Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MATEMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Wybrane metody matematyczne w stosowanej mechanice materiałów i w akustyce
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
60
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

9,00 zł

Celem cyklu wykładów (10 godzin wykładowych) wygłoszonych w 2002 r. dla słuchaczy Studium Doktoranckiego Politechniki Świętokrzyskiej było zwięzłe przedstawienie podstawowych metod matematycznych stosowanych w różnych działach mechaniki ośrodków ciągłych, w tym mechaniki odkształceń sprężystych, mechaniki cieczy, a także propagacji fal naprężenia. Te działy ogólnie pojętej mechaniki są zwykle wykładane i przedstawiane w podręcznikach niezależnie, bez wskazania, że wszystkie wywodzą się ze wspólnego źródła i że często posługują się takimi samymi metodami matematycznymi. Podstawowe różnice wynikają z faktu, że w każdym z nich inne są czynniki dominujące w badanych zjawiskach. Wpływ pozostałych czynników jest na tyle mały, że może być pominięty w rozważaniach. Na przykład w mechanice przepływów cieczy doskonałej zakłada się, że jest ona nieściśliwa, ale konieczne jest uwzględnienie członów konwekcyjnych w wyrażeniach na przyspieszenia cząstek w równaniach ruchu. W przeciwieństwie do tego przy analizie propagacji fal ciśnienia (fal akustycznych) w takiej cieczy jej ściśliwość jest głównym czynnikiem procesu propagacji fali, a jej pominięcie prowadziłoby do absurdalnych wniosków. W tym przypadku wpływ członów konwekcyjnych w wyrażeniach na przyspieszenia cząstek jest tak mały, że nie uwzględnia się ich w analizie.
Uwzględnienie tylko dominujących członów w podstawowych równaniach ruchu oraz wprowadzenie dodatkowych równań opisujących fizyczne cechy prowadzi w każdym przypadku do odmiennego układu równań, które rozwiązywane są odmiennymi metodami matematycznymi. Ale niekiedy te same metody matematyczne znajdują zastosowanie w różnych działach mechaniki ośrodków ciągłych. Na przykład metoda charakterystyk opisana w rozdziale 5 w zastosowaniu do quasi-statycznych zagadnień plastycznego płynięcia, może być z powodzeniem stosowana przy analizie propagacji fal naprężenia w ciałach sprężystych - pokazano to w rozdziale 6, a także przy analizie fal akustycznych - w cieczach.
Po wstępnym omówieniu podstawowych dla wszystkich zagadnień równań ruchu oraz zależności opisujących stan odkształcenia i głównych pojęć teorii pola wektorowego, kolejno omówiono ważniejsze metody matematyczne stosowane przy rozwiązywaniu konkretnych problemów o znaczeniu praktycznym. Wspomniano o metodzie funkcji naprężeń stosowanej w klasycznej teorii sprężystości z pokazaniem dlaczego nie znajduje ona zastosowania w mechanice odkształceń plastycznych. Więcej miejsca poświęcono metodzie charakterystyk, W teorii plastyczności identyfikowane są one jako linie poślizgu. Pokazano również zastosowania metody charakterystyk do analizy fal naprężeń w ośrodkach sprężystych i w cieczach, wskazując równocześnie, że taką analizę można także przeprowadzić metodą równania falowego.
W Dodatku podano podstawowe informacje o zapisie wskaźnikowym i o umowie sumacyjnej.

Spis treści:

WSTĘP 
 
1. STAN NAPRĘŻENIA W OŚRODKU CIĄGŁYM. RÓWNANIA RÓWNOWAGI ORAZ RÓWNANIA RUCHU 
 
2. STAN ODKSZTAŁCENIA W OŚRODKU CIĄGŁYM
 
2.1. Wielkości wektorowe stosowane w mechanice płynów 
 
3. UWAGI O UPROSZCZENIACH WPROWADZANYCH W TEORIACH SPECJALISTYCZNYCH 
 
4. METODA FUNKCJI NAPRĘŻEŃ W TEORII SPRĘŻYSTOŚCI 
 
5. METODA CHARAKTERYSTYK W TEORII PLASTYCZNOŚCI
 
5.1. Plastyczne skręcanie pręta 
5.2. Płaski stan odkształcenia ośrodka plastycznego 
 
6. METODA CHARAKTERYSTYK W ANALIZIE PROPAGACJI FAL NAPRĘŻEŃ SPRĘŻYSTYCH 
6.1. Fala naprężeń w smukłym sprężystym pręcie 
6.2. Płaska fala naprężeń podłużnych w nieograniczonym ośrodku sprężystym 
6.3. Płaska fala ciśnienia w ośrodku ciekłym 
6.4. Płaska fala ciśnienia w powietrzu 
 
7. METODA RÓWNANIA FALOWEGO W ANALIZIE PROPAGACJI FAL NAPRĘŻEŃ W OŚRODKACH SPRĘŻYSTYCH 
7.1. Fale podłużne (dylatacyjne) w ośrodku sprężystym 
7.2. Fale ścinania (fale poprzeczne) 
7.3. Płaska fala ciśnienia w ośrodku ciekłym 
7.4. Płaska fala dźwiękowa w powietrzu 
 
8. PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI MECHANIKI CIECZY LEPKICH. Równania Naviera-Stokesa 
8.1. Związki fizyczne cieczy lepkich 
8.2. Równania Naviera-Stokesa 
 
DODATEK. Zapis wskaźnikowy i umowa sumacyjna 
 
LITERATURA

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Pawlak Andrzej
Praca zawiera zwięzłe omówienie podstaw teorii przejść fazowych. Opisuje zastosowanie metod dynamicznej grupy renormalizacji i teorii skalowania do problemów absorpcji i dyspersji dźwięku w otoczeniu punktu krytycznego w magnetykach, co w znacznej mierze stanowi własny wkład autora. Wkład tym cenniejszy, że zarówno doświadczalne, jak i teoretyczne badania propagacji dźwięku w obszarze krytycznym magnetyków, mają dość skromną literaturę. Praca może być doskonałym przewodnikiem dla fizyka, którego
Zowczak Włodzimierz
Przedmiotem pracy jest metoda projektowania wytrzymałościowego elementów konstrukcyjnych o zwartych kształtach spotykanych w budowie maszyn lub przy konstruowaniu węzłów konstrukcji stalowych. Metoda oparta jest na teorii nośności granicznej. Bezpieczne kształty elementów konstrukcyjnych określone są przez statycznie dopuszczalne pola naprężeń. Do budowy tych pól stosuje się znaną z mechaniki plastycznego płynięcia metodę charakterystyk (linii poślizgu). Metoda ta pozwala na budowę płaskich i os
Bojczuk Dariusz, Duda Irena
Niniejsza praca przeznaczona jest dla studentów wydziałów budownictwa lądowego i mechanicznego oraz studentów innych wydziałów politechnik o rozszerzonym kursie wytrzymałości materiałów. Zamierzeniem autorów było oddanie w ręce czytelników pozycji, która w syntetyczny sposób ujmuje podstawy teoretyczne, natomiast szczegółowo omawia zastosowanie teorii w przykładach. Praca może służyć jako poradnik metodyczny przy samodzielnym studiowaniu wytrzymałości materiałów. Ze względów merytorycznych całoś
Kozioł Mirosław
Chociaż otaczający nas świat ma naturę analogową, to jednak ogromna większość dziedzin techniki rejestruje, przetwarza i przesyła informacje w postaci cyfrowej. Ten pęd ku dyskretyzacji ma kilka przyczyn. Jedną z nich jest większa odporność na zakłócenia. Ma to niebagatelne znaczenie w dzisiejszym zelektryfikowanym świecie. Kolejną przyczyna, przemawiającą za przetwarzaniem informacji na postać cyfrową jest możliwość realizacji różnych algorytmów przy wykorzystaniu tej samej konfiguracji...
Zagórski Alfred
W książce przedstawione zostały zagadnienia obejmujące funkcje specjalne (funkcje Eulera, wielomiany ortogonalne, funkcje Bessela), dystrybucje, analizę Fouriera (w ujęciu dystrybucyjnym), funkcje Greena, operatory w przestrzeniach Hilberta, metody drugiej kwantyzacji, operatorowe funkcje Greena oraz elementy teorii grup z uwzględnieniem jej zastosowań w mechanice kwantowej, chemii i fizyce ciała stałego. Każdy rozdział uzupełniony został o zestaw odpowiednich zadań.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 15:39
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.