Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MARKETING
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zastosowania matematyki w zarządzaniu i ekonomii. Część I. Elementy algebry
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
200
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

10,00 zł

Zastosowania matematyki w ekonomii to trochę jak zastosowanie dodatków w produkcji ciast: sama ekonomia, tak samo jak ciasto bez dodatków, byłaby bez smaku, który nadają jej dopiero narzędzia matematyczne. Podobnie jak z przyprawami do ciast, wymagającymi często pracochłonnego przygotowania (np. kandyzowane skórki pomarańczy), tak samo jest z matematyką w ekonomii. Zanim narzędzie matematyczne zostanie przystosowane do potrzeb ekonomii, trzeba wprowadzić pojęcia, które są niezbędne do jego zdefiniowania lub do wskazania innych, bardziej ogólnych czy też pozostających w sferze potencjalnych możliwości, zastosowań.

Z tego względu Czytelnik, który spodziewa się, że w każdym akapicie tego podręcznika liczba pojęć ekonomicznych będzie chociaż w przybliżeniu równa liczbie pojęć matematycznych, dozna rozczarowania. Niestety, z nauką zastosowań matematyki w ekonomii jest tak, jak z nauką gry na instrumencie - zanim zacznie się koncertować, trzeba długo grać gamy i pasaże. Nieliczne ?etiudy na ekonomię z towarzyszeniem matematyki", pojawiają się wprawdzie w początkowych okresach nauki, ale tylko w niektórych rozdziałach zamieniają się w fascynującą przygodę matematyczno-ekonomiczną.
Dwie pierwsze części skryptu zawierają elementy algebry i elementy analizy matematycznej. Po raz pierwszy ukazały się one w roku akademickim 1994/95 jako ?Materiały pomocnicze i informacyjne". .Tak każdy materiał, przygotowywany pod presją czasu (w roku akad. 1994/95 odbywał się dopiero drugi cykl wykładów pt. ?Zastosowania matematyki w ekonomii"), zawierały one sporo usterek. Dzięki studentom I roku studiów dziennych i wieczorowych kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Świętokrzyskiej, którzy zgłaszali wszystkie dostrzeżone niedociągnięcia, większość z nich została poprawiona; w drugim wydaniu presja czasu była już znacznie mniej widoczna.
Część III ?Zastosowań matematyki w zarządzaniu i ekonomii" (napisana wspólnie z panem doc. dr inż. Zdzisławem Trylskim), w której przedstawiono pewne problemy optymalizacji, została po raz pierwszy opublikowana w roku akad. 1995/96, także w serii ?Materiały pomocnicze i informacyjne", gdyż spodziewano się - podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych tomów - pomocy studentów w usuwaniu niedociągnięć i usterek. Nie zawiedli i wielokrotnie zgłaszali mniej i bardziej poważne niedociągnięcia.
Po wprowadzeniu wszystkich poprawek praca została wysłana do recenzji. Recenzenci, Profesor Michał Kolupa ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Profesor Edward Smaga z Akademii Ekonomicznej w Krakowie bardzo sumiennie i życzliwie podeszli do zawsze uciążliwego zadania przeczytania ponad 500 stronicowej pracy, dzięki czemu przybrała ona prezentowaną postać skryptu. Znając mniej lub bardziej tajoną niechęć większości studentów do matematyki, Autorzy życzą im, aby w ostateczności potraktowali zawartość skryptu jako porcje kaszki manny, szpinaku czy zupki z marchewki, którymi byli karmieni w dzieciństwie - może nie były to ich ulubione potrawy, lecz niewątpliwie bez nich ich rozwój fizyczny byłby utrudniony.
Autorzy składają serdeczne podziękowania Panu Profesorowi Arkadiuszowi Płoskiemu za cenne uwagi i sugestie, dotyczące zawartości merytorycznej tego skryptu, Studentom kierunku Zarządzanie i Marketing za poprawę wielu niedociągnięć, Panom Recenzentom za cenne sugestie i wnikliwe uwagi, a także Pracownikom Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej za trud przekonania Autorów (szczególnie jednego), że proponowane zmiany wyjdą skryptowi jedynie na korzyść.

Spis treści:

PRZEDMOWA 
PRZEDMOWA DO WYDANIA II 
 
Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

1.1. Zbiory liczbowe
1.2. Potęgi
1.3. Pierwiastki
1.4. Logarytmy
1.5. Wzory podstawowe
1.6. Wartość bezwzględna
1.7. Ułamki
1.8. Rozwiązywanie nierówności
1.8.1. Nierówności liniowe
1.8.2. Nierówności kwadratowe 
1.8.3. Nierówności ułamkowe 
1.9. Ciąg liczbowy 
1.9.1. Ciąg arytmetyczny 
1.9.2. Ciąg geometryczny 
1.10. Zadania 
 
Rozdział 2. PODSTAWY MATEMATYKI FINANSÓW 
2.1. Procent prosty 
2.1.1. Co to jest oprocentowanie? 
2.1.2. Co to jest procent prosty? 
2.1.3. Wartość przyszła kapitału 
2.1.4. Czas podwojenia dla procentu prostego 
2.1.5. Odsetki pobierane z góry 
2.1.6. Procent nominalny i procent efektywny 
2.2. Procent składany 
2.2.1. Krótkie okresy obliczeniowe 
2.2.2. Jak oblicza się procent składany? 
2.2.3. Czas podwojenia dla procentu składanego 
2.2.4. Procent nominalny i procent efektywny 
2.3. Ciągłe składanie kapitału 
2.4. Dyskontowanie 
2.5. Wkłady okresowe 
2.6. Spłacanie pożyczek (raty) 
2.6.1. Obliczanie wielkości stałej raty 
2.6.2. Ile zostało do spłacenia? 
2.6.3. Jaką część raty stanowi pożyczka? 
2.6.4. Gdy rata ma mieć określoną wysokość 
2.7. Opłacalność inwestycji 
2.8. Zadania 
2.9. Tablice 
2.9.1. Tablica przyszłych wartości wpłat jednostkowych 
2.9.2. Tablica wartości czynników umorzeniowych 
 
Rozdział 3. PODSTAWOWE POJĘCIA ALGEBRY 
3.1. Język logiczno-mnogościowy 
3.1.1. Kwantyfikatory 
3.1.2. Spójniki logiki matematycznej 
3.1.3. Podstawy Języka teorii mnogości 
3.1.4. Kresy 
3.2. Działania na liczbach rzeczywistych 
3.2.1. Dodawanie 
3.2.2. Mnożenie 
3.2.3. Relacja porządkująca 
3.3. Iloczyn kartezjański 
3.4. Działania na elementach dowolnego zbioru 
3.5. Grupa 
3.6. Pierścień 
3.7. Ciało 
3.8. Przestrzenie liniowe 
3.9. Zadania 
 
Rozdział 4. RACHUNEK MACIERZOWY 
4.1. Definicja macierzy 
4.2. Działania na macierzach 
4.2.1. Transpozycja macierzy 
4.2.2. Macierze a biznes 
4.2.3. Dodawanie macierzy 
4.2.4. Mnożenie macierzy przez liczbę 
4.2.5. Iloczyn macierzy 
4.3. Macierz kwadratowa 
4.3.1. Szczególne macierze kwadratowe 
4.3.2. Delta Kroneckera 
4.4. Zadania - część 1 
4.5. Wyznacznik macierzy 
4.5.1. Minory i dopełnienia algebraiczne 
4.5.2. Definicja wyznacznika 
4.6. Własności wyznaczników 
4.7. Zadania - część 2 
4.8. Rząd macierzy 
4.9. Odwracanie macierzy 
4.10. Operacje elementarne 
4.10.1. Postać kanoniczna macierzy 
4.10.2. Etapy przekształceń elementarnych 
4.10.3. Wyznaczanie rzędu macierzy 
4.11. Wyznaczanie mader odwrotnej metodą operacji elementarnych 
4.12. Zadania - część 3 
 
Rozdział 5. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH W PRZESTRZENI 
5.1. Układ kartezjański 
5.2. Odległość 
5.3. Przestrzeń euklidesowa jednowymiarowa 
5.4. Przestrzeń euklidesowa dwuwymiarowa 
5.5. Przestrzeń euklidesowa trójwymiarowa 
5.6. Przestrzeń euklidesowa n-wymiarowa 
5.7. Zadania 
 
Rozdział 6. RACHUNEK WEKTOROWY 
6.1. Wektor zaczepiony i wektor swobodny 
6.2. Współrzędne kartezjańskie wektora 
6.3. Długość wektora. Wersory 
6.4. Działania na wektorach 
6.4.1. Dodawanie wektorów 
6.4.2. Mnożenie wektora przez liczbę 
6.4.3. Iloczyn skalarny 
6.4.4. Iloczyn wektorowy 
6.5. Rachunek wektorowy - podsumowanie 
6.6. Zadania 
 
Rozdział 7. PROSTA I PŁASZCZYZNA 
7.1. Prosta na płaszczyźnie 
7.1.1. Postać wektorowa równania prostej 
7.1.2. Postać ogólna równania prostej 
7.1.3. Postać kierunkowa równania prostej 
7.1.4. Postać odcinkowa równania prostej 
7.2. Prosta w przestrzeni 
7.3. Płaszczyzna w przestrzeni 
7.3.1. Równanie wektorowe płaszczyzny 
7.3.2. Równanie ogólne płaszczyzny 
7.3.3. Postać odcinkowa równania płaszczyzny 
7.3.4. Wyznacznikowa postać równania płaszczyzny 
7.4. Równanie krawędziowe prostej 
7.5. Zadania 
 
Rozdział 8. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH 
8.1. Układy 2 x 2 
8.1.1. Metoda podstawienia 
8.1.2. Metoda dodać - odjąć 
8.2. Analiza rynku (podaż i popyt) 
8.3. Układy 3 x 3 
8.4. Zapis macierzowy układu równań 2 x 2 i 3 x 3 
8.5. Postać ogólna układu równań liniowych 
8.6. Układ Cramera równań liniowych 
8.6.1. Rozwiązywanie układu Cramera metodą wyznaczników 
8.6.2. Rozwiązywanie równań Cramera metodą macierzową 
8.7. Twierdzenie Kroneckera-Capellego 
8.8. Dowolny układ równań liniowych 
8.9. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą operacji elementarnych 
8.9.1. Metoda Gaussa-Jordana 
8.9.2. Metoda eliminacji Gaussa 
8.10. Zadania 
 
LITERATURA

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Bławat Franciszek
Studiowanie przedmiotu ?analiza ekonomiczna" wymaga złożonego podejścia metodologicznego. Punktem wyjścia jest przyswojenie pojęć, za pomocą których analizuje się rzeczywistość gospodarczą w przedsiębiorstwie. Następnie należy poznać relacje zachodzące między zdarzeniami ekonomicznymi, których syntetycznym odzwierciedleniem jest sprawozdanie finansowe, a szczególnie bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz inne dokumenty finansowe.
Gładysz Barbara, Mercik Jacek
Modele ekonometryczne to modele opisujące wzajemne zależności między badanymi cechami, które umożliwiają lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących analizowanym fragmentem rzeczywistości, a także przewidywanie zachowania modelowanych procesów. Ekonometria jest stosowana dziś w wielu dziedzinach, takich jak ekonomia, medycyna, meteorologia, finanse czy technika. Rozwój informatyki umożliwia analizowanie nawet bardzo złożonych wycinków rzeczywistości. W książce zaprezentowano procesy modelowania ek
Nazarko Joanicjusz
Tematem części trzeciej podręcznika Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest prognozowanie szeregów czasowych z zastosowaniem modeli adaptacyjnych. Termin adaptacja oznacza zdolność do zmian umożliwiających przystosowanie się do nowych warunków. Cechą modeli adaptacyjnych jest możność rekurencyjnego (w miarę pojawiania się nowych obserwacji) dopasowywania się ich parametrów do zmian zachodzących w przebiegu szeregu czasowego, obrazującego prognozowaną zmienną. Znajdują one zastosowanie
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-21 10:55
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.