Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PSYCHOLOGIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy psychologii społecznej
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
60
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Psychologia społeczna-jest to dyscyplina nauki, badająca zachowanie jednostek w ich środowisku społecznym.
Istotę ludzką zrozumieć można jedynie poprzez jej relacje z innymi.
We wszystkich czynnościach życia człowieka, odnaleźć można wpływ społeczny.
Stwierdzić można również, że emocje, pamięć i rozumienie zależą
? od charakterystyki socjologicznej właściwej jednostkom,
? od kultury, w której uczestniczą,
? i od poziomu emocjonalnego grupy społecznej, do której należą.

Fragment rozdziału pierwszego

Spis treści:


1. PODSTAWY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ - wprowadzenie
1.1. Wyjaśnienie pojęcia ?psychologia społeczna"
1.2. Sześć głównych metod badawczych w psychologii społecznej

2. POWSTAWANIE DZIEDZINY NAUKI - psychologu społecznej
2.1. Arystoteles (serce)
2.2. Wilhelm Wundt (introspekcja)

3. PSYCHOLOGIA EMPIRYCZNA in. OBIEKTYWNA
3.1. John B. Watson i BEHAWIORYZM
3.1.1. Odruch warunkowy
3.1.2. Nagrody i kary a wzmocnienie pozytywne lub negatywne
3.1.3. Cztery procedury behawioralnego badania
3.1.4. Kara w INŻYNIERII BEHAWIORALNEJ

4. PSYCHOANALIZA I PSYCHOLOGIA GŁĘBI
4.1. Zygmunt Freud i PSYCHOANALIZA
4.1.1. Pojęcie ?psychoanalizy?
4.1.2. Metody badań w psychoanalizie
4.1.3. Popędy i trzy czynniki na nie wpływające
4.1.4. Pięć mechanizmów obronnych

5. NEOPSYCHOANALIZA (Carl G. Jung i uczniowie Freuda)
5.1. Carl G. Jung i zjawisko SOCJALIZACJI

6. PSYCHOLOGIA POZNAWCZA
6.1. Elliot Aronson - ?człowiek to samodzielny podmiot poznawczy"
6.1.1. Koncepcja decyzyjna
6.1.2. Zjawisko ?metabolizmu informacyjnego"
6.1.3. Sieć struktur poznawczych (znaczenie i budowa)
6.1.4. Wiedza deklaratywna a wiedza proceduralna
6.1.5. Działania zachowawcze a działania twórcze i ?transgresja"
6.1.6. Emocje i motywacje oraz zjawisko ?dysonansu poznawczego"

7. PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA
7.1. Carl Rogers i Abraham H. Maslow (badanie poprzez terapię)
7.1.1. Sześć podstawowych twierdzeń w psychologii humanistycznej
7.1.2. Trzy zasady terapii

8. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA JEJ POLE BADAWCZE I METODY BADAŃ
8.1. Sytuacja społeczna (indywiduum, grupa, tłum, organizacje i urzędy, wielkie społeczności)
8.2. Klasyczne sposoby badań w psychologii społecznej
8.2.1. Obserwacja
8.2.2. Sondaż ankietowy
8.2.3. Skale postaw
8.2.4. Eksperymenty
8.3. Interpretacja wyników a etyka badającego

9. SPOSTRZEŻENIA I ICH ZNACZENIE
9.1. Spostrzeganie interpersonalne
9.2. Trzy czynniki determinujące spostrzeganie
9.3. Efekty ?HALO" i pierwsze wrażenie
9.4. Interferencyjne wnioskowanie i prywatny stereotyp

10. JĘZYK CIAŁA I BŁĘDY W POSTRZEGANIU LUDZI
10.1. Cztery podstawowe błędy w postrzeganiu ludzi

11. ATRYBUCJA
11.1. Dwie techniki atrybucji
11.2. Cztery główne błędy atrybucji

12. SCHEMATY
12.1. Wyjaśnienie pojęcia ?schemat"
12.2. Automatyzm schematyzacji
12.3. Schemat samospełniającego się proroctwa

13. HEURYSTYKA
13.1. Heurystyka wydawania sądów
13.2. Trzy podstawowe uproszczenia myślowe
13.3. Czemu służą uproszczone metody myślowe?

14. STEREOTYPY
14.1. Stereotyp - definicja
14.2. Stereotyp - typy
14.3. Stereotyp - budowa
14.4. Stereotyp - istota
14.5. Stereotyp a stereotypizacja
14.6. Zadania stereotypów
14.7. Rodzaje stereotypów
14.8. Geneza stereotypów
14.9. Metody badań nad stereotypami

15. UPRZEDZENIA
15.1. Definicja pojęcia ?uprzedzenie"
15.2. Trzy komponenty uprzedzeń
15.3. Źródła uprzedzeń
15.4. Konsekwencje uprzedzeń
15.5. Trzy metody zmiany uprzedzeń
15.6. Pięć warunków kontaktu osłabiającego uprzedzenia

16. AGRESJA
16.1. Pojęcie ?agresji"
16.2. Pochodzenie agresji
16.3. Sposoby przeciwdziałania agresji

17. DEHUMANIZACJA
17.1. Wyjaśnienie pojęcia
17.2. Przyczyny powstawania zjawiska dehumanizacji
17.3. Sześć sposobów dokonywania dehumanizacji

18. ALTRUIZM
18.1. Wyjaśnienie pojęcia
18.2. Dwa typy altruizmu

19. ALIENACJA

20. POTRZEBY
20.1. Abraham Maslow i hierarchia potrzeb
20.2. Potrzeby wpływające na przełamywanie alienacji (pro-społeczne)

21. ZASADY LUBIENIA
21.1. Pojęcie ?sympatii"
21.2. Sympatia a kwestia emocji
21.2.1. Trzy czynniki wywołujące reakcje emocjonalne
21.2.2. Cztery formy przejawów emocji
21.3. Uczucia i ich rola w lubieniu
21.4. Kto wywołuje sympatię i kogo lubimy?
21.4.1. Osiem czynników, które mogą rozbudzać uczucia sympatii

22. MIŁOŚĆ
22.1. Wyjaśnienie pojęcia
22.2. Trójczynnikowa koncepcja miłości
22.2.1. Potrzeby realizowane w miłości
22.2.2. Rodzaje miłości
22.2.3. Fazy miłości
22.2.4. Dwa modele miłości
22.2.5. Trzy style przywiązania

23. ZAZDROŚĆ

24. PSYCHOLOGIA TŁUMU
24.1. Wyjaśnienie pojęcia ?tłum"
24.2. Człowiek w tłumie
24.2.1. Myślenie w tłumie
24.2.2. Emocje w tłumie
24.2.3. Odpowiedzialność w tłumie
24.3. Przywódca tłumu
24.3.1. Retoryka przywódcy
24.3.2. Tłum o przywódcy
24.4. Struktura tłumu
24.5. Sposoby ograniczania tłumu

25. GRUPY
25.1. Definicje grupy
25.2. Grupa i jej cel
25.3. Cechy grupy
25.4. Myślenie grupowe
25.5. Struktury grupowe
25.5.1. Cztery czynniki tworzenia się struktury w grupie
25.5.2. Formy socjometrycznych struktur grupy
25.5.3. Formy komunikacyjnych struktur w grupie
25.6. Trzy style kierowania grupą

26. NORMY
26.1. Wyjaśnienie pojęcia ?norma"
26.2. Funkcje normy
26.3. Cztery metody przyswajania norm
26.4. Stosunek grupy do osób nie przestrzegających norm

27. KONFORMIZM
27.1. Definicja pojęcia
27.2. Konformizm informacyjny a normatywny
27.3. Konformizm głęboki a publiczny
27.4. Elementy wpływające na konformizm
27.5. Trzy mechanizmy konformizmu

28. KONFLIKTY
28.1. Wyjaśnienie pojęcia ?konflikt"
28.2. Konflikty interpersonalne i intrapersonalne
28.3. Trzy sposoby rozwiązywania konfliktów

29. Zalecane lektury do przedmiotu
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Stadnicka Dorota
Niniejsze opracowanie składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do zarządzania, przedstawia różne ujęcia funkcji zarządzania, kierunki rozwoju oraz podstawowe zasady zarządzania, a także określa rolę menedżera w organizacji na różnych szczeblach zarządzania. Drugi rozdział opisuje pierwszą z funkcji zarządzania, którą jest planowanie. W rozdziale tym przedstawiono proces planowania w organizacji, który ma być odpowiedzią na postawione cele organizacji zgodne z jej m
Tkaczyk Lech
Czego spodziewać się po osobach z przymrużonymi i zapadłymi oczami? Co charakteryzuje ludzi urodzonych w zimie? Czy warto znać gesty i sygnały kokieterii? Czym jest proksemika i parajęzyk? Od zarania dziejów człowiek próbuje znaleźć złotą regułę na opis swojego zachowania oraz wyrażania swych uczuć
Dziedzic Izabela, Sozański Bernard
Analiza matematyczna oraz algebra liniowa stanowią podstawę przedmiotów ilościowych na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych. Znajomość podstawowych zagadnień z tych dziedzin matematyki oraz ich interpretacji ekonomicznej jest niezbędna do przeprowadzania rzetelnych badań oraz analiz ekonomicznych.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 08:12
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.