Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Metody matematyczne estymacji stanów pracy wiejskich sieci elektroenergetycznych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
122
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Wiejska sieć elektroenergetyczna została w niniejszej monografii zdefiniowana jako zbiór linii, stacji transformatorowo-rozdzielczych, łączników, dławików, kondensatorów, zabezpieczeń, urządzeń pomocniczych, współpracujących ze sobą w realizacji zadania rozdziału energii elektrycznej pomiędzy odbiorców wiejskich. Tymi odbiorcami są: gospodarstwa rolne, szkoły, ośrodki zdrowia, zlewnie mleka, drobny przemysł, usługi i inni odbiorcy z terenów wiejskich. Wiejskie sieci elektroenergetyczne dzieli się na sieci średniego napięcia SN (15 kV, rzadziej 20 kV) i sieci niskiego napięcia nn (380/220 V). Sieci średniego napięcia zasilane są z głównych punktów zasilania (GPZ), stanowiących stacje transformatorowo-redukcyjne 110 kV/15 kV. Sieci wiejskie SN zasilają przede wszystkim sieci niskiego napięcia, zlokalizowane na wsi i w małych miasteczkach oraz w małych zakładach przemysłowych i usługowych (o mocach szczytowych nieprzekraczających 100 kW). Z uwagi na duże rozproszenie odbiorców o stosunkowo małych obciążeniach i małym poborze energii elektrycznej wiejskie sieci elektroenergetyczne są najczęściej układami napowietrznymi, promieniowymi o jednostronnym zasilaniu.
W przypadku sieci niskiego napięcia układy promieniowe zasilane z jednej lub dwóch stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV są rozwiązaniami uzasadnionymi (rys. 1). W sieciach SN rozgałęzione układy promieniowe (rys. 2), obecnie często występujące, są rozwiązaniami przestarzałymi, niespełniającymi podstawowych wymagań ciągłości zasilania (rys. 2a). Sieci te powinny ulegać stopniowej przebudowie na układy magistralno-odgałęźne zasilane z dwóch lub więcej stacji 110 kV/ 15 kV (rys. 2b, 2c). W sieciach tych powinny być przewidywane punkty stałego podziału, dzielące ciągi liniowe na części jednostronnie zasilane z możliwością wzajemnego rezerwowania zasilania z poszczególnych GPZ.
Według stanu w 2000 roku długość linii rozdzielczych sieci elektroenergetycznych SN na terenach wiejskich wynosi około 200 tys. km, co stanowi około 70% ogólnej długości krajowych linii średniego napięcia, a linii sieci nn około 260 tys. km, co stanowi około 65% ogólnej długości krajowych linii niskiego napięcia.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń 
Wprowadzenie, tematyka i zakres monografii

1. Metoda probabilistyczna analizowania i prognozowania obciążeń wiejskich sieci elektroenergetycznych 
1.1. Identyfikacja procesu zmienności obciążeń 
1.2. Metoda procesów składowych analizowania zmienności obciążeń 
1.3. Metoda procesów składowych prognozowania zmienności obciążeń

2. Metoda regresji wielowymiarowej estymacji rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach rolnych 
2.1. Sformułowanie problemu 
2.2. Dobór zmiennych czynnikowych 
2.3. Model liniowy zapotrzebowania na energię elektryczną 
2.3.1. Model liniowy zapotrzebowania dla zmiennych standaryzowanych 
2.3.2. Model liniowy zapotrzebowania dla zmiennych niestandaryzowanych 
2.4. Ocena adekwatności modelu zapotrzebowania 
2.5. Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną 
2.6. Przykład estymacji zapotrzebowania na energię elektryczną

3. Metody matematyczne estymacji strat mocy i energii elektrycznej w zbiorach wiejskich sieci elektroenergetycznych 
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Estymacja strat mocy i energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach średniego napięcia zmodyfikowaną metodą zastępczych rezystancji równoważnych 
3.2.1. Kryterium tworzenia zastępczych rezystancji równoważnych 
3.2.2. Formuły matematyczne wyznaczania zastępczych rezystancji równoważnych w warunkach dostatecznej informacjio stanie sieci 
3.2.3. Formuły matematyczne wyznaczania zastępczych rezystancji równoważnych w warunkach ograniczonej informacji o stanie sieci 
3.2.4. Formuły matematyczne wyznaczania zastępczych rezystancji równoważnych na podstawie modeli regresyjnych 
3.2.5. Estymacja strat mocy i energii elektrycznej zmodyfikowaną metodą zastępczych rezystancji równoważnych 
3.3. Estymacja strat mocy i energii elektrycznej w dużych zbiorach wiejskich sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia metodą probabilistyczną 
3.3.1. Cel i zakres modelu 
3.3.2. Model matematyczny estymacji strat mocy i energii elektrycznej w dużych zbiorach sieci wiejskich

4. Metody badania i oceny odkształceń przebiegu prądu i napięcia w sieciach wiejskich 
4.1. Sformułowanie problemu 
4.2. Metody i zakres badań pomiarowych 
4.3. Metody obliczeń wyższych harmonicznych oraz współczynnika zawartości wyższych harmonicznych (THD) w napięciu i prądzie 
4.4. Wyniki obliczeń i wnioski 
4.4.1. Wartości i rozkłady wyższych harmonicznych 
4.4.2. Wartości współczynników THD

5. Metody badania i oceny asymetrii prądu i napięcia oraz wpływ tej asymetrii na straty mocy i zmiany napięcia w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia 
5.1. Sformułowanie problemu 
5.2. Metody oceny asymetrii prądu i napięcia 
5.3. Metoda oceny wpływu asymetrii na straty mocy i zmiany napięcia fazowego

6. Metody optymalizacji kompensacji mocy biernej w wiejskich sieciach rozdzielczych średniego napięcia 
6.1. Sformułowanie problemu 
6.2. Metoda całkowitych kosztów rocznych 
6.2.1. Rachunek całkowitych kosztów rocznych jako kryterium określenia optymalnego stopnia kompensacji 
6.2.2. Zasada tworzenia schematów zastępczych wiejskich sieci rozdzielczych 
6.2.3. Optymalna kompensacja mocy biernej w podstawowych układach wiejskich sieci rozdzielczych 
6.2.3.1. Wiejska sieć magistralna 
6.2.3.2. Wiejska sieć rozdzielcza promieniowo-magistralna 
6.3. Metoda mocy kwartalnych

7. Metoda programowania sieciowego wyznaczania wartości przepływów w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych zasilających odbiorców wiejskich 
7.1. Definicje i sformułowanie problemu 
7.2. Wyznaczanie maksymalnej wielkości przepływu mocy 
7.3. Wyznaczanie przepływu mocy o minimalnym koszcie 
7.4. Metoda i algorytm rozwiązywania zadania wyznaczania przepływów mocy

8. Podsumowanie i uwagi końcowe

Literatura

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Citko Tadeusz, Tunia Henryk, Winiarski Bolesław
W książce przedstawiono współczesny stan wiedzy na temat energoelektronicznych układów rezonansowych; metod analizy i projektowania oraz nowych struktur układów dla różnych zastosowań praktycznych. Obwody rezonansowe występują w urządzeniach energoelektronicznych jako podstawowe części składowe obwodów głównych przekształtników. Kształtując prąd i napięcie sinusoidalne o wysokiej częstotliwości, wspomagają procesy przełączania przyrządów półprzewodnikowych przekształtnika, minimalizując zarówno
Dmochowski Zbigniew
Elektrotermia jest działem wiedzy, która zajmuje się przemianami energii elektrycznej w energię cieplną, urządzeniami do ich realizacji oraz ich zastosowaniami technicznymi. Przemiany energii elektrycznej w energię cieplną, czyIi zjawiska elektrotermiczne, stanowią połączenie zjawisk elektrycznych i cieplnych. Mając na uwadze zjawiska elektryczne elektrotermia jest powiązana z elektryką, natomiast ze względu na zjawiska cieplne z termotechniką. Zużywanie energii elektrycznej wskazuje na związek
Gołębiowski Lesław, Kulig Tadeusz Stefan
Dynamiczny rozwój metod numerycznych oraz nowoczesnych środków obliczeniowych, udostępnianych przez nowe programy i systemy obliczeniowe, takie jak ANSYS, PSpice, Mathcad czy Matlab, sprawił, że dotychczasowe podręczniki metod numerycznych, zarówno polski
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-19 10:07
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.