Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Nanostruktury metalicznego bizmutu w redukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych. Wytwarzanie, struktura i transport nośników ładunków.
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
53
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

11,00 zł

Szkła krzemianowe zawierające tlenki ołowiu, bizmutu czy antymonu znajdują szereg zastosowań przemysłowych w optoelektronice. W aplikacjach wykorzystuje się ich ciekawe własności fizyczne, takie jak: wysoki współczynnik absorpcji w podczerwieni, nieliniowy współczynnik załamania, duża gęstość, niska temperatura przejścia szklistego, duży współczynnik rozszerzalności cieplnej. Poza tym szkła krzemianowe wykazują dużą podatność na redukcję jonów metali w wyniku wygrzewania w atmosferze wodoru. Zmodyfikowane w ten sposób szkła ołowiowo-krzemianowe znajdują zastosowanie przy produkcji detektorów promieniowania jonizującego. Ze względu na konfigurację elektronową, masę atomową, efektywny promień jonowy i energię jonizacji, bizmut pełni podobną rolę w szkłach co ołów. Tak jak PbO, Bi2O3 obniża temperaturę topnienia szkieł, zwiększa gęstość i współczynnik załamania, łatwo ulega redukcji podczas wygrzewania w wodorze. Mimo iż pierwsze prace na temat szkieł bizmutowo-krzemianowych ukazały się w latach trzydziestych, to nadal brakuje wyników systematycznych badań nad procesem redukcji oraz własnościami fizycznymi zredukowanych szkieł. Jeszcze mniej wiadomo o redukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych. 

W pracy przedstawiono wyniki badań nad strukturą i wybranymi własnościami transportowymi redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych. 
Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem i analizą własności fizycznych szkieł o różnej zwartości bizmutu. Zbadano zmiany wartości przewodności stałoprądowej szkieł w szerokim zakresie zmian temperatury. Wykazano, że przewodnictwo elektryczne ma charakter jonowy, przy czym nośnikami ładunku są jony tlenu. Na bazie modelu perkolacji zaproponowano wyjaśnienie związku między wielkością przewodności elektrycznej i koncentracją bizmutu w badanych szkłach. 
W części drugiej omówiono wybrane zagadnienia związane z redukcją jonów bizmutu w szkłach wygrzewanych w atmosferze wodoru. Przeprowadzono analizę struktury i przewodnictwa elektrycznego powstałych w wyniku redukcji warstw zawierających metaliczny bizmut w osnowie tlenków krzemu lub germanu. Zbadano wpływ procesu topnienia i krzepnięcia bizmutu na charakter zmian przewodności elektrycznej w funkcji temperatury. 
Zbadano zależność zmian przewodności redukowanych szkieł BixSil-xO2-0,5x (0,47 =< x =< 0,67) oraz BixGel-xO2-0,5x (0,13 =< x =< 0,47) w szerokim zakresie temperatur. Na podstawie 
przeprowadzonych badań i istniejących teorii przewodnictwa elektrycznego w materiałach kompozytowych typu metal-dielektryk zaproponowano model struktury i mechanizm przewodnictwa elektrycznego redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych. Pokazano również możliwości zastosowania redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych w różnego typu detektorach promieniowania jonizującego.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. SZKŁA BIZMUTOWO-GERMANIANOWE I BIZMUTOWO-KRZEMIANOWE: SYNTEZA, STRUKTURA I PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE 
1. Wstęp 
2. Struktura krystaliczna i amorficzna układów Si-O, Ge-O, Bi-O, Bi-Ge-O i Bi-Si-O 
3. Szkta bizmutowo-germanianowe i bizmutowo-krzemianowe: wytwarzanie, struktura i przewodnictwo elektryczne 
3.1. Wytwarzanie szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
3.2. Przewodnictwo elektryczne szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
4. Podsumowanie pierwszej części pracy

CZĘŚĆ II. REDUKOWANE SZKŁA BIZMUTOWO-GERMANIANOWE I BIZMUTOWO-KRZEMIANOWE: REDUKCJA JONÓW BIZMUTU, STRUKTURA, PRZEMIANY FAZOWE I PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE 
5. Proces redukcji szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
5.1. Wybrane własności fizyczne bizmutu 
6. Struktura warstwowa zredukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
7. Własności elektryczne redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
7.1. Wpływ temperatury i czasu redukcji na przewodnictwo elektryczne szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
7.2. Perkolacyjny model powstawania warstw o przewodnictwie elektronowym w redukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
8. Wpływ przemian fazowych granul bizmutu na przewodnictwo elektryczne redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
8.1. Topnienie nanokrystalicznych granul bizmutu 
8.2. Przewodnictwo elektryczne zewnętrznej warstwy bizmutu w zredukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych 
8.3. Wpływ przemian fazowych w granulach bizmutu na przewodnictwo elektryczne wewnętrznej warstwy w zredukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
9. Przewodnictwo elektryczne wewnętrznej warstwy zredukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
9.1. Przewodnictwo elektryczne w materiałach granulastych 
9.2. Zależność przewodnictwa elektrycznego zredukowanych warstw szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych od temperatury 
10. Zastosowanie redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych w detektorach promieniowania jonizującego 
11. Podsumowanie drugiej części pracy

Bibliografia 
Dorobek naukowy autora pracy obejmujący główne publikacje na temat badań wybranych własności fizycznych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
Podziękowania 
Streszczenie wjęzyku polskim 
Streszczenie wjęzyku angielskim

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Rutkowski Jerzy
Podczas rozwiązywania każdego problemu technicznego, niezależnie od charakteru pracy zawodowej, zawsze istotne są zagadnienia związane z inżynierią materiałową. Należy przez to rozumieć świadomy dobór materiałów dla osiągnięcia zamierzonego celu. Umożliwiają to badania, prowadzone w celu wyznaczenia lub sprawdzenia, w sposób powtarzalny, istotnych właściwości materiałów i ich zależności od czynników zewnętrznych
Cyunczyk Aleksander, Sieniawski Jan
Zakres wiedzy przedstawiony w podręczniku poparty wieloletnimi wykładami autorów dla studentów kierunków mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria materiałowa. Ogranicza się do prostego i poglądowego sposobu omówienia podstawowych zagadnień, niezbędnych do zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy budową, metodami wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich a ich właściwościami.
Trzaska Maria, Trzaska Zdzisław
Monografia obejmuje zagadnienia związane z badaniem korozji materiałów metodami elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Przedstawiono w niej analizę właściwości środowisk korozyjnych oraz ich oddziaływań na różnorodne materiały. Omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu elektrochemii niezbędne do zrozumienia mechanizmów procesów korozji oraz badania ich metodami elektrochemicznymi.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-22 12:20
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.