UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Planowanie w przedsiębiorstwie


Planowanie w przedsiębiorstwie
  Cena:

przechowalnia

16,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor: Jaworski Jan
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
198
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

16,00 zł

Niniejszy skrypt przedstawia system planowania w przedsiębiorstwie rozumiany jako proces przygotowania decyzji i dokonanie wyboru spośród różnych możliwości postępowania. Każda bowiem jednostka prowadząca działalność gospodarczą stoi przed problemem określenia celów swej działalności oraz sposobów ich osiągnięcia. Wynika stąd potrzeba planowania w przedsiębiorstwie w celu ustalenia czynności i funkcji jednostki gospodarczej jako całości oraz porządkowania i koordynacji poczynań poszczególnych ogniw wchodzących w jej skład, aby powzięte zamierzenia zrealizować. Obecnie w większości przypadków planowanie w przedsiębiorstwie dzieli się na strategiczne i operacyjne. Planowanie strategiczne ustala program działania przedsiębiorstwa w podstawowych zarysach, a wyniki decyzji strategicznych umożliwiają wejście na poziom operacyjny. Na poziomie operacyjnym realizują się dwa zasadnicze zadania: z jednej strony należy zapewnić sprawną realizację przyjętej strategii, a z drugiej uporać się z wieloma szczegółowymi problemami, których nie uwzględniono w planie strategicznym.Problematyka planowania ma obecnie duże znaczenie zarówno w praktyce, jak i teorii ekonomiki przedsiębiorstwa, a jej znajomość powinna umożliwić studentom rozpoznanie zasadniczych problemów zarządzania przedsiębiorstwem w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Skrypt składa się z siedmiu rozdziałów, które kolejno wprowadzają w omawianą problematykę. W rozdziale pierwszym przedstawiono znaczenie funkcji planowania w procesie zarządzania, a w drugim system planów w przedsiębiorstwie. Rozdział trzeci dotyczy planowania strategicznego, czwarty podstawowych strategicznych planów projektowych. W rozdziale piątym omówiono planowanie operacyjne, a w szóstym operatywne planowanie produkcji. Rozdział siódmy dotyczy planowania sytuacyjnego - biznesplanu. Skrypt jest przeznaczony dla słuchaczy uczelni wyższych studiujących problematykę organizacji i zarządzania, a prezentowane w nim zagadnienia mogą stanowić pomoc dla absolwentów podejmujących pracę w działach organizacji i planowania w przedsiębiorstwie.

Spis treści:

OD AUTORA

1. PLANOWANIE - PIERWSZA FUNKCJA ZARZĄDZANIA
1.1. Znaczenie pojęcia zarządzanie
1.2. Rola planowania w procesie zarządzania
1.3. Controlling jako nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

2. SYSTEM PLANOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.1. Planować, planowanie, plan - definicje pojęć
2.2. Zasady planowania
2.3. Podział planowania
2.3.1. Podział według okresu planowania
2.3.2. Podział według rodzaju planowania
2.3.3. Podział według zakresu planowania
2.3.4. Podział według przedmiotu planowania (rodzaju funkcji organicznych)
2.4. Organizacja działalności planistycznej

3. PLANOWANIE STRATEGICZNE
3.1. Treść planowania strategicznego
3.1.1. Wprowadzenie
3.1.2. Analiza warunków zewnętrznych przedsiębiorstwa
3.1.2.1. Warunki ustawowe
3.1.2.2. Warunki ekonomiczne
3.1.2.3. Warunki technologiczne
3.1.2.4. Warunki społeczno-kulturowe
3.1.2.5. Warunki ochrony środowiska
3.1.3. Analiza warunków wewnętrznych przedsiębiorstwa
3.1.3.1. System wartości i zapatrywania kadry kierowniczej
3.1.3.2. Analiza potencjału i luki
3.1.3.3. Analiza słabych i mocnych stron
3.1.4. Zamiary przedsiębiorstwa (misja)
3.1.5. Strategie przedsiębiorstwa
3.1.5.1. Wybór strategii na szczeblu domeny
3.1.5.2. Wybór strategii na szczeblu przedsiębiorstwa
3.1.5.3. Poszukiwanie odpowiedniej strategii
3.1.6. Środki - programy strategiczne
3.1.7. Cele przedsiębiorstwa
3.1.8. Strategiczna kontrola
3.2. Narzędzia planowania strategicznego
3.2.1. Analiza konkurentów
3.2.2. Analiza struktury branży
3.2.3. Analiza rynku
3.2.4. Cykl życia produktu
3.2.5. Analiza krzywej doświadczenia
3.2.6. Metody teorii portfela
3.2.7. Łańcuch tworzenia wartości według Portera
3.2.8. Analiza scenariusza
3.2.9. Instrumenty uwzględniające postępowanie w warunkach niepewności
3.2.9.1. Analiza wrażliwości
3.2.9.2. Analiza ryzyka w procesie planowania
3.2.9.3. Analiza drzewa decyzyjnego
3.2.10. Program PIMS

4. STRATEGICZNE PLANY PROJEKTOWE
4.1. Planowanie wyrobu
4.1.1. Wprowadzenie
4.1.2. Etapy projektowania wyrobu
4.1.3. Sterowanie projektowaniem i koszty projektowania
4.1.4. System wprowadzania zmian do projektów
4.2. Planowanie zdolności produkcyjnych
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Czynniki wpływające na zdolność produkcyjną
4.2.3. Obliczanie zdolności produkcyjnej
4.2.4. Określanie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa złożonego z kilku wydziałów
4.2.5. Zdolność produkcyjna a zmiana asortymentu wyrobów
4.2.6. Przyczyny niewykorzystania pełnej zdolności produkcyjnej
4.2.7. Sposoby zwiększania zdolności produkcyjnej i stopnia jej wykorzystania
4.2.8. Zwiększenie zdolności produkcyjnej poprzez działalność inwestycyjną
4.3. Planowanie lokalizacji zakładu produkcyjnego
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Czynniki wpływające na wybór miejsca lokalizacji
4.3.3. Metody oceny miejsca lokalizacji
4.3.4. Projektowanie obiektów i pomieszczeń pracy
4.4. Planowanie potrzeb kadrowych
4.4.1. Wprowadzenie
4.4.2. Pozyskiwanie pracowników
4.4.3. Rozwój kadr
4.4.4. Utrzymanie kadr
4.4.5. Planowanie plac

5. PLANOWANIE OPERACYJNE
5.1. Związki systemów planowania operacyjnego i strategicznego
5.2. Planowanie bieżące (techniczno- ekonomiczne)
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Plan sprzedaży
5.2.3. Plan produkcji
5.2.4. Plan postępu technicznego
5.2.5. Plan inwestycji i napraw
5.2.6. Plan zaopatrzenia materiałowego
5.2.7. Plan kosztów własnych produkcji
5.2.8. Plan finansowy
5.2.9. Metodyka budowy planu bieżącego przedsiębiorstwa
5.3. Metody planowania
5.3.1. Metoda bilansowa
5.3.2. Metoda proporcji
5.3.3. Metody badań operacyjnych
5.3.4. Metoda sieciowa
5.3.5. Metody symulacyjne
5.3.6. Zastosowanie komputerów w planowaniu bieżącym

6. OPERATYWNE PLANOWANIE PRODUKCJI
6.1. Wprowadzenie
6.2. Operatywny plan produkcji przedsiębiorstwa
6.3. Planowanie zadań i obciążeń
6.4. Narzędzia planowania operatywnego
6.4.1. Zakładowe służby planowania
6.4.2. Planowanie w liniach jednoprzedmiotowych
6.4.3. Planowanie za pomocą wzorcowych harmonogramów produkcji
6.4.4. Planowanie w gniazdach o produkcji niepowtarzalnej
6.4.5. Planowanie za pomocą harmonogramów przebiegu przedmiotów i wykresów Gantta
6.4.6. Planowanie za pomocą tablic rozdzielczych
6.4.7. Planowanie dostosowane do doraźnych potrzeb
6.5. Sporządzanie planów zmianowych
6.6. Nowoczesne systemy planowania i sterowania przepływem produkcji
6.6.1. Planowanie potrzeb materiałowych
6.6.2. System Just in Time (JIT)
6.6.3. Komputerowy system planowania i harmonogramowania produkcji
6.7. Planowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
6.7.1. Swoistość zarządzania małym przedsiębiorstwem
6.7.2. Analiza sytuacji wewnętrznej w małym przedsiębiorstwie
6.7.3. Analiza warunków zewnętrznych
6.7.4. Obszary zastosowania planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie
6.7.5. Znaczenie planowania strategicznego w działalnosci małych przedsiębiorstw

7. BIZNESPLAN
7.1. Istota biznesplanu
7.2. Struktura biznesplanu
7.3. Funkcje biznesplanu
7.4. Zasady konstrukcji biznesplanu
7.5. Przykładowa struktura biznesplanu

LITERATURA

  Cena:

przechowalnia

16,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska