UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych


Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
276
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Niniejszy zbiór zadań pomyślany został jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z matematyki dla studiujących na Politechnice Świętokrzyskiej na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Materiał przystaje również , w znacznej mierze do programów kierunków technicznych. Dobór i stopień trudności - zamicszczonych zadań, a także odniesienia do pojęć i zagadnień ekonomicznych dostosowane są do potrzeb wspomnianych adresatów książki.
Całość podzielona jest na 9 rozdziałów. Zadania do samodzielnego rozwiązania poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym., zawierającym zestawienie niezbędnych pojęć i wzorów oraz rozwiązania przykładowych zadań. Na końcu książki zamieszczone są odpowiedzi do zadań. Krótki rozdział pt. ?Wyrażenia algebraiczne" został napisany z myślą o tych adeptach, którzy wykazują niedostateczną sprawność w operowaniu ułamkami oraz wyrażeniami wymiernymi i niewymiernymi (co jest, niestety. narasta jącym zjawiskiem) i jest przeznaczony do pracy samodzielnej.
Zbiór zadań nie jest podręcznikiem. dlatego student czujący niedosyt i chcący poszerzyć bądź pogłębić wiedzę na interesujący go temat, winien sie,~ynąć do dostępnej literatury. Godne polecenia jest dwutomowe wprowadzenie do matemat~,ki elementarnej autorstwa A. Ostoja-0staszewskiego [7], jak również obszerne dzieło A.C. Chianwa [ł], oba tłumaczone z jęz. angielskiego.- Przydatne może być opracowanie K. Grysy (4]. K. Grysy i Z. Trylskiego [5] oraz skrypt T. Stanisza [8]. Warto sięgnąć, jeżeli pozwała na to znajomość angielskiego, do mające format encyklopedii książki S.J. Farlowa i G.M. Haggarda [2]. Zainteresowanych subtelnościami analizy matematycznej odsyłamy do podręczników Lei [6] lub Fichtenholza [3], które powstały mniej więcej pół wieku temu i można je dziś uważać już za klasyczne, ale nie straciły nic ze swoich walorów.
W podręczniku zdecydowaliśmy się używać kwantyfikatorów stosowanych w literaturze międzynarodowej: symbol ? b"' oznacza "dla każdego", symbol "3" oznacza ..istnieje".
Wyrażamy nadzieję, że niniejszy zbiór zadań okaże się pomocny dla studentów w ich zmaganiach z matematyką.

Spis treści:

Wstęp

1. ALGEBRA
1.1. Wyrażenia algebraiczne
Zadania
1.2. Liczby zespolone
1.2.1. Działania na liczbach zespolonych
1.2.2. Interpretacja geometryczna, posiać trygonometryczna oraz wykładnicza liczby zespolonej
1.2.3. Wzór Moivre'a
1.2.4. Pierwiastki z liczb zespolonych
1.2.5. Rozwiązywanie równań kwadratowych
Zadania
1.3. Macierze
1.3.1. Szczegbhie typy macierzy
1.3.2. Dzialania na macierzach
Zadania
1.4. Wyznacznik macierzy
1.4.1. Rząd macierzy
Zadania    
1.5. Macierz odwrotna
Zadania
1.6. Układu równań
1.6.1. Wzory Cramera
1.6.2. Metoda macierzowa rozwiązywania układów Cramera
1.6.3. Twierdzenie Kroneckera-Capelliego
1.6.4. Metoda operacji clementarnych
Zadania

2. RACHUNEK WEKTOROWY I GEOMETRIA ANALITYCZNA
2. 1. Rachunek wektorowy
2.1.1. Wektory w układzie współrzędnych
2.1.2. Działania na wektorach
2.1.3. Iloczyn skalarny i wektorowy
Zadania
2.2. Geometria analityczna
2.2. L Prosta na płaszczyźnie
2.2.2. Prosta i płaszczyzna w przestrzeni
Zadania
2.3. Powierzchnie stopnia drugiego
2.3.1. Powierzchnie obrotowe
Zadania

3. PROGRAMOWANIE LINIOWE
3.1. Metoda oraficzna
3.2. Metoda punktów wierzchołkowych
3.3. Zagadnienie dualne
Zadania

4. PRZEPŁYWY MIĘDZYGAŁĘZIOWE
4.1. Model Lcontiewa
Zadania

5. FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ
5.1 Ciagi
5.1.1. Monotoniczność i ograniczoność ciągu
5.1.2. Granica ciągu
5.1.3. Obliczanie granic ciągów
Zadania
5.2. Funkcje
5.2.1. Dziedzina naturalna funkcji
5.2.2. Własności funkcji
5.2.3. Rysowanie wykresu funkcji z wykorzystaniem znanych wykresów
5.2.4. Granica funkcji
5.2.5. Asymptoty funkcji
5.2.6. Funkcja złozona
5.2.7. Funkcja odwrotna
5.2.8. Popyt i podaż
5.2.9. Przychód, koszt, zysk, koszt oraz koszt średni
Zadania
5.3. Pochodna funkcji
5.3.1. Interpretacja geometryczna pochodnej
5.3.2. Pochodne lunkcji elementarnych
5.3.3. Reguły obliczania pochodnych
5.3.4. Różniczka funkcji
5.3.5. Pochodne wyższych rzędów
5.3.6. Elastyczność funkcji
5.3.7. Wzór Taylora
Zadania
5.4. Reguła de I'Hospitala
Zadania
5.5. Badanie przebiegu zmienności funkcji
5.5.1. Ekstrema i monotoniczność funkcji
5.5.2. Wartość największa i najmniejsza funkcji w zbiorze
5.5.3. Punkty przegięcia, przedziały wypukłości
5.5.4. Badanie przebiegu zmienności funkcji
Zadania

6. CAŁKI
6.1. Całka nieoznaczona
6.1.1. Podstawowe wzory rachunku całkowego
6.1.2. Całkowanie przez podstawienie i przez części
6.1.3. Całkowanie funkcji wymiernych
6.1.4. Całkowanie pewnych typów funkcji niewymiernych
6.1.5, Całkowanie funkcji trygonometrycznych
Zadania
6.2. Całka oznaczona
6.2.1. Zmiana zmiennej w całce oznaczonej
6.2.2. Interpretacja geometryczna całki oznaczonej
6.2.3. Długość łuku krzywej płaskiej
6.2.4. Objętość oraz pole powierzchni bryły obrotowej
6.2.5. Wartość średnia funkcji w przedziale
6.2.6. Całka oznaczona a wielkości krańcowe w ekonomii
6.2.7. Nadwyzka producenta i konsumenta
6.2.8. Współczynnik nierówności Lorentza
6.2.9. Całki nie~rłaściwe
6.2.10. Wartość główna całki
Zadania

7. SZEREGI
7.1. Szeregi liczbowe
7.1.1. Szeregi o wyrazach nicujemnych
7.1.2. Szeregi o wyrazach dowolnych oraz szeregi i przemienne
7.2. Szeregi funkcyjne
7.2.1. Szereg Taylora i Maclaurina
Zadania

8. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH
8.1. Funkcje dwóch zmiennych
Zadania
8.2. Pochodne cząstkowe
8.2.1. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych
8.2.2. Ró2niczka zupełna funkcji
8.2.3. Zastosowania ekonomiczne
Zadania
8.3. Funkcja uwikłana
8.3. 1. Przykład zastosowania w ekonomii
8.3.2. Ekstremum funkcji uwikłanej
Zadania
8.4. Ekstremum warunkowe
Zadania

9. CAŁKI WIELOKROTNE, KRZYWOLINIOWE I POWIERZCHNIOWE
9.1. Całka podwójna
9.1.1. Całka podwójna w prostokącie
9.1.2. Całka podwójna w obszarze normalnym
9.1.3. Własności całki podwójnej
9.1.4. Zmiana zmiennych w calce podwójnej - współrzędne biegunowe
9.1.5. Interpretacja fizyczna całki podwójnej
Zadania
9.2. Całka potrójna
9.2.1. Całka potrójna w prostopadłościanie
9.2.2. Całka potrójna w obszarze nonnalnym
9.2.3. Interpretacja geometryczna całki potrójnej
9.2.4. Zmiana zmiennych w calce potrójnej
9.2.5. Interpretacja fizyczna całki potrójnej
Zadania
9.3. Całka krzywoliniowa nieskierowana
9.3.1. Interpretacja geometryczna całki krzywoliniowej nieskierowanej
9.3.2. Interpretacja fizyczna całki krzywoliniowej nieskierowanej
9.3.3. Całka krzywoliniowa nieskierowana w przestrzeni trójwymiarowej
Zadania
9.4. Całka krzywoliniowa skierowana
9.4.1. Interpretacja fizyczna całki krzywoliniowej skierowanej
9.4.2. Niezalezność całki krzywoliniowej od drogi całkowania
9.4.3. Wzór Greena
9.4.4. Całka krzywolinioka,a skierowana w przesu?zeni trójwymiarowej
Zadania
9.5. Całka powierzchniowa niezorientowana
9.5.1. Interpretacja geometryczna całki powierzchniowej niezorientowanej
9.5.2. Interpretacja fizyczna całki powierzchniowej niezorientowanej
Zadania
9.6. Całka powierzchniowa zorientowana
9.6.1. Twierdzenie Gausa-Ostrogradskiego
9.6.2. Twierdzenie Stokesa
Zadania

ODPOWIEDZI
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8
Rozdział 9

Bibliografia
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska