UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Rury kanalizacyjne. Tom I. Własności materiałowe


Rury kanalizacyjne. Tom I. Własności materiałowe
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
261
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

W niniejszej monografii pt. ?Rury kanalizacyjne" (tom 1) dokonano analizy własności materiałowych aktualnie stosowanych rur kanalizacyjnych z uwzględnieniem specyfiki rozwiązań materiałowych rur najnowszej generacji. Przedstawiono wyniki własnych badań stanu technicznego sieci kanalizacyjnych przy wykorzystaniu techniki video. Przeanalizowano także czynniki zewnątrz- i wewnątrzkanałowe mające wpływ na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji kanałów w oparciu m.in. o wyniki własnych prac badawczych. 
 
Spis treści:

PRZEDMOWA 
 
Rozdział 1. WŁASNOŚCI MATERIAŁOWE RUR KANALIZACYJNYCH
 
1.1. Analiza porównawcza własności materiałowych rur stalowych, żeliwnych, betonowych, azbesto-cementowych, z PVC i PE 
1.1.1. Ciężar objętościowy 
1.1.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie 
1.1.3. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu 
1.1.4. Granica plastyczności 
1.1.5. Współczynnik sprężystości podłużnej 
1.1.6. Przewodność cieplna 
1.1.7. Wydłużenie termiczne 
1.1.8. Oporność elektryczna 
1.2. Własności innych materiałów stosowanych do konstruowania rur 
1.2.1. Uwagi wstępne 
1.2.2. Rury kamionkowe 
1.2.3. Rury polimerobetonowe 
1.2.4. Rury polipropylenowe 
1.2.5. Rury żelbetowe 
1.2.6. Rury z betonu sprężonego 
1.2.7. Rury betonowe kompozytowe z włóknami stalowymi 
1.2.8. Rury żywiczne wzmacniane włóknem szklanym 
1.2.8.1. Uwagi ogólne 
1.2.8.2. Własności materiałowe rur 
1.2.8.3. Technologie wytwarzania rur 
1.2.8.3.1. Technologia odlewania odśrodkowego 
1.2.8.3.2. Technologia nawojowa 
1.2.9. Rury tworzywowe profilowane 
1.3. Specyficzne własności rur z tworzyw sztucznych 
1.3.1. Uwagi wstępne 
1.3.2. Lepkosprężystość rur z tworzyw sztucznych 
1.3.3. Wymiarowanie rur z uwzględnieniem zachodzących w nich procesów starzeniowych 
1.3.4. Zjawisko powolnego wzrostu pęknięć i szybkiej propagacji pęknięć 
1.3.5. Odporność chemiczna rur z tworzyw sztucznych 
1.3.6. Odkształcalność rur z tworzyw sztucznych 
1.3.6.1. Odkształcalność a uszkodzenia mechaniczne 
1.3.6.2. Analiza statyki rur sztywnych i podatnych w kierunku podłużnym 
1.3.6.3. Odkształcenia rur podatnych w trakcie budowy oraz w czasie odtwarzania się naturalnego środowiska gruntowego 
1.3.6.4. Dopuszczalne odkształcenia rur 
1.3.6.5. Zachowanie się rur tworzywowych przy zmianach w ośrodku gruntowym 
1.3.6.6. Odkształcenie parametrem oceny jakości wbudowania rur z tworzyw sztucznych 
1.3.6.7. Podsumowanie 
1.3.7. Zestawienie własności rur z tworzyw sztucznych stosowanych do konstruowania rurociągów 
1.4. Analiza badań dotyczących trwałości rur termoplastycznych na przykładzie rur z PVC 
1.4.1. Uwagi wstępne 
1.4.2. Czynniki wpływające na trwałość rur tworzywowych ułożonych w gruncie 
1.4.2.1. Wprowadzenie 
1.4.2.2. Warunki stabilności rury 
1.4.2.3. Starzenie się materiału tworzywa 
1.4.2.3.1. Współzależność pomiędzy odkształceniem a naprężeniem 
1.4.2.3.2. Efekty starzenia się tworzyw sztucznych 
1.4.2.3.3. Wpływ wielkości ugięcia na trwałość rur 
1.4.2.4. Awarie rurociągów z tworzyw sztucznych 
1.4.2.5. Odporność PVC na działanie wybranych czynników zewnętrznych 
1.4.3. Prognozowanie trwałości rur w oparciu o badania poligonowe 
1.4.3.1. Badania poligonowe nr 1 
1.4.3.2. Badania poligonowe nr 2 
1.4.3.3. Podsumowanie 
1.4.4. Wnioski 
1.5. Współczynniki bezpieczeństwa 
1.5.1. Uwagi wstępne 
1.5.2. Dotychczas przyjmowane wartości współczynników bezpieczeństwa 
1.5.3. Analiza parametrów materiałowych niezbędnych do ustalenia współczynników bezpieczeństwa rur 
1.5.3.1. Zasoby pracy różnych materiałów 
1.5.3.2. Prędkość rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej 
1.5.4. Analiza współczynników bezpieczeństwa rur wykonanych z różnych materiałów 
1.6. Kryteria doboru i trwałość rozwiązań materiałowych rur 
1.6.1. Uwagi wstępne 
1.6.2. Kryteria wyboru rozwiązań materiałowych rur 
1.6.3. Trwałość rozwiązań materiałowych rur 
 
Rozdział 2. BADANIE STANU TECHNICZNEGO SIECI KANALIZACYJNYCH 
2.1. Uwagi wstępne 
2.2. Technika video w kanalizacji 
2.2.1. Aparatura badawcza z zaleceniami jej doboru 
2.2.1.1. Rys historyczny rozwoju kamer kanalizacyjnych 
2.2.1.2. Systemy urządzeń kamerowych 
2.2.1.3. Kamery 
2.2.1.4. Zasady doboru optymalnego wyposażenia badawczego 
2.2.2. Zalecane częstotliwości badań przewodów kanalizacyjnych techniką video 
2.2.3. Możliwości oceny bezpieczeństwa konstrukcji kanału badanego techniką video 
2.2.4. Badanie, diagnozowanie i odnowa kanałów na przykładzie niektórych krajów 
2.3. Stan techniczny sieci kanalizacyjnych 
2.3.1. Uwagi wstępne 
2.3.2. Analiza stanu technicznego polskiej kanalizacji 
2.3.2.1. Wyniki badań betonowych przewodów kanalizacyjnych 
2.3.2.2. Wyniki badań kamionkowych przewodów kanalizacyjnych 
2.3.2.3. Analiza wyników badań krajowych 
2.3.3. Zestawienie i analiza wyników prowadzonych w RFN 
2.3.3.1. Wyniki badań 
2.3.3.2. Analiza wyników badań 
2.3.4. Analiza porównawcza badań krajowych i niemieckich 
2.3.5. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 3. CZYNNIKI WEWNĄTRZKANAŁOWE WPŁYWAJĄCE NA TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI KANAŁOWYCH 
3.1. Uwagi wstępne 
3.2. Korozja wewnętrzna przewodów kanalizacyjnych 
3.2.1. Wprowadzenie 
3.2.2. Korozja siarczanowa 
3.2.3. Sposoby obliczania rozmiaru korozji 
3.3. Ścieralność dna przewodów kanalizacyjnych 
3.3.1. Uwagi wstępne 
3.3.2. Podstawy teoretyczne zjawiska ścieralności przewodów kanalizacyjnych 
3.3.3. Badania laboratoryjne ścieralności 
3.3.4. Funkcja ścieralności 
3.3.5. Uwagi końcowe 
 
Rozdział 4. CZYNNIKI ZEWNĄTRZKANAŁOWE MAJĄCE WPŁYW NA TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI KANAŁOWYCH 
4.1. Uwagi wstępne 
4.2. Wpływ technologii budowy na bezpieczeństwo konstrukcji kanałowych 
4.2.1. Uwagi wstępne 
4.2.2. Rodzaj gruntu i stopień jego zagęszczenia 
4.2.3. Posadowienie kanału 
4.2.4. Rodzaj deskowania ścian wykopu i sposób jego usuwania 
4.2.5. Analiza wpływu czynników zewnątrzkanałowych na wielkość naprężeń w konstrukcji kanału 
4.3. Przeciążenia konstrukcji kanałowych 
4.3.1. Uwagi wstępne 
4.3.2. Błędy metod dawniej stosowanych 
4.3.3. Błędy Tymczasowej Instrukcji Projektowania Rur Wipro 
4.3.4. Błędy metody skandynawskiej w zakresie ustalania obciążeń od taboru samochodowego 
4.3.5. Analizy porównawcze metod obliczeniowych stosowanych obecnie w kraju 
4.3.5.1. Uwagi wstępne 
4.3.5.2. Zestawienie wyników obliczeń statyczne-wytrzymałościowych wykonanych zgodnie z zaleceniami poszczególnych metod 
4.3.5.2.1. Dane wejściowe do obliczeń 
4.3.5.2.2. Obciążenia pionowe stałe i zmienne 
4.3.5.2.3. Wielkości parcia poziomego 
4.3.5.2.4. Wielkości ugięcia wierzchołka rury 
4.3.5.3. Analiza porównawcza 
4.3.5.3.1. Zestawienie otrzymanych wielkości obciążeń stałych, zmiennych i sumy obciążeń pionowych 
4.3.5.3.2. Zestawienie wielkości parcia poziomego 
4.3.5.3.3. Zestawienie wielkości ugięć 
4.3.5.4. Wnioski 
4.3.6. Wpływ czynników liniowych i reologicznych w gruncie na zmiany obciążeń zewnętrznych przewodów kanalizacyjnych 
4.4. Korozja zewnętrznych ścian kanału 
4.4.1. Przyczyny korozji 
4.4.2. Agresywność gruntu i wody gruntowej 
4.4.3. Wpływ innych agresywnych substancji wprowadzonych do gruntu lub wody gruntowej 
4.5. Destrukcyjny wpływ korzeni drzew 
 
LITERATURA

  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Pisarczyk Stanisław
37,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Erb G. Heinz
21,00 zł
15,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska