UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji. Tom 1


Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji. Tom 1
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
254
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Podręcznik obejmuje klasyczny kurs wytrzymałości materiałów z niewielkimi tylko modyfikacjami, szerzej traktującymi konstrukcje cienkościenne - najczęściej dziś stosowane - a których metody inżynierskiego projektowania zostały jakby zapomniane, chociaż niczym nowym nie udało się ich zastąpić. Jego pierwszoplanowym założeniem jest, aby możliwie wszystkie przypadki szczegółowe były wyjaśniane na bazie zaledwie kilku elementarnych faktów mechaniki, za to pozwalających na szeroki zakres wniosków. Przedstawione w ten sposób rozumowania są podporządkowane trzem zasadniczym celom: poprawnemu stosowaniu wyników wytrzymałości materiałów w podstawach konstrukcji maszyn, w tym w obliczeniach elementów konstrukcji, które nie podlegają ogólnie znanej zasadzie de Saint Venanta, a które stanowią dziś zdecydowaną większość konstrukcji rzeczywistych, rozumieniu podstaw do studiowania metody elementów skończonych (MES), która jest współcześnie najbardziej upowszechnionym narzędziem obliczeń o znanym kształcie, wskazaniu efektywnych metod dla wstępnej fazy projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegowe, o samej zaś konstrukcji niewiele wiadomo. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe, przedstawiane są interpretacje graficzne odwzorowań i pojęć, ponieważ takie z reguły najbardziej inżynierowi odpowiadają; dotyczy to nawet definicji naprężenia i odkształcenia. Podręcznik jest przede wszystkim adresowany do studentów i konstruktorów, przyjmuje metodę "od ogółu do szczegółu", preferuje zapis wskaźnikowy, niemniej - na jego bazie - możliwe jest również poprawne przedstawienie materiału przedmiotu, jeśli ograniczyć się do omawiania zagadnień dających się zilustrować tylko na rysunkach, co jest wymagane na tych specjalnościach, na których wytrzymałość materiałów przedmiotem kierunkowym nie jest. Swobodę doboru treści ułatwia układ podręcznika. Składa się on z dwóch części. Część zasadniczą stanowi tom I: "Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji", w którym przedstawiono główne zagadnienie ujęcia klasycznego, a uzupełnia go obszerny Suplement, gdzie krótko omówiono podstawy mechaniki i ich uzasadnienia matematyczne, w tym m.in. prosty opis zadań wariacyjnych, na których bazuje MES. Całość dopełnia tom II, który jest zbiorem zadań i w którym prawie każde zadanie zostało rozwiązane i opatrzone komentarzem - także odwołującym się tylko do faktów podstawowych.

Spis treści:

Przedmowa 
 
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i cel przedmiotu
 
1.1. Uwagi wstępne 
1.2. Przykłady badań 
1.3. Podstawowe zadania przedmiotu 
 
Rozdział 2. Modele elementów konstrukcji 
2.1. Modele obliczeniowe 
2.2. Fizyczne modele materiałów 
 
Rozdział 3. Integralne siły wewnętrzne w belkach. Zadania statycznie wyznaczalne 
3.1. Przykład ujawniania sił wewnętrznych w belkach 
3.2. Składowe sił wewnętrznych w belkach 
3.3. Wykonywanie wykresów sił wewnętrznych i umowy o znakowaniu 
3.3.1. Różniczkowe równania równowagi elementu belki prostej 
3.3.2. Wykonywanie wykresów sił wewnętrznych z wykorzystaniem różniczkowych równań równowagi 
 
Rozdział 4. Pola naprężenia, odkształcenia oraz przemieszczenia w prostych belkach i prętach 
4.1. Wykorzystanie superpozycji w zadaniach określania rozkładów naprężenia, odkształcenia oraz przemieszczenia w belkach 
4.2. Stosowane oznaczenia 
4.3. Rozciąganie (ściskanie) 
4.4. Zginanie 
4.5. Zginanie z udziałem siły poprzecznej 
4.6. Skręcanie 
4.7. Uwagi o praktycznym wykorzystaniu wzorów stosowanych w analizach belek; wymiarowanie przekrojów 
4.7.1. Ograniczenia stosowalności wzorów 
4.7.2. Przypadek złożonych obciążeń przekroju 
4.8. Energia sprężysta belki 
 
Rozdział 5. Wykorzystanie twierdzenia o wzajemności prac do obliczania przemieszczeń układów belkowych i prętowych 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Całka Mohra 
5.3. Obliczanie całek Mohra sposobem Wereszczagina 
5.4. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 6. Rozwiązywanie statycznie niewyznaczalnych układów belkowych 
6.1. Statyczna niewyznalczalność układu 
6.2. Określanie przemieszczeń statycznie niewyznaczalnych układów belkowych 
z twierdzenia o wzajemności prac 
6.3. Równania nierozdzielności Maxwella-Mohra 
 
Rozdział 7. Tarcze i płyty 
7.1. Opis sił wewnętrznych w płaskich elementach cienkościennych 
7.2. Podstawowe założenia i równania dla tarcz liniowo-sprężystych 
7.3. Podstawy teorii płyt 
 
Rozdział 8. Powłoki 
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Błonowy stan naprężenia w powłokach walcowych 
 
Rozdział 9. Grubościenne rury obciążone ciśnieniem; zadanie Lamego 
9.1. Wprowadzenie 
9.2. Wyprowadzenie bezpośrednie 
 
Rozdział 10. Zastosowanie twierdzeń wariacyjnych dla przybliżonego rozwiązywania belek, tarcz i płyt 
10.1. Energia potencjalna i energia dopełniająca 
10.2. Formułowanie zadań wariacyjnych dla belek 
10.2.1. Wykorzystanie twierdzenia o minimum energii potencjalnej 
10.2.2. Wykorzystanie twierdzenia o minimum energii dopełniającej 
10.3. Formułowanie zadań wariacyjnych dla tarcz 
10.4. Formułowanie zadań wariacyjnych dla płyt 
10.5. Wnioski 
 
Rozdział 11. Informacja o metodzie elementów skończonych (MES) 
11.1. Funkcja kształtu 
11.2. Energia odkształcenia i jej przyrosty 
11.3. Praca sił zewnętrznych i jej przyrosty 
11.4. Warunki minimum energii potencjalnej 
11.5. Wyznaczanie naprężeń i odkształceń 
11.6. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 12. Stateczność belek w ujęciu Eulera 
12.1. Konfiguracje stanów równowagi i ich rodzaje 
12.2. Eulerowskie zjawisko utraty stateczności w belkach o przekrojach zwartych 
12.3. Energetyczne kryteria klasyfikacji rodzajów stanów równowagi 
12.4. Wyznaczanie eulerowskich sił krytycznych belek z warunku energetycznego 
12.5. Określanie sił krytycznych z równań równowagi 
12.6. Uwagi dodatkowe 
12.7. Przykład 
12.8. Techniczne obliczenia obciążeń krytycznych dla poszczególnych przypadków belek 
 
Rozdział 13. Zastosowania twierdzeń ekstremalnych nośności granicznej 
13.1. Graniczny moment gnący przekroju 
13.2. Pojęcie przegubu plastycznego 
13.3. Zastosowania twierdzeń ekstremalnych do określania obciążeń granicznych płaskich układów belkowych 
13.3.1. Przykład rozwiązania zadania z kinematycznie dopuszczalnego pola prędkości 
13.3.2. Przykład rozwiązania zadania z pola statycznie dopuszczalnego 
13.4. Wnioski praktyczne 
 
Rozdział 14. Metody wstępnego projektowania brył cienkościennych
 
14.1. Ograniczenia metod analiz 
14.2. Analiza struktur - problem istnienia pól błonowych 
14.3. Uwagi i uzupełnienia 
 
SUPLEMENT 
 
15. Wstęp
 
15.1. Oznaczenia, notacja indeksowa, konwencja sumacyjna Einsteina 
15.2. Tensor II rzędu jako operacja 
15.3. Reguła ilorazu 
 
16. Pojęcie naprężenia 
 
17. Pojęcie odkształcenia
 
17.1. Opis deformacji 
17.2. Małe deformacje 
17.3. Odkształcenie objętościowe i postaciowe 
 
18. Stan naprężenia w punkcie ciała 
18.1. Transformacje baz i współrzędnych wektora 
18.2. Transformacje współrzędnych tensora naprężenia - podejście formalne 
18.3. Wartości i kierunki główne naprężenia 
18.4. Szczególna transformacja współrzędnych naprężenia - koła Mohra 
18.5. Dewiator i tensor kulisty naprężenia 
 
19. Stan odkształcenia w otoczeniu punktu 
19.1. Transformacje współrzędnych tensora odkształcenia 
19.2. Odkształcenia główne, kierunki główne oraz niezmienniki 
19.3. Szczególna transformacja współrzędnych odkształcenia 
 
20. Twierdzenie Gausaa-Greena o zamianie całki objętościowej na powierzchniową 
 
21. Równania równowagi 
 
22. Podstawowe równania liniowej sprężystości
 
22.1 Równania równowagi i związki geometrycznej 
22.2. Związki fizyczne 
22.3. Rozwiązanie zadania sprężystości w przemieszczeniach 
22.4. Równania nierozdzielności odkształcenia 
22.5. Warunki brzegowe 
22.6. Superpozycja rozwiązań 
22.7. Zakres stosowalności zasady de Saint Venanta 
22.8. Płaski stan odkształcenia i płaski stan naprężenia 
22.9. Energia odkształcenia postaciowego i objętościowego 
 
23. Podstawowe sformułowania zadań wariacyjnych 
 
24. Twierdzenia energetyczne sprężystości
 
24.1. Zasada zachowania energii, praca odkształcenia 
24.2. Zasada prac przygotowanych dla układów odkształcalnych 
24.3. Twierdzenie o minimum energii potencjalnej 
24.4. Twierdzenie o minimum energii dopełniającej 
24.5. Uwagi o zastosowaniach twierdzeń wariacyjnych teorii sprężystości 
24.6. Twierdzenie Bettiego o wzajemności prac 
 
25. Hipotezy wytrzymałościowe 
25.1. Podejście ogólne do materiałów izotropowych 
25.2. Hipoteza Hubera-Misesa 
25.3. Hipoteza Treski 
 
26. Podstawowe równania i wyniki teorii nośnej granicznej 
26.1. Zadania teorii 
26.2. Podstawowe równania 
26.3. Twierdzenia ekstremalne 
26.3.1. Twierdzenie o dolnym oszacowaniu nośności granicznej 
26.3.2. Twierdzenie o górnym oszacowaniu nośności granicznej 
 
27. Momenty bezwładności figur płaskich 
27.1. Definicje 
27.2. Transformacje współrzędnych momentu bezwładności 
27.3. Uwagi praktyczne 
 
28. Redukcja układu sił działających na bryłę sztywną 
 
Literatura

  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Dyląg Zdzisław, Krzemińska-Niemiec Eugenia
9,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Dyląg Zdzisław, Krzemińska-Niemiec Eugenia
9,00 zł
przechowalnia
Wojewódzki Wiesław
41,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska