UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Optyka okularowa


Optyka okularowa
  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor: Zając Marek
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
404
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Książka ta powstała jako materiał pomocniczy dla studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (kierunku Inżynieria Optyczna) a także studentów prowadzonych na tym Wydziale studiów podyplomowych uczestniczących w zajęciach pt. Elementy optometru oraz Pomiary refrakcji. Jej układ i zawartość odpowiada w zasadniczej części treści wymienionych wykładów.
Do właściwego korzystania materiału zawartego w książce należy znać optykę geometryczną (w stopniu co najmniej odpowiadającym kursowi Wstęp do optyki), a także elementy instrumentoznawstwa optycznego, materiałoznawstwa optycznego i technologii optycznych.
W gromadzeniu materiałów wielką pomoc stanowiły referaty seminaryjne wygłaszane przez studentów uczestniczących w prowadzonych przeze mnie zajęciach za co w tym miejscu wyrażam im swą wdzięczność. Ich prace przyczyniły się w dużym stopniu do wypełnienia książki treścią.
Interesujące materiały uzyskałem od dwóch instytucji szczególnego rodzaju: Museo delii Occiali w Pieve di Cadore oraz Ernst Abbe Stiftung w Jenie. Dziękuję im za udostępnienie materiałów związanych z historią okularów.
Nieocenioną pomoc uzyskałem ze strony JZO Sp. z o. o. Wyraziła się ona zarówno w udostępnieniu rozmaitego rodzaju materiałów jak też wsparciu finansowym, bez czego nie udałoby się wydać tej książki.
Wielce mobilizujące były dla mnie słowa zachęty ze strony p. Waldemara Maciejewskiego, wydawcy Ogólnopolskiego Kuriera Oftalmicznego "OKO", oraz przedstawicieli Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej z p. Janem Witkowskim na czele, którzy wielokrotnie ukazywali mi potrzebę napisania podręcznika z zakresu optyki okularowej i optometru.
W przygotowywaniu redagowaniu tej pozycji pomagało mi szereg osób. Byli to między innymi Koledzy i Współpracownicy z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej: dr Bogusława Dubik, prof. Jerzy Nowak, prof. Henryk Kasprzak.
Szczególne podziękowania jestem winien p. inż. Piotrowi Michałowskiemu, który przeczytał maszynopis tej pracy i wniósł do niej wiele uwag i poprawek. Pomógł mi w ten sposób uniknąć szeregu poważnych błędów.

Spis treści:

1. Historia optyki okularowej 
1.1. Początki wiedzy optycznej 
1.2. Pierwsze okulary 
1.3. Rozwój optyki i nauki o widzeniu 
1.4. Rozwój okularów 
1.5. Soczewki kontaktowe 
1.6. Optyka, oftalmika i optometria 
 
2. Oko 
2.1. Budowa anatomiczna 
2.2. Układ optyczny oka 
2.3. jakość odwzorowania dawanego przez układ optyczny oka 
 
3. Jakość widzenia 
3.1. Podstawowe pojęcia 
3.2. Dwupunktowa zdolność rozdzielcza 
3.3. Ostrość wzroku 
3.4. Wyznaczanie ostrości wzroku metodą Dondersa 
3.4.1. Ułamek Snellena 
3.4.2. Rodzaje tablic i optotpów 
3.4.3. Miary wielkości optotypów i ostrości wzroku 
3.4.4. Warunki badania 
3.5. Funkcja psychometryczna 
3.6. Funkcja wrażliwości na kontrast 
3.7. Testery widzenia 
 
4. Wady refrakcji i ich korekcja 
4.1. Oko miarowe 
4.2. Oko niemiarowe - wady refrakcji 
4.2.1. Krótkowzroczność 
4.2.2. Nadwzroczność 
4.2.3. Astygmatyzm 
4.2.4. Skala TABO 
4.3. Układ optyczny oko - okulary 
4.4. Korekcja krótkowzroczności i nadwzroczności 
4.5. Korekcja astygmatyzmu 
 
5. Jednoogniskowe soczewki korekcyjne
 
5.1. Soczewki sferyczne 
5.2. Zasady konstrukcji soczewek okularowych 
5.3. Soczewki lentikularne 
5.4. Pomiar mocy soczewek okularowych 
5.4.1. Sferometr 
5.4.2. Frontofokomierz (dioptromierz) 
5.4.3. Metoda neutralizacji 
5.5. Jednoogniskowe soczewki sferyczne - porównanie materiałów 
 
6. Presbyopia 
6.1. Wiek a akomodacja 
6.2. Korekcja presbyopii 
6.2.1. Presbyopia i krótkowzroczność 
6.2.2. Presbyopia i nadwzroczność 
6.2.3. Presbyopia i astygmatyzm 
6.3. Nadwzroczność starcza 
6.4. Okulary w presbyopii 
6.5. Szkła wieloogniskowe 
6.5.1. Szkła okularowe dwuogniskowe sferyczne 
6.5.2. Szkła okularowe dwuogniskowe z widoczną linią podziału 
6.5.3. Szkła okularowe dwuogniskowe z segmentem wtapianym 
6.6. Soczewki okularowe progresywne 
 
7. Widzenie obuoczne
 
7.1. Przestrzenność widzenia 
7.1.1. Akomodacja 
7.1.2. Konwergencja 
7.1.3. Pole widzenia 
7.1.4. Widzenie stereoskopowe 
7.2. Zez 
7.2.1. Forie i tropie 
7.2.2. Określanie kąta zeza 
7.3. Zależność akomodacji i konwergencji 
7.3.1. Wykres akomodacja-konwergencja 
7.3.2. Eksperymentalne wyznaczanie furii 
7.3.3. Możliwości korekcji furii 
7.3.4. Określenie punktu bliskiego konwergencji 
7.4. Niewspółmierność fiksacyjna i furia asocjacyjna 
7.5. Niektóre techniki ćwiczenia widzenia dwuocznego 
7.5.1. "Rozpychanie" konwergencji 
7.5.2. "Huśtanie" akomodacji i konwergencji 
7.5.3. Ćwiczenia fuzji 
 
8. Pomiar refrakcji oka 
8.1. Zasady pomiaru refrakcji 
8.2. Metody i przyrządy do pomiaru obiektywnego 
8.2. Optometry 
8.2.2. Skiaskopia 
8.2.3. Keratometria 
8.2.3.1. Keratoskop Placido 
8.2.3.2. Keratometr Javala-Schiotza 
8.2.4.. Oftalmoskopia 
8.2.5. Refraktometria 
8.3. Metody subiektywne 
8.3.1. Wyposażenie do subiektywnego pomiaru refrakcji 
8.3.2. Pomiar składowej sferycznej refrakcji 
8.3.2.1. Metoda mgłowa 
8.3.2.2. Metoda Dondersa 
8.3.2.3. Test czerwono-zielony 
8.3.3. Pomiar astygmatyzmu 
8.3.3.1. Metoda mgłowa 
8.3.3.2. Cylinder skrzyżowany 
8.4. Badanie widzenia obuocznego 
8.5. Uwagi o doborze korekcji 
 
9. Centrowanie soczewek okularowych 
9.1. Pryzmatyczność wywołana decentracją soczewki 
9.1.1. Wzór Prentice'a 
9.1.2. Decentracja soczewek sferycznych 
9.1.3. Decentracja soczewek cylindrycznych 
9.1.4. Decentracja soczewek sferocylindrycznych 
9.1.S. Prezentacja graficzna 
9.2. Centrowanie soczewek jednoogniskowych 
9.3 Centrowanie soczewek dwuogniskowych 
 
10. Oprawki okularowe
 
10.1. Rodzaje oprawek okularowych 
10.2. Konstrukcja oprawek okularowych 
10.3. Wymiarowanie oprawek okularowych 
10.4. Materiały na oprawki okularowe 
10.5. Wybór i dopasowanie oprawki 
10.6. Sprawdzenie możliwości wstawienia soczewki do oprawki 
 
11. Zakład optyczny 
11.1. Organizacja zakładu optycznego 
11.1.1. Sklep 
11.1.2. Pracownia optyczna 
11.2. Klient w zakładzie optycznym 
11.2.1. Przyjęcie zlecenia 
11.2.2. Dobór oprawek 
11.2.3. Kontrola wykonanych okularów 
11.2.3. Wydawanie gotowych okularów 
 
12. Soczewki kontaktowe 
12.1. Kształt soczewek kontaktowych 
12.2. Soczewki kontaktowe w presbyopii 
12.3. Materiały na soczewki kontaktowe 
12.4. Metody wytwarzania soczewek kontaktowych 
12.5. Porównanie korekcji okularowej i kontaktowej 
12.6. Dobieranie soczewek kontaktowych 
12.7. Miękkie soczewki kontaktowe 
12.8. Specjalne zastosowania soczewek kontaktowych 
 
Literatura 
Skorowidz

  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska