UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki


Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki
  Cena:

Ilość

przechowalnia

85,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
641
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2006 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

85,00 zł

Drugi tom podręcznika akademickiego zawiera informacje o terapii grupowej, terapii rodzin, psychoterapii pacjentów schizofrenicznych oraz osób z zaburzeniami z pogranicza nerwicy i psychozy, psychoterapii pacjentów depresyjnych, specyfice psychoterapii dzieci i młodzieży, osób z zaburzeniami odżywiania się, pacjentów po przebytej traumie, o pomocy psychologicznej dla osób, które doznały przemocy seksualnej, o psychoterapii osób z zaburzeniami seksualnymi, pacjentów doświadczających poczucia winy oraz chorych na nowotwór, a także przedstawia zagadnienia psychoterapii dzieci i młodzieży.

Spis treści:

Od wydawcy 
 
Część pierwsza 
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA 
 
Wprowadzenie. Specyfika psychoterapii grupowej (Barbara Tryjarska) 
 
Rozdział 1. ORGANIZACJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ
 
1.1. Formy organizowania grup psychoterapeutycznych (Barbara Tryjarska) 
1.2. Warunki organizacyjne funkcjonowania grup (Barbara Tryjarska) 
1.2.1. Liczba uczestników 
1.2.2. Czas trwania grup 
1.2.3. Czas trwania jednej sesji terapeutycznej a częstość spotkań 
1.3. Kryteria doboru uczestników do grupy terapeutycznej (Barbara Tryjarska) 
1.3.1. Lokalizacja kontroli 
1.3.2. Zewnętrzne problemy 
1.3.3. Różnorodność osobowości 
1.3.4. Wiek i różnorodność kulturowa 
1.3.5. Problematyka osób odbiegających od przeciętnego składu grupy 
1.4. Przygotowanie pacjentów do udziału w psychoterapii grupowej (Barbara Tryjarska) 
1.4.1. Dostarczanie informacji i wyjaśnień 
1.4.2. Demonstrowanie nagrań wideo z sesji terapeutycznych 
1.4.3. Udział w grupie przygotowawczej dla kandydatów 
1.5. Kontrakt grupowy (Barbara Tryjarska) 
1.5.1. Czas i miejsce 
1.5.2. Cele grupy 
1.5.4. Utrzymywanie tajemnicy 
1.5.5. Kontakty uczestników poza sesjami 
 
Rozdział 2. CZYNNIKI LECZĄCE W PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ 
2.1. Wzbudzanie nadziei (Barbara Tryjarska) 
2.2. Poczucie podobieństwa (Barbara Tryjarska) 
2.3. Dostarczanie wiedzy i informacji (Barbara Tryjarska) 
2.4. Altruizm (Barbara Tryjarska) 
2.5. Korektywne odtwarzanie rodziny pierwotnej (Barbara Tryjarska) 
2.6. Uczenie społecznych umiejętności (Barbara Tryjarska) 
2.7. Naśladowanie (Barbara Tryjarska) 
2.8. Interpersonalne uczenie (Barbara Tryjarska) 
2.9. Spójność grupy (Barbara Tryjarska) 
2.10. Odreagowanie (katharsis) (Barbara Tryjarska) 
2.11. Wgląd (Barbara Tryjarska) 
2.12. Czynnik egzystencjalny (Barbara Tryjarska) 
2.13. Znaczenie czynników leczących (Barbara Tryjarska) 
 
Rozdział 3. PROCESY I ZJAWISKA W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ  
3.1. Koncepcja konfliktu ogniskowego (Barbara Tryjarska) 
3.2. Fazy rozwoju grupy psychoterapeutycznej (Barbara Tryjarska) 
3.2.1. Faza orientacji 
3.2.2. Faza konfrontacji i eksploracji różnic 
3.2.3. Faza pogłębionej eksploracji problemów na poziomie indywidualnym i grupowym 
3.2.4. Faza kończenia psychoterapii 
 
Rozdziało. ZADANIA I ROLA PSYCHOTERAPEUTY GRUPOWEGO 
4.1. Postępowanie psychoterapeuty w trudnych sytuacjach (Barbara Tryjarska) 
4.1.1. Opór w grupie psychoterapeutycznej 
4.1.2. Powstawanie podgrup 
4.1.3. Trudni pacjenci 
4.2. Styl prowadzenia grupy (Barbara Tryjarska) 
 
Część druga 
TERAPIA RODZIN 
 
Wprowadzenie (Barbara Tryjarska)

Rozdział 5. PSYCHOANALITYCZNA TERAPIA RODZIN 
5.1. Założenia teoretyczne (Barbara Tryjarska) 
5.2. Tezy wyjaśniające zaburzenia (Barbara Tryjarska) 
5.3. Cele terapii (Barbara Tryjarska) 
5.4. Strategie i techniki terapii (Barbara Tryjarska) 
 
Rozdział 6. BEHAWIORALNO-POZNAWCZA TERAPIA RODZIN 
6.1. Założenia teoretyczne (Barbara Tryjarska) 
6.2. Tezy wyjaśniające zaburzenia (Barbara Tryjarska) 
6.3. Cele terapii (Barbara Tryjarska) 
6.4. Strategie i techniki terapeutyczne (Barbara Tryjarska) 
 
Rozdział 7. TERAPIA RODZINNA BAZUJĄCA NA DOŚWIADCZANIU 
7.1. Założenia teoretyczne (Barbara Tryjarska) 
7.2. Tezy wyjaśniające zaburzenia (Barbara Tryjarska) 
7.3. Cele terapii (Barbara Tryjarska) 
7.4. Strategie i techniki terapii (Barbara Tryjarska) 
 
Rozdział 8. SYSTEMOWA - KOMUNIKACYJNA TERAPIA RODZIN 
8.1. Systemowa terapia rodzin (Barbara Tryjarska) 
8.2. Założenia teoretyczne komunikacyjnej terapii rodzin (Barbara Tryjarska) 
8.3. Tezy wyjaśniające zaburzenia w komunikacyjnej terapii rodzin (Barbara Tryjarska) 
8.4. Cele komunikacyjnej terapii rodzin (Barbara Tryjarska) 
8.5. Strategie i techniki komunikacyjnej terapii rodzin (Barbara Tryjarska) 
 
Rozdział 9. SYSTEMOWA - STRUKTURALNA TERAPIA RODZIN 
9.1. Założenia teoretyczne (Barbara Tryjarska) 
9.2. Tezy wyjaśniające zaburzenie (Barbara Tryjarska) 
9.3. Cele terapii (Barbara Tryjarska) 
9.4. Strategie i techniki terapeutyczne (Barbara Tryjarska) 
 
Rozdział 10. SYSTEMOWA-STRATEGICZNA TERAPIA RODZIN 
10.1. Założenia teoretyczne (Barbara Tryjarska) 
10.2. Tezy wyjaśniające zaburzenia (Barbara Tryjarska) 
10.3. Cele terapii (Barbara Tryjarska) 
10.4. Strategie i techniki terapeutyczne (Barbara Tryjarska) 
 
Rozdział 11. IDEE KONSTRUKTYWIZMU I KONSTRUKCJONIZMU SPOŁECZNEGO W TERAPII RODZIN (Barbara Tryjarska) 
 
Część trzecia 
PSYCHOTERAPIA PACJENTÓW SCHIZOFRENICZNYCH ORAZ OSÓB Z ZABURZENIAMI Z POGRANICZA NERWICY I PSYCHOZY 
 
Wprowadzenie (Lidia Grzesiuk) 
 
Rozdział 12. PODEJŚCIE PSYCHOANALITYCZNE 
12.1. Schizofrenia oraz zaburzenia z pogranicza nerwicy i psychozy (Zbigniew Sokolik) 
12.1.1. Teoretyczne założenia psychoanalizy pacjentów psychotycznych 
12.1.2. Zaburzenia z pogranicza nerwicy i psychozy 
12.2. Możliwość stosowania psychoanalizy u osób z zaburzeniami z pogranicza nerwicy i psychozy oraz u pacjentów schizofrenicznych (Zbigniew Sokolik) 
12.3. Praktyka leczenia psychoz psychoanalizą (Zbigniew Sokolik) 
12.4. Opis przypadku pacjenta schizofrenicznego leczonego psychoanalitycznie (Zbigniew Sokolik) 
12.5. Psychoanaliza z parametrami (Zbigniew Sokolik) 
12.6. Psychoterapia zorientowana psychoanalitycznie (dynamiczna) pacjentów głębiej zaburzonych (Zbigniew Sokolik) 
12.7. Trudności spotykane przy leczeniu pacjentów głębiej zaburzonych (Zbigniew Sokolik) 
 
Rozdział 13. PODEJŚCIE BEHAWIORALNO-POZNAWCZE 
13.1. Rzut oka na etiologię i terapię osób z rozpoznaniem schizofrenii (Szymon Chrząstowski) 
13.2. Podejście behawioralne (Lidia Grzesiuk, Szymon Chrząstowski) 
13.3. Trening umiejętności społecznych i rehabilitacja zawodowa (Lidia Grzesiuk, Szymon Chrząstowski) 
13.4. Psychoedukacja (Szymon Chrząstowski) 
13.4.1. Charakterystyka i zasady psychoedukacji 
13.4.2. Dobór pacjentów i ich rodzin do psychoedukacji 
13.4.3. Za i przeciw psychoedukacji 
13.4.4. Przykłady terapeutycznych programów psychoedukacyjnych 
13.5. Psychoterapia poznawczo-behawioralna; próby rehabilitacji funkcji poznawczych (Szymon Chrząstowski) 
13.5.1. Terapia poznawczo-behawioralna 
13.5.2. Rehabilitacja funkcji poznawczych 
 
Rozdział 14. PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA
 
14.1. Powstawanie schizofrenii (Lidia Grzesiuk) 
14.1.1. Egzystencjalno-fenomenologiczne podstawy rozumienia psychozy 
14.1.2. Ontologiczna niepewność 
14.1.3. ?Prawdziwe" ja 
14.1.4. System "ja fałszywego" 
14.1.5. Rozwój psychozy 
14.2. Psychoterapia osób z zaburzeniami schizofrenicznymi (Lidia Grzesiuk) 
 
Rozdział 15. PSYCHOTERAPIA PODTRZYMUJĄCA STOSOWANA WOBEC OSÓB Z ROZPOZNANIEM SCHIZOFRENII 
15.1. Miejsce psychoterapii podtrzymującej wśród innych rodzajów terapii (Szymon Chrząstowski) 
15.2. Dobór celów i technik psychoterapii podtrzymującej (Szymon Chrząstowski) 
15.3. Relacja pacjent - terapeuta (Szymon Chrząstowski) 
15.4. Uwagi końcowe na temat psychoterapii pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii (Szymon Chrząstowski) 
 
Część czwarta 
PSYCHOTERAPIA PACJENTÓW DEPRESYJNYCH 
 
Wprowadzenie do problematyki depresji (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
 
Rozdział 16. PODEJŚCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNE
 
16.1. Koncepcja Becka (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
16.1.1. Teoria negatywnego obrazu własnej osoby i poznawczych zniekształceń 
16.1.2. Psychoterapia indywidualna 
16.1.3. Psychoterapia grupowa 
16.2. Podejście Lewinsohna (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
16.2.1. Społeczno-środowiskowy model depresji 
16.2.2. Psychoterapia indywidualna -?zmiana wzmacniających zdarzeń" 
16.2.3. Psychoterapia grupowa -?radzenie sobie z depresją" 
16.3. Podejście Rehma (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
16.3.1. Teoria: model samokontroli 
16.3.2. Grupowa psychoterapia samokontroli w depresji 
16.4. Trening społecznych umiejętności-program leczenia dla osób depresyjnych (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
16.4.1. Wprowadzenie teoretyczne 
16.4.2. Psychoterapia 
16.5. Efektywność terapii poznawczo-behawioralnych (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
 
Rozdział 17. PODEJŚCIE INTERPERSONALNE 
17.1. Wprowadzenie teoretyczne (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
17.2. Psychoterapia (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
17.2.1. Organizacja psychoterapii i jej przeznaczenie 
17.2.2. Podstawowe zjawiska w psychoterapii i strategie terapeutyczne 
17.2.3. Efektywność psychoterapii interpersonalnej 
 
Rozdział 18. PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE 
18.1. Wprowadzenie teoretyczne (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
18.2. Psychoterapia psychodynamiczna (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
18.2.1. Organizacja procesu psychoterapeutycznego 
18.2.2. Podstawowe zjawiska, strategie i techniki 
18.2.3. Efektywność krótkoterminowej terapii psychodynamicznej 
18.3. Podejście Arietiego (Mirosława Huflejt-Łukasik) 
18.3.1. Wprowadzenie teoretyczne 
18.3.2. Psychoterapia 
 
Rozdział 19. BIOENERGETYKA LOWENA 
19.1. Źródła depresji (Lidia Grzesiuk) 
19.1.1. Depresja i nierzeczywistość 
19.1.2. Ściganie iluzji 
19.1.3. Ukierunkowanie na zewnątrz 
19.2. Ugruntowanie w rzeczywistości (Lidia Grzesiuk) 
19.3. Dynamika energii w depresji (Lidia Grzesiuk) 
19.4. Wiara i utrata wiary (Lidia Grzesiuk) 
19.5. Psychoterapia (Lidia Grzesiuk) 
 
Część piąta 
INNE SPECYFICZNE PROBLEMY PSYCHOTERAPII 
 
Rozdział 20. PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 
20.1. Kontekst rozwojowy (Marina Zalewska, Katarzyna Schier) 
20.2. Kontekst rodzinny (Marina Zalewska, Katarzyna Schier) 
20.3. Początki rozwoju psychoanalitycznej psychoterapii dzieci i młodzieży (Marina Zalewska, Katarzyna Schier) 
20.4. Podstawowe zasady i zjawiska w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci (Marina Zalewska, Katarzyna Schier) 
20.4.1. Przymierze terapeutyczne (współpraca psychoterapeutyczna) 
20.4.2. Materiał w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży 
20.4.3. Podstawowe zasady terapeutyczne 
20.4.4. Opór w terapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży 
20.4.5. Przeniesienie 
20.4.6. Przeciwprzeniesienie 
20.5. Podsumowanie (Marina Zalewska, Katarzyna Schier) 
 
Rozdział 21. PSYCHOTERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA
 
21.1. Zaburzenia odżywiania (Małgorzata Starzomska) 
21.1.1. Kryteria diagnostyczne anoreksji i bulimii 
21.1.2. Główne poglądy na etiologię zaburzeń odżywiania 
21.1.3. Epidemiologia zaburzeń odżywiania 
21.2. Psychoterapia zaburzeń odżywiania (Małgorzata Starzomska) 
21.2.1. Ogólne zasady leczenia zaburzeń odżywiania według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 
21.2.2. Podejście psychoanalityczne 
21.2.3. Podejście feministyczno-psychodynamiczne 
21.2.4. Terapia rodzin 
21.2.5. Podejście poznawczo-behawioralne 
21.2.6. Terapia przez sztukę (art therapy) 
21.2.7. Psychoterapia grupowa zaburzeń odżywiania 
21.2.8. Samopomoc w leczeniu zaburzeń odżywiania 
21.2.9. Edukacja w zakresie zaburzeń odżywiania 
21.2.10. Przykłady przebiegu terapii 
 
Rozdział 22. TERAPIA POTRAUMATYCZNA 
22.1. Wybrane ogólne założenia dotyczące terapii PTSD (Maria Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska ) 
22.1.1. Rozpoczynanie i czas trwania terapii 
22.1.2. Strategie wspólne różnym rodzajom terapii 
22.1.3. Trudności związane z terapią PTSD 
22.2. Metaterapeutyczne podejście Georga S. Everly'ego (Maria Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska) 
22.3. Model Mardiego J. Horowitza (Maria Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska) 
22.4. Podejście poznawczo-behawioralne (Maria Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska) 
22.5. Podsumowanie (Maria Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska) 
 
Rozdział 23. POMOC PSYCHOLOGICZNA PO PRZEŻYCIU TRAUMY SEKSUALNEJ 
23.1. Definiowanie przemocy seksualnej (Piotr Kiembłowski) 
23.2. Kontekst społeczno-kulturowy zjawiska przemocy seksualnej (Piotr Kiembłowski) 
23.3. Klasyfikacja przemocy seksualnej ze względu na wiek ofiar (Piotr Kiembłowski) 
23.4. Skala występowania przemocy seksualnej (Piotr Kiembłowski) 
23.5. Bezpośrednie następstwa przemocy seksualnej (Piotr Kiembłowski) 
23.6. Długotrwałe następstwa traumy seksualnej (Piotr Kiembłowski) 
23.7. Zasady pracy terapeutycznej z ofiarami przemocy seksualnej (Piotr Kiembłowski) 
23.8. Pomoc psychologiczna bezpośrednio po traumie seksualnej (Piotr Kiembłowski) 
23.9. Pomoc psychologiczna po dłuższym czasie od przeżycia traumy seksualnej (Piotr Kiembłowski) 
23.10. Etyka zawodowa w pracy z ofiarami przemocy (Piotr Kiembłowski) 
 
Rozdział 24. PSYCHOTERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI SEKSUALNYMI 
24.1. Rys historyczny (Marek Jasiński) 
24.2. Kierunki i techniki psychoterapii zaburzeń seksualnych (Marek Jasiński) 
24.2.1. Metody racjonalno-wyjaśniające 
24.2.2. Psychoterapia dynamiczna 
24.2.3. Metody sugestii 
24.2.4. Libroterapia 
24.2.5. Analiza transakcyjna 
24.2.6. Metody treningowe 
24.2.7. Metody terapii w diadzie 
24.2.8. Psychoterapia grupowa 
 
Rozdział 25. PRACA PSYCHOTERAPEUTYCZNA Z OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI POCZUCIA WINY 
25.1. Niewspółmierność doświadczanego poczucia winy (Piotr Olaf Żylicz) 
25.2. Rozumienie poczucia winy przez różne podejścia terapeutyczne (Piotr Olaf Źylicz) 
25.2.1. Podstawowe formy poczucia winy 
25.2.2. Podejście psychoanalityczne 
25.2.3. Podejście humanistyczno-egzystencjalne 
25.2.4. Podejście systemowe 
25.2.5. Inne szkoły terapuetyczne 
25.3. Zakończenie (Piotr Olaf Żylicz) 
 
Rozdział 26. PSYCHOTERAPIA OSÓB CHORYCH NA NOWOTWÓR 
26.1. Wprowadzenie (Małgorzata Starzomska) 
26.2. Dynamika choroby nowotworowej (Małgorzata Starzomska) 
26.3. Psychologiczne aspekty informowania pacjentów, w tym dzieci, o ich chorobie nowotworowej (Małgorzata Starzomska) 
26.4. Psychoterapia oraz inne formy pomocy psychologicznej pacjentom cierpiącym na nowotowory (Małgorzata Starzomska) 
26.4.1. Terapia przez sztukę 
26.4.2. Terapie oparte na założeniach teorii Carla Gustava Junga 
26.4.3. Terapia behawioralno-poznawcza 
26.4.4. Terapia humanistyczno-egzystencjalna 
26.4.5. Wizualizacja 
26.4.6. Terapia rodzinna 
26.4.7. Terapia grupowa 
26.4.8. Inne formy pomocy osobom z nowotworami 
 
Załącznik. Wykaz aktywności 
Bibliografia 
Indeks nazwisk 
Indeks rzeczowy 
Noty o Autorach

  Cena:

Ilość

przechowalnia

85,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska