UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Maszyny elektryczne


Maszyny elektryczne
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
356
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015 Wydanie IX
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Podręcznik został napisany na bazie podręcznika tej samej autorki pod tym samym tytułem. Nowe wydanie podręcznika jest lepiej dostosowane do podstawy programowej i programu nauczania oraz liczby godzin przeznaczonych na realizację treści przedmiotu maszyny elektryczne. 
Treści podręcznika zostały zaktualizowane i wzbogacone o nowe zadania wspomagające przygotowanie się do zewnętrznych egzaminów zawodowych. 
 
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników elektrycznych o specjalnościach: maszyny i aparaty elektryczne, energetyka przemysłowa, elektromechanika, zawód technik elektryk. 
 
Zawiera wiadomości o budowie, zasadzie działania, regulacji i eksploatacji maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego oraz transformatorów. Atrakcyjna forma oraz uwzględnienie rozwoju technologii w dziedzinie wytwarzania maszyn i surowców stosowanych do ich produkcji; pytania kontrolne na końcu każdego rozdziału oraz liczne tablice i skorowidz stanowią godne podkreślenia zalety tego opracowania. 
 
Uzupełnieniem podręcznika jest publikacja "Maszyny elektryczne. Ćwiczenia" tej samej autorki. 
 
Spis treści:

1. Wprowadzenie 
 
2. Ogólne wiadomości o maszynach elektrycznych
 
2.1. Zjawiska fizyczne w pracy maszyn elektrycznych 
2.2. Zasada odwracalności pracy maszyn elektrycznych 
2.3. Straty i sprawność maszyn elektrycznych 
2.4. Nagrzewanie się i stygnięcie maszyn. Rodzaje pracy 
2.5. Konstrukcja i chłodzenie maszyn elektrycznych 
2.6. Wielkości charakteryzujące pracę maszyn elektrycznych 
2.7. Właściwości ruchowe maszyn elektrycznych 
2.8. Ogólne zasady eksploatacji maszyn elektrycznych 
 
3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych 
3.1. Materiały przewodzące 
3.2. Materiały magnetyczne 
3.3. Materiały elektroizolacyjne 
3.4. Materiały konstrukcyjne 
 
4. Transformatory 
4.1. Wiadomości ogólne 
4.2. Zasada działania transformatora 
4.3. Podstawowe określenia i tabliczka znamionowa 
4.4. Budowa transformatorów 
4.4.1. Budowa transformatorów energetycznych 
4.4.2. Budowa transformatorów malej mocy 
4.5. Analiza pracy transformatora 
4.5.1. Stan jałowy i obwód magnetyczny transformatora 
4.5.2. Stan obciążenia 
4.5.3. Stan zwarcia. Zwarcie pomiarowe 
4.5.4. Stany nieustalone w pracy transformatora: włączanie transformatora i zwarcie awaryjne 
4.6. Transformatory energetyczne 
4.6.1. Transformowanie w układzie trójfazowym 
4.6.2. Układy i grupy połączeń transformatorów trójfazowych 
4.6.3. Wpływ trzeciej harmonicznej na pracę transformatora trójfazowego 
4.6.4. Obciążenie niesymetryczne transformatora trójfazowego 
4.6.5. Praca równoległa transformatorów 
4.6.6. Regulacja napięcia w transformatorze 
4.7. Straty i sprawność 
4.8. Transformatory specjalne 
4.8.1. Autotransformator 
4.8.2. Transformator trójuzwojeniowy 
4.8.3. Przekładniki 
4.8.4. Transformator do zmiany liczby faz 
4.8.5. Transformator spawalniczy 
4.8.6. Transformatory stosowane w układach elektronicznych i układach automatyki 
4.9. Typowe uszkodzenia transformatorów energetycznych 
4.10. Uproszczony projekt transformatora małej mocy 
 
5. Pola magnetyczne w maszynach elektrycznych i uzwojenia bezkomutatorowych maszyn prądu przemiennego 
5.1. Pola magnetyczne w maszynach elektrycznych i sposoby ich wytwarzania 
5.2. Rodzaje uzwojeń i sposoby ich graficznego odwzorowywania 
5.3. Łączenie uzwojeń trójfazowych 
5.4. Uzwojenia dwufazowe i jednofazowe 
5.5. Uzwojenia o przełączalnej liczbie biegunów 
5.6. Wymagania stawiane uzwojeniom 
 
6. Maszyny indukcyjne 
6.1. Wiadomości ogólne 
6.2. Budowa maszyn indukcyjnych 
6.3. Podstawowe zjawiska występujące podczas pracy maszyny indukcyjnej. Zasada działania silnika trójfazowego 
6.4. Stany pracy maszyny indukcyjnej 
6.5. Schemat zastępczy maszyny indukcyjnej 
6.6. Bilans mocy czynnej w maszynie indukcyjnej. Sprawność 
6.7. Moment elektromagnetyczny maszyny indukcyjnej 
6.7.1. Zależność między mocą i momentem 
6.7.2. Zależność momentu od poślizgu 
6.7.3. Wpływ zmian napięcia zasilającego i zmian rezystancji w obwodzie    wirnika na przebieg momentu 
6.8. Praca silnikowa maszyny indukcyjnej 
6.8.1. Bieg jałowy silnika indukcyjnego 
6.8.2. Stan zwarcia silnika indukcyjnego 
6.8.3. Stan obciążenia silnika indukcyjnego. Praca stabilna 
6.8.4. Tabliczka znamionowa silnika indukcyjnego 
6.8.5. Praca silnika indukcyjnego trójfazowego w warunkach różnych od znamionowych 
6.9. Użytkowanie silników indukcyjnych 
6.9.1. Rozruch silników indukcyjnych 
6.9.2. Zmiana kierunku wirowania i regulacja prędkości 
6.9.3. Hamowanie 
6.9.4. Typowe uszkodzenia silników indukcyjnych, ich objawy i sposoby usuwania 
6.10. Silniki indukcyjne o budowie specjalnej 
6.10.1. Silniki dwuklatkowe i głębokożłobkowe 
6.10.2. Silniki jednofazowe 
6.10.3. Silniki dwufazowe 
6.10.4. Silniki indukcyjne liniowe 
6.11. Specjalne zastosowania maszyn indukcyjnych 
6.11.1. Maszyna indukcyjna jako transformator 
6.11.2. Maszyna indukcyjna jako przesuwnik fazowy 
6.11.3. Maszyna indukcyjna jako przetwornica częstotliwości 
6.11.4. Sprzęgła indukcyjne 
6.11.5. Silnik indukcyjny w układzie łącza selsynowego 
 
7. Maszyny synchroniczne 
7.1. Wiadomości ogólne 
7.2. Budowa maszyn synchronicznych 
7.3. Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych 
7.3.1. Wiadomości ogólne 
7.3.2. Bieg jałowy prądnicy synchronicznej 
7.3.3. Schemat zastępczy i wykres wektorowy maszyny synchronicznej 
7.3.4. Zwarcie maszyny synchronicznej 
7.3.5. Praca indywidualna prądnicy - charakterystyki: zewnętrzna i regulacyjna 
7.3.6. Moc i moment obrotowy. Przeciążalność 
7.3.7. Stabilność pracy 
7.3.8. Krzywe V 
7.4. Praca równoległa maszyn synchronicznych 
7.4.1. Wiadomości ogólne 
7.4.2. Sposoby przyłączania prądnic do pracy równoległej 
7.4.3. Właściwości ruchowe prądnicy przy pracy równoległej 
7.5. Silnik synchroniczny 
7.5.1. Wiadomości ogólne 
7.5.2. Rozruch silników synchronicznych 
7.5.3. Właściwości ruchowe silnika synchronicznego 
7.6. Maszyny synchroniczne specjalne 
7.6.1. Kompensator synchroniczny 
7.6.2. Silniki reluktancyjne 
7.6.3. Silniki skokowe 
7.6.4. Silniki z magnesami trwałymi 
7.6.5. Silniki histerezowe 
7.7. Typowe uszkodzenia prądnic synchronicznych, ich objawy i sposoby usuwania 
 
8. Maszyny prądu stałego
 
8.1. Wiadomości ogólne 
8.2. Zasada działania maszyny prądu stałego 
8.3. Budowa maszyn prądu stałego 
8.4. Podstawowe określenia i układy połączeń 
8.5. Uzwojenia maszyn prądu stałego 
8.5.1. Rodzaje uzwojeń 
8.5.2. Wielkości charakterystyczne uzwojeń tworników 
8.5.3. Symetria uzwojenia i ustawienie szczotek 
8.6. Obwód magnetyczny maszyny prądu stałego 
8.7. Siła elektromotoryczna i moment w maszynie prądu stałego 
8.8. Zjawiska towarzyszące pracy maszyn prądu stałego 
8.8.1. Oddziaływanie twornika 
8.8.2. Komutacja 
8.8.3. Straty i sprawność 
8.9. Prądnice prądu stałego 
8.9.1. Wiadomości ogólne 
8.9.2. Porównanie prądnic prądu stałego 
8.10. Silniki prądu stałego 
8.10.1. Wiadomości ogólne 
8.10.2. Porównanie silników prądu stałego 
8.10.3. Rozruch silników prądu stałego 
8.10.4. Regulacja prędkości obrotowej 
8.11. Maszyny specjalne prądu stałego 
8.11.1. Prądnica unipolarna 
8.11.2. Prądnica tachometryczna 
8.11.3. Maszyny wzbudzane magnesami trwałymi 
8.11.4. Silniki z wirnikiem drukowanym 
8.11.5. Silniki wykonawcze 
8.11.6. Wzmacniacze elektromaszynowe 
8.12. Typowe uszkodzenia silników prądu stałego, ich objawy i sposoby usuwania 
 
9. Maszyny komutatorowe prądu przemiennego
 
9.1. Wiadomości ogólne 
9.2. Silniki komutatorowe jednofazowe 
9.2.1. Silnik szeregowy 
9.2.2. Silnik bocznikowy 
9.2.3. Silnik repulsyjny 
 
10. Zadania sprawdzające 
 
11. Test sprawdzający 
 
Dodatki
 
1. Podstawowe wielkości występujące w maszynach elektrycznych, ich definicje i jednostki 
2. Analogie między obwodami elektrycznymi i magnetycznymi 
3. Podstawowe zależności wykorzystywane przy obliczeniach maszyn elektrycznych 
4. Podstawowe prawa i reguły stosowane w maszynach elektrycznych 
5. Wybrane symbole graficzne transformatorów i maszyn elektrycznych 
6. Oznaczenia literowe typów silników elektrycznych 
7. Podstawowe właściwości silników indukcyjnych 
8. Porównanie właściwości silników elektrycznych 
 
Literatura 
Normy 
Indeks

  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska