UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Wybrane zagadnienia procesów cieplnych w tłokowych silnikach spalinowych


Wybrane zagadnienia procesów cieplnych w tłokowych silnikach spalinowych
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
207
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

W monografii pt. ?Wybrane zagadnienia procesów cieplnych w tłokowych silnikach spalinowych" przedstawiono termodynamiczne i termochemiczne podstawy cykli pracy czterosuwowych tłokowych silników spalinowych z uwzględnieniem procesu spalania. Parametry i wskaźniki cyklu pracy silnika wolnossącego i doładowanego omówiono w oparciu o uogólniony termodynamiczny obieg silnikowy, z uwzględnieniem jego organizacji. 
Przedstawione w pracy podstawy teoretyczne procesów spalania obejmują: podstawy termochemii i kinetyki reakcji spalania, teorii i rodzajów samozapłonu, rodzajów płomieni i ich laminarnego oraz turbulentnego rozprzestrzeniania się w mieszankach gazowych. 
W pracy przedstawiono sposoby analizy eksperymentalnie zdjętych wykresów indykatorowych, ukierunkowane na wyznaczanie charakterystyk względnej ilości wydzielającego się ciepła i współczynnika wydzielania ciepła podczas procesu spalania. Przedstawiono tu również metodę wyznaczania temperatury spalania paliw i równowagowego składu spalin.. 
Monografia przeznaczona jest dla studentów specjalności samochody i ciągniki, a także specjalistów zajmujących się badaniem, doskonaleniem i diagnostyką tłokowych silników spalinowych

Spis treści:

Wykaz oznaczeń 
 
1. WPROWADZENIE 
 
2. PODSTAWY TERMODYNAMIKI
 
2.1. Układy termodynamiczne i ich klasyfikacja 
2.2. Parametry termodynamiczne i równanie stanu gazu 
2.3. Mieszanina gazów doskonałych i prawo Daltona 
2.4. Ciepło, praca, energia wewnętrzna i entalpia układu termodynamicznego 
2.5. Ciepło właściwe gazów i ich mieszanin 
2.6. Równania pierwszej zasady termodynamiki 
2.7. Politropowe przemiany termodynamiczne 
2.8. Termodynamiczne obiegi czterosuwowych, tłokowych silników spalinowych 
2.8.1. Średnie teoretyczne ciśnienie uogólnionego, termodynamicznego obiegu silnika spalinowego 
2.8.2. Ciśnienie maksymalne teoretycznego, termodynamicznego obiegu silnika spalinowego 
2.8.3. Teoretyczne, termodynamiczne obiegi doładowanych silników spalinowych 
2.8.3.1. Pulsacyjne doładowanie tłokowego silnika spalinowego 
2.8.3.2. Doładowanie tłokowego silnika spalinowego systemem stałego ciśnienia 
2.9. Obliczanie termodynamicznych obiegów tłokowych silników spalinowych 
2.9.1. Proces napełniania cylindra 
2.9.2. Proces sprężania 
2.9.3. Proces doprowadzania ciepła i rozprężania czynnika roboczego 
 
3. PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI I JEJ ZASTOSOWANIE DO UKŁADÓW, W KTÓRYCH ZACHODZĄ REAKCJE CHEMICZNE 
3.1. Efekt cieplny reakcji chemicznej 
3.1.1. Efekt cieplny reakcji chemicznej przy V = const i p = const 
3.1.2. Związek między efektem cieplnym Qv i Qp 
3.2. Prawo Hessa 
3.2.1. Ciepło spalania 
3.2.2. Przykłady obliczeń 
3.3. Zależność efektu cieplnego od temperatury. Prawo Kirchoffa 
3.3.1. Równanie efektu cieplnego w postaci: Q = f(T) 
3.3.2. Przykłady zadań dotyczących zastosowania prawa Kirchoffa 
 
4. PODSTAWY PROCESÓW SPALANIA 
4.1. Powinowactwo chemiczne i praca maksymalna reakcji chemicznej 
4.1.1. Praca maksymalna reakcji 
4.2. Równania Gibbsa-Helmholtza 
4.3. Potencjał chemiczny 
4.4. Prawo działania mas i izobara Van't Hoffa 
4.5. Prędkość reakcji chemicznej, równowaga chemiczna 
4.6. Zasada Le Chateliera-Brauna 
4.7. Wpływ ciśnienia na stan równowagi reakcji 
4.8. Wpływ temperatury na stan równowagi układu reagującego chemicznie 
4.9. Dysocjacja produktów spalania w tłokowych silnikach spalinowych 
 
5. PODSTAWY KINETYKI REAKCJI SPALANIA 
5.1. Wiadomości ogólne 
5.2. Podstawowe pojęcia kinetyki reakcji chemicznej 
5.2.1. Radykały, rodniki reakcji chemicznej 
5.3. Prędkość i rząd reakcji chemicznej 
5.3.1. Prędkość reakcji chemicznej 
5.3.2. Rząd reakcji chemicznej 
5.3.3. Reakcje pierwszego rzędu 
5.3.4. Reakcje drugiego i trzeciego rzędu 
5.4. Zależność prędkości reakcji od temperatury 
5.4.1. Energia aktywacji i równanie Arrheniusa 
5.4.2. Zależność prędkości reakcji od ciśnienia 
5.5. Energia potencjalna układów wieloatomowych i ich energia aktywacji 
5.5.1. Reakcje łańcuchowe 
5.5.2. Nierozgałęzione reakcje łańcuchowe 
5.5.3. Rozgałęzione reakcje łańcuchowe 
5.5.4. Reakcje łańcuchowe z rozgałęzieniami zwyrodniałymi 
 
6. SAMOZAPŁON MIESZANEK GAZOWYCH 
6.1. Pojęcia ogólne 
6.2. Teoria wybuchu cieplnego 
6.3. Teoria samozapłonu łańcuchowo-cieplnego 
6.3.1. Wysokotemperaturowy samozapłon jednofazowy 
6.3.2. Niskotemperaturowy samozapłon wielostadyjny 
6.4. Okres opóźnienia samozapłonu 
6.4.1. Wpływ różnych czynników na okres opóźnienia samozapłonu 
6.4.1.1. Chemiczne właściwości paliwa 
6.4.1.2. Skład mieszanki palnej 
6.5. Wymuszony zapłon mieszanki palnej 
 
7. ROZPRZESTRZENIANIE PŁOMIENIA W MIESZANKACH GAZOWYCH 
7.1. Podstawowe pojęcia spalania mieszanek gazowych 
7.2. Płomień laminarny 
7.2.1. Charakterystyka płomienia 
7.2.2. Rozprzestrzenianie się płomienia laminarnego 
7.2.3. Wpływ różnych czynników na normalce prędkość rozprzestrzeniania się płomienia laminarnego 
7.3. Płomień turbulentny i jego charakterystyka 
7.3.1. Charakterystyka płomienia turbulentnego 
7.3.2. Prędkość rozprzestrzeniania się płomienia 
7.4. Płomień dyfuzyjny 
7.4.1. Charakterystyki płomienia dyfuzyjnego 
7.4.2. Laminarny płomień dyfuzyjny 
7.4.3. Turbulentny płomień dyfuzyjny 
 
8. SAMOZAPŁON I SPALANIE PALIW CIEKŁYCH I STAŁYCH 
8.1. Mechanizm heterogenicznego spalania 
8.2. Parowanie kropli paliwa 
8.2.1. Wpływ temperatury ośrodka gazowego Tg na prędkość parowania kropli paliwa 
8.2.2. Wpływ ciśnienia ośrodka gazowego pg na prędkość parowania kropli paliwa 
8.2.3. Wpływ zjawiska konwekcji na prędkość parowania kropli paliwa 
8.3. Odparowywanie strugi kropel rozpylonego paliwa 
8.4. Samozapłon paliw węglowodorowych 
8.5. Spalanie kropel paliwa ciekłego 
 
9. WYBRANE PROBLEMY ANALIZY I SYNTEZY WYKRESU INDYKATOROWEGO TŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO 
9.1. Eksperymentalne wyznaczanie wykresu indykatorowego 
9.2. Przygotowanie eksperymentalnych wykresów indykatorowych do ich analizy 
9.2.1. Początek spalania, okres opóźnienia samozapłonu 
9.3. Wyznaczanie charakterystyk wydzielania ciepła podczas procesu spalania w oparciu o eksperymentalnie zdjęty wykres indykatorowy 
9.3.1. Wyznaczanie charakterystyk względnej ilości wydzielającego się ciepła podczas procesu spalania 
9.3.2. Wyznaczanie charakterystyk względnej ilości wydzielanego ciepła przy założeniu kąta odpowiadającego zakończeniu procesu spalania 
9.4. Sporządzenie wykresu indykatorowego z wykorzystaniem dowolnie zadanej charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania 
9.5. Metodyka wyznaczania współczynnika wydzielania ciepła podczas procesu spalania 
9.6. Wyznaczanie składu i temperatury spalin w warunkach równowagi chemicznej 
9.6.1. Obliczanie stopnia dysocjacji w równowagowej temperaturze mieszaniny 
9.6.2. Wyznaczanie temperatury spalania paliw i równowagowego składu spalin 
 
10. PODSUMOWANIE 
 
LITERATURA 
Streszczenie 
SELECTED PROBLEMS OF HEAT PROCESSES IN PISTON INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
Summary

  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Czarczyński Wojciech
16,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Nagórski Zdzisław, Sobociński Ryszard
30,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska