UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Obsługa klienta. Prawo pracy. Higiena pracy


Obsługa klienta. Prawo pracy. Higiena pracy
  Cena:

przechowalnia

17,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
116
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004 - wyd. II
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

17,00 zł

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów liceum profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym, do bloku tematycznego - Obsługa klienta. 
Zawiera wiadomości ogólne na temat prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym naciskiem na prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Omówiono w nim przepisy prawa regulowane kodeksem pracy (m.in. rodzaje umów o pracę, nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, zasady wynagradzania, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, system ochrony pracy, odpowiedzialność za naruszenie prawa pracy) oraz europejskie prawo pracy. Spośród ważnych zagadnień bhp scharakteryzowano czynniki bhp, wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach pracy, przedstawiono zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki ich lekceważenia, ochronę pracowników przed czynnikami zagrożeń oraz ryzyko zawodowe i jego miary. 
Stan prawny aktualny na 2004 rok. 
 
Spis treści:

Część 1 PRAWO PRACY 
 
1. Wprowadzenie 
 
2. Podstawowe zasady prawa pracy 
 
3. Stosunek pracy a zatrudnienie
 
3.1. Pojęcie, rodzaje i cechy zatrudnienia 
3.2. Stosowanie umów cywilnoprawnych do świadczenia pracy 
 
4. Nawiązanie stosunku pracy
 
4.1. Rodzaje umów o pracę 
4.2. Treść umowy o pracę 
4.3. Forma umowy o pracę 
4.4. Inne podstawy nawiązania stosunku pracy 
 
5. Rozwiązanie umowy o pracę 
5.1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę 
5.2. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron 
5.3. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem 
5.4. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy 
5.5. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia 
5.6. Świadectwo pracy 
5.7. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy 
 
6. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy 
 
7. Wynagrodzenie za pracę
 
7.1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę 
7.2. Podstawy ustalenia wynagrodzenia za pracę 
7.3. Składniki wynagrodzenia 
7.4. Ochrona wynagrodzenia za pracę 
 
8. Czas pracy 
8.1. Pojęcie czasu pracy 
8.2. Podstawowy wymiar czasu pracy 
8.3. Okresy odpoczynku 
8.4. Przedłużony wymiar czasu pracy 
8.5. Praca w ruchu ciągłym 
8.6. Przerywany czas pracy 
8.7. Zadaniowy czas pracy 
8.8. Przerwa w pracy 
8.9. Indywidualny rozkład czasu pracy 
8.10. System skróconego tygodnia pracy 
8.11. System czasu pracy w piątki, soboty, niedziele i święta 
8.12. Skrócony czas pracy 
8.13. Praca w godzinach nadliczbowych 
8.14. Czas dyżuru 
8.15. Czas podróży służbowej 
8.16. Praca w nocy oraz w niedziele i święta 
 
9. Urlopy wypoczynkowe 
9.1. Prawo do urlopu i wymiar urlopu 
9.2. Urlop proporcjonalny 
9.3. Zasady udzielania urlopu 
 
10: Ochrona pracy
 
10.1. System ochrony pracy w Polsce 
10.2. Ochrona pracy kobiet 
10.3. Ochrona pracy młodocianych 
10.4. Ochrona pracy osób niepełnosprawnych 
10.5. Profilaktyczna ochrona zdrowia w prawie pracy 
 
11. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 
11.1. Uwagi ogólne 
11.2. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej 
11.3. Wypadki w drodze do pracy i z pracy 
11.4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 
11.5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
 
12. Nadzór państwa nad warunkami pracy 
 
13. Postępowanie w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy
 
13.1. Postępowanie przed komisją pojednawczą 
13.2. Postępowanie przed sądem pracy 
13.3. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy 
 
14. Odpowiedzialność za naruszenie prawa pracy 
14.1. Rodzaje odpowiedzialności 
14.2. Odpowiedzialność porządkowa pracowników 
14.3. Odpowiedzialność materialna pracowników 
14.4. Odpowiedzialność majątkowa pracodawców 
14.5. Odpowiedzialność karna pracodawców 
 
15. Status bezrobotnego 
 
16. Europejskie prawo pracy 
 
Część 2. HIGIENA PRACY 
 
17. Wiadomości wstępne 
 
18. Zadania higieny 
 
19. Czynniki bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
20. Wymagania higieniczno-sanitarne
 
20.1. Ogólne wymagania dla całego terenu zakładu pracy 
20.2. Ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń pracy 
20.3. Ogólne wymagania dotyczące oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy 
20.4. Ogólne wymagania dotyczące temperatury i ruchu powietrza w pomieszczeniach pracy 
20.5. Ogólne wymagania dotyczące hałasu i drgań 
20.6. Ogólne wymagania dotyczące czynników zagrożeń chemicznych w środowisku pracy 
20.7. Ogólne wymagania dotyczące procesu pracy 
20.8. Ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 
 
21. Zasady i kierunki kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 
 
22. Skutki zagrożeń w środowisku pracy 
 
23. Ochrona pracowników przed czynnikami zagrożeń 
 
24. Ryzyko zawodowe i jego miary 
 
25. Aspekty ekonomiczne bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Wykaz aktów normatywnych

  Cena:

przechowalnia

17,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska