UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy statystyki - wyd. 2006 PROMOCJA!


Podstawy statystyki - wyd. 2006
  Cena:

przechowalnia

12,00 zł
10,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
96
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

12,00 zł
10,00 zł

Świat współtworzą, z jednej strony, jednostki (indywidua); z drugiej strony, zbiorowości (populacje). Istnieje Mont Everest - ale są także Himalaje. Każdy z czytelników, można przypuszczać, mieszka w pewnej miejscowości i jest członkiem pewnej rodziny - a jego miejscowość- i jego rodzina są jedną z tysięcy (milionów) miejscowości (rodzin) w Polsce. Zbiorowością będą szczyty górskie, położone z paśmie Himalajów; osoby, zamieszkujące daną miejscowość; ogół miejscowości w Polsce; osoby tworzące konkretną rodzinę; ogół rodzin.
W statystyce zbiorowość nosi nazwę populacji, a zbiorowość, której elementy poddajemy badaniu statystycznemu -populacji generalnej.
Indywidua można opisać jakościowo, wyróżniając ich właściwości (cechy), oraz ilościowo. W opisie ilościowym ustalamy, jaką wartość badana cecha przyjmuje w konkretnym przypadku.
Statystyka zajmuje się analizą zbiorowości. W przeciwieństwie do teorii zbiorów, w której wielość (?zbiór") ujmuje się jako jedność (?zbiór to kilka rzeczy różnych traktowanych jako jedna rzecz" pisał twórca teorii mnogości, Georg Cantor), w statystyce zbiorowość traktuje się jako wielość i tę właśnie wielość czyni przedmiotem rozważań. Statystycy ustalają właściwości obiektów, z których składa się populacja, i na tej podstawie orzekają, w jaki sposób rozpatrywana cecha przysługuje zbiorowości.
Fragment rozdziału pierwszego

Spis treści:

STATYSTYKA OPISOWA

1. Zbiorowości i rozkłady

1.1. Jednostki i populacje
1.2. Cechy mierzalne i cechy porównywalne
1.3. Rozkłady cech
1.4. Statystyka opisowa oraz wnioskowanie statystyczne

2. Praca statystyków
2.1. Czynności statystyków
2.2. Zbieranie danych: wybór próby
2.3. Zbieranie danych: ?pomiar"
2.4. Porządkowanie danych
2.5. Prezentacja danych: prezentacja analityczna
2.6. Szereg empiryczny a szereg punktowy i szereg rozdzielczy
2.7. Prezentacja danych: prezentacja graficzna
2.8. Analiza danych oraz interpretacja wyników

3. Szereg rozdzielczy: budowa
3.1. Problemy ogólne
3.2. Liczba przedziałów
3.3. Rozpiętość przedziałów i ich granice
3.4. Przedziały domknięte i otwarte
3.5. Tworzenie szeregu rozdzielczego: przykład

4. Typy i miary rozkładów
4.1. Typy rozkładów
4.2. Miary rozkładów
4.3. Miary klasyczne a miary pozycyjne

5. Miary wartości przeciętnej: miary klasyczne
5.1. Średnia arytmetyczna: zwykła i ważona
5.2. Średnia harmoniczna: zwykła i ważona
5.3. Średnia geometryczna: zwykła i ważona
5.4. Zastosowanie średnich

6. Miary wartości przeciętnej: miary pozycyjne
6.1. Mediana i kwartyle w szeregu empirycznym
6.2. Mediana i kwartyle w szeregu punktowym
6.3. Mediana i kwartyle w szeregu rozdzielczym
6.4. Dominanta
6.5. Miary klasyczne położenia a miary pozycyjne

7. Miary zmienności
7.1. Miary bezwzględne oraz miary względne rozproszenia
7.2. Odchylenie przeciętne
7.3. Wariancja i odchylenie standardowe
7.4. Rozstęp i odchylenie ćwiartkowe
7.5. Współczynniki zmienności

8. Miary asymetrii oraz miary koncentracji
8.1. Momenty zwykłe i momenty centralne
8.2. Miary asymetrii
8.3. Miary koncentracji: kurioza
8.4. Miary koncentracji: współczynnik Lorenza

ROZKŁADY ZMIENNEJ LOSOWEJ

9. Zmienna losowa dyskretna i jej miary
9.1. Zmienna losowa
9.2. Zmienna losowa dyskretna
9.3. Miary rozkładu zmiennej losowej dyskretnej
9.4. Dystrybuanta zmiennej losowej dyskretnej

10. Ważniejsze rozkłady zmiennej losowej dyskretnej
10.1. Rozkłady ?naturalne" zmiennej losowej
10.2. Rozkład zero-jedynkowy
10.3. Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)
10.4. Obliczanie prawdopodobieństwa w rozkładzie dwumianowym
10.5. Wzór Poissona jako przybliżenie rozkładu dwumianowego
10.6. Rozkład Poissona

11. Rozkład losowa ciągła i jej miary
11.1. Zmienna losowa ciągła
11.2. Miary rozkładu zmiennej losowej ciągłej
11.3. Dystrybuanta zmiennej losowej ciągłej
11.4. Obliczanie prawdopodobieństwa

12. Rozkład normalny
12.1. Charakterystyka ogólna
12.2. Tablice rozkładu normalnego
12.3. Obliczanie prawdopodobieństwa, postać standaryzowana
12.4. Obliczanie prawdopodobieństwa, postać ogólna

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

13. Wnioskowanie statystyczne
13.1. Zadania wprowadzające
13.2. Wnioskowanie statystyczne: idea
13.3. Średnia, wartość oczekiwana, wariancja

14. Wnioskowanie z populacji generalnej o próbie
14.1. Rozkład średniej z próby
14.2. Rozkład średniej z próby: przykładowe obliczenia

15. Estymacja wartości oczekiwanej
15.1. Statystyki i estymatory
15.2. Estymacja punktowa
15.3. Przedziały ufności
15.4. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej
15.5. Rozkład t-Studenta

16. Estymacja wariancji
16.1. Rozkład chi-kwadrat
16.2. Przedział ufności dla wariancji

UZUPEŁNIENIA

17. Zadania
17.1. Statystyka opisowa
17.2. Rozkłady zmiennej losowej
17.3. Wnioskowanie statystyczne

18. Oznaczenia

19. Literatura

  Cena:

przechowalnia

12,00 zł
10,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska