UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Mechanika elementarna


Mechanika elementarna
  Cena:

przechowalnia

34,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
347
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

34,00 zł

Mechanika wykładana na pierwszych latach studiów na wydziałach mechanicznych uchodzi za przedmiot trudny. Składa się na to wiele czynników, spośród których można wymienić dobór materiału, sposób wyłożenia poszczególnych zagadnień, w tym język wykładu. Sprawia ona trudności nie tylko uczącym się, ale również wykładającym ten przedmiot. Podstawy prezentowanego materiału powstały wiele lat temu w postaci rękopisu przeznaczonego dla studiów inżynierskich zaocznych, a nie jako kanwa do wydania go nie tylko w postaci książki, ale nawet skryptu czy materiałów pomocniczych. Tekst jest napisany językiem bezpośrednim, kolokwialnym, bardziej w stylu ?mechanika dla opornych" niż wykładowym.  jakimś stopniu jest to wynikiem wieloletniego doświadczenia autorów w prezentowaniu tej dziedziny nauki na różnym poziomie i w różnym zakresie. Dobór materiału i zakres odpowiadają tytułowi: ?Mechanika elementarna", bowiem w zamyśle autorów jest napisanie drugiej części pt. ?Mechanika zaawansowana", w stylu ?mechanika nie tylko dla orłów". Studenci różnych uczelni zainteresowani tekstem wykładu sami go powielali i oceniali pozytywnie. Dlatego postanowiliśmy oddać ten skrypt czytelnikowi. Niewątpliwie duży wpływ na dobór materiału i sposób wyłożenia go miał podręcznik [14], który spośród wielu innych wydawał się być najbardziej odpowiedni jako wzorzec stylu wykładu.  tekście zamieszczono niewielką liczbę przykładów, gdyż uważamy, że znakomity zbiór zadań [7] stanowi doskonałe uzupełnienie niniejszej pracy.

Spis treści:

Słowo wstępne 
 
Statyka 
 
1. Podstawowe pojęcia statyki
 
1.1. Siła 
1.2. Układ sił 
1.3. Aksjomaty statyki 
 
2. Analiza płaskiego układu sił
 
2.1. Wypadkowa płaskiego środkowego układu sił 
2.2. Równowaga płaskiego środkowego układu sił 
2.3. Moment siły względem punktu 
2.4. Wypadkowa płaskiego równoległego układu sił 
2.5, Para sił 
2.6. Przesunięcie siły 
2.7. Redukcja płaskiego układu sił równoległych 
2.8. Równowaga płaskiego układu sił równoległych 
2.9. Uwagi o szczególnych przypadkach płaskiego układu sił równoległych 
2.10. Redukcja dowolnego płaskiego układu sił 
2.11. Wypadkowa dowolnego płaskiego układu sił 
2.12. Równowaga dowolnego płaskiego układu sił 
2,13. Reakcje więzów w układach płaskich 
2.14. Przykłady 
2.15. Nieklasyczne postaci równań równowagi płaskiego układu sił 
2.16. Przykłady 
2.17. Wykreślne metody statyki 
2.17.1. Wielobok sił i wielobok sznurowy 
2.17.2. Wyznaczanie reakcji 
2.18. Środek ciężkości 
2.19. Siły tarcia 
 
3. Przestrzenne układy sił 
3.1. Przesunięcie siły w przestrzeni 
3.2. Moment siły względem punktu 
3.3. Moment siły względem osi 
3.4. Zależność między momentem danej siły względem osi a momentem tejże siły względem punktu leżącego na tej osi 
3.5. Analityczne wyznaczanie momentów siły względem osi i punktu 
3.6. Warunki równowagi przestrzennego środkowego układu sił 
3.7. Przestrzenny układ par sił 
3.8. Główny wektor i główny moment sił dowolnego przestrzennego układu sił 
3.9. Warunki równowagi dowolnego przestrzennego układu sił 
3.10. Szczególny przypadek przestrzennego układu sił 
3.11. Sposoby podparcia brył w przestrzeni 
3.12. Przykłady 
 
Kinematyka 
 
1. Podstawowe pojęcia kinematyki 
 
2. Kinematyka punktu
 
2.1. Metoda 1 - wektorowa 
2.2. Metoda 2 - analityczna 
2.3. Metoda 3 - za pomocą współrzędnej naturalnej 
2.4. Tor punktu 
2.5. Prędkość punktu 
2.6. Przyśpieszenie punktu 
2.7. Wyznaczanie prędkości i przyśpieszenia punktu metoda analityczna 
2.8. Równania ruchu punktu 
2.9. Zadania z kinematyki punktu (we współrzędnych prostokątnych) 
2.10. Prędkość punktu we współrzędnych naturalnych 
2.11. Przyśpieszenie styczne i normalne punktu 
 
3. Kinematyka bryły 
3.1. Ruch postępowy bryły 
3.2. Ruch obrotowy bryły 
3.2.1. Prędkość kątowa i przyśpieszenie kątowe bryły w ruchu obrotowym 
3.2.2. Szczególne przypadki ruchu obrotowego bryty 
3.3. Prędkość i przyśpieszenie punktów bryły w ruchu obrotowym 
3.4. Płaski ruch bryły 
3.5. Kilka uwag ogólnych na temat ruchu bryły 
3.6. Wyznaczanie torów punktów bryły w ruchu płaskim 
3.7. Wyznaczanie prędkości punktów bryły w ruchu płaskim 
3.8. Twierdzenie o rzutach prędkości dwóch punktów bryły 
3.9. Wyznaczanie prędkości punktów bryły w ruchu płaskim za pomocą chwilowego środka obrotu 
3.10. Szczególne przypadki położenia chwilowego środka obrotu 
3.11. Wyznaczanie prędkości punktów bryły w ruchu płaskim 
3.12. Wyznaczanie przyśpieszeń punktów bryły w ruchu płaskim 
 
4. Ruch złożony punktu i bryły
 
4.1. Wyznaczanie prędkości bezwzględnej punktu 
4.2. Wyznaczanie przyśpieszenia Coriolisa 
4.2.1. Wyznaczanie przyśpieszenia bezwzględnego 
 
Dynamika 
 
1. Podstawowe pojęcia dynamiki
 
1.1. Prawa dynamiki (aksjomaty dynamiki) 
1.1.1, Pierwsze prawo dynamiki 
1.1.2. Drugie prawo dynamiki (podstawowe prawo dynamiki) 
1,1.3. Ciężar punktu i jego masa 
1.1.4. Trzecie prawo dynamiki (prawo działania i przeciwdziałania) 
1.2. Podstawowe zadania dynamiki 
 
2. Dynamika punktu 
2.1. Dynamika prostoliniowego ruchu punktu 
2.1.1. Całkowanie równań dynamiki punktu 
2.1.2. Ogólne twierdzenia dynamiki. Twierdzenie o zmianie pędu 
2.1.3. Ogólne twierdzenia dynamiki. Twierdzenie o równowartości energii kinetycznej i pracy 
2.1.4. Metodyka rozwiązywania zadań z dynamiki prostoliniowego ruchu punktu 
2.2. Dynamika krzywoliniowego ruchu punktu 
2.2.1. Równania różniczkowe krzywoliniowego ruchu punktu 
2.2.2. Ogólne twierdzenia dynamiki krzywoliniowego ruchu punktu 
2.3. Przykłady obliczania pracy 
2.3.1. Praca sił ciężkości 
2.3.2. Praca sił sprężystości 
2.3.3. Praca sił tarcia 
2.3.4. Twierdzenie o równowartości energii kinetycznej i pracy 
2.3.5. Twierdzenie o zmianie momentu pędu (o zmianie krętu) 
2.4. Nieswobodny ruch punktu 
 
3. Dynamika bryty 
3.1. Układ mechaniczny. Siły zewnętrzne i wewnętrzne 
3.2. Masa układu. Środek masy układu. Moment bezwładności 
3.2.1. Masa układu 
3.2.2. Moment bezwładności 
3.2.3. Współzależność między wartościami momentów bezwładności względem dwóch różnych osi równoległych względem siebie. Twierdzenie Huygensa 
3.2.4. Momenty dewiacyjne. Główne osie bezwładności i główne momenty bezwładności bryły 
3.3. Twierdzenie o ruchu środka masy układu punktów 
3.3.1. Siły zewnętrzne i wewnętrzne oraz równanie ruchu środka masy układu punktów 
3.3.2. Twierdzenie o zachowaniu ruchu środka masy układu 
3.3.3. Rozwiązywanie zadań 
3.4. Twierdzenie o zmianie pędu układu punktów materialnych 
3.4.1. Pęd układu punktów. Główny wektor pędu 
3.4.2. Twierdzenie o zmianie głównego wektora pędu układu punktów materialnych 
3.4.3. Twierdzenie o zachowaniu pędu układu punktów 
3.4.4. Rozwiązywanie zadań 
3.4.5. Ruch punktu o zmiennej masie 
3.5. Twierdzenie o zmianie momentu pędu (o zmianie krętu) 
3.5.1. Główny moment pędu (główny kręt) 
3.5.2. Twierdzenie o zmianie głównego momentu pędu 
3.5.3. Twierdzenie o zachowaniu głównego momentu pędu 
3.5.4. Przypadek układu obracającego się dookoła stałej osi 
3.5.5. Rozwiązywanie zadań 
3.6. Twierdzenie o równowartości energii kinetycznej układu i pracy sił działających na układ 
3.6.1. Energia kinetyczna układu punktów materialnych 
3.6.2. Niektóre przypadki obliczania pracy 
3.6.3. Twierdzenie o równowartości energii kinetycznej i pracy 
3.6.4. Rozwiązywanie zadań 
 
Literatura

  Cena:

przechowalnia

34,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska