UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Kompleksy metali z jonami chinolino-2-karboksylanowym i 9,10-dihydro-9-okso-10-akrydynooctanowym - badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne


Kompleksy metali z jonami chinolino-2-karboksylanowym i 9,10-dihydro-9-okso-10-akrydynooctanowym - badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
80
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Renesans chemii koordynacyjnej obserwowany od kilkunastu lat jest spowodowany rosnącym znaczeniem metali w biologii i medycynie oraz pojawieniem się nowych materiałów, takich jak magnesy molekularne (MMS) czy organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe (MOF) [1]. Około jedna trzecia znanych enzymów to metaloenzymy. Jony metali pełnią w nich przede wszystkim rolę centrów aktywnych, szczególnie w trudnych, wieloelektronowych procesach utlenienia-redukcji, takich jak wydzielenie ditlenu (fotosynteza), wiązanie azotu czy aktywacja ditlenu. Przykładem metalu wszędobylskiego w przyrodzie jest żelazo, enzymy żelazowe badane są od dziesiątków lat [2]. Biochemia niklu oraz odkrycie i scharakteryzowanie wielu nowych enzymów niklowych to z kolei osiągnięcia ostatniego okresu [3, 4]. Zadanie chemii koordynacyjnej polegające na otrzymaniu i zbadaniu właściwości spektroskopowych i magnetycznych tzw. analogów strukturalnych lub funkcjonalnych centrów enzymatycznych, jest ciągle aktualne. Szczegółowa korelacja struktury elektronowej z geometrią związków modelowych umożliwia wyjaśnienie procesów przebiegajacych w enzymach [5, 6, 7].
Domeną inżynierii kryształów jest badanie oddziaływań międzycząsteczkowych prowadzących przez procesy samoskupienia do wielowymiarowych struktur (1D, 2D, 3D) o różnych funkcjach. Struktury i właściwości układów supramolekularnych są często bardziej interesujące i ważkie niż te same cechy związków wyjściowych. Najlepiej znanym przykładem procesu samoskupienia ilustrującym podaną tezę jest tworzenie się podwójnych helis kwasów nukleinowych i ich nadrzędna rola w organizmach [8]. Reguły wypracowane przez inżynierię kryształów dla związków organicznych stosują się w pełni do związków koordynacyjnych. Związki kompleksowe zawierające peryferyjne grupy zdolne do tworzenia wiązań wodorowych są dobrymi substratami w syntezach supramolekularnych [9]. Słabe oddziaływania aromatyczne typu z .. 7c oraz oddziaływania C-H--pi także odgrywają ważna rolę w procechach

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń
wstęp

1. Badania kompleksów metali przęjściowych z jonem chinolino-2-karboksylanowym
1.1. Preparatyka kompleksów
1.2. Omówienie struktury kompleksów metali przejściowych z jonem jonem chinolino-2-karboksylanowym
1.2.1. Struktury utworzone z udziałem silnego wiązania wodorowego
1.2.2. Oddziaływania typu C-H---O
1.2.3. Oddziaływania typu
1.2.4. Architektura kryształu
1.2.5. Architektura kryształu
1.3. Właściwości spektroskopowe i magnetyczne kompleksów z jonem chinolino-2-karboksylanowym
1.3.1. Spektroskopia oscylacyjna
1.3.2. Spektroskopia elektronowa, spektroskopia Mossbauera, badania magnetyczne oraz spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego
1.4. Badanie procesów desorpcji i resorpcji kwasu octowego przez kompleks

2. Badania kompleksów metali z jonem 9,10-dihydro-9-okso-IO-akrydynooctanowym
2.1. Preparatyka kompleksów
2.2. Omówienie struktury związków
2.2.1. Struktura kompleksów
2.2.2. Struktura kompleksu
2.2.3. Struktura kompleksu
2.2.4. Struktura kompleksu
2.2.5. Struktura kompleksu
2.3. Właściwości spektroskopowe i magnetyczne kompleksów z jonem 9,10-dihydro-9-okso10-akrydynooctanowym
2.3.1. Spektroskopia oscylacyjna
2.3.2. Spektroskopia elektronowa, badania magnetyczne i spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego

3. Metody pomiarowe

4. Podsumowanie

Contents:

Literatura

List of symbols Introduction

1. Study of transition metal complexes with quinoline-2-carboxyl ate ion
1.1. Preparation of complexes
1.2. Description of structure of transition metal complexes with quinoline-2-carboxylate ion
1.2.1. Structures created by strong hydrogen bond
1.2.2. Interactions of the C-H .O type
1.2.3. Interactions of the C-H.g type
1.2.4. Crystal architecture of complex
1.2.5. Crystal architecture of  complex
1.3. Spectroscopic and magnetic properties of complexes with quinoline-2 -carboxyl ate ion
1.3.1. Vibrational spectroscopy
1.3.2. Electronic spectroscopy, Mossbauer spectroscopy, EPR spectroscopy and magnetic
study
1.4. Study of acetic acid desorption and sorption for H complex

2. Study of metal complexes with 9,10-dihydro-9-oxo-l0-acridineacetate ion
2.1. Preparation of complexes
2.2. Description of structure of compounds
2.2.1. Structure of  complexes
2.2.2. Structure of  complex
2.2.3. Structure of  complex
2.2.4. Structure of  complex
2.2.5. Structure of  complex
2.3. Spectroscopic and magnetic properties of complexes with 9,10-dihydro-9-oxo-10acridineacetate ion
2.3.1. Vibrational spectroscopy
2.3.2. Electronic spectroscopy, EPR spectroscopy and magnetic study

3. Experimental methods

4. Summary

References
Summary in English
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska