UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Rusztowania mostowe


Rusztowania mostowe
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
314
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Rusztowania mostowe 38W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w zakresie technologii budowy mostów ? dotyczy to również rusztowań i deskowań jako integralnych elementów budowy mostów. Rusztowania i deskowania wraz z oprzyrządowaniem spełniają bardzo ważną rolę w budownictwie mostowym. Wprawdzie są zaliczane do tak zwanych urządzeń pomocniczych, ale to właśnie one w sposób bardzo wyraźny wyrażają związki między konstrukcją obiektu a technologią jego wykonania oraz współdecydują o czasie i kosztach realizacji. Od rusztowań i deskowań w dużej mierze zależą bezpieczeństwo budowy, tempo postępu prac, dokładność wykonania poszczególnych elementów budowli, jak również estetyka powierzchni zewnętrznych.

Niniejszy podręcznik opisuje kompleksowo współczesne rusztowania i deskowania do budowy mostów, jest pierwszą po prawie 40 latach tego typu monografią. Może stanowić cenną pomoc w procesie kształcenia kadr inżynierów mostowców w Polsce, przed którymi stają ogromne zadania realizacyjne, zmierzające do poprawy infrastruktury komunikacyjnej 
kraju.

Spis treści:

1. Wiadomości wstępne 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA I OGÓLNE WYMAGANIA /14 
2.1. Zakres stosowania 
2.2. Wymagania ogólne 
2.3. Ogólne zasady konstruowania rusztowań 
2.4. Wybrane osobliwości w projektowaniu i budowie rusztowań 
2.5. Ogólne zagadnienia bezpieczeństwa 
 
3. CZĘŚCI SKŁADOWE I KLASYFIKACJA RUSZTOWAŃ /25 
3.1. Części składowe rusztowań 
3.2. Podział rusztowań ze względu na przeznaczenie 
3.3. Podział rusztowań ze względu na ogólne rozwiązanie konstrukcyjne 
3.4. Podział rusztowań ze względu na sposób ich wykorzystania 
3.5. Podział rusztowań ze względu na rodzaj konstrukcji mostowej 
3.6. Rusztowania systemowe 
3.7. Deskowania 
 
4. PODSTAWOWE MATERIAŁY STOSOWANE DO BUDOWY RUSZTOWAŃ I DESKOWAŃ /29 
4.1. Uwagi ogólne 
4.2. Drewno i materiały drewnopodobne 
4.2.1. Uwagi wstępne 
4.2.2. Rodzaje i właściwości drewna 
4.2.3. Drewniane elementy rusztowań i deskowań 
4.2.4. Połączenia i łączniki 
4.3. Stal 
4.3.1. Uwagi wstępne 
4.3.2. Właściwości stali 
4.3.3. Stalowe elementy deskowań i rusztowań 
4.4. Inne materiały i elementy ? tworzywa sztuczne 
 
5. URZĄDZENIA I ELEMENTY DO PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA RUSZTOWAŃ
/45 
5.1. Uwagi ogólne 
5.2. Kliny 
5.3. Piaskownice 
5.4. Klocki kobyłkowe 
5.5. Podnośniki śrubowe 
5.6. Podnośniki i siłowniki hydrauliczne 
 
6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE POSADOWIENIA RUSZTOWAŃ /54 
6.1. Uwagi ogólne 
6.2. Podwaliny 
6.3. Ławy betonowe i żelbetowe 
6.4. Pale 
6.4.1. Uwagi wstępne 
6.4.2. Pale drewniane 
6.4.3. Pale stalowe 
6.4.4. Prefabrykowane pale żelbetowe 
6.4.5. Mikropale 
6.4.6. Pale CFA 
6.4.7. Wysokociśnieniowa iniekcja strumieniowa 'jet grouting' 
6.5. Studnie 
 
7. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE RUSZTOWAŃ /74 
7.1. Wprowadzenie 
7.1.1. Uwagi wstępne 
7.1.2. Dźwigary rusztowaniowe 
7.1.3. Podpory 
7.2. Przegląd wybranych typów rusztowań wieżowych 
7.2.1. Uwagi wstępne 
7.2.2. Rusztowania firmy DOKA 
7.2.3. Rusztowania firmy NOE 
7.2.4. Rusztowania firmy PERI 
7.2.5. Rusztowania firmy Thyssen Hünnebeck 
 
8. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA BETONOWYCH MOSTÓW BELKOWYCH /88 
8.1. Uwagi ogólne 
8.2. Wpływ technologii budowy na rozwiązania konstrukcyjne rusztowań 
8.3. Rozwiązania konstrukcyjne rusztowań belkowych mostów żelbetowych 
8.4. Rozwiązania konstrukcyjne rusztowań belkowych mostów sprężonych 
8.4.1. Uwagi wstępne 
8.4.2. Rozwiązania konstrukcyjne 
8.5. Rusztowania mostów wykonywanych z elementów prefabrykowanych 
8.6. Podniesienie wykonawcze 
 
9. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA BETONOWYCH MOSTÓW SKRZYNKOWYCH
/118 
9.1. Wpływ technologii budowy na rozwiązania konstrukcyjne rusztowań i deskowań 
9.2. Rusztowania i deskowania betonowych mostów skrzynkowych wykonywanych tradycyjnie 
9.3. Rusztowania i deskowania mostów wykonanych metodami rusztowań przesuwnych 
9.4. Rusztowania i deskowania mostów wykonywanych metodą nasuwania podłużnego 
9.5. Rusztowania i deskowania mostów wykonywanych metodami wspornikowymi 
 
10. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA BETONOWYCH MOSTÓW ŁUKOWYCH /157 
10.1. Uwagi ogólne i typy rusztowań 
10.2. Rusztowanie górne 
10.2.1. Wiązary i deskowanie 
10.2.2. Wieńce 
10.2.3. Podwaliny 
10.2.4. Stężenia 
10.3. Kształtowanie i obliczanie krążyn 
10.3.1. Kształtowanie krążyn 
10.3.2. Obliczanie krążyn 
10.4. Rusztowanie dolne 
10.5. Rusztowania specjalne mostów łukowych 
 
11. RUSZTOWANIA MOSTÓW STALOWYCH /196 
11.1. Sposoby montażu mostów stalowych 
11.2. Rusztowania pełne 
11.3. Rusztowania niepełne 
11.4. Rusztowania przy budowie mostów stalowych metodą nasuwania 
11.4.1. Rozwiązania konstrukcyjne 
11.4.2. Zasady obliczania oporu przesuwu 
11.4.3. Zasady obliczania podpór montażowych 
11.5. Rusztowania przy budowie mostów stalowych metodą wspornikową 
11.6. Montaż mostów stalowych przy użyciu sprzętu pływającego 
 
12. FORMY DO WYKONYWANIA PREFABRYKATÓW /225 
12.1. Uwagi ogólne 
12.2. Charakterystyka form stosowanych w prefabrykacji belkowej 
12.3. Charakterystyka form stosowanych w prefabrykacji segmentowej 
 
13. URZĄDZENIA DO BUDOWY MOSTÓW PODWIESZONYCH /232 
13.1. Uwagi ogólne 
13.2. Pylony 
13.3. Pomosty betonowe 
13.4. Pomosty stalowe i zespolone 
 
14. RUSZTOWANIA DO REMONTU MOSTÓW I KOSTRUKCJE ODCIĄŻAJĄCE /238 
14.1. Uwagi wstępne 
14.2. Rusztowania stojakowe 
14.3. Rusztowania ramowe 
14.3.1. Uwagi ogólne 
14.3.2. Przegląd typowych rusztowań ramowych 
14.4. Rusztowania stojakowo-kryzowe 
14.4.1. Uwagi wstępne 
14.4.2. Przegląd typowych rusztowań stojakowo-kryzowych 
14.5. Rusztowania rurowo-złączkowe 
14.6. Rusztowania wieżowe 
14.6.1. Uwagi wstępne 
14.6.2. Przegląd wybranych systemów 
14.7. Rusztowania przetaczane 
14.8. Rusztowania wspornikowe 
14.9. Konstrukcje odciążające 
14.9.1. Konstrukcje przęseł 
14.9.2. Podpory 
 
15. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA PODPÓR /254 
15.1. Uwagi wstępne 
15.2. Rusztowania i deskowania fundamentów podpór 
15.3. Rusztowania i deskowania korpusów podpór i pylonów 
 
16. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA PRZEPUSTÓW ORAZ TUNELI PŁYTKICH /264 
16.1. Przepusty 
16.2. Tunele płytkie 
 
17. ZASADY OBLICZANIA RUSZTOWAŃ /279 
17.1. Uwagi ogólne 
17.2. Bezpieczeństwo rusztowań 
17.3. Obciążenia rusztowań 
17.4. Rola sił poziomych 
17.4.1. Uwzględnienie niedokładności geometrycznych 
17.4.2. Usztywnienia na przemieszczenia w płaszczyźnie rusztowania 
17.4.3. Obliczanie stężeń wiatrowych i usztywniających 
17.4.4. Obliczanie stężeń pionowych 
17.4.5. Przypadki szczególne 
 
18. ZASADY KONSTRUOWANIA I OBLICZANIA DESKOWAŃ /302 
18.1. Uwagi ogólne 
18.2. Obciążenia działające na deskowanie 
18.3. Obliczanie deskowania 
18.3.1. Schematy obliczeniowe 
18.3.2. Sprawdzenie ugięć 
18.3.3. Wymiarowanie 
18.3.4. Przykład liczbowy 
 
Literatura

  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska