UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej, cz II


Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej, cz II
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
376
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7199-454-8
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Skrypt Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej. Część II. Ćwiczenia audytoryjne i projektowe jest opracowaniem mającym ułatwić i właściwie ukierunkować pracę studentów nad przygotowaniem się do ćwiczeń i prac rysunkowych z geometrii i grafiki inżynierskiej, przewidzianych w programie studiów dziennych o kierunku budownictwo realizowanych przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Przygotowanie to wymaga przede wszystkim dobrego przyswojenia sobie podstawowych wiadomości teoretycznych wiążących się z tematami poszczególnych ćwiczeń i prac rysunkowych. Większość niezbędnych w tym zakresie informacji została zebrana w skrypcie Bogusława Januszewskiego pt. "Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej. Część I. Wykłady" wydanym przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Rzeszowskiej w 1999 roku. Ponadto pewne dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne dla zrozumienia treści tematów rozwiązywanych zadań, zamieszczono w niniejszym skrypcie, nazywając je ?Wiadomościami uzupełniającymi". Czytelnik powinien sam ocenić stopień opanowania niezbędnej teorii, próbując odpowiedzieć na pytania i rozwiązać elementarne zadania zawarte w tzw. Zestawach pytań kontrolnych. Pozytywne wyniki takich testów warunkują możliwość rozwiązywania (z pełnym zrozumieniem) dalszych zadań
zamieszczonych w rozdziałach skryptu dotyczących tematyki poszczególnych prac rysunkowych. W celu zorientowania Czytelnika w charakterze i sposobach rozwiązywania złożonych zagadnień geometrycznych w ramach konkretnych tematów ćwiczeniowych skrypt zawiera przykłady rozwiązań typowych dla tych tematów zadań ze szczegółowym opisem algorytmów rozwiązań i ich realizacji w zapisie wykreślnym.Zasadnicze zbiory zadań przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania przez studentów zostały podzielone na dwie części zatytułowane odpowiednio - ?Tematy zadań wprowadzających" i ?Tematy zadań problemowych". Pierwsza z tych części składa się z zadań o średnim stopniu trudności ze względu na:
- stosunkowo niewielką liczbę działań geometrycznych wykonywanych w trakcie ich rozwiązywania,
- dobór założeń upraszczających zapis wykreślny rozwiązania. Zarówno treści tych zadań, jak i sposoby ich rozwiązywania zostały dobrane tak, aby naprowadzały Czytelnika na trafne rozwiązania bardziej rozbudowanych zagadnień geometrycznych podanych w "Tematach zadań problemowych".
Zadania problemowe są przeznaczone do rozwiązywania przez studentów w ramach prac zaliczających odpowiednie partie materiału analizowane na ćwiczeniach audytoryjnych lub projektowych.Przekazywane Czytelnikom opracowanie jest wznowieniem, z licznymi korektami i zmianami, skryptu tych samych autorów wydanego przez Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej w 1991 roku pt. ?Geometria wykreślna. Część II".

Spis treści:

WYKAZ WALNIEJSZYCH OZNACZEŃ

WSTĘP

1. WYBRANE INFORMACJE O LINIACH
1.1. Krzywe płaskie
1.1.1. Krzywe stopnia drugiego - stożkowe
1.1.1.1. Wybrane właściwości krzywych stożkowych
1.1.1.2. Konstrukcje stożkowych
1.1.2. Wykresy funkcji trygonometrycznych
1.1.2.1. Sinusoida
1.1.2.2. Cosinusoida
1.1.2.3. Tangensoida
1.1.2.4. Cotangensoida
1.2. Krzywe przestrzenne
1.2.1. Linia śrubowa walcowa o stałym skoku
1.2.2. Linia śrubowa walcowa o zmiennym skoku
1.2.3. Linia śrubowa stożkowa

2. RZUTOWANIE RÓWNOLEGŁE, W TYM PROSTOKĄTNE
2.1. Zestaw pytań kontrolnych
2.2. Wiadomości uzupełniające
2.2.1. Rzut równoległy (prostokątny) krzywej stożkowej
2.2.2. Przekroje wielościanów i brył wielościennych
2.3. Rozwiązania przykładowych zadań
2.4. Tematy zadań wprowadzających
2.5. Tematy zadań problemowych

3. RZUT CECHOWANY
3.1. Zestaw pytań kontrolnych
3.2. Wiadomości uzupełniające
3.2.1. Uproszczony sposób znajdowania rzutu zestopniowanego prostej ogólnej
3.2.2. Obrazy podprzestrzeni prostopadłych
3.2.3. Wybrane infonnacje o geometrii struktury geologicznej i robotach ziemnych
3.3. Rozwiązania przykładowych zadań
3.4. Tematy zadań wprowadzających
3.5. Tematy zadań problemowych

4. METODA MONGE'A
4.1. Rzuty podstawowe figury określonej jej właściwościami miarowymi
4.1.1. Zestaw pytań kontrolnych
4.1.2. Wiadomości uzupełniające
4.1.3. Rozwiązania przykładowych zadań
4.1.4. Tematy zadań wprowadzających
4.1.5. Tematy zadań problemowych
4.2. Zastosowania rzutów dodatkowych do odczytywania właściwości miarowych figur odwzorowanych w rzutach podstawowych
4.2.1. Zestaw pytań kontrolnych
4.2.2. Rozwiązania przykładowych zadań
4.2.3. Tematy zadań wprowadzających
4.2.4. Tematy zadań problemowych
4.3. Konstrukcje rzutów podstawowych figur określonych miarowo przy narzuconym układzie wiążącym [1, 2]
4.3.1. Zestaw pytań kontrolnych
4.3.2. Wiadomości uzupełniające
4.3.3. Rozwiązania przykładowych zadań
4.3.4. Tematy zadań wprowadzających
4.3.5. Tematy zadań problemowych

5. AKSONOMETRIA

5.1. Aksonometria prostokątna
5.1.1. Zestaw pytań kontrolnych
5.1.2. Wiadomości uzupełniające
5.1.3. Rozwiązania przykładowych zadań
5.1.4. Tematy zadań wprowadzających
5.1.5. Tematy zadań problemowych
5.2. Aksonometria ukośna
5.2.1. Zestaw pytań kontrolnych
5.2.2. Wiadomości uzupełniające
5.2.3. Rozwiązania przykładowych zadań
5.2.4. Tematy zadań wprowadzających
5.2.5. Tematy zadań problemowych

6. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE POWIERZCHNI
6.1 Powierzchnie rozwijalne
6.1.1. Zestaw pytań kontrolrych
6.1.2. Wiadomości uzupełniające
6.1.2.L Powierzchnie wiązkowe opisane na kuli
6.1.2.2. Wybrane przypadki przenikań powierzchni wiązkowych stopnia drugiego
6.1.3. Rozwiązania przykładowych zadań
6.1.4. Tematy zadań wprowadzających
6.1.5. Tematy zadań problemowych
6.2. Powierzchnie skośne
6.2.1. Zestaw pytań kontrolnych
6.2.2. Rozwiązania przykładowych zadań
6.2.3. Tematy zadań wprowadzających
6.2.4. Tematy zadań problemowych
6.3. Powierzchnie krzywokreślne
6.3.1. Zestaw pytań kontrolnych
6.3.2. Rozwiązania przykładowych zadań
6.3.3. Tematy zadań wprowadzających
6.3.4. Tematy zadań problemowych
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska