UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Modelowanie procesów budowlanych o charakterze losowym


Modelowanie procesów budowlanych o charakterze losowym
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 5
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
279
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Książka omawia procesy produkcyjne w budownictwie, z uwzględnieniem ich losowego charakteru. Omawiane są m.in. podstawy normowania pracy, metody badania czasu pracy czy systemy masowej obsługi. Dodatkowo poddano omówiono zagadnienia modelowania procesów budowlanych i analizy procesów produkcyjnych metodami symulacyjnymi.

Spis treści:

1. Wprowadzenie (B. Hoła) 
1.1. Proces produkcyjny w budownictwie 
1.2. Probabilistyczny charakter czasu wykonania procesów produkcyjnych

2. Podstawy normowania pracy (B. Hoła) 
2.1. Cel normowania pracy 
2.2. Normy pracy i ich funkcje 
2.3. Podział czasu zmiany roboczej 
2.3.1. Podział dyspozycyjnego czasu zmiany roboczej robotnika 
2.3.2. Podział dyspozycyjnego czasu zmiany roboczej maszyn i urządzeń 
2.4. Metody normowania pracy 
2.4.1. Metody analityczne 
2.4.1.1. Metoda analityczno-obliczeniowa 
2.4.1.2. Metoda analityczno-pomiarowa 
2.4.1.3. Metody kombinowane 
2.4.2. Metody sumaryczne 
2.4.3. Metody parametryczne 
2.5. Definicje norm pracy 
2.5.1. Norma pracochłonności 
2.5.2. Norma czasu 
2.5.3. Norma ilości (wydajności) 
2.5.4. Norma obsługi 
2.5.5. Norma obsady stanowiska pracy 
2.6. Normatywy czasu wykonania 
2.7. Katalogi norm i normatywów dla robót budowlanych 
2.7.1. Katalogi nakładów rzeczowych - KNR 
2.7.2. Katalogi norm kosztorysowych robót budowlanych - KNKRB 
2.7.3. Katalogi scalonych nakładów rzeczowych - KSNR 
2.7.4. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych - KNNR 
2.7.5. Katalogi norm pracy - KNP 
2.7.6. Katalogi norm kosztorysowych - KNK - normatywy czasu pracy

3. Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej stosowane w technicznym normowaniu pracy (B. Hoła) 
3.1. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej 
3.1.1. Definicje 
3.1.2. Charakterystyki liczbowe z próby 
3.1.3. Graficzna reprezentacja wyników pomiarów 
3.2. Zmienne losowe 
3.2.1. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych 
3.2.2. Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa 
3.3. Testowanie hipotez statystycznych 
3.3.1. Testowanie hipotez o wartości parametru 
3.3.2. Weryfikacja hipotez nieparametrycznych 
3.3.3. Zmienna losowa F. Porównanie rozrzutu w dwu próbach 
3.4. Estymacja 
3.4.1. Estymacja punktowa 
3.4.2. Estymacja przedziałowa 
3.4.3. Wyznaczenie minimalnej liczebności próby 
3.5. Badanie zależności pomiędzy cechami 
3.6. Współczynnik korelacji 
3.7. Ocena dokładności linii normatywnych

4. Metody badania czasu pracy (B. Hoła) 
4.1. Badania ciągłe 
4.1.1. Pomiary chronometrażowe 
4.1.2. Fotografie dnia pracy 
4.1.3. Metody obserwacji oparte na technice filmowej i telewizyjnej 
4.2. Metoda obserwacji migawkowych

5. Metodyka opracowania normatywów i norm czasu pracy (B. Hoła) 
5.1. Przygotowanie do badań czasu pracy 
5.2. Wykonanie pomiarów 
5.3. Analiza wyników 
5.4. Opracowanie wyników badań empirycznych 
5.4.1. Obliczenia dla punktu normatywnego 
5.4.2. Obliczenia dla linii normatywnej 
5.5. Czas przygotowawczo-zakończeniowy i czas obsługi stanowiska pracy 
5.6. Ustalenie dodatku na odpoczynek 
Literatura do rozdziałów 1-5

6. Systemy masowej obsługi (B. Hoła, J. Mrozowicz) 
6.1. Definicje wykorzystywane w teorii systemów 
6.2. Struktura systemów masowej obsługi 
6.3. Wejściowy strumień zgłoszeń 
6.4. Proces obsługi 
6.5. Ważniejsze typy rozkładów strumienia wejściowego 
6.5.1. Rozkład Poissona 
6.5.2. Rozkład wykładniczy 
6.6. Ważniejsze typy rozkładów czasu obsługi 
6.6.1. Przesunięty rozkład wykładniczy 
6.6.2. Rozkład Erlanga 
6.6.3. Rozkład empiryczny (dowolny) 
6.7. Regulamin kolejki 
6.8. Klasyfikacja systemów masowej obsługi 
6.8.1. Klasyfikacja według D. G. Kendalla 
6.8.2. Klasyfikacja według A. M. Lee 
6.9. Przykłady systemów masowej obsługi w budownictwie 
6.9.1. Dwuczłonowe układy technologiczne 
6.9.2. Wieloczłonowe układy technologiczne 
6.10. Metody analizy systemów masowej obsługi

7. Analityczne metody analizy systemów masowej obsługi (B. Hoła, J. Mrozowicz) 
7.1. Modele systemów jednofazowych, jednokanałowych 
7.1.1. Model systemu typu M/M/ 1/FIFO 
7.1.2. System kolejkowy typu M/G/1/FIFO 
7.1.3. Model systemu M/Ek/ 1/FIFO 
7.1.4. Model typu M/M/l/FIFO/N 
7.2. Modele systemów jednofazowych wielokanałowych 
7.2.1. Model typu M/M/c/FlFO/N 
7.2.2. Model systemu typu M/M/c/FIFO 
7.3. Program komputerowy SMO

8. Przykłady modelowania procesów budowlanych (J. Mrozowicz) 
8.1. Badanie typu rozkładu strumieni zgłoszeń oraz czasu obsługi 
8.1.1. Przykład obliczenia liczebności próby reprezentatywnej 
8.1.2. Badanie niezależności zdarzeń 
8.1.3. Graficzna reprezentacja wyników pomiarów 
8.1.4. Weryfikacja hipotezy o rozkładzie Erlanga zmiennej losowej 
8.1.5. Weryfikacja hipotezy o rozkładzie wykładniczym zmiennej losowej 
8.2. Proces montażu budynków mieszkalnych jako system masowej obsługi 
8.2.1. Opis badanego systemu konstrukcyjno-montażowego 
8.2.2. Charakterystyka techniczna systemu 
8.2.3. Opis procesu montażu 
8.2.4. Typowe modele systemów masowej obsługi a proces montażu 
8.2.5. Przykład modelowania procesu montażu budynków mieszkalnych 
8.2.6. Dobór modeli matematycznych i ich rozwiązanie 
8.2.7. Wyznaczenie parametrów strumienia zgłoszeń i obsługi 
8.2.8. Analiza rozwiązań modeli i wnioski 
8.3. Przykład modelowania układów technologicznych ``koparki (ładowarki) - środki transportowe`` 
8.3.1. Modelowanie układów technologicznych z jedną maszyną główną 
8.3.2. Modelowanie układów technologicznych z wieloma maszynami głównymi 
Literatura do rozdziałów 6-8

9. Symulacyjne metody analizy systemów produkcyjnych (B. Hoła) 
9.1. Od systemu oryginalnego do systemu odwzorowującego 
9.2. Etapy modelowania symulacyjnego 
9.3. Definiowanie systemu rzeczywistego 
9.4. Budowa modelu symulacyjnego 
9.4.1. Symulator. Języki symulacyjne 
9.4.2. Zjawisko upływu czasu 
9.4.3. Generowanie liczb losowych 
9.5. Weryfikacja modelu symulacyjnego

10. Przykłady stosowania modeli symulacyjnych w budownictwie (B. Hoła, J. Mrozowicz) 
10.1. Układ technologiczny koparka - środki transportowe 
10.1.1. Opis systemu masowej obsługi 
10.1.2. Wyznaczenie charakterystyk modelu 
10.1.3. Opis działania modelu 
10.1.4. Przykład zastosowania modelu 
10.2. Symulacja procesu produkcji, transportu i montażu elementów prefabrykowanych 
10.2.1. Opis procesu 
10.2.2. Identyfikacja procesu produkcji transportu i montażu elementów prefabrykowanych jako systemu masowej obsługi 
10.2.3. Model symulacyjny badanego systemu 
10.2.4. Struktura programu 
10.2.5. Przeprowadzone badania symulacyjne i ich analiza 
10.2.6. Podsumowanie badań symulacyjnych 
Literatura do rozdziałów 9-10

11. Sieci Petriego (B. Hoła) 
11.1. Wprowadzenie 
11.2. Systemy warunków i zdarzeń 
11.4. Systemy miejsc i przejść 
11.5. Sieci Petriego z czasem 
11.6. Sieci z indywidualnymi znacznikami 
11.7. Inne klasy sieci Petriego 
11.8. Model procesu produkcji, transportu i montażu elementów prefabrykowanych w konwencji sieci Petriego 
Literatura do rozdziału 11

  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska