UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Nanostruktury metalicznego bizmutu w redukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych. Wytwarzanie, struktura i transport nośników ładunków.


Nanostruktury metalicznego bizmutu w redukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych. Wytwarzanie, struktura i transport nośników ładunków.
  Cena:

Ilość

przechowalnia

11,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
53
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

11,00 zł

Szkła krzemianowe zawierające tlenki ołowiu, bizmutu czy antymonu znajdują szereg zastosowań przemysłowych w optoelektronice. W aplikacjach wykorzystuje się ich ciekawe własności fizyczne, takie jak: wysoki współczynnik absorpcji w podczerwieni, nieliniowy współczynnik załamania, duża gęstość, niska temperatura przejścia szklistego, duży współczynnik rozszerzalności cieplnej. Poza tym szkła krzemianowe wykazują dużą podatność na redukcję jonów metali w wyniku wygrzewania w atmosferze wodoru. Zmodyfikowane w ten sposób szkła ołowiowo-krzemianowe znajdują zastosowanie przy produkcji detektorów promieniowania jonizującego. Ze względu na konfigurację elektronową, masę atomową, efektywny promień jonowy i energię jonizacji, bizmut pełni podobną rolę w szkłach co ołów. Tak jak PbO, Bi2O3 obniża temperaturę topnienia szkieł, zwiększa gęstość i współczynnik załamania, łatwo ulega redukcji podczas wygrzewania w wodorze. Mimo iż pierwsze prace na temat szkieł bizmutowo-krzemianowych ukazały się w latach trzydziestych, to nadal brakuje wyników systematycznych badań nad procesem redukcji oraz własnościami fizycznymi zredukowanych szkieł. Jeszcze mniej wiadomo o redukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych. 

W pracy przedstawiono wyniki badań nad strukturą i wybranymi własnościami transportowymi redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych. 
Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem i analizą własności fizycznych szkieł o różnej zwartości bizmutu. Zbadano zmiany wartości przewodności stałoprądowej szkieł w szerokim zakresie zmian temperatury. Wykazano, że przewodnictwo elektryczne ma charakter jonowy, przy czym nośnikami ładunku są jony tlenu. Na bazie modelu perkolacji zaproponowano wyjaśnienie związku między wielkością przewodności elektrycznej i koncentracją bizmutu w badanych szkłach. 
W części drugiej omówiono wybrane zagadnienia związane z redukcją jonów bizmutu w szkłach wygrzewanych w atmosferze wodoru. Przeprowadzono analizę struktury i przewodnictwa elektrycznego powstałych w wyniku redukcji warstw zawierających metaliczny bizmut w osnowie tlenków krzemu lub germanu. Zbadano wpływ procesu topnienia i krzepnięcia bizmutu na charakter zmian przewodności elektrycznej w funkcji temperatury. 
Zbadano zależność zmian przewodności redukowanych szkieł BixSil-xO2-0,5x (0,47 =< x =< 0,67) oraz BixGel-xO2-0,5x (0,13 =< x =< 0,47) w szerokim zakresie temperatur. Na podstawie 
przeprowadzonych badań i istniejących teorii przewodnictwa elektrycznego w materiałach kompozytowych typu metal-dielektryk zaproponowano model struktury i mechanizm przewodnictwa elektrycznego redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych. Pokazano również możliwości zastosowania redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych w różnego typu detektorach promieniowania jonizującego.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. SZKŁA BIZMUTOWO-GERMANIANOWE I BIZMUTOWO-KRZEMIANOWE: SYNTEZA, STRUKTURA I PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE 
1. Wstęp 
2. Struktura krystaliczna i amorficzna układów Si-O, Ge-O, Bi-O, Bi-Ge-O i Bi-Si-O 
3. Szkta bizmutowo-germanianowe i bizmutowo-krzemianowe: wytwarzanie, struktura i przewodnictwo elektryczne 
3.1. Wytwarzanie szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
3.2. Przewodnictwo elektryczne szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
4. Podsumowanie pierwszej części pracy

CZĘŚĆ II. REDUKOWANE SZKŁA BIZMUTOWO-GERMANIANOWE I BIZMUTOWO-KRZEMIANOWE: REDUKCJA JONÓW BIZMUTU, STRUKTURA, PRZEMIANY FAZOWE I PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE 
5. Proces redukcji szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
5.1. Wybrane własności fizyczne bizmutu 
6. Struktura warstwowa zredukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
7. Własności elektryczne redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
7.1. Wpływ temperatury i czasu redukcji na przewodnictwo elektryczne szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
7.2. Perkolacyjny model powstawania warstw o przewodnictwie elektronowym w redukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
8. Wpływ przemian fazowych granul bizmutu na przewodnictwo elektryczne redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
8.1. Topnienie nanokrystalicznych granul bizmutu 
8.2. Przewodnictwo elektryczne zewnętrznej warstwy bizmutu w zredukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych 
8.3. Wpływ przemian fazowych w granulach bizmutu na przewodnictwo elektryczne wewnętrznej warstwy w zredukowanych szkłach bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
9. Przewodnictwo elektryczne wewnętrznej warstwy zredukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
9.1. Przewodnictwo elektryczne w materiałach granulastych 
9.2. Zależność przewodnictwa elektrycznego zredukowanych warstw szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych od temperatury 
10. Zastosowanie redukowanych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych w detektorach promieniowania jonizującego 
11. Podsumowanie drugiej części pracy

Bibliografia 
Dorobek naukowy autora pracy obejmujący główne publikacje na temat badań wybranych własności fizycznych szkieł bizmutowo-germanianowych i bizmutowo-krzemianowych 
Podziękowania 
Streszczenie wjęzyku polskim 
Streszczenie wjęzyku angielskim

  Cena:

Ilość

przechowalnia

11,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska