UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe francuskich przyimków temporalnych rzeczownikowym wykładnikiem aspektu


Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe francuskich przyimków temporalnych rzeczownikowym wykładnikiem aspektu
  Cena:

Ilość

przechowalnia

36,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
281
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

36,00 zł

Przedmiotem niniejszej pracy są francuskie przyimki temporalne z wbudowanymi rzeczownikami aspektowymi oraz ich polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe. Określenie rzeczownik aspektowy jest tłumaczeniem francuskiego nom aspectuel, który to termin stosuje A.-M. Berthonneau (1989:521-525) na oznaczenie m. in. takich rzeczowników jak commencement, debut, milieu, fin, cours, courant, fil, np. w wyrażeniach au debut de, au milieu de, ą la fin de, au cours de, au fil del.
Nie wszystkie jednak rzeczowniki aspektowe będą w pracy uwzględnione, a jedynie te, które zawierają w swoim znaczeniu sem ?początek", ?środek" i ?koniec". Interesujące nas rzeczowniki aspektowe wchodzą w skład wielu konstrukcji o funkcji przyimkowej zarówno w języku francuskim (np. au debut de, au commencement de, au milieu de, a la fin de, au bout de itd.), jak i polskim (np. na początku, w początkach, w środku, w połowie, pod koniec, z końcem itd.). Wszystkie te konstrukcje traktować będziemy jako przyimki, klasę przyimków bowiem rozumiemy ekstensywnie, jako klasę otwartą, obejmującą zarówno elementy proste, jak i złożone, pełniące funkcje przyimków.

Spis treści:

WSTĘP

1. PRZEDMIOT i CEL PRACY

2. KORPUS

3. PODZIAŁ PRACY

WYKAZ SKRÓTÓW

ROZDZIAŁ I. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PRACY

1. RZECZOWNIKI ASPEKTOWE 
2. DEFINICJA PRZYIMKA 
3. SYNTAGMA PRZYIMKOWA 
4. SEMANTYKA PRZYIMKA 
5. PODZIAŁ MORFOLOGICZNY PRZYIMKÓW 
6. PRZYIMKI ZŁOŻONE A SYNTAGMA PRZYIMKOWA 
6.1. Kryteria wydzielania przyimków złożonych w języku francuskim 
6.2. Kryteria wydzielania przyimków złożonych w języku polskim 
7. CHARAKTER OTWARTY KLASY PRZYIMKÓW 
8. ASPEKT PRAGMATYCZNY W OPISIE PRZYIMKÓW 
9. KATEGORIE SEMANTYCZNE RZECZOWNIKÓW POPRZYIMKOWYCH 
10. TYPY LOKALIZACYJNE OKOLICZNIKÓW CZASU 
11. ZASADY OPISU KONTRASTYWNEGO PRZYIMKÓW

ROZDZIAŁ II. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ZAWIERAJĄCYM SEM ?POCZĄTEK"

1. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM DEBUT 
1.1. Polskie ekwiwalenty au debut de 
1.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au debut de 
1.1.1.1. au debut de + N ?> na początku + NQ 
1.1.1.2. au debut de + N ?Y z początkiem + ND 
1.1.1.3. au debut de + N ?> w początkach + NQ 
1.1.1.4. au debut de + N ?> z początku + N^ 
1.1.1.5. au debut de + N ?> z początków + ND 
1.1.1.6. au debut de + N ?> w początku + ND 
1.1.1.7. au debut de + N ?> u progu + ND 
1.1.1.8. au debut de + N ?? w zaraniu + NQ 
1.1.1.9. au debut de + N ?Y z nastaniem + ND 
1.1.1.10. au debut de + N?> w początkowym okresie + ND 
1.1.1.11. au debut de + N?> w pierwszych dniach + ND 
1.1.1.12. Polskie przekłady konstrukcji au debut de + nazwa pory dnia 
1.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au debut de 
1.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.2. Polskie ekwiwalenty depuis le debut de 
1.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów depuis le debut de 
1.2.1.1. depuis le debut de + N ?> od początku + ND 
1.2.1.2. depuis le debut de + N ?> od początków + ND 
1.2.1.3. depuis le debut de + N ?> od samego początku + NQ 
1.2.1.4. depuis le debut de + N ?>_/uż od początku + ND 
1.2.1.5. depuis le debut de + N ?> na początku + ND 
1.2.1.6. depuis le debut de + N ?? orf + ND 
1.2.1.7. depuis le debut de + N ?? z początkiem + ND 
1.2.1.8. depuis le debut de + N ?> od chwili + ND (eksplicytacja) + ND 
1.2.1.9. depuis le debut de + N ?> od zarania + ND 
1.2.1.10. depuis le debut de + N ?> zdanie podrzędne czasowe wprowadzone przez odkąd, od kiedy, od chwili kiedy 
1.2.1.11. Polskie przekłady konstrukcji depuis le debut de + nazwa pory dnia / części doby 
1.2.1.12. Inny sposób przekładu 
1.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis le debut de 
1.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.3. Polskie ekwiwalenty des le debut de 
1.3.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów des le debut de 
1.3.1.1. Odpowiedniki lokatywne des le debut de 
1.3.1.1.1. des le debut de + N ?> w początkach + ND 
1.3.1.1.2. des le debut de + N -> z początkiem + ND 
1.3.1.1.3. des le debut de + N ?> już z początkiem + ND 
1.3.1.1.4. des le debut de + N -*już na początku + ND 
1.3.1.1.5. des le debut de + N ?> na początku + ND 
1.3.1.1.6. des le debut de + N -? w początku + ND 
1.3.1.2. Odpowiedniki ablatywne des le debut de 
1.3.1.2.1. des le debut de + N ?? od początku + ND 
1.3.1.2.2. des le debut de + N ?? odpoczątków + ND 
1.3.1.2.3. des le debut de + N -^już od pierwszej chwili + NQ 
1.3.1.2.4. Polski przekład konstrukcji des le debut de + nazwa pory dnia 
1.3.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des le debut de 
1.3.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.3.3.1. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników lokatywnych 
1.3.3.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników ablatywnych 
1.4. Polskie ekwiwalenty debut 
1.4.1. debut + N -? na początku + ND 
1.4.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa debut 
1.4.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika na początku 
1.5. Polskie ekwiwalenty en ce debut de 
1.5.1. Inwentarz i egzemplifikacj a polskich ekwiwalentów en ce debut de 
1.5.1.1. en ce debut de + N ?> w początkach + ND 
1.5.1.2. en ce debut de + N ?> na początku + ND 
1.5.1.3. en ce debut de + N?> w tym zaraniu + ND 
1.5.1.4. en ce debut d'annee ?> z okazji Nowego Roku 
1.5.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa en ce debut de 
1.5.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.6. Polskie ekwiwalenty a partir du debut de 
1.6.1. Inwentarz i egzemplifikacj a polskich ekwiwalentów a partir du debut de 
1.6.1.1. a partir du debut de + N ?> od początku + ND 
1.6.1.2. a partir du debut de + N ?> poczynając od początku + ND 
1.6.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a partir du debut de 
1.6.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.7. Polskie ekwiwalenty avant le debut de 
1.7.1. Inwentarz i egzemplifikacj a polskich ekwiwalentów avant le debut de 
1.7.1.1. zdanie z negacją + avant le debut de + N ?> zdanie z negacją+przed początkiem + ND 
1.7.1.2. zdanie z negacją + avant le debut de + N ?> zdanie bez negacji + dopiero od początku + ND 
1.7.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa mant le debut de 
1.7.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.8. Polskie ekwiwalenty des les debuts de 
1.8.1. des les debuts de + N ?tjuż od początków + No 
1.8.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des les debuts de 
1.8.3. Charakterystyka polskiego odpowiednikayuż odpoczątkówD 
1.9. Polskie ekwiwalenty jusqu'au debut de 
1.9.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów jusqu'au debut de 
1.9.1.1. jusqu'au debut de + N ?> aż do początków + ND 
1.9.1.2. jusqu'au debut de + N ?> do początku + ND 
1.9.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa jusqu 'au debut de 
1.9.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.10. Polskie ekwiwalenty dans les debuts de 
1.10.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów dans les debuts de 
1.10.1.1. dans les debuts de + N ?> w początkach + ND 
1.10.1.2. dans les debuts de + N ?> z początków + ND 
1.10.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa dans les debuts de 
1.10.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.11. Polskie ekwiwalenty depuis les debuts (memes) de 
1.11.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów depuis les debuts (memes) de 
1.11.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis les debuts (memes) de 
1.11.3. Charakterystyka przekładów 
1.12. Polskie ekwiwalenty en debut de 
1.12.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów en debut de 
1.12.1.1. en debut de + N ?> na początku + ND 
1.12.1.2. Polskie przekłady konstrukcji en debut de + nazwa pory dnia 
1.12.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa en debut de 
1.12.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.13. Polskie ekwiwalenty apres le debut de 
1.13.1. (x +) apres les debuts de + N ?> (x +)po rozpoczęciu + ND 
1.13.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa apres le debut de 
1.13.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika po rozpoczęciu^ 
1.14. Polskie ekwiwalenty au tout debut de 
1.14.1. au tout debut de + N ?> w początkach + ND 
1.14.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au tout debut de 
1.14.3. Charakterystyka przekładu 
1.15. Polskie ekwiwalenty aux debuts de 
1.15.1. aux debuts de + N ?> w początkach + ND 
1.15.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa aux debuts de 
1.15.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika wpoczątkachD 
1.16. Polskie ekwi walenty jusqu'apres le debut de 
1.16.1. jusqu'apres le debut de + N -? zdanie czasowe 
1.16.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa jusqu 'apres le debut de 
1.16.3. Charakterystyka przekładu 
1.17. Polskie ekwiwalenty vers le debut de 
1.17.1. vers le debut de + ti ?> na początku + ND 
1.17.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa vers le debut de 
1.17.3. Charakterystyka przekładu

2. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM COMMENCEMENT 
2.1. Polskie ekwiwalenty au commencement de 
2.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au commencement de 
2.1.1.1. au commencement de + N?? na początku + ND 
2.1.1.2. au commencement de + N ?> z początkiem + ND 
2.1.1.3. au commencement de + N?> w początkach + ND 
2.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au commencement de 
2.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
2.2. Polskie ekwiwalenty avant le commencement de 
2.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów avant le commencement de 
2.2.1.1. avant le commencement de + N ?> przed początkiem + ND 
2.2.1.2. avantle commencement de + N ?> przed rozpoczęciem + ND 
2.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa avant le commencement de 
2.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
2.3. Polskie ekwiwalenty depuis le commencement de 
2.3.1. depuis le commencement de + N ?? od początku + ND 
2.3.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis le commencement de 
2.3.3. Charakterystyka przekładu

3. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM AUBE 
3.1. Polskie ekwiwalenty a Uaube de 
3.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a Uaube de 
3.1.1.1. a Uaube de + N ?> w zaraniu + Np 
3.1.1.2. a Uaube de + N ?> na progu + ND 
3.1.1.3. a Uaube de + N ?> w początkach + ND 
3.1.1.4. a Uaube de + N ?> z początkiem + ND 
3.1.1.5. a Uaube de + N ?> na początku + ND 
3.1.1.6. a Uaube de + N ?> na samym początku + ND 
3.1.1.7. a Uaube de + N ?> u zarania + ND 
3.1.1.8. a Uaube de + N ?> ND + o świcie + ND (nazwa dnia) 
3.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a Uaube de 
3.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
3.2. Polskie ekwiwalenty jusqu'a Uaube de 
3.2.1. jusqu'a Uaube de + N ?> aż do początków + ND 
3.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa jusqu'a Uaube de 
3.2.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika aż do początków &

4. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM SEUIL 
4.1. Polskie ekwiwalenty au seuil de 
4.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au seuil de 
4.1.1.1. au seuil de + N ?? na progu + ND 
4.1.1.2. au seuil de + N ?> u progu + ND 
4.1.1.3. au seuil de + N ?> na początku + ND 
4.1.1.4. au seuil de + N ?> tuż przed + NN 
4.1.1.5. au seuil de + N ?> przed+ NN 
4.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au seuil de 
4.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
4.2. Polskie ekwiwalenty sur le seuil de 
4.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów sur le seuil de 
4.2.1.1. sur le seuil de + N ?> u progu + ND 
4.2.1.2. sur le seuil de + N ?Y z początkiem + ND 
4.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa sur le seuil de 
4.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników

5. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ORIGINE 
5.1. Polskie ekwiwalenty a l'origine de 
5.1.1. a l'origine de + N ?> w zaraniu + ND 
5.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa d l'origine de 
5.1.3. Charakterystyka przekładu 
5.2. Polskie ekwiwalenty depuis l'origine de 
5.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów depuis l'origine de 
5.2.1.1. depuis Uorigine de + N ?> od początku + ND (eksplicytacja) + ND 
5.2.1.2. depuis 1'origine des temps ?> od początków dziejów 
5.2.1.3. depuis 1'origine des siecles ?> od niezliczonych stuleci 
5.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis 1'origine de 
5.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników

6. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM AURORE (A L'AUROREDE) 
6.1. a 1'auwre de + N -=? o świcie + ND 
6.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a l'aurore de 
6.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika o świcieD

7. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ENTREE (A L 'ENTREE DE) 
7.1. a 1'entree de + N ?> na początku + Np 
7.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a 1'entree de 
7.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika napoczątkuD

8. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM OREE (A L 'OREE DE) 
8.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów d l'oree de 
8.1.1. a 1'oree de + N ?? w zaraniu + ND 
8.1.2. a 1'oree de + N?? na samym początku + ND 
8.1.3. Inny sposób przekładu 
8.1.4. Przykład błędnego tłumaczenia 
8.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a 1'oree de 
8.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników

9. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM BORD (AU BORD DE) 
9.1. au bordde + N ?> u progu + NQ 
9.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au bord de 
9.3. Charakterystyka przekładu 
10. UWAGI KOŃCOWE

ROZDZIAŁ III POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ZAWIERAJĄCYM SEM ?ŚRODEK" 
 
1. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM

ASPEKTOWYM MILIEU 
1.1. Polskie ekwiwalenty au milieu de 
1.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au milieu de 
1.1.1.1. au milieu de + N ?> w połowie + ND 
1.1.1.2. au milieu de + N -> w środku + ND 
1.1.1.3. au milieu de + N -> wśród + ND 
1.1.1.4. au milieu de + N ?? ve samym środku + ND 
1.1.1.5. au milieu de + N ?> w czasie + ND 
1.1.1.6. a? milieu de + N -> w + NM 
1.1.1.7. au milieu de + N ?$ z połowy + ND 
1.1.1.8. au milieu de + ~H^w chwili + ND 
1.1.1.9. au milieu de + N ?> w szczytowym okresie + ND 
1.1.1.10. au milieu de + N -> podczas + ND 
1.1.1.11. au milieu de + N -> w trakcie + ND 
1.1.1.12. Polski przekład konstrukcji au milieu de + nazwa pory dnia 
1.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au milieu de 
1.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.2. Polskie ekwiwalenty vers le milieu de 
1.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów vers le milieu de 
1.2.1.1. vers le milieu de + N ?> w połowie + ND 
1.2.1.2. vers le milieu de + N ?> około połowy + ND 
1.2.1.3. vers le milieu de + N ?> mniej więcej w połowie + ND 
1.2.1.4. vers le milieu de + N ?> w pełni + ND 
1.2.1.5. Polskie przekłady konstrukcji vers le milieu de + nazwa pory dnia / części 
1.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa vers le milieu de 
1.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.3. Polskie ekwiwalenty des le milieu de 
1.3.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów des le milieu de 
1.3.1.1. des le milieu de + N ?? od połowy + NQ 
1.3.1.2. des le milieu de + N?Y w połowie + NQ 
1.3.1.3. des le milieu de + N ?>już odpołowy + ND 
1.3.1.4. Polski przekład konstrukcji des le milieu de + nazwa pory dnia 
1.3.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des le milieu de 
1.3.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.4. Polskie ekwiwalenty jusąu 'au milieu de 
1.4.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentówj'w.y<5rw'<2M milieu de 
1.4.1.1. jusąu 'au milieu de + N ?> aż do połowy + NQ 
1.4.1.2. jusąu 'au milieu de + N ?> do połowy + ND 
1.4.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa jusąu 'au milieu de 
1.4.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.5. Polskie ekwiwalenty a partir du milieu de 
1.5.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a partir du milieu de 
1.5.1.1. a partir du milieu de + N?> odpołowy + NQ 
1.5.1.2. a partir du milieu de + N ?> poczynając odpołowy + NQ 
1.5.1.3. a partir du milieu de + N -^począwszy odpołowy + ND 
1.5.1.4. a partir du milieu de + N -> w połowie + ND 
1.5.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a partir du milieu de 
1.5.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.6. Polskie ekwiwalenty depuis le milieu de 
1.6.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów depuis le milieu de 
1.6.1.1. depuis le milieu de + N?? od połowy + NQ 
1.6.1.2. depuis le milieu de + N -$ w połowie + ND 
1.6.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis le milieu de 
1.6.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.7. Polskie ekwiwalenty avant le milieu de 
1.7.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów avant le milieu de 
1.7.1.1. avant le milieu de + N ?? przed połową + ND 
1.7.1.2. avant le milieu de + N ?> aż do połowy + ND 
1.7.1.3. avant le milieu de + N ?> nim minie NMn 
1.7.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa avant le milieu de 
1.7.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.8. Polskie ekwiwalenty en milieu de 
1.8.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów en milieu de 
1.8.1.1. en milieu de + N ?> w połowie + Np 
1.8.1.2. Polskie przekłady konstrukcji en milieu de + nazwa pory dnia 
1.8.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa en milieu de 
1.8.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.9. Polskie ekwiwalenty au beau milieu de 
1.9.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au beau milieu de 
1.9.1.1. au beau milieu de + N ?> wpół + ND 
1.9.1.2. au beau milieu de + N ?> w samym środku + Np 
1.9.1.3. Polski przekład konstrukcji au beau milieu de + nazwa pory dnia 
1.9.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au beau milieu de 
1.9.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.10. Polskie ekwiwalenty enplein milieu de 
1.10.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów enplein milieu de 
1.10.1.1. enplein milieu de + N ?> w samym środku + ND 
1.10.1.2. Polski przekład konstrukcji enplein milieu de + nazwa pory dnia 
1.10.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa enplein milieu de 
1.10.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.11. Polskie ekwiwalenty apres le milieu de 
1.11.1. apres le milieu de + N?> w drugiej połowie + ND 
1.11.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa apres le milieu de 
1.11.3. Charakterystyka przekładu 
1.12. Polskie ekwiwalenty jusąue vers le milieu de 
1.12.1. jusąue vers le milieu de + N ?> do połowy + Np 
1.12.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa jusąue vers le milieu de 
1.12.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników

2. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM COEUR (AU COEUR (MEME) DE) 
2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au coeur (meme) de 
2.1.1. au coeur de + N ?> w samym sercu + ND 
2.1.2. au coeur de + N ?> w środku + ND 
2.1.3. au coeur de + N?> w pełni + ND 
2.1.4. au coeur de + N ?> w + NM 
2.1.5. au coeur meme de + N ?> w + NM 
2.1.6. au coeur de + N ?? w połowie + ND 
2.1.7. au coeur de + N ?> podczas + ND 
2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au coeur (meme) de 
2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
3. UWAGI KOŃCOWE

ROZDZIAŁ IV. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ZAWIERAJĄCYM SEM ?KONIEC"

1. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM FIN 
1.1. Polskie ekwiwalenty a lafin de 
1.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a lafin de 
1.1.1.1. a lafin de + N ->pod koniec + ND 
1.1.1.2. a lafin de + N -> w końcu + ND 
1.1.1.3. a lafin de + N ?>przy końcu + ND 
1.1.1.4. a lafin de + N ??z końca + ND 
1.1.1.5. a lafin de + N ?> z końcem + ND 
1.1.1.6. a lafin de + N ?? u schyłku + ND 
1.1.1.7. a lafin de + N^>po + NM 
1.1.1.8. a lafin rfe + N ?? u końca + ND 
1.1.1.9. a lafin de + N ?>po zakończeniu + ND 
1.1.1.10. a lafin de + N ?> na zakończenie + ND 
1.1.1.11. a lafin de + N ?> na końcu + ND 
1.1.1.12. a lafin de + N -> w ostatnich latach + ND 
1.1.1.13. a lafin de + N ?> w późnym + NM 
1.1.1.14. a lafin de + N ?> zdanie podrzędne czasowe 
1.1.1.15. a lafin de + N ?> zdanie współrzędne 
1.1.1.16. a lafin de + N ?> imiesłów czasownikowy uprzedni + N 
1.1.1.17. Inny sposób przekładu 
1.1.1.18. Polskie przekłady konstrukcji a lafin de + nazwa pory dnia ?> późny + NU/NN 
1.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a lafin de 
1.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.2. Polskie ekwiwalentyjusqu'a lafin de 
1.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów jusqu'a lafin de 
1.2.1.1. jusqu'a lafin de + N ?? aż do końca + ND 
1.2.1.2. jusqu'a lafin de + N ?> do końca + ND 
1.2.1.3. jusqu'a lafin de + N ?> aż do ukończenia + ND 
1.2.1.4. jusqu'h lafin de + N ?> do zakończenia + ND 
1.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowajusqu'a lafin de 
1.2.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.3. Polskie ekwiwalenty vers lafin de 
1.3.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów vers lafin de 
1.3.1.1. vers lafin de + N ?> pod koniec + ND 
1.3.1.2. vers lafin de + N ?> w końcu + ND 
1.3.1.3. vers lafin de + N ?> z końcem + ND 
1.3.1.4. vers lafin de + N ?> przy końcu + Np 
1.3.1.5. Polskie przekłady konstrukcji vers lafin de + nazwa pory dnia 
1.3.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa vers lafin de 
1.3.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.4. Polskie ekwiwalenty des lafin de 
1.4.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów des lafin de 
1.4.1.1. Odpowiedniki lokatywne des lafin de 
1.4.1.1.1. des lafin de + N ?> w końcu + ND 
1.4.1.1.2. des lafin de + N -> pod koniec + ND 
1.4.1.1.3. des lafin de + N ?>już w końcu + NQ 
1.4.1.1.4. des lafin de + N ?> z końcem + ND 
1.4.1.1.5. des lafin de + N ?>_/?żz końcem + NQ 
1.4.1.1.6. des lafin de + N ?> u schyłku + ND 
1.4.1.1.7. des lafin de + N ?> od razu po + NM 
1.4.1.2. Odpowiedniki ablatywne des lafin de 
1.4.1.2.1. des lafin de + N ->już od końca + ND 
1.4.1.2.2. des lafin de + N-> od końca + ND 
1.4.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des lafin de 
1.4.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.5. Polskie ekwiwalenty enfin de 
1.5.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów enfin de 
1.5.1.1. enfin de + N ?> pod koniec + ND 
1.5.1.2. enfin de + N ?> u kresu + ND 
1.5.1.3. enfin de + N ?> w końcu + ND 
1.5.1.4. enfin de + N -^przy końcu + ND 
1.5.1.5. enfin de + N ?? u końca + ND 
1.5.1.6. enfin de + N ?>z końcem + ND 
1.5.1.7. enfin de + N ?>po ukończeniu + ND 
1.5.1.8. enfin de + N ?> na zakończenie + ND 
1.5.1.9. Polskie przekłady konstrukcji enfin de + nazwa pory dnia 
1.5.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa enfin de 
1.5.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.6. Polskie ekwiwalenty fin 
1.6.1. Inwentarz i egzemplifikacj a polskich ekwiwalentów fin 
1.6.1.1. fin + N ?> pod koniec + ND 
1.6.1.2. fin + N -> w końcu + ND 
1.6.1.3. fin + N -> z końcem + ND 
1.6.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa fin 
1.6.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.7. Polskie ekwiwalenty mant {nieme) la fin de 
1.7.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów avant (nieme) la fin de 
1.7.1.1. avant lafin de + N ?> przed końcem + ND 
1.7.1.2. avant lafin de + N ?> jeszcze przed końcem + ND 
1.7.1.3. zdanie z negacją+ avant lafin de + N ?-> zdanie bez negacji + dopiero pod koniec + ND 
1.7.1.4. avant lafin de + N ?> zdanie podrzędne czasowe 
1.7.1.5. Inny sposób przekładu 
1.7.1.6. Polskie przekłady konstrukcji avant lafin de + nazwa pory dnia ?> przed + NN 
1.7.1.7. avant meme lafin de + N ?> jeszcze przed końcem + NQ 
1.7.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa avant (meme) lafin de 
1.7.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.8. Polskie ekwiwalenty a partir de lafin de 
1.8.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a partir de lafin de 
1.8.1.1. a partir de lafin de + N ?> od końca + ND 
1.8.1.2. a partir de lafin de + N ?> poczynając od końca + ND 
1.8.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a partir de lafin de 
1.8.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.9. Polskie ekwiwalenty depuis lafin de 
1.9.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów depuis lafin de 
1.9.1.1. depuis lafin de + N ?> od końca + ND 
1.9.1.2. depuis lafin de + N ?> z końcem + ND 
1.9.1.3. depuis lafin de + N ?>pod koniec + ND 
1.9.1.4. depuis lafin de + N ?> od zakończenia + ND 
1.9.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa depuis lafin de 
1.9.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.10. Polskie ekwiwalenty a l'extremefin de 
1.10.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a l'extremefin de 
1.10.1.1. a l'extremefin de + N ?> pod sam koniec + ND 
1.10.1.2. a l'extremefin de + N ?> w samym końcu + ND 
1.10.1.3. al'extremefin de + N ?> w ostatnich latach + ND 
1.10.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa  
1.10.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.11. Polskie ekwiwalenty en cettefin de 
1.11.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów en cettefin de 
1.11.1.1. en cettefin de + N ?> w końcu + ND 
1.11.1.2. Inny sposób przekładu 
1.11.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa en cettefin de 
1.11.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.12. Polskie ekwiwalenty tout a lafin de 
1.12.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów tout a lafin de 
1.12.1.1. tout a lafin de + N ?? pod sam koniec + ND 
1.12.1.2. tout a la fin de + N ?> pod koniec + ND 
1.12.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa tout a lafin de 
1.12.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.13. Polskie ekwiwalenty a lafin 
1.13.1. a la fin + N ?> pod koniec + ND 
1.13.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a la fin 
1.13.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.14. Polskie ekwiwalenty apres la fin de 
1.14.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów apres la fin de 
1.14.1.1. apres la fin de + N -? po zakończeniu + ND 
1.14.1.2. apres la fin de + N -^ po + NM 
1.14.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa apres la fin de 
1.14.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.15. Polskie ekwiwalenty sur la fin de 
1.15.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów sur la fin de 
1.15.1.1. sur la fin de + N ?? pod koniec + ND 
1.15.1.2. sur la fin de + N ?> u schyłku + ND 
1.15.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa sur la fin de 
1.15.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.16. Polskie ekwiwalenty avec la fin de 
1.16.1. avec la fin de + N ?> pod koniec + N 
1.16.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa avec la fin de 
1.16.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.17. Polskie ekwiwalenty dans cettefin de 
1.17.1. dans cettefin de + nazwa pory dnia ?> w + NM 
1.17.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa dans cettefin de 
1.17.3. Charakterystyka przekładu 
1.18. Polskie ekwiwalenty dans la fin de 
1.18.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów dans la fin de 
1.18.1.1. dans la fin de + N ?> pod koniec + ND 
1.18.1.2. Polskie przekłady konstrukcji dans la fin de + nazwa pory dnia ?> w + NM 
1.18.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa dans lafin de 
1.18.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.19. Polskie ekwiwalenty des avant la fin de 
1.19.1. des avant lafin de + N ?> jeszcze przed końcem + ND 
1.19.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des avant lafin de 
1.19.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.20. Polskie ekwiwalenty des cettefin de 
1.20.1. des cettefin de + N ?>już w końcu + ND 
1.20.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des cettefin de 
1.20.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.21. Polskie ekwiwalenty des lafin 
1.21.1. des lafin + N -> od końca + ND 
1.21.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa des lafin 
1.21.3. Charakterystyka przekładu 
1.22. Polskie ekwiwalenty en cette extremefin de 
1.22.1. en cette extremefin de + N ?> w samym końcu + ND 
1.22.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa en cette extremefin de 
1.22.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
1.23. Polskie ekwiwalenty vers lafin 
1.23.1. vers lafin + N -> pod koniec + ND 
1.23.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa vers lafin 
1.23.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników

2. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKICH PRZYIMKÓW TEMPORALNYCH Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM TERMĘ 
2.1. Polskie ekwiwalenty au termę de 
2.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au termę de 
2.1.1.1. CM termę de + N ?> pod koniec + ND 
2.1.1.2. au termę de + N ?> u kresu + NQ 
2.1.1.3. au termę de + N ->po + NM 
2.1.1.4. OM termę de + N ?> po zakończeniu + ND 
2.1.1.5. au termę de + N ?? po upływie + ND 
2.1.1.6. au termę de + N ?> w wyniku + ND 
2.1.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au termę de 
2.1.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
2.2. Polskie ekwiwalentyJ?^M'aM termę de 
2.2.1. jusqu'au termę de + N ?? aż do końca + ND 
2.2.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa_/M^M'aM termę de 
2.2.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika aż do końcaD 
2.3. Polskie ekwiwalenty vers le termę de 
2.3.1. vers le termę de + N ?? pod koniec + ND 
2.3.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa vers le termę de 
2.3.3. Charakterystyka polskiego odpowiednika pod koniec^

3. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM BOUT (AU BOUT DE) 
3.1. Charakterystyka semantyczna i składniowa au bout de 
3.2. Polskie ekwiwalenty au bout de 
3.2.1. Au bout de + N (nazwa jednostki miary czasu) 
3.2.1.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au bout de 
3.2.1.1.1. au bout de + N ?> po + NM 
3.2.1.1.2. au bout de + N?? po upływie + No 
3.2.1.1.3. au bout de + N -> za + NB 
3.2.1.1.4. au bout de + N ?> zdanie współrzędne 
3.2.1.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
3.2.2. Au bout de + ~N (nazwa jednostki miary nie będącej miarą czasu) 
3.2.2.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au bout de 
3.2.2.1.1. au bout de + N -^ po + NM 
3.2.2.1.2. au bout de + N ?> po przejechaniu + ND 
3.2.2.1.3. au bout de + N ?> po przejściu + ND 
3.2.2.1.4. au bout de + N ?> zdanie podrzędne czasowe 
3.2.2.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
3.2.3. Au bout de + N (nazwa jednostki miary czasu) + de + N 
3.2.3.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au bout de 
3.2.3.1.1. au bout de + ~N-)po + NM 
3.2.3.1.2. au bout de + N ?^ po upływie + ND 
3.2.3.1.3. au bout de + N ?> odpowiednik zdaniowy 
3.2.3.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
3.2.4. Au bout de + N (nazwa jednostki miary czasu tworząca deskrypcję określoną) 
3.2.4.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au bout de 
3.2.4.1.1. au bout de + N ?> pod koniec + ND 
3.2.4.1.2. au bout de + N ?> z końcem + ND 
3.2.4.1.3. au bout de + N ?> przy końcu + ND 
3.2.4.1.4. au bout de + N ?> u końca + NQ 
3.2.4.1.5. Polski przekład konstrukcji au bout de + nazwa części doby 
3.2.4.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników 
3.2.5. Au bout de + Nnt 
3.2.5.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au bout de 
3.2.5.1.1. au bout de + N ?> u kresu + ND 
3.2.5.1.2. au bout de + N -4 po + NM 
3.2.5.1.3. au bout de + N ?> imiesłów przysłówkowy uprzedni 
3.2.5.2. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników

4. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM ISSUE (A L'LSSUEDE) 
4.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów a l'issue de 
4.1.1. a l'issue de + N ?> na zakończenie + ND 
4.1.2. a l'issue de + N ?> na + NM 
4.1.3. a l'issue de + N ?> po + NM 
4.1.4. a l'issue de + N ?f po ukończeniu + ND 
4.1.5. a l'issue de + N ?> forma imiesłowu przymiotnikowego czynnego czasownika kończyć + NB 
4.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa a l'issue de 
4.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników

5. POLSKIE EKWIWALENTY TŁUMACZENIOWE FRANCUSKIEGO PRZYIMKA TEMPORALNEGO Z WBUDOWANYM RZECZOWNIKIEM ASPEKTOWYM DECLIN (A U DECL1N DE) 
5.1. Inwentarz i egzemplifikacja polskich ekwiwalentów au declin de 
5.1.1. OM declin de + N ?> u schyłku + ND 
5.1.2. a? declin de + N ?? pod koniec + ND 
5.2. Charakterystyka semantyczna i składniowa au declin de 
5.3. Charakterystyka konkurencyjności polskich odpowiedników

6. UWAGI KOŃCOWE

ZAKOŃCZENIE 
WYKAZ ŹRÓDEŁ PRZYKŁADÓW 
BIBLIOGRAFIA

  Cena:

Ilość

przechowalnia

36,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska