UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy optyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych


Podstawy optyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych
  Cena:

przechowalnia

17,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
256
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski
ISBN/ISSN
83-88229-63-X
  Cena:

przechowalnia

17,00 zł

Celem tego skryptu jest zapoznanie słuchaczy studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, kierunków elektronika i telekomunikacja - optoelektronika oraz elektrotechnika - technika świetlna z zagadnieniami dotyczącymi pojęć podstawowych, metod badawczych i technik pomiarowych z zakresu podstaw optyki technicznej, w tym pomiaru charakterystyk wybranych typów układów optycznych. Zarówno część pierwsza - przeznaczona do uzupełnienia wykładu z podstaw optyki oraz układów świetlnooptycznych w zakresie ćwiczeń rachunkowych, jak i część druga, zawierająca materiał do przeprowadzenia 15 ćwiczeń laboratoryjnych, w zamyśle autorów mają być pomocne w samodzielnym opanowaniu materiału i przygotowaniu do zajęć programowych. 

Program ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje eksperymenty z zestawianiem podstawowych typów układów optycznych w zakresie optyki geometrycznej oraz falowej (interferometrii, dyfrakcji oraz przenoszenia informacji optycznej), pomiary wybranych parametrów materiałów, układów i elementów optycznych oraz podstawy eksploatacji wybranych przyrządów. 
W skrypcie staramy się zwrócić uwagę na problemy przydatności opisywanych zjawisk w praktyce inżynierskiej. 
Skrypt może być przydatny również dla osób pragnących zapoznać się z możliwościami wykorzystania metod optycznych w praktyce badawczej i pomiarowej.

Spis treści:

Przedmowa

Część I. ĆWICZENIA RACHUNKOWE Z PODSTAW OPTYKI

1. GRAFICZNA KONSTRUKCJA OBRAZU W UKŁADZIE OPTYCZNYM 
1.1. Zadania

2. ANALITYCZNE ZNAJDOWANIE OBRAZU W UKŁADZIE OPTYCZNYM 
2.1. Zadania

3. OGRANICZENIA PĘKÓW PROMIENI W UKŁADZIE OPTYCZNYM 
3.1. Zadania

4. INTERFERENCJA ŚWIATŁA 
4.1. Przykłady interferencji dwuwiązkowej 
4.2 Zadania

5. DYFRAKCJA ŚWIATŁA 
5.1. Zadania

Część II. LABORATORIUM PODSTAW OPTYKI

1. PRZYRZĄDY POMOCNICZE W LABORATORIUM OPTYCZNYM 
1.1. Lunetka pomocnicza i dioptryjna 
1.2. Mikroskop pomocniczy 
1.3. Kolimator 
1.4. Lunetka autokolimacyjna 
1.5. Okular mikrometryczny 
1.6. Układy formowania wiązki lasera i kontrola kształtu wychodzącej fali świetlnej

2. BŁĘDY I RACHUNEK BŁĘDÓW

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ WSKAZANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH W LABORATORIUM PODSTAW OPTYKI

4. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z PODSTAW OPTYKI 
4.1. Pomiar ogniskowych i czołowych soczewki (układu optycznego) 
4.1.1. Wprowadzenie 
4.1.2. Cel ćwiczenia 
4.1.3. Metoda badań 
4.1.3.1. Pomiar metodą pomiaru powiększenia poprzecznego 
4.1.3.2. Pomiar metodą Hartmanna - Porro 
4.1.3.3. Pomiar metodą Cornu 
4.1.3.4. Źródła błędów pomiarowych 
4.1.4. Sprawozdanie studenckie 
4.2. Pomiar współczynnika załamania 
4.2.1. Wprowadzenie 
4.2.1.1. Definicja współczynnika załamania ośrodka Dyspersja ośrodka 
4.2.1.2. Metody pomiaru współczynnika załamania wykorzystujące istnienie zjawiska kąta granicznego 
4.2.1.3. Pomiary kątów metodami optycznymi 
4.2.1.4. Pomiary współczynnika załamania metodami spektrometrycznymi 
4.2.1.5. Pomiary kątów dwuściennych i współczynnika załamania pryzmatów metodami goniometrycznymi 
4.2.2. Cel ćwiczenia 
4.2.3. Metoda badań 
4.2.4. Sprawozdanie studenckie 
4.3. Pomiar prostoliniowości ławy optycznej 
4.3.1. Wprowadzenie 
4.3.1.1. Zasada powstawania obrazu autokolimacyjnego 
4.3.1.2. Dokładność pomiarów. Czułość lunety autokolimacyjnej 
4.3.1.3. Układ oświetlający 
4.3.2. Cel ćwiczenia 
4.3.3. Metoda badań 
4.3.4. Sprawozdanie studenckie 
4.4. Zestawienie układu optycznego mikroskopu 
4.4.1. Wprowadzenie 
4.4.1.1. Przeznaczenie i cechy charakterystyczne układu optycznego typu mikroskopowego 
4.4.1.2. Budowa układu optycznego mikroskopu złożonego 
4.4.1.3. Telecentryczny bieg promieni głównych w pomiarowych układach optycznych 
4.4.1.4. Podstawowe wielkości charakterystyczne mikroskopu. Definicje i wzory 
4.4.2. Cel ćwiczenia 
4.4.3. Metoda badań 
4.4.3.1. Pomiar powiększenia poprzecznego obiektywu 
4.4.3.2. Pomiar powiększenia wizualnego 
4.4.3.3. Pomiar wielkości i położenia źrenicy wyjściowej 
4.4.3.4. Pomiar przedmiotowego pola widzenia 
4.4.3.5. Zestawienie układu z telecentrycznym biegiem promieni w przestrzeni przedmiotowej 
4.4.4. Sprawozdanie studenckie 
4.5. Zestawienie układu optycznego lunety 
4.5.1. Wprowadzenie 
4.5.1.1. Ogólne cechy układu lunetowego 
4.5.1.2. Wielkości charakterystyczne lunety. Definicje i wzory 
4.5.1.3. Rola kolektywu w układzie lunetowym 
4.5.1.4. Sposób zestawienia układu ijustowanie 
4.5.2. Cel ćwiczenia 
4.5.3. Metoda badań 
4.5.3.1. Obliczenia wstępne 
4.5.3.2. Pomiar powiększenia kątowego lunety 
4.5.3.3. Pomiar wielkości i położenia źrenicy wyjściowej lunety 
4.5.3.4. Pomiar pola widzenia lunety 
4.5.4. Sprawozdanie studenckie 
4.6. Zestawienie projekcyjnego układu optycznego 
4.6.1. Wprowadzenie 
4.6.2. Cel ćwiczenia 
4.6.3. Metoda badań 
4.6.3.1. Obliczenia gabarytowe 
4.6.3.2. Pomiary 
4.6.4. Sprawozdanie studenckie 
4.7. Zestawienie układu optycznego przekaźnika fotoelektrycznego 
4.7.1. Wprowadzenie 
4.7.1.1. Ogólna charakterystyka przekaźnika fotoelektrycznego 
4.7.1.2. Współpraca źródła światła z odbiornikiem 
4.7.1.3. Układ optyczny fotoprzekaźnika 
4.7.1.4. Obliczanie strumienia świetlnego przechodzącego przez układ 
4.7.2. Cel ćwiczenia 
4.7.3. Metoda badań 
4.7.3.1. Zestawienie układu 
4.7.3.2. Obliczenia i pomiary 
4.7.4. Sprawozdanie studenckie 
4.8. Badanie własności eksploatacyjnych mikroskopu biologicznego 
4.8.1. Wprowadzenie 
4.8.1.1. Budowa mikroskopu 
4.8.1.2. Podstawowe wielkości charakterystyczne mikroskopu 
4.8.2. Cel ćwiczenia 
4.8.3. Metoda badań 
4.8.3.1. Przygotowanie mikroskopu do pracy 
4.8.3.2. Pomiar powiększenia wizualnego mikroskopu biologicznego 
4.8.3.3. Pomiar powiększenia obiektywu mikroskopu 
4.8.3.4. Pomiar wielkości liniowych 
4.8.3.5. Pomiar apertury obiektywu mikroskopowego 
4.8.4. Sprawozdanie studenckie 
4.9. Badanie własności mikroskopu polaryzacyjno-interferencyjnego Biolar PI 
4.9.1. Wprowadzenie 
4.9.1.1. Informacje ogólne 
4.9.1.2. Mikroskop interferencyjny 
4.9.2. Cel ćwiczenia 
4.9.3. Metoda badań 
4.9.4. Sprawozdanie studenckie 
4.10. Badanie własności mikroskopu z kontrastem fazowym 
4.10.1. Wprowadzenie 
4.10.1.1. Ogólna zasada kontrastu fazowego 
4.10.1.2. Budowa typowego mikroskopu fazowo-kontrastowego 
4.10.1.3. Standardowe urządzenie kontrastowo fazowe 
4.10.1.4. Właściwości odwzorowania fazowo-kontrastowego 
4.10.1.5. Halo i cieniowanie 
4.10.1.6. Urządzenie fazowe KFZ 
4.10.1.7. Preparaty do obserwacji fazowo-kontrastowej 
4.10.2. Cel ćwiczenia 
4.10.3. Metoda badań 
4.10.4. Sprawozdanie studenckie 
4.11. Badanie funkcji przenoszenia kontrastu obiektywów projekcyjnych 
4.11.1. Wprowadzenie 
4.11.1.1. Obraz przedmiotów złożonych w świetle niekoherentnym. Optyczna funkcja przenoszenia w świetle niekoherentnym 
4.11.1.2. Przeznaczenie przyrządu oraz opis techniczny urządzenia 
4.11.1.3. Regulacja układu 
4.11.2. Cel ćwiczenia 
4.11.3. Metoda badań 
4.11.3.1. Zasady i rodzaje pomiarów 
4.11.3.2. Przebieg ćwiczenia 
4.11.3.3. Opracowanie wyników 
4.11.4. Sprawozdanie studenckie 
4.12. Badanie elementów dwójłomnych 
4.12.1. Wprowadzenie 
4.12.1.1. Dwójłomne płytki fazowe 
4.12.1.2. Zależności analityczne 
4.12.1.3. Spektroskop 
4.12.2. Cel ćwiczenia 
4.12.3. Metoda badań 
4.12.4. Sprawozdanie studenckie 
4.13. Zjawiska dyfrakcji i elementy dyfrakcyjne 
4.13.1. Wprowadzenie 
4.13.1.1. Zasada Huygensa - Fresnela 
4.13.1.2. Obraz dyfrakcyjny punktu w układzie bezaberracyjnym 
4.13.1.3. Siatki dyfrakcyjne 
4.13.1.4. Ogólna charakterystyka zagadnienia filtracji częstości przestrzennych w świetle koherentnym 
4.13.2. Cel ćwiczenia 
4.13.3. Metoda badań 
4.13.3.1. Pomiar parametrów siatek dyfrakcyjnych 
4.13.3.2. Filtracja częstości przestrzennych w świetle koherentnym 
4.13.4. Sprawozdanie studenckie 
4.14. Badanie zdolności rozdzielczej układów optycznych 
4.14.1. Wprowadzenie 
4.14.1.1. Obraz dyfrakcyjny punktu w układzie bezaberracyjnym 
4.14.1.2. Obraz dyfrakcyjny punktu w układzie ze źrenicą kołową o małych aberracjach. Przypadek przeogniskowania 
4.14.1.3. Obraz dwóch punktów. Zdolność rozdzielcza dwupunktowa 
4.14.1.4. Obraz przedmiotów złożonych przy oświetleniu nie koherentnym 
4.14.1.5. Metody badania zdolności rozdzielczej przyrządów optycznych 
4.14.2. Cel ćwiczenia 
4.14.3. Metoda badań 
4.14.3.1. Pomiarprzeogniskowania granicznego 
4.14.3.2. Pomiar zdolności rozdzielczej dwupunktowej w układzie 
4.14.3.3. Filtracja częstości w świetle niekoherentnym 
4.3.4. Sprawozdanie studenckie 
4.15. Techniki interferometryczne 
4.15.1. Wprowadzenie 
4.15.1.1. Wiadomości ogólne 
4.15.1.2. Kontrast (widzialność) prążków interferencyjnych 
4.15.1.3. Szkolne interferometry laserowe: Twymana-Greena, Macha-Zehndera, Sagnaca 
4.15.2. Cel ćwiczenia 
4.15.3. Metoda badań 
4.15.4. Sprawozdanie studenckie 
 
LITERATURA

  Cena:

przechowalnia

17,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska