UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Modelowanie procesów plastycznego płynięcia


Modelowanie procesów plastycznego płynięcia
  Cena:

Ilość

przechowalnia

7,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor: Piwnik Jan
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
264
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1992
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

7,00 zł

Podejmując się opracowania rozprawy naukowej poświęconej teoretycznym i doświadczalnym metodom mechaniki ośrodków plastycznych stanąłem przed trudnym i nietypowym zadaniem. W literaturze światowej istnieją znane opracowania z teorii plastyczności, które mogą być podręcznikami do nauczania tej dyscypliny mechaniki. Podobny charakter, ale w skromniejszym zakresie, mają opracowania. Omawiane w nich poszczególne działy mechaniki są zawężone do konkretnych zagadnień inżynierskich.
Interesującą książkę poświęconą mechanice doświadczalnej stanowi pozycja. Nawiązuje ona do różnych teoretycznych koncepcji ujęcia opisu złożonych własności mechanicznych materiału pokazując na licznych przykładach, że doświadczenie stanowi podstawę mechaniki nieliniowej.
Wszystkie wspomniane opracowania dają wyraz przekonaniu, ze w opisie teoretycznym w zakresie nieliniowego zachowania się materiałów natrafiamy na ogromne trudności. Jednocześnie przebija z nich polifoniczny ton o równorzędności badań teoretycznych i doświadczalnych w mechanice.
Potrzeby współczesnego przemysłu i różnych dziedzin życia zmuszają obecnie inżynierów mechaników do poszukiwania nowych, zaawansowanych metod opisu procesów technologicznych i pracy konstrukcji. Metody te są oparte głównie na nieliniowej mechanice ośrodka ciągłego i naukowo opracowanych wynikach doświadczeń.
Uznając doniosłą rolę zagadnień mechaniki ośrodków plastycznych w kształceniu inżynierów zaproponowałem Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Białostockiej obieralny przedmiot z modelowania przepływów plastycznych.
W pracy postanowiłem ograniczyć się do zademonstrowania atrakcyjności modelu ciała idealnie plastycznego dla rozwiązań teoretycznych oraz do doświadczalnego modelowania procesów na materiale zastępczym.

Spis treści:

PRZEDMOWA  
Literatura do przedmowy

MECHANIKA OSIOWO-SYMETRYCZNYCH PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ 
 
I. Metoda charakterystyk w analizie procesów wyciekania 
1. Wstęp 
2. Zależności podstawowe 
3. Wyznaczanie pól charakterystyk 
3.1. Procedury rozwiązania podstawowych zagadnień brzegowych 
3.2. Założone postacie pól charakterystyk i warunki brogowe 
3.3. Metoda numeryczna 
3.4. Małe stopnie redukcji (R < 0,5) 
3.5. Duże stopnie redukcji (R > 0,5) 
4. Wyznaczenie nacisku jednostkowego na stemplu 
5. Sprawdzenie kompletności rozwiązania 
6. Wyniki analizy numerycznej 
6.1. Program do analizy procesów wyiskania osiowo-symetrycznego 
6.2. Małe stopnie redukcji 
6.3. Duże stopnie redukcji 
7. Uwagi końcowe 
Literatura 
 
II. Funkcja prądu w teorii procesów wydskada 
1. Wstęp 
2. Równania i założenia podstawowe 
3. Koncepcja funkcji płynięcia 
4. Konstrukcja funkcji płynięcia 
5. Wyznaczenie pól naprężeń 
6. Podsumowanie 
Literatura 
 
MECHANIKA OŚRODKÓW SYPKICH W SILOSACH 
 
III. Stany graniczne i kinematyka ośrodka sypkiego w silosach
 
1. Wprowadzenie 
2. Założenia i zależności podstawowe 
3. Pola naprężeń w fazie spoczynku ośrodka sypkiego 
4. Pola naprężeń w fazie wypływu ośrodka sypkiego bez członów inercyjnych 
5. Dynamiczny wypływ ośrodka w fazie opróżniania silosu 
5.1. Uwagi ogólne 
5.2. Struktura pól kinematycznych 
5.3. Naprężenia i wydatek przepływu 
6. Podsumowanie wyników i dyskusja 
Literatura 
 
NIESYMETRYCZNE PRZEPŁYWY PLASTYCZNE 
 
IV. Wymuszony niesymetryczny przepływ jednootworowy (na przykładzie wyciekania)
 
1. Wprowadzenie 
2- Założenia podstawowe 
3. Pola prędkości w obszarach uplastycznionych 
4. Wyrażenia na siły wyciskania 
5. Dyskusja wyników i wnioski 
Literatura 
 
V. Wymuszony przepływ dwukanałowy (na przykładzie wyciekania) 
1. Wprowadzenie 
2. Założenia i zależności podstawowe 
2.1. Wnioski z doświadczeń i podział obszaru płynięcia na dwie strugi 
2.2. Opis pól prędkość plastycznego płynięcia w pojedynczej strudze 
3. Wzory na składowe prędkości przemieszczeń 
4. Możliwości optymalizacji procesu 
5. Podsumowanie 
Literatura 
 
MODELOWANIE PROCESÓW ODKSZTAŁCEŃ PLASTYCZNYCH NA MATERIAŁACH ZASTĘPCZYCH 
 
VI. Rozciąganie elementów płaskich z karbami
 
1. Wprowadzenie 
2. Badania doświadczalne 
2.1. Metoda badań 
2.2. Fotografie zdeformowanych siatek 
2.3. Rozkłady prędkości przemieszczeń płynięcia plastycznego 
3. Podsumowanie 
Literatura 
 
VII. Zachowanie siq pustek w materiale podczas ściskania 
1. Wstęp 
2. Metoda badań 
3. Wyniki badań 
4. Podsumowanie 
Literatura 
 
VIII. Makrodefekty materiału w polu intensywnych odkształceń plastycznych 
1. Wprowadzenie 
2. Metoda badań 
3. Wyniki badań doświadczalnych 
4. Możliwości opisu analizowanych zjawisk metodami mechaniki ośrodka ciągłego 
5. Podsumowanie 
Literatura

  Cena:

Ilość

przechowalnia

7,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska