Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INFORMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Grapher for Windows. Graficzna ilustracja wyników obliczeń i badań
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
184
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1997 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

8,00 zł

Każdy, kto sporządzał kiedykolwiek większą ilość wykresów wie, jak niewdzięczne i pracochłonne to zadanie; szczególnie gdy podstawowymi narzędziami są linijka i ołówek.
Rozwiązanie jest proste - trzeba wykorzystać do tego zadania komputer i odpowiedni program.
Takim programem, przeznaczonym do tworzenia wykresów dwuwymiarowych, jest GRAPHER for Windows (wersja 1.29).
GRAPHER jest łatwy w obsłudze dzięki przejrzystej budowie i wykorzystaniu okien dialogowych dla ukształtowania poszczególnych elementów grafiki inżynierskiej. Pozwala nawet początkującemu użytkownikowi opracować dość skomplikowany wykres.
Książka ta zawiera szczegółowy opis programu, omawia działanie poszczególnych komend i opcji, zilustrowany licznymi praktycznymi przykładami. 
Będzie cenną pomocą dla studentów studiów technicznych, pracowników nauki, inżynierów, ekonomistów: 
? przy sporządzaniu wykresów będących ilustracją obliczeń realizowanych podczas wykonywania różnego rodzaju projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, 
? przy opracowywaniu sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, 
? przy tworzeniu różnego rodzaju opracowań technicznych lub ekonomicznych, 
? przy opracowywaniu ilustracji graficznych skryptów, książek i publikacji naukowych. 
 
Spis treści:

Wstęp 
 
1. O programie
 
1.1. Wymagania sprzętowe 
1.2. Uruchamianie programu 
1.3. Okno Plot 
1.4. Okno Worksheet 
1.5. Okno Editor 
1.6. Technika pracy przy użyciu myszy 
1.6.1. Wybieranie obiektów 
1.6.2. Wybór oparty na obszarach ograniczających obiekty 
1.6.3. Anulowanie oznaczenia obiektów 
1.6.4. Przemieszczanie obiektów 
1.6.5. Zmiana rozmiarów obiektów 
 
2. Jak to zrobić?
 
2.1. Wprowadzenie danych do arkusza danych 
2.1.1. Wprowadzanie nowych danych z klawiatury 
2.1.2. Wprowadzanie istniejących danych do arkusza danych 
2.1.3. Wprowadzanie istniejących danych w pole danych przy otwartym wykresie w oknie Plot 
2.2. Tworzenie wykresu z wykorzystaniem danych wprowadzonych z klawiatury lub zapisanych na dysku 
2.2.1. Zmiana długości osi i ich współrzędnych 
2.2.2. Zmiana usytuowania podziałek i opisu osi 
2.2.3. Zmiana atrybutów osi 
2.2.4. Zmiana. atrybutów linii wykresu i jej symboli 
2.2.5. Tytuły osi 
2.2.6. Dopasowanie (aproksymacja) 
2.2.7. Kreślenie siatki 
2.2.8. Dodawanie krzywych do wykresu 
2.2.9. Wykonanie legendy wykresu 
2.2.10. Dodawanie tytułu (podpisu) do wykresu 
2.2.11. Drukowanie wykresu 
2.2.12. Kreślenie wykresu z dwoma różnymi osiami 
2.2.13. Kreślenie dwóch niezależnych wykresów na jednym arkuszu 
2.2.14. Kreślenie wykresów funkcji (definiowanych przez użytkownika) 
2.2.15. Kreślenie wykresów słupkowych 
 
3. Komendy menu okna Worksheet (Arkusz danych) 
3.1. Komendy menu File (Plik) 
3.1.1. New... (Nowy...) 
3.1.2. Open... (Otwórz...) 
3.1.3. Merge... (Dołącz...) 
3.1.4. Save (Zapisz) 
3.1.5. Save As... (Zapisz jako...) 
3.1.6. Exit (Zakończ) 
3.2. Komendy menu EDIT (Edycja) 
3.2.1. Edit Undo (Anuluj), Redo (Przywróć ponownie) oraz Can't Undo (Nie można przywrócić) 
3.2.2. Cut (Wytnij) 
3.2.3. Copy (Kopiuj) 
3.2.4. Paste (Wklej) 
3.2.5. Paste Special... (Wklej wybiórczo...) 
3.2.6. Clear (Wyczyść) 
3.2.7. Delete... (Usuń...) 
3.2.8. Insert... (Wstaw...) 
3.3. Komendy menu OPTIONS (Opcje) 
3.3.1. Column Width... (Szerokość kolumny...) 
3.3.2. Numeric Format... (Format liczb...) 
3.3.3. Text Alignment... (Wyrównaj tekst...) 
3.3.4. Sort... (Sortuj...) 
3.4. Komendy menu COMPUTE (Policz) 
3.4.1. Statistics (Statystyka) 
3.4.2. Transform... (Przekształcenie...) 
3.5. Komendy menu Window (Okno) 
3.6. Komendy menu Help (Pomoc) 
3.7. Komendy wprowadzane z klawiatury w oknie Worksheet (Arkusz danych) 
 
4. Komendy menu okna Plot (Okno graficzne) 
4.1. Komendy menu File (Plik) 
4.1.1. New... (Nowy...) 
4.1.2. Open... (Otwórz...) 
4.1.3. Save (Zapisz) 
4.1.4. Save As... (Zapisz jako...) 
4.1.5. Worksheet... (Arkusz danych...) 
4.1.6. Print... (Drukuj...) 
4.1.7. Change Printer... (Wybierz drukarkę...) 
4.1.8. Page Layout... (Rozmiar strony...) 
4.1.9. 1,2,3,... 
4.1.10. Preferences... (Ustawienia...) 
4.1.11. Exit (Wyjście) 
4.2. Komendy menu Edit (Edycja) 
4.2.1. Cut (Wytnij) 
4.2.2. Copy (Kopiuj) 
4.2.3. Paste (Wklej) 
4.2.4. Delete (Usuń) 
4.2.5. Clipboard... (Schowek...) 
4.2.6. Select All (Wybierz wszystko) 
4.2.7. Block Select (Zaznacz blok) 
4.2.8. Flip Selections (Odwróć wybór) 
4.2.9. Object ID... (Identyfikator obiektu...) 
4.2.10. Color Palette (Paleta koloru) 
4.3. Komendy menu View (Pokaż) 
4.3.1. Fit to Window (Dopasuj do okna) 
4.3.2. Actual Size (Rzeczywisty rozmiar) 
4.3.3. Zoom Rectangle (Powiększ prostokąt) 
4.3.4. Zoom In (Powiększ) 
4.3.5. Zoom Out (Zmniejsz) 
4.3.6. Zoom Selected (Zmień wybrany obiekt) 
4.3.7. Zoom Page (Dopasuj stroni 
4.3.8. Full Screen (Pełny ekran) 
4.3.9. Redraw (Przerysuj) 
4.3.10. Auto Redraw (Przerysuj automatycznie) 
4.3.11. Auto Track Worksheets (Automatyczne połączenie z Worksheet) 
4.3.12. Rulers/Grid... (Linijki/Siatka...) 
4.4. Komendy menu Draw (Rysuj) 
4.4.1. Text (Tekst) 
4.4.2. Polygon (Wielokąt) 
4.4.3. PolyLine (Linia łamana) 
4.4.4. Symbol (Symbol) 
4.4.5. Rectangle (Prostokąt) 
4.4.6. Rounded Rect (Zaokrąglony prostokąt) 
4.4.7. Ellipse (Elipsa) 
4.5. Komendy menu Arrange (Uporządkuj) 
4.5.1. Move to Front (Przemieść do przodu) 
4.5.2. Move to Back (Przemieść do tyłu) 
4.5.3. Combine (Połącz) 
4.5.4. Break Apart (Rozłącz) 
4.5.5. Rotate... (Obróć...) 
4.5.6. Free Rotate (Obróć dowolnie) 
4.5.7. Reshape (Przekształć figurę) 
4.5.8. Clear Transform (Anuluj modyfikacje) 
4.5.9. Align Objects... (Wyrównaj obiekty...) 
4.6. Komendy menu Graph (Wykres) 
4.6.1. Line or Symbol... (Linia lub symbol...) 
4.6.2. Bar Chart... (Wykres słupkowy...) 
4.6.3. Function... (Funkcja...) 
4.6.4. Hi-Low-Close... (Zakresy wartości...) 
4.6.5. Graph Preferences... (Ustalenie sposobu łączenia...) 
4.6.6. Legend... (Legenda...) 
4.7. Komendy menu Set (Ustal) 
4.7.1. Axis... (Osie..) 
4.7.2. Tick Marks... (Podziałki...) 
4.7.3. Tick Labels... (Opisy podziałek...) 
4.7.4. Date Labels... (Specjalne opisy podziałek...) 
4.7.5. Grid Lines... (Linie siatki...) 
4.7.6. Duplicate Axis... (Kopiuj osie...) 
4.7.7. Fits... (Dopasuj...) 
4.7.8. Error Bars... (Słupki błędu...) 
4.7.9. Data Point Labels... (Etykiety punktów wykresu...) 
4.7.10. Clip Limits... (Ograniczenia wartości zmiennych...) 
4.7.11. Label Format... (Format opisu podziałek...) 
4.7.12. Line Attributes... (Atrybuty linii...) 
4.7.13. Fill Attributes... (Atrybuty wypełnienia...) 
4.7.14. Text Attributes... (Atrybuty tekstu...) 
4.7.15. Symbol Attributes... (Atrybuty symboli...) 
4.8. Komendy menu Window (Okno) 
4.9. Komendy menu Help (Pomoc) 
4.10. Komendy wprowadzane z klawiatury w oknie Plot 
 
5. Okno Editor (Redaktor) 
5.1. Menu okna Editor (Redaktor) 
5.1.1. File (Plik) 
5.1.2. Edit (Edycja) 
5.1.3. Window (Okno) 
5.1.4. Help (Pomoc) 
5.2. Komendy wprowadzane z klawiatury w oknie Editor 
 
Dodatek 1. Funkcje matematyczne 
Dodatek 2. Tekst matematyczny

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kisilowski Jerzy, Zaharieva-Stoyanova Elena
Książka jest przeznaczona dla osób znających standard języka C i programujących proceduralnie (nieobiektowo) w tym języku. Zestawy ćwiczeń i towarzysząca im teoria ilustrują to, co wyróżnia język C++ od języka C. W konstrukcji kolejnych ćwiczeń przyjęto, że będą one realizowane za pomocą kompilatora Microsoft Visual C++ 6. Zamieszczone przykłady zostały sprawdzone za pomocą tego kompilatora i wykonane z użyciem narzędzia AppWizard, które tworzy szkielet projektu, używając klas wyprowadzonych z k
Regel Wiesława
Opracowanie jest skierowane do studentów politechnik oraz wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podstawami funkcji zespolonych. Poznanie metod rozwiązywania podstawowych zadań dotyczących funkcji zespolonych pozwoli łagodnie przejść do rozwiązywania trudniejszych problemów z tej dziedziny.
Regel Wiesława
Matematyka to świat obiektów, funkcji i zależności. Funkcje opisywane są najczęściej wzorami. Wzory kryją wiele informacji o funkcji. Niektórzy, mający więcej doświadczenia z wzorami funkcji, potrafią przewidywać sposób zachowania takiej funkcji i przyporządkować ją do konkretnego zjawiska, które może ona opisywać. Funkcje można klasyfikować i łączyć w rodziny. Te, które należą do pewnych rodzin będą zachowywać się podobnie. Wizualizacja przebiegu funkcji pomaga zaobserwować jej własności.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-19 13:59
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.