UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja


Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja
  Cena:

przechowalnia

109,00 zł

Dostępność: Niedostępna
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
300
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

109,00 zł

Książka Instalacje wodociągowe jest skierowana do biur projektów, wykonawców i służb eksploatacyjnych, zawiera aktualną wiedzę w oparciu o obowiązujące już w Polsce przepisy UE i służyć będzie również jako podręcznik do kształcenia przyszłych inżynierów. W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych. Wykorzystano wiedzę zawartą w normach polskich i europejskich, przyjętych do zbioru Polskich Norm, obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne. Książka uwzględnia najnowsze zagadnienia z dziedziny instalacji wodociągowych takich, jak systemy zdalnego odczytu i rejestracji wodomierzy, zabezpieczanie instalacji przed rozwojem bakterii legionella, niekonwencjonalne układy podgrzewania wody ciepłej i wiele innych. W publikacji zamieszczono szereg informacji niezbędnych do prawidłowego projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych. Jest to pierwsza polska książka zawierająca szczegółowe omówienie norm europejskich dotyczących instalacji wodociągowych. W książce zamieszczono przykłady rozwiązań instalacji wodociągowych wraz ze szczegółowymi obliczeniami, oraz niezbędne w fazach projektowania i eksploatacji nomogramy dla różnych systemów instalacyjnych. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców, eksploatatorów instalacji wodociągowych oraz dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, Inżynieria Sanitarna i Wodna i Inżynieria Komunalna. Publikacja ta jest pierwszą książka w całości poświęconą wyłącznie instalacjom wodociągowych. Stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej dla inżyniera sanitarnego.

Spis treści:
 
1. Wiadomości ogólne  
1.1. Podstawy prawne projektowania, wykonania i eksploatacji 
1.2. Jednostki miar 
1.3. Oznaczenia graficzne na rysunkach

2. Systemy zaopatrzenia odbiorców w wodę 
2.1. Definicje i określenia 
2.2. Schematy układów wodociągowych i instalacji wewnętrznych

3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
3.1. Jakość wody wodociągowej 
3.2. Dodatkowe uzdatnianie wody u odbiorców

4. Zużycie wody  
4.1. Normatywne wielkości zużycia wody 
4.2. Struktura i nierównomierność zużycia wody 
4.3. Racjonalne zużycie wody 
4.3.1. Rozwiązania instalacji wodociągowych wpływające na oszczędzanie wody 
4.3.2. Rozwiązania konstrukcyjne baterii czerpalnych wpływające na oszczędzanie wody 
4.3.3. Zmniejszenie wielkości wypływu wody 
4.3.4. Skrócenie czasu korzystania z baterii 
4.3.5. Możliwości dalszego zmniejszania zużycia wody

5. Pomiary zużycia wody (wodomierze)  
5.1. Rodzaje wodomierzy 
5.2. Dobór wodomierzy 
5.3. Lokalizacja zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych 
5.4. Rejestracja odczytów wodomierzy 
5.4.1. Sposób rejestrowania wskazań wodomierza 
5.4.2. Klasyfikacja systemów odczytu i rejestracji wskazań wodomierzy 
5.4.3. Przykładowe typy rozwiązań systemów rejestracji i odczytów wodomierzy

6. Materiały i armatura  
6.1. Podstawy prawne stosowania materiałów instalacyjnych i armatury w budownictwie 
6.2. Określenie średnic i ciśnień 
6.3. Instalacje ze stali ocynkowanej 
6.4. Instalacje z miedzi 
6.5. Instalacje z tworzyw sztucznych 
6.6. Klasyfikacja armatury 
6.7. Zasady doboru materiałów instalacyjnych

7. Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej  
7.1. Źródła i przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody 
7.2. Zabezpieczenie wody wodociągowej przed zanieczyszczeniem wtórnym wywołanym przepływem zwrotnym 
7.2.1. Wiadomości ogólne 
7.2.2. Warunki wystąpienia przepływu zwrotnego 
7.2.3. Klasyfikacja płynów zagrażających zdrowiu człowieka 
7.2.4. Urządzenia zabezpieczające 
7.2.5. Zasady doboru urządzeń zabezpieczających 
7.2.6. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne urządzeń zabezpieczających 
7.3. Bakterie Legionella w instalacjach wodociągowych 
7.3.1. Wprowadzenie 
7.3.2. Zabezpieczanie instalacji projektowanych 
7.3.3. Zabezpieczenia instalacji istniejących i modernizowanych 
7.3.4. Usuwanie i unieszkodliwianie bakterii Legionella 
7.3.5. Usprawnianie i eksploatacja instalacji

8. Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowych  
8.1. Obliczenia przewodów wodociągowych 
8.2. Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody 
8.2.1. Obliczanie przewodów zasilających 
8.2.2. Obliczanie przewodów cyrkulacyjnych 
8.3. Obliczanie ciśnienia wymaganego dla instalacji

9. Projektowanie instalacji wodociągowych  
9.1. Rodzaje budynków 
9.2. Instalacje wodociągowe 
9.2.1. Instalacje wody zimnej 
9.2.2. Instalacje wody ciepłej 
9.3. Stacja podwyższania ciśnienia wody 
9.4. Wodne instalacje przeciwpożarowe 
9.4.1. Bezpieczeństwo pożarowe 
9.4.2. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne 
9.4.3. Instalacje hydrantowe 
9.4.4. Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe

10. Wykonanie instalacji  
10.1. Dokumentacja projektowa i uzgodnienia 
10.2. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
10.3. Warunki techniczne wykonania wewnętrznych instalacji wodociągowych 
10.3.1. Wymagania ogólne 
10.3.2. Ogólne zasady prowadzenia przewodów 
10.3.3. Montaż instalacji z rur stalowych ocynkowanych 
10.3.4. Montaż instalacji z rur miedzianych 
10.3.5. Montaż instalacji z tworzyw sztucznych 
10.3.6. Rozszerzalność liniowa rur 
10.3.7. Kompensacja instalacji 
10.3.8. Mocowanie przewodów 
10.3.9. Zasady montażu armatury i urządzeń wodociągowych 
10.3.10. Izolowanie instalacji 
10.4. Prefabrykacja instalacji 
10.5. Badanie szczelności instalacji 
10.6. Odbiór wewnętrznych instalacji wodociągowych

11. Eksploatacja instalacji wodociągowych  
11.1. Eksploatator a właściciel instalacji 
11.2. Podstawowe zasady użytkowania instalacji wodociągowych 
11.3. Analiza stanu technicznego instalacji wodociągowych 
11.4. Kontrole okresowe 
11.5. Przeglądy robocze instalacji

12. Instalacje wodociągowe na terenie posesji  
12.1. Ujęcia wody - studnie 
12.2. Urządzenia do miejscowego podgrzewania wody

13. Przykłady obliczeniowe  
13.1. Instalacje wodociągowe dla jednego mieszkania 
13.2. Instalacje wodociągowe dla budynku mieszkalnego o wysokości 3 kondygnacji 
13.3. Instalacje wodociągowe dla budynku mieszkalnego o wysokości 8 kondygnacji 
13.4. Instalacja wodociągowa dla domu jednorodzinnego

14. Tablice i nomogramy

Literatura

Wykaz norm do obowiązkowego stosowania przywołanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 109 z 12 .05.2004 r. wraz z uzupełnieniem z 1 marca 2009 r.)

Wykaz norm z dziedziny wodociągów (wg stanu na 31 grudnia 2008 r.)

  Cena:

przechowalnia

109,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Sadecka Zofia
94,00 zł
83,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Foit Henryk
30,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Nantka Marian
89,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska