UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wentylacja. Tablice do obliczeń strat ciśnienia


Wentylacja. Tablice do obliczeń strat ciśnienia
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Dostępność: Chwilowy brak towaru
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
280
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polska
ISBN
978-83-7207-662-5
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Książka zawiera tablice liczbowe oraz nomogramy ułatwiające projektowanie sieci przewodów wentylacyjnych. Oprócz tablic zamieszczono również podstawowy materiał teoretyczny, dotyczący przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych, a także obliczania liniowych, miejscowych i całkowitych strat ciśnienia w tych przewodach. Dane zamieszczone w opracowaniu pozwalają na zwiększenie dokładności obliczeń strat ciśnienia w przewodach wentylacyjnych. Stwarzają możliwość szybkiego i precyzyjnego doboru średnic przewodów. Właściwie wykorzystane umożliwiają obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych systemów wentylacji.

Spis treści:

1. PRZEPŁYW POWIETRZA W PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH

2. OBLICZANIE LINIOWYCH STRAT CIŚNIENIA

2.1. Współczynniki poprawkowe do obliczania liniowych strat ciśnienia
2.1.1. Poprawka ze względu na temperaturę, wilgotność względną i ciśnienie powietrza
2.1.2. Poprawka ze względu na materiał przewodów

3. OBLICZANIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA
3.1. Współczynniki poprawkowe do obliczania miejscowych strat ciśnienia

4. OBLICZANIE CAŁKOWITYCH STRAT CIŚNIENIA

TABLICE

I. WYMIARY PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

TABLICA I.1. Przewody o przekroju kołowym d (wg PN-EN 1506:2001)
TABLICA I.2. Przewody o przekroju prostokątnym a x b (wg PN-EN 1505:2001)

II. WARTOŚCI ŚREDNIC RÓWNOWAŻNYCH DLA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM, ZGODNYCH Z PN-EN 1505:2001
TABLICA II.1. Średnica równoważna dv = 2ab/(a + b)
TABLICA II.2. Średnica równoważna dv = 1,30 (ab)0,625/(a + b)0,250

III. ZALECANE PRĘDKOŚCI POWIETRZA W PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH
TABLICA III.1. Zalecane prędkości powietrza w przewodach wentylacji nawiewnej i wywiewnej

IV. WARTOŚCI JEDNOSTKOWEGO OPORU TARCIA Rt DLA PRZEWODÓW KOŁOWYCH (t = 20°C, p = 1,2 kg/m3, p = 101,3 kPa, k = 0,15 mm)
TABLICA IV.1. Rt dla przewodów kołowych o średnicy d= 63 mm; 80 mm; 100 mm; 125 mm
TABLICA IV.2. Rt dla przewodów kołowych o średnicy d= 150 mm; 160 mm; 200 mm; 250 mm
TABLICA IV.3. Rt dla przewodów kołowych o średnicy d= 300 mm; 315 mm; 355 mm; 400 mm
TABLICA IV.4. Rt dla przewodów kołowych o średnicy d= 450 mm; 500 mm; 560 mm; 630 mm
TABLICA IV.5. Rt dla przewodów kołowych o średnicy d = 710 mm; 800 mm; 900 mm; 1000 mm
TABLICA IV.6. Rt dla przewodów kołowych o średnicy d = 1120 mm; 1250 mm

V. NOMOGRAM DO WYZNACZANIA WARTOŚCI JEDNOSTKOWEGO OPORU TARCIA Rt DLA PRZEWODÓW KOŁOWYCH
TABLICA V.1. R1 dla powietrza suchego o temperaturze t = 20°C, gęstości p = 1,2 kg/ma, ciśnieniu p = 101,3 kPa, przy chropowatości bezwzględnej powierzchni wewnętrznej przewodów k = 0,15 mm

VI. WARTOŚCI JEDNOSTKOWEGO OPORU TARCIA `7 DLA PRZEWODÓW PROSTOKĄTNYCH (t = 20°C, p = 1,2 kg/ma, p = 101,3 kPa, k = 0,15 mm)
TABLICA VI.1. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 100 x 200 mm; 100 x 250 mm; 100 x 300 mm; 100 x 400 mm
TABLICA VI.2. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 150x200 mm; 150x 250 mm; 150x 300 mm; 150x400 mm
TABLICA VI.3. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 150 x 500 mm; 150x600 mm
TABLICA VI.4. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 200 x 200 mm; 200x250 mm; 200x300 mm; 200x400 mm
TABLICA VI.5. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 200 x 500 mm; 200x 600 mm; 200x 800 mm
TABLICA VI.6. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 250 x 250 mm; 250 x 300 mm; 250 x 400 mm; 250 x 500 mm
TABLICA VI.7. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 250 x 600 mm; 250 x 800 mm; 250 x 1000 mm
TABLICA VI.8. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 300 x 300 mm; 300 x 400 mm; 300 x 500 mm; 300 x 600 mm
TABLICA VI.9. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 300 x 800 mm; 300 x 1000 mm; 300 x 1200 mm
TABLICA VI.10. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 400 x 400 mm; 400x500 mm; 400x600 mm; 400x 800 mm
TABLICA VI.11. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 400 x 1000 mm; 400x 1200 mm; 400x 1400 mm; 400x 1600 mm
TABLICA VI.12. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 500 x 500 mm; 500 x 600 mm; 500 x 800 mm; 500 x 1000 mm
TABLICA VI.13. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 500 x 1200 mm; 500 x 1400 mm; 500 x 1600 mm; 500 x 1800 mm
TABLICA VI.14. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 500 x 2000 mm
TABLICA VI.15. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 600 x 600 mm; 600 x 800 mm; 600 x 1000 mm; 600 x 1200 mm
TABLICA VI.16. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 600x 1400 mm; 600 x 1600 mm; 600 x 1800 mm; 600 x 2000 mm
TABLICA VI.17. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 800 x 800 mm; 800 x 1000 mm; 800 x 1200 mm; 800 x 1400 mm
TABLICA VI.18. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 800x 1600 mm; 800x 1800 mm; 800x2000 mm
TABLICA VI.19. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = l000 x 1000 mm; l000 x 1200 mm; 1000 x 1400 mm; 1000 x 1600 mm
TABLICA VI.20. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = l000 x 1800 mm; 1000x2000 mm
TABLICA VI.21. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 1200 x 1200 mm; 1200x 1400 mm; 1200 x 1600 mm; 1200x 1800 mm
TABLICA VI.22. Rt dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b = 1200 x 2000 mm

VII. WSPÓŁCZYNNIK POPRAWKOWY DO OBLICZANIA LINIOWYCH STRAT CIŚNIENIA UWZGLĘDNIAJĄCY TEMPERATURĘ I CIŚNIENIE POWIETRZA
TABLICA VII.1. Wartości współczynnika poprawkowego ?pt

VIII. WSPÓŁCZYNNIKI POPRAWKOWE UWZGLĘDNIAJĄCE MATERIAŁ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
TABLICA VIII.1. Wartości współczynnika chropowatości bezwzględnej k
TABLICA VIII.2. Wartości współczynnika poprawkowego ?r uwzględniającego niepełne rozciągnięcie przewodu elastycznego z folii metalowej
TABLICA VIII.3. Wartości współczynnika poprawkowego Q uwzględniającego chropowatość ścianek przewodu. Dla przewodów prostokątnych przyjmować d = a, gdzie a jest mniejszym bokiem przewodu

IX. WARTOŚCI CIŚNIENIA DYNAMICZNEGO STRUMIENIA POWIETRZA
TABLICA IX.1. Wartości ciśnienia dynamicznego strumienia powietrza (dla powietrza suchego, t = 20°C, p = 1,2 kg/ma, p = 101,3 kPa)

X. WARTOŚCI GĘSTOŚCI POWIETRZA SUCHEGO
TABLICA X.1. Wartość gęstości powietrza suchego p w funkcji temperatury t i ciśnienia p

XI. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH ? ŁUKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM
TABLICA XI.1. Łuk 45° i 90° wytłaczany o przekroju okrągłym, r/d = 1,5
TABLICA XI.2. Łuk 45°, 60° i 90° segmentowy o przekroju okrągłym, r/d = 1,5

XII. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH ? KOLANA O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM
TABLICA XII.1. Kolano 30° o przekroju prostokątnym
TABLICA XII.2. Kolano 45° o przekroju prostokątnym
TABLICA XII.3. Kolano 60° o przekroju prostokątnym
TABLICA XII.4. Kolano 90° o przekroju prostokątnym
TABLICA XII.5. Kolano 180° o przekroju prostokątnym
TABLICA XII.6. Zmiana kierunku przepływu o przekroju prostokątnym
TABLICA XII.7. Kolano 90° o przekroju prostokątnym, wlot/wylot o różnych polach przekroju
TABLICA XII.8. Kolano 90° o przekroju prostokątnym z kierownicami
TABLICA XII.9. Kolano w kształcie litery ?Z"

XIII. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH ? TRÓJNIKI NAWIEWNE O PRZEKROJU OKRĄGŁYM
TABLICA XIII.1. Trójnik 45° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie - odgałęzienie
TABLICA XIII.2. Trójnik 45° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie - przelot
TABLICA XIII.3. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie - odgałęzienie
TABLICA XIII.4. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie - przelot
TABLICA XIII.5. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie i odgałęzieniu - odgałęzienie
TABLICA XIII.6. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z konfuzorem na przelocie i odgałęzieniu - przelot

XIV. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH ? TRÓJNIKI NAWIEWNE O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM
TABLICA XIV.1. Trójnik 45° o przekroju prostokątnym - odgałęzienie
TABLICA XIV.2. Trójnik 45° o przekroju prostokątnym - przelot
TABLICA XIV.3. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym - odgałęzienie
TABLICA XIV.4. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym - przelot
TABLICA XIV.5. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym z odgałęzieniem o przekroju okrągłym - odgałęzienie
TABLICA XIV.6. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym z odgałęzieniem o przekroju okrągłym - przelot

XV. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH ? TRÓJNIKI WYWIEWNE O PRZEKROJU OKRĄGŁYM
TABLICA XV.1. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z dyfuzorem na przelocie (d° s 250 mm) - odgałęzienie
TABLICA XV.2. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z dyfuzorem na przelocie (d° s 250 mm) - przelot
TABLICA XV.3. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z dyfuzorem na przelocie (dc > 250 mm) - odgałęzienie
TABLICA XV.4. Trójnik 90° o przekroju okrągłym z dyfuzorem na przelocie (dc > 250 mm) - przelot

XVI. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH ? TRÓJNIKI WYWIEWNE O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM
TABLICA XVI.1. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym - odgałęzienie
TABLICA XVI.2. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym - przelot
TABLICA XVI.3. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym z odgałęzieniem o przekroju okrągłym - odgałęzienie
TABLICA XVI.4. Trójnik 90° o przekroju prostokątnym z odgałęzieniem o przekroju okrągłym - przelot

XVII. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH ? TRÓJNIKI SYMETRYCZNE, PROSTOKĄTNE
TABLICA XVII.1. Trójnik symetryczny o przekroju prostokątnym

XVIII. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW MIEJSCOWYCH ? DYFUZORY, KONFUZORY
TABLICA XVIII.1. Przejście z przewodu okrągłego na okrągły
TABLICA XVIII.2. Przejście z przewodu okrągłego na prostokątny
TABLICA XVIII.3. Przejście z przewodu prostokątnego na prostokątny
TABLICA XVIII.4. Przejście z przewodu prostokątnego na okrągły

Literatura
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska