UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Graficzny zapis konstrukcji


Graficzny zapis konstrukcji
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
284
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polska
ISBN
83-7199-357-9
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Niniejszy skrypt zawiera zestaw materiałów (wybranych informacji oraz ćwiczeń repetytoryjnych i sprawdzających) pomocnych w uczeniu się zasad graficznego zapisu modeli geometrycznych obiektów technicznych. Ostateczny efekt takiego zapisu jest tzw. rysunkiem technicznym, na którym z zastosowaniem odpowiednich znaków i symboli graficznych oraz przy użyciu oznaczeń literowo-cyfrowych zanotowane zostają geometryczne, fizyczno-chemiczne, dynamiczne, technologiczne i eksploatacyjne właściwości projektowanych lub inwentaryzowanych obiektów technicznych. Podstawowe zasady sporządzania różnego rodzaju rysunków technicznych objęte są programem nauczania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w ramach przedmiotu ?graficzny zapis konstrukcji". 
Kilkusetletnia już historia stosowania rysunków technicznych do zapisywania i przekazywania informacji o projektowanych, wytwarzanych oraz eksploatowanych obiektach inżynierskich upoważnia do stwierdzenia, że tego rodzaju rysunki stanowią bardzo zwięzłą, precyzyjną, a jednocześnie komunikatywną, bo opartą na postrzeganiu wzrokowym, formę porozumiewania się w większości dziedzin techniki. W związku z tym były one i są do dziś jedną z najistotniejszych części każdej dokumentacji technicznej. 
Współcześnie procesy projektowania, wytwarzania i użytkowania obiektów inżynierskich są wspomagane technikami komputerowymi. Techniki te umożliwiają m.in. precyzyjne definiowanie numeryczne modeli geometrycznych zapisywanych obiektów oraz, co nas tutaj najbardziej interesuje, przyśpieszenie i poprawę dokładności vvykonywania rysunków technicznych, stwarzając jednocześnie bardzo praktyczne warunki przechowywania zawartych na tych rysunkach informacji w postaci odpowiednich plików danych zapisanych na niewielkich wymiarowo dyskietkach lub płytach CD. 
 
Spis treści:
 
WSTĘP 
      
1. PODSTAWOWE, ZNORMALIZOWANE ELEMENTY RYSUNKÓW TECHNICZNYCH 
1.1. Technika wykonywania rysunków 
1.2. Arkusze rysunkowe - PN-86/N-01603, PN-80/N-01612,PN-ISO 7200:1994, PN-ISO 9431:1990, PN-81/Nl-O1128 
1.3. Linie rysunkowe- ISO 128-20:1996, PN-ISO 128-23,24:2003 
1.4. Pismo technicze - PN-EN ISO 3098-0,2,3,4,5,6:2002 
 
2. PODSTAWY GEOMETRYCZNE STRUKTURALNYCH RYSUNKÓW TECHNICZNYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 
2.1. Wprowadzenie 
2.2. Rzutowanie równolegle jako podstawowe przeksztalcenie geometryczne w technicznie uzytecznych odwzorowaniach wykreslnych - MEN ISO 5456-1:2002 
2.2.1. Podstawowe wlasciwosci rzutowania równoleglego i prostokatnego 
2.2.2. Fizykalna interpretacja rzutu równoleglego figury, widocznosc w rzutowaniu równoleglym 
2.3. Metody otrzymywania rysunków strukturalnych - PN-89/N-01605, PN-EN ISO 5456-2,3:2002, PN-EN ISO 10209-2:2001 
2.3.1. Metoda Monge'a 
2.3.2. Rzutowanie aksonometryczne 
2.3.3. Tematy cwiczen rysunkowych i przykladowe ich rozwiazanie 
2.4. Glówne formy przedstawien graficznych stosowanych w strukturalnych rysunkach technicznych - PN-89/N-01605, PN-EN ISO 5456:2002, PN-ISO 128-24:2003 
2.4.1. Okreslenia podstawowych form przedstawien graficznych 
2.4.2. Tematy cwiczen rysunkowych i przykladowe ich rozwiazanie 
2.5. Zapis wlasciwosci miarowych obiektu technicznego na jego przedstawieniach graficznych - wymiarowanie obiektu technicznego - PN-ISO 129:1996, PN-ISO 129/Ak:1996 
2.5.1. Ogólne zasady wymiarowania 
2.5.2. Znormalizowane elementy zapisu właściwości miarowych obiektu na jego przedstawieniu graficznym 
2.5.3. Ważniejsze przypadki wymiarowania typowych fragmentów obiektów oraz uproszczenia wymiarowania 
 
3. PODSTAWY POSŁUGIWANIA SIĘ PROGRAMEM AUTOCAD W RYSUNKU TECHNICZNYM
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Wygląd ekranu w programie AUTOCAD 
3.3. Komunikacja z programem 
3.3. L Wydawanie poleceń i odczytyvranie odpowiedzi programu 
3.3.2. Anulowanie poleceń 
3.3.3. Określanie położenie punktów na rysunku 
3.3.4. Zmiana zawartości okna graficznego 
3.4. Środowisko rysunkowe programu AUTOCAD 
3.4. L Obszar modelu i obszar papieru 
3.4.2. Układy współrzędnych 
3.4.3. Warstwy rysunkowe 
3.4.4. Style tekstu 
3.4.5. Style wymiarowania 
3.4.6. Narzędzia rysowania precyzyjny 
3.5. Rozpoczynanie i zapisywanie nowych rysunków oraz praca z rysunkami istniejącymi 
3.6. Tworzenie obiektów rysunkowych 
3.6.1. Klasyfikacja obiektów rysunkowych AUTOCAD-a 
3.62. Obiekty liniowe 
3.6.3. Obiekty płaszczyznowe 
3.6.4. Obiekty powierzchniowe 
3.6.5. Obiekty bryłowe 
3.7. Edycja obiektów rysunkowych 
3.7.1. Wybieranie obiektów 
3.7.2. Zmiana warstwy rysunkowej 
3.7.3. Przemieszczanie obiektów 
3.7.4. Kopiowanie obiektów 
3.7.5. Zmiana wielkości obiektów 
3.7.6. Fazowanie i zaokrąglanie obiektów 
3.7.7. Usuwanie obiektów 
3.8. Sposoby przedstawiania obiektów trójwymiarowych 
3.8.1. Rzutowanie 
3.8.2. Linie widoczne i niewidoczne 
3.8.3. Przekroje 
3.9. Wymiarowanie rysunków 
3.10. Opisy na rysunkach 
3.11. Kreślenie rysunków 
3.12. Tematy ćwiczeń wraz z przykładowym rozwiązaniem 
 
4. WYBRANE INFORMACJE 0 TECHNICZNYCH RYSUNKACH MASZYNOWYCH 
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Podstawowe systemy wymiarowania - PN-82/M-01 143 
4.3. Tolerowanie wymiarów liniowych i kątowych - PN-ISO 406:1993, PN-88/M-01 142, PN-EN 20286-1:1996, PN-77/M-02136 
4.4. Tolerowanie kształtu i położenia - PN-78/M-02137, PN-80/M-02138, PN-88/M-01142, PN-87/M-01145 
4.5. Tematy ćwiczeń rysunkowych i przykładowe ich rozwiązanie 
4.6. Oznaczenia chropowatości i falistości powierzchni - PN-ISO 1302:1997, PN-87/M-04251, PN-74/M-04255 
4.7. Oznaczenia obróbki cieplnej powierzchni i nakładanych na powierzchnie powłok - PN-89/M-01147, PN-89/M-01154 
4.8. Oznaczenia graficzne połączeń części mechanicznych i łączników stosowanych w tych połączeniach - PN-81/N-01613, PN-83/N-01635, PN-EN ISO 6410-3:2000, PN-EN 22553:1997, PN-EN 20225:1994 
4.9. Rysunki wykonawcze (robocze) 
4.10. Rysunki złożeniowe 
 
5. WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNICZNEGO RYSUNKU ELEKTRYCZNEGO
 
5.1. Klasyfikacja oraz zakresy zastosowania podstawowych form przedstawień graficznych w technicznym rysunku elektrycznym .... 
5.2. Podstawowe informacje o elektrycznych symbolach graficznych stosowanych w schematach elektrycznych - PN-92/E-01200/02, PN-92/E-01200/03, PN-92/E-01200/05, PN-92/E-01200/06, PN-92/E-01200/07, PN-92/E-01200/08, PN-92/E-01200/09, PN-92/E-0 1200/ 10, PN-92/E-0 1200/11, PN-EN 60617-13:1998, PN-IEC 617-12+A1:1994, PN-89/E-01215, PN-90/E-01242    
5.3. Komputerowe wspomaganie graficznego opracowywania projektów branży elektrycznej 
5.4. Tematy ćwiczeń rysunkowych i przykładowe ich rozwiązanie 
 
WYBÓR NORM

 
LITERATURA ŹRÓDŁOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Januszewski Bogusław
15,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska