parametrycznym, nieliniowym, samowzbudnym i losowym. Większość trudnych pojęć i metod ilustrowana jest przykładami.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-05-23 23:08
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.