Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego. Ćwiczenia laboratoryjne
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
226
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

22,00 zł

Chemia środowiska przyrodniczego to nauka tematycznie obszerna, złożona, zazębiająca się z wieloma dyscyplinami wiedzy. Dziś, kiedy degradacja środowiska jest ogromna, jej znajomość jest niezbędna, by móc przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka w przyrodzie. 

Niniejszy skrypt to kompendium wiedzy przydatne studentom inżynierii środowiska i tym, dla których ekologia nie jest pustym terminem. 

Spis treści:

WSTĘP 
 
CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE 
 
1. Bezpieczeństwo pracy w laboratoriach chemicznych i udzielanie pierwszej pomocy 
 
2. Sposoby wyrażania stężeń roztworów
 
2.1. Roztwory procentowe 
2.2. Roztwory molowe 
2.3. Stężenie normalne 
2.4. Przeliczanie stężeń 
2.5. Roztwory specjalne 
 
CZĘŚĆ II. ANALIZA JAKOŚCIOWA 
 
1. Analiza kationów. Podział na grupy analityczne
 
1.1. I grupa kationów: Ag+, Pb2+, Hg2+2 
1.2. II grupa kationów: Hg2+ Bi3, Cu2+, Cd2+, As3+ 
1.3. III grupa kationów: Al3+, Fe2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+, Cr2+ 
1.4. IV grupa kationów: Ba2+, Ca2+, Sr2+ 
1.5. V grupa kationów: Mg 2+ K+, NH+4 
 
2. Analiza anionów. Podział na grupy analityczne 
2.1. Analiza anionów I, II, III grupy: Cl-, J-, CH3COO-, NO-2, CO2-3, SO2-3 
2.2. Analiza anionów IV, V, VI i VII grupy: P03-4 , NO-3, SO2-3, SiO2-3 
 
CZĘŚĆ III. ANALIZA ILOŚCIOWA METODAMI CHEMICZNYMI 
 
1. Analiza wagowa
 
1.1. Wiadomości wstępne 
1.2. Technika analizy wagowej 
1.3. Przykłady oznaczeń wagowych 
1.3.1. Oznaczanie wody krystalizacyjnej 
1.3.2. Oznaczanie siarczanów w postaci BaSO4 
1.3.3. Oznaczanie chlorków w postaci AgCI 
1.3.4. Oznaczanie żelaza w postaci Fe2O3 
 
2. Analiza miareczkowa - wiadomości ogólne 
2.1. Alkacymetria 
2.1.1. Miareczkowanie mocnych kwasów i mocnych zasad 
2.1.2. Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą 
2.1.3. Miareczkowanie słabej zasady mocnym kwasem 
2.1.4. Wybór wskaźnika 
2.1.5. Roztwory mianowane 
2.1.6. Przykłady oznaczeń alkacymetrycznych 
2.2. Redoksymetria 
2.2.1. Manganianometria 
2.2.2 Jodometria 
2.3. Kompleksonometria 
2.3.1. Mianowany roztwór wersenianu dwusodowego 
2.3.2. Oznaczanie zawartości Mg2+ metodą kompleksonometryczną 
2.3.3. Oznaczanie zawartości Ca2+ metodą kompleksonometryczną 
2.4. Argentometria - analiza strąceniowa 
2.4.1. Mianowany roztwór azotanu(V) srebra 
2.4.2. Oznaczanie chlorków metodą Mohra 
2.4.3. Mianowany roztwór rodanku amonowego 
2.4.4. Oznaczanie chlorków metodą Volharda 
 
CZĘŚĆ IV. ANALIZA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 
 
1. Analiza jakościowa związków organicznych
 
1.1. Węglowodory 
1.1.1. Otrzymywanie metanu 
1.1.2. Badanie odporności węglowodorów nasyconych na utlenianie i reakcje podstawienia 
1.1.3. Otrzymywanie acetylenu 
1.1.4. Utlenianie i bromowanie acetylenu 
1.1.5. Nitrowanie benzenu i naftalenu 
1.1.6. Otrzymywanie alkenów i chlorowcoalkanów 
1.2. Alkohole, aldehydy, ketony, kwasy organiczne, aminy 
1.2.1. Reakcje grupowe alkoholi 
1.2.2. Reakcje grupowe fenolu 
1.2.3. Reakcje grupowe aldehydów i ketonów 
1.2.4. Reakcje grupowe kwasów organicznych 
1.2.5. Reakcje grupowe amin 
1.3. Aminokwasy, białka, cukrowce, tłuszczowce - związki organiczne naturalne 
1.3.1. Reakcje charakterystyczne aminokwasów i białek 
1.3.2. Reakcje charakterystyczne cukrowców 
1.3.3. Tłuszczowce (lipidy) 
 
CZĘŚĆ V. CHEMIZM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 
1. Badania fizyczno-chemiczne wody
 
1.1. Cel i zakres badania wody 
1.2. Pobieranie próbek wody do badań fizyczno-chemicznych 
1.3. Temperatura wody 
1.3.1. Pomiar temperatury wody 
1.4. Mętność 
1.4.1. Oznaczanie mętności metodą wizualną w zakresie 5-50 mg/dm3 
1.5. Barwa 
1.5.1. Oznaczanie barwy według skali platynowo-kobaltowej 
1.6. Zapach 
1.6.1. Oznaczanie zapachu metodą organoleptyczną bezpośrednią 
1.7. Odczyn pH 
1.7.1. Oznaczanie pH metodą elektrometryczną 
1.8. Zasadowość wody 
1.8.1. Oznaczanie zasadowości za pomocą miareczkowania - Zp, wobec fenoloftaleiny 
1.8.2. Oznaczanie zasadowości ogólnej wobec oranżu metylowego - Zm 
1.9. Kwasowość wody 
1.9.1. Oznaczanie kwasowości ogólnej wobec fenoloftaleiny 
1.9.2. Oznaczanie kwasowości mineralnej wobec metylooranżu 
1.10. Twardość wody 
1.10.1. Oznaczanie twardości ogólnej wody metodą wersenianową 
1.11. Tlen rozpuszczony 
1.11.1. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera 
1.12. Utlenialność 
1.12.1. Oznaczanie utlenialności w środowisku kwaśnym 
1.13. Chlorki 
1.13.1. Oznaczanie chlorków metodą argentometryczną 
1.14. Żelazo ogólne 
1.14.1. Oznaczanie żelaza ogólnego metodą z rodankiem 
1.15. Mangan 
1.15.1. Oznaczenie manganu metodą kolorymetryczną z nadsiarczanem 
1.16. Amoniak (azot amonowy) 
1.16.1. Oznaczanie azotu amonowego metodą bezpośredniej nessleryzacji 
1.17. Azotany(III) (azot azotanowy(III)) 
1.17.1. Oznaczanie azotu azotanowego(III) z kwasem sulfanilowym i ?-naftyloaminą 
1.18. Azotany(V) (azot azotanowy(V)) 
1.18.1. Oznaczanie azotu azotanowego(V) metodą kolorymetryczną z kwasem fenolodwusulfonowym 
 
2. Badania fizyczno-chemiczne gleby
 
2.1. Pobieranie próbek gleby do badań 
2.2. Otrzymywanie gleby powietrznie suchej 
2.3. Oznaczanie zawartości wody w glebach 
2.4. Oznaczanie pojemności wodnej ziem ogrodniczych przez podsiąkanie 
2.5. Kwasowość gleb 
2.5.1. Oznaczanie pH gleby za pomocą kwasomierza Helliga 
2.5.2. Sprawdzanie obecności węglanów w glebie 
2.5.3. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej gleb 
2.6. Metody orientacyjne oznaczania potrzeb nawozowych gleb 
2.6.1. Przygotowanie wyciągu glebowego 
2.6.2. Metoda oznaczania azotu azotanowego(V) 
2.6.3. Metoda oznaczania fosforu 
2.6.4. Metoda oznaczania potasu 
2.6.5. Metoda oznaczania chlorków 
2.7. Oznaczanie substancji organicznej w ziemi ogrodniczej 
 
Literatura

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Gajkowska-Stefańska Lidia, Guberski Stanisław, Gułowski Władysław, Mamak Zofia, Szperliński Zbigniew
Pozycja jest przeznaczona dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska PW do przedmiotów: chemia i biologia środowiska; chemia sanitarna; oczyszczanie wody i ścieków; technologia wody, ścieków i osadów; laboratorium oczyszczania wody i ścieków; ochrona wód i gleby.
Łachacz Andrzej
Zeszyt edukacyjny pt. „Morfologia, systematyka i kartografia gleb" jest kontynuacją publikacji pt. „Właściwości gleb". Został opracowany w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UWM w Olsztynie, jest przeznaczony głównie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Może być także wykorzystany, w całości lub częściowo, przez studentów innych wydziałów realizujących program z zakresu gleboznawstwa.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-18 10:23
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.