Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Analiza pól sprzężonych (magnetycznych-elektrycznych-prędkości) w cieczach przewodzących metodą schematów różnicowych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
188
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

34,00 zł

Postęp techniczny coraz częściej wymaga od projektantów nowych urządzeń elektrycznych, wiedzy z kilku dziedzin. W jednym urządzeniu jednocześnie występują co najmniej dwa lub więcej rodzajów zjawisk, takich jak np. elektromagnetyczne, termokinetyczne, tennosprężyste lub magnetohydrodynamiczne. Zatem, już na etapie projektowania, a później eksploatacji, inżynierowie napotykają zagadnienia interdyscyplinarne, których rozwiązanie wymaga znajomości tzw. pól sprzężonych. Problem sprzężony - intuicyjnie - to zagadnienie, w którym dwie lub więcej wielkości fizycznych (lub niefizycznych - numerycznych) oddziaływuje na siebie w ten sposób, że obliczenie jednej z nich jest niemożliwe bez wyznaczenia drugiej. 

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona analiza pól sprzężonych: magnetycznych, elektrycznych oraz pól prędkości przepływającej cieczy. Pola takie występują podczas przepływu cieczy przewodzącej w obecności zewnętrznego pola magnetycznego. Istotę sprzężenia między tymi polami można przedstawić następująco: ruch cieczy przewodzącej względem przenikającego ją pola magnetycznego powoduje indukowanie się pola elektrycznego i powstawanie prądów elektrycznych, które współdziałając z polem magnetycznym wytwarzają siłę działającą na ciecz, zmieniając jej ruch, co z kolei powoduje zmianę pola elektrycznego i prądu. Równocześnie indukowany prąd płynąc w cieczy wytwarza własne pole magnetyczne, które również wpływa na zmianę wypadkowego pola magnetycznego, indukowane prądy i poprzez siłę na ruch cieczy. W wyniku otrzymuje się złożoną strukturę wzajemnych oddziaływań pól magnetycznych, elektrycznych i prędkości ruchu cieczy. 
Dziedzinę zajmującą się tego rodzaju problemami nazwano magnetohydrodynamiką a za jej narodziny uważany jest rok 1942, kiedy to Alfven wykazał po raz pierwszy znaczenie takich badań w astrofizyce. Obecnie magnetohydrodynamikę dzieli się na dwie części: hydromagnetykę - w której zakłada się, że płyn ma strukturę ciągłą i dynamikę plazmy - gdzie należy uwzględnić strukturę atomową płynu. Zagadnienia magnetohydrodynamiki występują nie tylko w astrofizyce, ale również i w takich dziedzinach techniki; jak np. w metalurgii: magnetohydrodynamiczne pompy, zawory i rynny do transportu ciekłych metali, elektromagnetyczne mieszalniki, lewitacyjne topienie metali, w przemyśle chemicznym: do transportu i dozowania stopionych soli, itp. Podobne problemy występują także i w przyrodzie: przepływy krwi i innych płynów ustrojowych w organizmach żywych poddanych działaniu zewnętrznych pól elektromagnetycznych. 
 
Spis treści:

1. WSTĘP 
1.1. Wprowadzenie 
1.2. Metody rozwiązywania pól sprzężonych 
1.3. Cel, teza i zakres pracy 
 
2. PODSTAWY MATEMATYCZNE METODY RÓŻNIC SKOŃCZONYCH 
2.1. Idea metody różnicowej 
2.2. Wymagania stawiane rozwiązaniom różnicowym 
2.2.1. Zgodność aproksymacji różnicowej 
2.2.2. Stabilność schematu różnicowego 
2.2.3. Zbieżność schematu różnicowego 
2.2.4. Efektywność schematu różnicowego 
2.3. Reprezentacja dyskretna zmiennej ciągłej 
2.4. Metody konstrukcji różnicowych operatorów różniczkowania 
2.4.1. Metoda rachunku różnicowego 
2.4.2. Bezpośrednie zastosowanie szeregu Taylora 
2.4.3. Metoda nieoznaczonych współczynników 
2.4.4. Metoda wielomianowa 
2.5. Dyskretyzacja warunków brzegowych 
2.5.1. Warunki brzegowe Dirichleta 
2.5.2. Warunki brzegowe Neumanna 
2.5.3. Mieszane warunki brzegowe 
2.6. Rozwiązywalność układu równań różnicowych 
 
3. MODELE MATEMATYCZNE STACJONARNYCH PÓL SPRZĘŻONYCH B - E - V W PRZEWODZĄCEJ CIECZY
 
3.1. Równania ruchomej cieczy przewodzącej w obecności zewnętrznego pola magnetycznego 
3.2. Podobieństwo dwóch pól fizycznych - wielkości bezwymiarowe i liczby kryterialne 
3.3. Równania bezwymiarowe w układzie kartezjańskim 
3.4. Model numeryczny, algorytm rozwiązania problemu 
 
4. ANALIZA NUMERYCZNA PÓL SPRZĘŻONYCH B - E - V W REGULARNYCH OBSZARACH 
4.1. Ruch cieczy przewodzącej w kanale prostym 
4.1.1. Warunki brzegowe 
4.1.2. Wyniki eksperymentów numerycznych 
4.2. Ruch cieczy przewodzącej w kanale o nagłym rozszerzeniu (typu ?r") przy nieruchomych ścianach 
4.2.1. Warunki brzegowe 
4.2.2. Wyniki eksperymentów numerycznych 
4.3. Ruch cieczy przewodzącej w kanale o lokalnym rozszerzeniu (typu ?T") przy nieruchomych ścianach 
4.3.1. Warunki brzegowe 
4.3.2. Wyniki eksperymentów numerycznych 
4.4. Ruch cieczy przewodzącej w kanale o nagłym rozszerzeniu (typu ?F") przy ruchomej ścianie 
4.4.1. Warunki brzegowe 
4.4.2. Wyniki eksperymentów numerycznych 
4.5. Ruch cieczy przewodzącej w kanale o lokalnym rozszerzeniu (typu ?T") przy ruchomej ścianie 
4.5.1. Warunki brzegowe 
4.5.2. Wyniki eksperymentów numerycznych 
4.6. Ruch cieczy przewodzącej w kwadratowym kanale z jedną ruchomą ścianą 
4.6.1. Warunki brzegowe 
4.6.2. Wyniki eksperymentów numerycznych 
 
5. ANALIZA NUMERYCZNA STACJONARNEGO POLA SPRZĘŻONEGO B - E - V W NIEREGULARNYCH OBSZARACH 
5.1. Ruch cieczy przewodzącej w trójkątnym kanale z jedną ruchomą ścianą 
5.1.1. Warunki brzegowe 
5.1.2. Wyniki eksperymentów numerycznych 
5.2. Perystaltyczny ruch cieczy przewodzącej 
5.2.1. Warunki brzegowe 
5.2.2. Wyniki eksperymentów numerycznych 
5.3. Ruch cieczy przewodzącej w kanale krzywoliniowym 
5.3.1. Warunki brzegowe 
5.3.2. Wyniki eksperymentów numerycznych 
 
6. ANALIZA POPRAWNOŚCI MODELU NUMERYCZNEGO. ZAGADNIENIA
 
6.1. Ocena dokładności zastosowanych analogów różnicowych 
6.2. Zgodność zastosowanego algorytmu 
6.3. Analiza stabilności i zbieżności zastosowanego algorytmu 
 
ZAKOŃCZENIE 
LITERATURA 
SUMMARY

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Grzebielec Andrzej, Ruciński Adam, Rusowicz Artur
Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydziału MEIL PW dla kierunku Energetyka i specjalności chłodnictwo i klimatyzacja. Jego treść odpowiada 11 ćwiczeniom wykonywanym w Laboratorium Chłodnictwa Instytutu Techniki Cieplnej. Ponieważ omawiane zagadnienia mają charakter uniwersalny, więc skrypt może być wykorzystywany przez studentów innych specjalności i wydziałów uczelni technicznych.
W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło zainteresowanie płynami nienewtonowskimi. Świadczy o tym zarówno duża liczba prac - poświęconych badaniom przepływów jak i własnościom reologicznym płynów - ukazujących się w różnych czasopismach reologicznych, mechanicznych i chemicznych. Do licznej grupy płynów wykazujących cechy nienewtonowskie należą roztwory i stopy polimerów o dużej masie cząsteczkowej, oraz liczne zawiesiny ciał stałych w cieczach, emulsje i pasty. Szczególną grupę stanowią tutaj pły
Karaśkiewicz Krzysztof
Skrypt pośwjęcony jest zagadnieniom pomiarowym związanym głównie z pompami wirowymi. Przedstawiono w nim metodykę badań typowych charakterystyk i parametrów pomp i układów pompowych, opartą na aktualnych normach europejskich. Omówiono też rzadziej spotykane w literaturze, a w klasycznej literaturze dotyczącej pomp pomijane, zagadnienia pomiaru charakterystyk strumienic czy hałasu pomp. Materiał zawarty w skrypcie jest uzupełnieniem książek z dziedziny pomp, w których zagadnienia badawcze są z ko
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-22 21:44
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.