UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Psychoterapia. Badania i szkolenie. Podręcznik akademicki


Psychoterapia. Badania i szkolenie. Podręcznik akademicki
  Cena:

przechowalnia

67,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
589
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2006 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

67,00 zł

Trzeci tom podręcznika akademickiego przedstawia informacje na temat strategii badań nad psychoterapią oraz wyniki badań nad efektywnością psychoterapii oraz szkolenia w psychoterapii realizowanego w ramach poszczególnych nurtów, szkół terapeutycznych. Zawiera ponadto część prezentującą autorskie propozycje szkolenia w psychoterapii ? program szkolenia realizowany w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Spis treści:

Wstęp (Lidia Grzesiuk, Elżbieta Galińska) 
 
Część pierwsza 
BADANIA NAD PSYCHOTERAPIĄ 
 
Rozdział 1. MODELE BADAŃ NAD PSYCHOTERAPIĄ
 
1.1. Założenia i cele badawcze (Urszula Jakubowska) 
1.2. Strategia badań nad psychoterapią (Urszula Jakubowska) 
1.2.1. Model studium przypadku 
1.2.2. Model korelacyjny 
1.2.3. Model eksperymentalno-naturalistyczny 
1.2.4. Model eksperymentalno-laboratoryjny 
1.3. Uwagi końcowe (Urszula Jakubowska) 
 
Rozdział 2. WYNIKI BADAŃ NAD UCZESTNICTWEM W PSYCHOTERAPII I REZYGNACJĄ Z NIEJ 
2.1. Motywy podejmowania psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
2.2. Problemy związane z aktywną rekrutacją pacjentów do terapii (Jadwiga Rakowska) 
2.3. Czynniki związane z przyjęciem pacjentów na psychoterapię (Jadwiga Rakowska) 
2.4. Odmowa podjęcia psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
2.5. Rezygnacja z psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
2.5.1. Częstotliwość rezygnowania pacjentów z psychoterapii 
2.5.2. Czynniki związane z rezygnacją z psychoterapii 
2.6. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska) 
 
Rozdział 3. PROBLEMY METODOLOGICZNE BADAŃ NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII 
3.1. Czynniki specyficzne i niespecyficzne (Jadwiga Rakowska) 
3.2. Trudności związane z oceną rezultatów psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
3.3. Wpływ nieformalnej pomocy psychologicznej na rezultaty psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
3.4. Podręczniki prowadzenia psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
3.5. Przykłady badań będących podstawą oceny skuteczności psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
3.6. Efektywność terapii prowadzonej na użytek badań i w warunkach praktyki klinicznej (Jadwiga Rakowska) 
3.7. Sumowanie wyników wielu badań - metaanaliza (Jadwiga Rakowska) 
 
Rozdział 4. WYNIKI BADAŃ NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII PODSUMOWANE W METAANALIZACH
 
4.1. Porównanie oddziaływania psychoterapii i braku oddziaływania (Jadwiga Rakowska) 
4.2. Porównanie oddziaływania psychoterapii i oddziaływania relacji terapeutycznej (Jadwiga Rakowska) 
4.3. Porównanie oddziaływania różnych form psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
4.3.1. Badania niewykazujące różnic w skuteczności metod psychoterapii 
4.3.2. Badania wykazujące różnice w skuteczności metod psychoterapii - efekty interakcyjne 
4.4. Porównanie skutków bezpośrednich i odroczonych (Jadwiga Rakowska) 
4.5. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska) 
 
Rozdział 5. SPECYFICZNE INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE W TERAPII OKREŚLONYCH PROBLEMÓW KLINICZNYCH 
5.1. Depresja (Jadwiga Rakowska) 
5.1.1. Terapia poznawcza 
5.1.2. Terapia behawioralna 
5.1.3. Trening umiejętności rozwiązywania problemów 
5.1.4. Terapia interpersonalna 
5.1.5. Terapia małżeńska 
5.2. Lęk uogólniony (Jadwiga Rakowska) 
5.2.1. Terapia poznawczo-behawioralna 
5.2.2. Trening relaksacji 
5.3. Fobia społeczna (Jadwiga Rakowska) 
5.3.1. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk 
5.3.2. Połączenie ekspozycji na bodźce, które wywołują lęk, z rekonstrukcją przekonań 
5.4. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (Jadwiga Rakowska) 
5.4.1. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk i zapobieganie reakcji kompulsyjnej 
5.4.2. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk i zapobieganie reakcji kompulsyjnej z udziałem członka rodziny 
5.4.3. Terapia poznawcza 
5.5. Agorafobia (Jadwiga Rakowska) 
5.5.1. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk 
5.5.2. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk wspomagana przez partnera 
5.6. Panika (Jadwiga Rakowska) 
5.6.1. Terapia poznawcza 
5.6.2. Terapia behawioralno-poznawcza 
5.6.3. Ekspozycja na bodźce wywołujące lęk 
5.6.4. Trening relaksacji 
5.7. Zaburzenie stresowe pourazowe (Jadwiga Rakowska) 
5.7.1. Wyobrażeniowa ekspozycja na bodźce wywołujące lęk 
5.7.2. Trening uodporniania się na stres / ?zaszczepiania stresu" 
5.7.3. Desensytyzacja wspomagana przez ruchy gałek ocznych 
5.8. Schizofrenia (Jadwiga Rakowska) 
5.8.1. Trening umiejętności społecznych 
5.8.2. Terapia rodzinna 
5.9. Uzależnienie od alkoholu (Jadwiga Rakowska) 
5.9.1. Trening umiejętności społecznych 
5.9.2. Ekspozycja na bodźce wywołujące pragnienie picia 
5.9.3. Ekspozycja na bodźce wywołujące pragnienie picia połączona z treningiem radzenia sobie ze stresem 
5.9.4. Terapia poznawczo-behawioralna 
5.9.5. Małżeńska terapia behawioralna 
5.10. Uzależnienie od narkotyków (Jadwiga Rakowska) 
5.10.1. Wspierająca terapia psychodynamiczna 
5.10.2. Terapia behawioralno-poznawcza 
5.10.3. Terapia oparta na wzmocnieniach 
5.11. Uzależnienie od nikotyny (Jadwiga Rakowska) 
5.11.1. Terapia behawioralna 
5.11.2. Terapia behawioralno-poznawcza 
5.12. Zaburzenia odżywiania (Jadwiga Rakowska) 
5.12.1. Farmakoterapia 
5.12.2. Terapia poznawczo-behawioralna 
5.12.3. Ekspozycja na bodźce, które budzą lęk, z zapobieganiem reakcji wymiotowania 
5.13. Problemy małżeńskie (Jadwiga Rakowska) 
5.13.1. Behawioralna terapia małżeńska 
5.13.2. Małżeńska terapia poznawcza 
5.13.3. Małżeńska terapia psychodynamiczna 
5.13.4. Małżeńska terapia skoncentrowana na emocjach 
5.13.5. Małżeńska terapia systemowa 
5.14. Zaburzenia seksualne (Jadwiga Rakowska) 
5.14.1. Terapia behawioralna dysfunkcji seksualnej kobiet z udziałem partnera 
5.14.2. Terapia dysfunkcji seksualnej kobiet połączona z małżeńską terapią behawioralną 
5.15. Ból (Jadwiga Rakowska) 
5.15.1. Terapia behawioralna 
5.15.2. Terapia poznawczo-behawioralna 
5.15.3. Terapia poznawcza 
5.15.4. Trening relaksacji 
5.15.5. Biofeedback 
5.15.6. Biofeedback połączony z treningiem relaksacji 
5.15.7. Terapia psychodynamiczna 
5.15.8. Hipnoza 
5.16. Nowotwory (Jadwiga Rakowska) 
5.16.1. Terapia poznawczo-behawioralna 
5.16.2. Grupowa terapia wspierająca zorientowana na wyrażanie emocji 
5.16.3. Trening relaksacji 
5.17. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska) 
 
Rozdział 6. SKUTECZNOŚĆ PSYCHOTERAPII A CECHY PACJENTA I TERAPEUTY 
6.1. Cechy pacjenta a rezultaty terapii (Jadwiga Rakowska) 
6.1.1. Cechy demograficzne -wiek, płeć, status społeczno-ekonomiczny 
6.1.2. Poziom zaburzenia 
6.1.3. Poziom trudności interpersonalnych 
6.1.4. Siła ego 
6.1.5. Inteligencja 
6.1.6. Poczucie wewnętrznej lub zewnętrznej kontroli 
6.1.7. Oczekiwania wobec psychoterapii 
6.1.8. Zaangażowanie w proces terapii 
6.1.9. Preferencje pacjenta w zakresie metody terapii 
6.2. Cechy terapeuty a rezultaty psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
6.2.1. Cechy demograficzne - wiek, płeć, pochodzenie etniczne, status 
6.2.2. Kwalifikacje i doświadczenie 
6.2.3. Zdrowie psychiczne 
6.2.4. Cechy osobowości 
6.2.5. Cechy terapeuty związane z wpływem społecznym 
6.2.6. Oczekiwania co do rezultatów terapii 
6.2.7. Dyrektywność jako cecha związana ze stosowanym podejściem 
6.2.8. Przestrzeganie reguł modelu terapii 
6.3. Cechy pomocne w relacji terapeutycznej (Jadwiga Rakowska) 
6.4. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska) 
 
Rozdział 7. CZYNNIKI PROCESU PSYCHOTERAPII A JEJ REZULTATY 
7.1. Czynniki procesu psychoterapii istotne dla uzyskania pożądanych rezultatów (Jadwiga Rakowska) 
7.1.1. Kontrakt terapeutyczny 
7.1.2. Współdziałanie pacjenta i terapeuty 
7.1.3. Więź terapeutyczna 
7.1.4. Stosunek do samego siebie pacjenta i terapeuty 
7.1.5. Skutki sesji, efekty wczesnych faz leczenia, czas trwania terapii 
7.2. Model zmiany zachowań (Jadwiga Rakowska) 
7.2.1. Fazy zmiany zachowań 
7.2.2. Rola oceny korzyści i kosztów związanych ze zmianą 
7.2.3. Procesy prowadzące do zmiany zachowań 
7.2.4. Dostosowanie interwencji terapeutycznych do fazy zmiany zachowań 
7.3. Miniefekty psychoterapii w wyniku zastosowania specyficznej techniki (Jadwiga Rakowska) 
7.4. Zmiana zachowań a przejmowanie przez pacjenta wartości terapeuty (Jadwiga Rakowska) 
7 5. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska) 
 
Rozdział 8. NEGATYWNE SKUTKI PSYCHOTERAPII 
8.1. Częstotliwość występowania zmian negatywnych u pacjentów poddanych psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
8.2. Interakcja rodzaju zaburzeń pacjenta i techniki terapeuty (Jadwiga Rakowska) 
8.3. Cechy terapeuty a negatywne skutki psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
8.4. Wartości uznawane przez terapeutę (Jadwiga Rakowska) 
8 5. Skutki nawiązywania przez terapeutę kontaktów seksualnych z pacjentem (Jadwiga Rakowska) 
8.6. Sesje indywidualne lub z udziałem członków rodziny (Jadwiga Rakowska) 
8.7. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska) 
 
Rozdział 9. SKUTECZNOŚĆ PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY
 
9.1. Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży (Jadwiga Rakowska) 
9.1.1. Rola środowiska społecznego 
9.1.2. Poziom rozwoju 
9.2. Ocena skuteczności psychoterapii dzieci i młodzieży (Jadwiga Rakowska) 
9.2.1. Charakterystyka badań 
9.2.2. Ocena skuteczności psychoterapii na podstawie metaanaliz 
9.2.3. Skuteczność interwencji psychologicznych wobec zachowań przestępczych 
9.2.4. Efektywność psychoterapii przystosowanej kulturowo 
9.2.5. Trwałość zmiany uzyskanej w psychoterapii 
9.3. Czynniki związane ze skutecznością psychoterapii (Jadwiga Rakowska) 
9.3.1. Cechy metody leczenia 
9.3.2. Cechy pacjenta 
9.3.3. Cechy terapeuty 
9.3.4. Zmienne procesu terapeutycznego 
9.4. Skuteczność specyficznych metod psychoterapii w leczeniu określonych zaburzeń klinicznych dzieci i młodzieży (Jadwiga Rakowska) 
9.4.1. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu lęku 
9.4.2. Trening umiejętności radzenia sobie w leczeniu depresji 
9.4.3. Trening umiejętności rozwiązywania problemów w eliminowaniu zachowań negatywistycznych i agresywnych 
9.4.4. Trening umiejętności rodzicielskich w eliminowaniu zachowań negatywistycznych i agresywnych 
9.4.5. Terapia wielosystemowa w korygowaniu zachowania antyspołecznego 
9.4.6. Terapia behawioralna w leczeniu otyłości 
9.4.7. Terapia behawioralna w leczeniu autyzmu 
9.4.8. Przygotowanie do zabiegów medycznych za pomocą modelowania przy użyciu filmu 
9.5. Wnioski końcowe (Jadwiga Rakowska) 
 
Część druga 
SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII Wprowadzenie (Maria Lis-Turlejska) 
 
Rozdział 10. ZAGADNIENIA OGÓLNE SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII
 
10.1. Dobór kandydatów do szkolenia (Maria Lis-Turlejska) 
10.2. Elementy szkolenia w psychoterapii (Maria Lis-Turlejska) 
10.2.1. Superwizja 
10.2.2. Własna terapia szkolącego się 
10.2.3. Szkolenie dydaktyczne 
10.3. Zmiany szkolenia w psychoterapii (Maria Lis-Turlejska) 
 
Rozdział 11. SZKOLENIE Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOANALIZY I PODEJŚCIA PSYCHODYNAMICZNEGO 
11.1. Szkolenie w psychoanalizie (Maria Lis-Turlejska, Katarzyna Schier) 
11.2. Problemy selekcji kandydatów do szkolenia (Maria Lis-Turlejska, Katarzyna Schier) 
11.3. Szkolenie w psychoanalizie a szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej (Maria Lis-Turlejska, Katarzyna Schier) 
 
Rozdział 12. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII Z PUNKTU WIDZENIA PODEJŚCIA BEHAWIORALNEGO 
12.1. Dobór osób do szkolenia. Przykład programu treningowego w psychoterapii behawioralnej (Maria Lis-Turlejska) 
12.2. Znaczenie własnej terapii w szkoleniu z perspektywy podejścia behawioralnego (Maria Lis-Turlejska) 
12.3. Badania nad szkoleniem w terapii behawioralnej (Maria Lis-Turlejska) 
 
Rozdział 13. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII Z PUNKTU WIDZENIA PODEJŚCIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNEGO
 
13.1. Podstawowe elementy programu szkoleniowego w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Magdalena Gulcz, Małgorzata Dragan, Maria Lis-Turlejska) 
13.2. Podstawowe zasady obowiązujące w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Magdalena Gulcz, Małgorzata Dragan, Maria Lis-Turlejska) 
13.2.1. Współpraca terapeutyczna 
13.2.2. Ukierunkowane odkrywanie 
13.2.3. Formułowanie przypadku 
13.2.4. Struktura szkolenia 
13.2.5. Ewaluacja poziomu nabywanych umiejętności 
13.3. Superwizja w terapii poznawczo-behawioralnej (Magdalena Gulcz, Małgorzata Dragan, Maria Lis-Turlejska) 
 
Rozdział 14. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII Z PUNKTU WIDZENIA MODELI OPARTYCH NA DOŚWIADCZENIU (EXPERIENTIAL) 
14.1. Wprowadzenie (Maria Lis-Turlejska) 
14.2. Badania dotyczące szkolenia w psychoterapii opartej na doświadczeniu (Maria Lis-Turlejska) 
 
Rozdział 15. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII SYSTEMOWEJ 
15.1. Zasady terapii zasadami szkolenia (Jadwiga Rakowska) 
15.1.1. Przykład stosowania zasad terapii w konsultacji 
15.2. Metody szkolenia i superwizji (Jadwiga Rakowska) 
15.3. Charakterystyka szkolenia prowadzonego przez poszczególne szkoły psychoterapeutyczne (Jadwiga Rakowska) 
15.3.1. Terapia strategiczna zespołu z Mental Research Institute 
15.3.2. Terapia systemowa grupy z Mediolanu 
15.3.3. Terapia strukturalno-strategiczna Haleya / Madanes 
15.3.4. Terapia strukturalna Minuchina 
15.3.5. Behawioralna terapia rodzinna 
15.3.6. Podejście międzypokoleniowe Bowena 
15.3.7. Terapia symboliczno-doświadczeniowa Whitakera 
15.3.8. Terapia kontekstualna Boszormenyi-Nagy'ego 
15.3.9. Psychoterapia zorientowana na rodzinę pochodzenia Framo 
15.4. Badania nad szkoleniem w terapii systemowej (Jadwiga Rakowska) 
 
Rozdział 16. KOMPETENCJE I STANDARDY SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTÓW GRUPOWYCH 
16.1. Niezbędna wiedza (Barbara Tryjarska) 
16.2. Własna psychoterapia indywidualna (Barbara Tryjarska) 
16.3. Udział w psychoterapii grupowej w roli uczestnika (pacjenta) (Barbara Tryjarska) 
16.4. Obserwacja sposobu prowadzenia grupy przez doświadczonego psychoterapeutę (Barbara Tryjarska) 
16.5. Samodzielnie prowadzona grupa z superwizją (Barbara Tryjarska) 
16.6. Uwagi końcowe (Barbara Tryjarska) 
 
Rozdział 17. KSZTAŁCENIE PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH W USA
 
17.1. System kształcenia prowadzący do uzyskania licencji psychologa klinicznego (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska) 
17.2. Model ?naukowiec-praktyk" (scientist-practitioner) (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska) 
17.3. Warunki uzyskania licencji (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska) 
17.3.1. Wykształcenie 
17.3.2. Staż pod superwizją 
17.3.3. Egzaminy 
17.4. Zasady zachowania licencji (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska) 
17.5. Program studiów doktoranckich (Ph.D.) w zakresie psychologii klinicznej 
realizowany w University of Texas w Austin (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska) 
17.5.1. Wykłady obowiązkowe 
17.5.2. Badania naukowe 
17.5.3. Praktyka kliniczna 
17.6. Rys historyczny kształcenia psychologów (Aneta Miękisz, Maria Lis-Turlejska) 
 
Część trzecia 
AUTORSKIE PROPOZYCJE SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII. Z DOŚWIADCZEŃ KATEDRY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHOTERAPII WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UW 
 
Wprowadzenie (Lidia Grzesiuk) 
 
Rozdział 18. ZNACZENIE WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W KSZTAŁCENIU PSYCHOTERAPEUTÓW (Ewa Trzebińska) 
 
Rozdział 19. BADANIA NAD PSYCHOTERAPIĄ PROWADZONĄ W AKADEMICKIM OŚRODKU PSYCHOTERAPII
 
19.1. Metoda badań (Lidia Grzesiuk) 
19.1.1. Osoby badane 
19.1.2. Sposób pomiaru zmiennych 
19.2. Wyniki badań i dyskusja (Lidia Grzesiuk) 
19.2.1. Różnice między pacjentami, którzy ukończyli psychoterapię, a tymi, którzy ją przerwali 
19.2.2. Związek między powodami zgłoszenia się do terapii a jej efektami 
19.2.3. Związek przebiegu psychoterapii z jej efektami 
19.2.4. Znaczenie psychoterapii dla pacjentów 
 
Rozdział 20. ĆWICZENIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH 
20.1. Forma warsztatów jako sposobność zdobycia umiejętności (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
20.2. Umiejętności związane z nawiązywaniem kontaktu i prowadzeniem rozmowy terapeutycznej (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
20.3. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi pacjentami (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
20.4. Interakcja pacjent - terapeuta, zjawiska w procesie psychoterapii (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
20.5. Prowadzenie sesji terapeutycznej, odpowiedzialność za pacjenta i przebieg terapii, rola koterapeuty (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
20.6. Zawieranie kontraktu, praca nad celem w psychoterapii - ekologia zmian mających miejsce w trakcie psychoterapii (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
20.7. Wzmocnienia w terapii, budowanie na pozytywach (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
 
Rozdział 21. TRENING TERAPEUTYCZNY JAKO DOŚWIADCZENIE OSOBISTE I METODA ZDOBYWANIA WIEDZY 
21.1. Warunki organizacyjne treningów terapeutycznych grup składających się ze studentów psychologii (Barbara Tryjarska) 
21.2. Specyfika grup składających się ze studentów psychologii (Barbara Tryjarska) 
21.3. Przebieg treningu psychoterapeutycznego (Barbara Tryjarska) 
 
Rozdział 22. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII STRATEGICZNEJ. Autorskie doświadczenia Jadwigi Rakowskiej 
22.1. Wprowadzenie do teorii i praktyki terapii strategicznej 
22.2. Obserwacja przebiegu terapii 
22.3. Przygotowanie do prowadzenia terapii 
22.4. Prowadzenie terapii pod superwizją 
22.5. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 23. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ. Autorskie doświadczenia Barbary Tryjarskiej 
23.1. Stosunek do pacjentów 
23.2. Założenia dotyczące psychoterapii grupowej - czego uczę w zakresie diagnozy i psychoterapii 
23.3. Rozwijanie wiedzy o sobie w roli psychoterapeuty 
 
Rozdział 24. PRAKTYCZNE UCZENIE PSYCHOTERAPII - KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Autorskie doświadczenia Ewy Trzebińskiej 
24.1. Formy i organizacja szkolenia 
24.1.1. Zespół terapeutyczny 
24.1.2. Przygotowanie do pracy z pacjentem 
24.1.3. Zapobieganie trudnościom w szkoleniu 
24.2. Teoretyczne podstawy i techniki pracy z pacjentem 
24.3. Relacja terapeutyczna 
24.3.1. Dyrektywna opiekuńczość 
24.3.2. Przymierze terapeutyczne 
24.3.3. Komfort psychiczny pacjenta 
24.3.4. Autoprezentacja 
24.4. Przebieg pracy z pacjentem 
24.4.1. Zasada "nieustającej psychoterapii" 
24.4.2. Zasada "jednego małego kroku" 
24.4.3. Zasada "nierówności racji" 
 
Rozdział 25. SZKOLENIE STUDENTÓW PSYCHOLOGII W PSYCHOTERAPII. Autorskie doświadczenia Lidii Grzesiuk 
25.1. Założenia wyznaczające sposób szkolenia oraz organizacja szkolenia 
25.1.1. Relacje mistrz - uczeń między psychoterapeutą a koterapeutami 
25.1.2. Znaczenie poznawania technik psychoterapeutycznych 
25.1.3. Preferowany typ relacji pacjent-terapeuta 
25.1.4. Zakres odpowiedzialności koterapeutów 
25.1.5. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie 
25.2. Struktura szkolenia 
25.3. Przygotowanie studentów do podjęcia roli koterapeuty 
25.4. Zadania i wymagania stawiane studentom 
25.4.1. Zadania i wymagania dotyczące spotkań indywidualnych 
25.4.2. Zadania i wymagania dotyczące sesji psychoterapii grupowej 
25.4.3. Superwizja 
 
Rozdział 26. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII DYNAMICZNEJ. Autorskie doświadczenia Marka Jasińskiego 
26.1. Zasady pracy terapeutycznej 
26.2. Cele zajęć 
26.3. Zakłócenia i trudności przebiegu terapii psychodynamicznej w AOP 
 
Rozdział 27. PROBLEMY ETYCZNE W PSYCHOTERAPII 
27.1. Kulturowy relatywizm w pojmowaniu zdrowia psychicznego (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
27.2. Uwikłanie perspektywy wartościującej w koncepcjach terapeutycznych (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
27.3. Problemy zawodu psychologa klinicznego (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
27.4. Wymagania osobowościowe i kompetencje zawodowe psychoterapeuty (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
27.5. Problemy etyczne w psychoterapii (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
27.6. Problematyka niedobrowolności hospitalizacji psychiatrycznej (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
27.7. Przemoc w rodzinie - stosowanie przemocy wobec dzieci i współmałżonka (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
27.8. Nadużycia seksualne wobec dzieci i osób dorosłych (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
27.9. Pomoc psychologiczna osobom terminalnie chorym i umierającym oraz ich rodzinom (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
27.10. Uwarunkowania zaburzeń - genetyczne versus społeczne (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
27.11. Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
 
Bibliografia 
Indeks nazwisk 
Indeks rzeczowy 
Noty o Autorach

  Cena:

przechowalnia

67,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska