Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Optyczne właściwości faz niewspółmiernych kryształów typu A2MX4
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
320
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1998 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

10,00 zł

Optyka faz niewspółmiernych jest nową gałęzią w fizyce ferroelektryków. Chociaż o istnieniu struktur niewspółmiernie modulowanych wiedziano od dawna, dokładnie zbadano je dopiero w ostatnich latach. Ważną rolę odegrał w tym fakt, że początkowo niewspółmierność była zaobserwowana i badana w układach magnetycznych o uporządkowaniu śrubowym [1] i w kryształach z falami gęstości ładunku [2]. Materiały te są nieprzezroczyste w widzialnym obszarze widma, co uniemożliwia ich badania optyczne.
Duże możliwości pomiarów optycznych pojawiły się po zaobserwowaniu faz niewspółmiernych w licznej grupie kryształów dielektrycznych i półprzewodnikowych typu A2MX4. Pierwszymi badanymi kryształami tej grupy okazały się selenian potasu (K2Se04) i fluoroberylian amonu ((NH4)2BeF4). Prace nad ich syntezą, hodowlą i badania ich struktury prowadzone są przez liczne zespoły. Pomiary dielektryczne i akustyczne pozwoliły zaobserwować cały szereg zjawisk i efektów charakterystycznych tylko dla faz niewspółmiernych takich jak: globalna histereza, kinetyka, pamięć termiczna i inne. Dla faz niewspółmiernych zaobserwowano bardzo silne zmiany widm jądrowego rezonansu kwadrupolowego (NQR). Podczas tych pomiarów otrzymujemy ważną informację o temperaturowych i czasowych zależnościach przestrzennej modulacji, a także o ewolucji struktury solitonowej. Podczas badania subtelnych efektów obserwowanych w fazach niewspółmiernych niezastąpione okazały się metody optyczne.  szczególności badania spektralne dały informacje o dynamice procesów i charakterze oddziaływań.
Bardziej dokładnie wszystkie te problemy będą omówione w rozdziale pierwszym. Tutaj tylko zauważmy, że na podstawie dużej liczby prac eksperymentalnych i teoretycznych w początku lat 80. , została określona symetria, parametry sieci, a także temperaturowe zależności parametru niewspółmierności w kryształach z nadstrukturami. Do tych czasów odnoszą się opracowania teoretyczne i badania krystalochemiczne, a także pojawienie się obszernych przeglądów i monografii [3-6]. Podsumowanie aktualnego stanu badań zawiera [7].
Z prac tych wynika, że własności fizyczne kryształów niewspółmiernych w znacznym stopniu określają historię próbek. Kryształy te okazały się bardzo czułe na pole elektryczne, ciśnienie hydrostatyczne, a także na pojawiające się w nich defekty. Systematycznych badań w tym kierunku nie prowadzono, a pomiary zrealizowane na licznych próbkach dawały niekiedy przeciwstawne rezultaty.

Spis treści:

Wykaz skrótów 
Wykaz najważniejszych oznaczeń 
WPROWADZENIE 
 
1. WSTĘP DO FIZYKI FAZ NIEWSPÓŁMIERNYCH
 
1.1. Opis termodynamiczny 
1.2. Eksperymentalne badanie wektora falowego k 
1.3. Struktura solitonowa 
1.4. Drgania o niskich częstotliwościach 
1.5. Struktura i przejścia fazowe kryształów typu A2MX4 
 
2. OSOBLIWOŚCI WZROSTU KRYSZTAŁÓW A2MX4 I METODY ICH BADANIA
 
2.1. Wzrost kryształów i ich orientacja 
2.2. Określanie dwójłomności i aktywności optycznej 
2.3. Badania spektralne 
2.4. Badania optyczno-polaryzacyjne 
2.5. Stabilizacja i sterowanie temperaturą 
2.6. Pomiary koncentracji domieszek 
 
3. WŁASNOŚCI ELEKTRONOWE FAZ MODULOWANYCH 
3.1. Temperaturowe zależności parametrów indykatrysy optycznej 
3.2. Konfiguracje elektronowe jonów M2+ 
3.3. Oddziaływania elektronowo-fononowe 
 
4. EFEKTY WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ FALI NIEWSPÓŁMIERNEJ MODULACJI Z DEFEKTAMI STRUKTURY 
4.1. Histereza ogólna 
4.2. Zjawiska kinetyczne 
4.3. Pamięć termooptyczna 
 
5. STRUKTURY MODULOWANE W POLACH ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH 
5.1. Dwójłomność resztkowa 
5.2. Efekt piezooptyczny 
5.3. Efekt elektrooptyczny 
5.4. Girotropia w polu elektrycznym 
5.5. Diagramy fazowe 6j - T 
 
6. EWOLUCJA STRUKTUR POWIERZCHNIOWYCH DLA IZOMORFICZNEGO PODSTAWIENIA 
6.1. Niewspółmierne fazy w stałych roztworach [N(CH3)4]2Zn1-xMnxCl4 i domieszkowanych kryształach K2ZnCl4 
6.2. Wpływ jonów grupy żelaza na przejścia fazowe kryształów [N(CH3)4]2MCl4 
6.3. Optyczne własności nowych struktur w kryształach [N(CH3)4]2ZnBr4, [NHz(CH3)2]2CuCl4 i Cs2HgCl4 
6.4. Przejścia fazowe w kryształach [NH2(CH3)2]2ZnCl4 i [NH2(CH3)2]2AlSO4 6H2O 
 
ZAKOŃCZENIE
 
 
Dodatek 1. Kolejność przejść fazowych dla wybranych kryształów typu A2MX4 
Dodatek 2. Możliwości praktycznych zastosowań kryształów typu AZMX4 
1. Nośnik informacji 
2. Materiał do zapisu informacji 
3. Sposób pomiaru stabilizowanej temperatury w oparciu o efekt pamięci termooptycznej 
4. Czujnik temperatury 
 
LITERATURA 
SPIS RYSUNKÓW

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Koralewski Marcel
Monografia prezentuje wyniki badań aktywności optycznej dwóch grup kryształów ferroelektrycznych (kryształów rodziny soli Seignette'a oraz rodziny siarczanu triglicyny). Celem prowadzonych badań było znalezienie związku pomiędzy własnościami optycznymi a własnościami ferroelektrycznymi. Autor tak dobrał materiał do badań, że pierwszą rodzinę tworzą kryształy, których aniony należą do związków organicznych, natomiast druga rodzina zawiera organiczne kationy.
Błaszczak Urszula Joanna, Rafałowski Maciej
Celem tego skryptu jest zapoznanie słuchaczy studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, kierunków elektronika i telekomunikacja - optoelektronika oraz elektrotechnika - technika świetlna z zagadnieniami dotyczącymi pojęć podstawowych, metod badawczych i technik pomiarowych z zakresu podstaw optyki technicznej, w tym pomiaru charakterystyk wybranych typów układów optycznych. Zarówno część pierwsza - przeznaczona do uzupełnienia wykładu z podstaw optyk
Zając Marek
Książka ta powstała jako materiał pomocniczy dla studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (kierunku Inżynieria Optyczna) a także studentów prowadzonych na tym Wydziale studiów podyplomowych uczestniczących w zajęciach pt. Elementy optometru oraz Pomiary refrakcji. Jej układ i zawartość odpowiada w zasadniczej części treści wymienionych wykładów. Do właściwego korzystania materiału zawartego w książce należy znać optykę geometryczną...
Kosturkiewicz Zofia
Podręcznik nie zastępuje wykładu krystalografii, pomaga natomiast studentom chemii w nabyciu umiejętności niezbędnych w krystalografii, przyswojeniu trudniejszych partii materiału, a także opanowaniu podstaw do zajęć z rentgenografii monokryształów, bazujących na kursie krystalografii. Przynosi również wiadomości niezbędne do korzystania z literatury krystalograficznej. Mogą z niego korzystać również studenci geologii, a także fizyki i biotechnologii nie mający w planie studiów morfologii kryszt
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-22 11:59
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.