Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MECHANIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Mechanika kwantowa PROMOCJA!
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
624
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 10,00 zł
  Cena:

przechowalnia

105,00 zł
81,00 zł

Nowoczesny podręcznik mechaniki kwantowej zgodny ze standardami nauczania obowiązującymi na polskich uczelniach. 
 
Konstrukcja książki jest następująca: 
? na początku autor omawia zagadnienia niezbędne do właściwego zrozumienia postulatów mechaniki kwantowej, czyli podaje wstęp matematyczny oraz przegląd zagadnień mechaniki klasycznej; 
? po tym etapie następuje przejście do tematów mechaniki kwantowej ? w kolejnych rozdziałach opisuje jej podstawowe zagadnienia: 
 
? cząstkę swobodną; 
? oscylator harmoniczny; 
? całki po trajektoriach; 
? relacje nieoznaczoności; 
? układy wielu cząstek; 
? symetrie; 
? atom wodoru; 
? spin; 
? rozpraszanie cząstek; 
? metody przybliżone; 
? zagadnienia relatywistyczne. 
 
Układ materiału zaprezentowany w podręczniku umożliwia niezależne korzystanie z części rozdziałów, dzięki czemu wykładowca może dobrać materiał stosownie do poziomu swoich studentów i ram czasowych wykładu. Dużą zaletą książki jest przejrzysty sposób prezentacji oraz liczne zadania do rozwiązania, dzięki którym studenci mogą utrwalić i pogłębić wiadomości. 
 
Pozycja przeznaczona jest dla studentów fizyki, astronomii, inżynierii środowiska, elektroniki i telekomunikacji, chemii oraz wykładowców i pracowników naukowych.

Spis treści:

Przedmowa do drugiego wydania 
Przedmowa do pierwszego wydania 
Słowo wstępne 
 
1. Wprowadzenie matematyczne
 
1.1. Przestrzenie liniowe: pojęcia podstawowe 
1.2. Przestrzenie z iloczynem skalarnym 
1.3. Przestrzenie dualne i notacja Diraca 
1.4. Podprzestrzenie 
1.5. Operatory liniowe 
1.6. Elementy macierzowe operatorów liniowych 
1.7. Przekształcenia czynne i bierne 
1.8. Zagadnienie własne 
1.9. Funkcje operatorów i pojęcia pokrewne 
1.10. Uogólnienie na przestrzeń o nieskończonym wymiarze 
 
2. Przegląd metod mechaniki klasycznej
 
2.1. Zasada najmniejszego działania i mechanika lagranżowska 
2.2. Lagranżjan cząstki w polu elektromagnetycznym 
2.3. Zagadnienie dwóch ciał 
2.4. Jak sprytna jest cząstka? 
2.5. Formalizm hamiltonowski 
2.6. Sila Lorentza w ujęciu hamiltonowskim 
2.7. Współrzędne cykliczne, nawiasy Poissona i przekształcenia kanoniczne 
2.8. Symetrie i ich konsekwencje 
 
3. Mechanika klasyczna w kłopotach
 
3.1. Cząstki i fale w fizyce klasycznej 
3.2. Doświadczenie klasyczne dla fal i cząstek 
3.3. Doświadczenie z dwiema szczelinami dla światła 
3.4. Fale materii (fale de Broglie'a) 
3.5. Wnioski 
 
4. Postulaty mechaniki kwantowej
 
4.1. Postulaty 
4.2. Omówienie postulatów I-III 
4.3. Równanie Schrödingera (stawiamy kropkę nad i oraz przekreślamy h) 
 
5. Proste zagadnienia jednowymiarowe
 
5.1. Cząstka swobodna 
5.2. Cząstka w pudle 
5.3. Równanie ciągłości dla prawdopodobieństwa 
5.4. Potencjał schodkowy: zagadnienie rozpraszania 
5.5. Doświadczenie z dwiema szczelinami 
5.6. Dwa twierdzenia 
 
6. Granica klasyczna 
 
7. Oscylator harmoniczny
 
7.1. Po co badać oscylator harmoniczny? 
7.2. Oscylator harmoniczny w mechanice klasycznej 
7.3. Kwantowanie oscylatora (w bazie położeń) 
7.4. Oscylator w bazie energii 
7.5. Przejście od bazy energii do bazy położeń 
 
8. Sformułowanie mechaniki kwantowej za pomocą całek po trajektoriach 
8.1. Przepis na wyznaczenie operatora ewolucji metodą całek po trajektoriach 
8.2. Analiza przepisu 
8.3. Wartość przybliżona U(t) dla cząstki swobodnej 
8.4. Wyznaczenie operatora ewolucji dla cząstki swobodnej metodą całek po trajektoriach 
8.5. Równoważność metody całek po trajektoriach i ujęcia Schrödingera 
8.6. Potencjały postaci V = a + bx + cx2 + dx + exx 
 
9. Zasada nieoznaczoności Heisenberga 
9.1. Wstęp 
9.2. Wyprowadzenie relacji nieoznaczoności 
9.3. Paczka falowa o najmniejszej nieoznaczoności 
9.4. Zastosowania zasady nieoznaczoności 
9.5. Relacja nieoznaczoności dla energii i czasu 
 
10. Układy o N stopniach swobody 
10. L N cząstek w przestrzeni jednowymiarowej 
10.2. Większa liczba cząstek i większy wymiar przestrzeni 
10.3. Cząstki identyczne 
 
11. Symetrie i ich konsekwencje
 
11.1. Wprowadzenie 
11.2. Niezmienniczość translacyjna w mechanice kwantowej 
11.3. Niezmienniczość względem przesunięcia w czasie 
11.4. Niezmienniczość inwersyjna 
11.5. Symetria względem odwrócenia biegu czasu 
 
12. Niezmienniczość względem obrotów i moment pędu 
12.1. Translacja w przestrzeni dwuwymiarowej 
12.2. Obroty w przestrzeni dwuwymiarowej 
12.3. Zagadnienie własne dla Lz 
12.4. Moment pędu w przestrzeni trójwymiarowej 
12.5. Zagadnienie własne dla L2 i Lz 
12.6. Rozwiązania zagadnień niezmienniczych względem obrotów 
 
13. Atom wodoru 
13.1. Zagadnienie własne 
13.2. Degeneracja w widmie wodoru 
13.3. Oszacowania liczbowe i porównanie z doświadczeniem 
13.4. Atomy o wielu elektronach i układ okresowy 
 
14. Spin
 
14.1. Wstęp 
14.2. Jaką naturę ma spin? 
14.3. Kinematyka spinu 
14.4. Dynamika spinu 
14.5. Jeszcze raz o orbitalnych stopniach swobody 
 
15. Dodawanie momentów pędu
 
15.1. Prosty przykład 
15.2. Zagadnienie ogólne 
15.3. Nieredukowalne operatory tensorowe 
15.4. Wyjaśnienie pewnych ?przypadkowych" degeneracji 
 
16. Metody wariacyjna i WKB 
16.1. Metoda wariacyjna 
16.2. Metoda WKB (Wentzela-Kramersa-Brillouina) 
 
17. Rachunek zaburzeń niezależny od czasu 
17.1. Formalizm 
17.2. Kilka przykładów 
17.3. Rachunek zaburzeń z degeneracją 
 
18. Rachunek zaburzeń zależny od czasu
 
18.1. Sformułowanie zagadnienia 
18.2. Rachunek zaburzeń pierwszego rzędu 
18.3. Wyższe rzędy rachunku zaburzeń 
18.4. Ogólne właściwości oddziaływania elektromagnetycznego 
18.5. Oddziaływanie atomów z promieniowaniem elektromagnetycznym 
 
19. Teoria rozpraszania 
19.1. Wstęp 
19.2. Przypomnienie cech rozpraszania w przestrzeni jednowymiarowej i uwagi ogólne 
19.3. Przybliżenie Borna (opis zależny od czasu) 
19.4. Born raz jeszcze (opis niezależny od czasu) 
19.5. Rozkład na fale cząstkowe 
19.6. Rozpraszanie cząstek na cząstkach 
 
20. Równanie Diraca
 
20.1. Równanie Diraca dla cząstki swobodnej 
20.2. Oddziaływanie elektromagnetyczne cząstki Diraca 
20.3. Jeszcze o relatywistycznej mechanice kwantowej 
 
21. Całki po trajektoriach - część II 
21.1. Wyznaczenie całki po trajektoriach 
21.2. Formalizm czasu urojonego 
21.3. Całki po trajektoriach dla spinu i dla fermionów 
21.4. Podsumowanie 
 
Dodatki 
A1. Odwracanie macierzy 
A2. Całki gaussowskie 
A3. Liczby zespolone 
A4. Metoda is 
 
Rozwiązania wybranych zadań 
Użyteczne stale 
Skorowidz

Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-05-23 23:33
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.