UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik.


Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik.
  Cena:

przechowalnia

98,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Projprzem-EKO
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
334
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
1999
Język
polski
ISBN/ISSN
83-906015-4-0
  Cena:

przechowalnia

98,00 zł

Coraz większego znaczenia nabiera obecnie przekonanie, że z wielu ważnych przyczyn zasada szybkiego odprowadzania wód deszczowych przez systemy kanalizacji powinna zostać zweryfikowana i że obranie innej drogi staje się koniecznością. Głównym celem jest więc doprowadzenie do tego, aby możliwie jak najwięcej wody deszczowej zatrzymać w gruncie.

Dotkliwą lukę w literaturze specjalistycznej wypełnia ten poradnik, opracowany przez wybitnych specjalistów, w oparciu o wiedzę poszerzoną doświadczeniami z praktyki. Bogaty zbiór ilustracji pokazuje harmonijne połączenie urządzeń inżynierskich z urodą krajobrazu i może być zarówno potwierdzeniem możliwości, jak i inspiracją do indywidualnych poszukiwań twórczych.

Poradnik ten adresowany jest do inżynierów sanitarnych, architektów, architektów zieleni, drogowców, specjalistów ochrony wód oraz kształtowania krajobrazu. Dla fachowców zatrudnionych w organach administracyjnych, samorządowych i kontrolnych książka ta będzie cennym materiałem pomocniczym.

Spis treści:

1. RETENCJA WÓD DESZCZOWYCH - KONIECZNOŚĆ O WIELOLETNIEJ TRADYCJI 
1.1. Wpływ umocnienia i uszczelnienia powierzchni na gospodarowanie wodą deszczową 
1.2. Powódź na obszarach zamieszkałych jako następstwo urbanizacji 
1.3. Wzajemne oddziaływanie procesów technicznych przy odwadnianiu 
1.4. Kierunki rozwiązań

2. WODA DESZCZOWA - ELEMENT KSZTAŁTOWANIA MIASTA I JEGO ODDZIAŁYWANIE 
2.1. Elementy kształtowania według wzorów wziętych z natury 
2.2. Oddziaływanie na samopoczucie człowieka

3. PODSTAWY I ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE 
3.1. Grunt i woda 
3.1.1. System trójfazowy grunt-woda-powietrze 
3.1.2. Ruch wody w gruncie 
3.3. Podstawy wymiarowania hydraulicznego 
3.2.1. Opad obliczeniowy oraz uporządkowane szeregi ombrometryczne3.2.2. Ustalenie spływu z małych zlewni za pomocą współczynników spływu 
3.2.3. Wymiarowanie przewodów dopływowych i odpływowych 
3.2.4. Podstawowe zasady wymiarowania urządzeń do wsiąkania wody w grunt 
3.3. Jak zachowują się w gruntach substancje szkodliwe 
3.3.1. Grunt jako filtr, bufor i przetwarzacz 
3.3.2. Warunki w gruntach miejskich 
3.4. Wskazówki do planowania urządzeń do wsiąkania wód deszczowych 
3.4.1. Możliwości zastosowania przy różnych sposobach wykorzystania terenu 
3.4.2. Założenia projektowe 
3.4.3. Opracowanie projektu 
3.5. Propozycje doboru materiałów 
3.5.1. Dachy 
3.5.2. Drogi i place 
3.5.3. Ulice 
3.6. Ogólnie w sprawie kosztów i ich porównywalności

4. URZĄDZENIA DO WSIĄKANIA WÓD DESZCZOWYCH 
4.1. Możliwości technicznej realizacji 
4.2. Wsiąkanie bez retencji 
4.2.1. Wsiąkanie powierzchniowe 
4.3. Wsiąkanie z gromadzeniem wody na powierzchni terenu 
4.3.1. Wsiąkanie w nieckach 
4.3.2. Wsiąkanie w zbiornikach 
4.4. Wsiąkanie z gromadzeniem (retencją) wody pod ziemią 
4.4.1. Wsiąkanie w studniach chłonnych 
4.4.2. Wsiąkanie w rowach chłonnych (rigole) 
4.4.3. Wsiąkanie przez rury drenarskie 
4.5. Główne możliwości kombinacji 
4.5.1. Wsiąkanie z pojemnością retencyjną 
4.5.2. Kombinowane wsiąkanie w nieckach, rurach i rowach chłonnych 
4.5.3. Kombinowane wsiąkanie w studniach, rurach i rowach chłonnych

5. URZĄDZENIA DO ZAMIERZONEJ RETENCJI WÓD DESZCZOWYCH 
5.1. Techniczne możliwości wykonania 
5.2. Urządzenia działające i nie działające oczyszczająco 
5.2.1. Niecka filtracyjna 
5.2.2. Zbiornik retencyjno-filtracyjny 
5.2.3. Dach z podpiętrzeniem i dach zazieleniony 
5.2.4. Zbiornik retencyjny wód deszczowych

6. URZĄDZENIA DO ZORGANIZOWANEGO PODCZYSZCZANIA WODY DESZCZOWEJ 
6.1. Konieczność podczyszczania 
6.2. Możliwości podczyszczania 
6.2.1. Studnia osadowa 
6.2.2. Studnia chłonna z osadnikiem o obniżonym dnie 
6.2.3. Worek filtracyjny z geowłókniny dla studni chłonnych 
6.2.4. Oddzielacz lekkich płynów 
6.2.5. Oddzielacz wirowy (fluidalny) 
6.2.6. Osadnik wód deszczowych 
6.2.7. Staw sedymentacyjny 
6.2.8. Pasaż roślinny

7. URZĄDZENIA DO WYKORZYSTANIA WÓD DESZCZOWYCH 
7.1. Możliwości wykorzystania wód deszczowych 
7.2. Wykorzystanie wody deszczowej dla potrzeb prywatnych i komunalnych 
7.2.1. Urządzenia do wykorzystania wody dla potrzeb prywatnych 
7.2.2. Urządzenia do wykorzystania dla potrzeb komunalnych i przemysłowych

8. PRZYKŁADY WYKONANIA ROZWIĄZAŃ ZESPOLONYCH 
8.1. Wsiąkanie wód opadowych w grunt i bezpośrednie wprowadzenie do wód powierzchniowych 
8.2. Infiltracja i podwyższenie niskich stanów wód 
8.3. Zachowanie naturalnego spływu wód deszczowych 
8.4. Wsiąkanie i wykorzystanie wody deszczowej 
8.5. Wsiąkanie i retencja na zielonych dachach 
8.6. Wsiąkanie na obszarze przemysłowym 
8.7. Asfalt porowaty do tłumienia spływu wód deszczowych 
8.8. Gromadzenie spływających wód deszczowych w podbudowie porowatych nawierzchni przy dużych spadkach terenu 
8.9. Sieciowy układ podziemnych rurociągów i rowów chłonnych jako uzupełnienie kanalizacji ogólnospławnej 
8.10. Wsiąkanie wód deszczowych w celu nawodnienia

9. KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI 
9.1. Założenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
9.1.1. Środki zapobiegawcze na budowie 
9.1.2. Środki bezpieczeństwa na wypadek przeciążeń lub awarii 
9.1.3. Bezpieczeństwo przy urządzeniach otwartych 
9.2. Zabiegi konserwacyjne, utrzymywanie w dobrym stanie i odnawianie 
9.2.1. Niezbędne zabiegi konserwacyjne 
9.2.2. Eksploatacja zimą 
9.2.3. Środki przeciw samouszczelnieniu 
9.2.4. Instrukcja eksploatacji 
9.3. Modele eksploatacji 
9.3.1. Użytkownik indywidualny 
9.3.2. Wspólnota dla użytkowania lub odwadniania 
9.3.3. Zakład komunalny 
9.3.4. Eksploatacja przez przedsiębiorstwo prywatne 
9.3.5. Współodpowiedzialność obywateli 
9.4. Kontrola ze strony organu nadzorującego

10. PRZEPISY PRAWNE, MOŻLIWOŚCI PROMOCJI 
10.1. Prawo wodne 
10.1.1. Federalne prawo gospodarki wodnej - Ustawa o gospodarowaniu wodą (WHG) 
10.1.2. Ustawodawstwo krajowe -Krajowa ustawa wodna (LWG) 
10.1.3. Ustawa o opłatach za ścieki (Abw AG) 
10.1.4. Prawo urbanistyczne 
10.2. Prawo stanowione przez gminy 
10.2.1. Ustalenia w przepisach miejscowych 
10.2.2. Uwzględnienie w przepisach o opłatach za ścieki 
10.3. Postępowanie w sprawie pozwolenia 
10.3.1. Pozwolenie według prawa budowlanego 
10.3.2. Pozwolenie wodnoprawne 
10.4. Możliwości promocji 
- Wykaz zastosowanych oznaczeń i symboli 
- Wykaz literatury 
- Załączniki 
Z 1 Objaśnienia pojęć 
Z 2 Wykresy natężenia deszczów na przykładzie obserwacji stacji meteorologicznej Essen-Bredeney 
Z 3 Wzorce pism w korespondencji z właścicielem działki 
Z 4 Program promocyjny 
Z 5 Protokół kontrolny kierownika budowy dla urządzeń służących wsiąkaniu wód deszczowych na obszarach nowego budownictwa
 
- Wykaz źródłowy rysunków 
- Skorowidz haseł

  Cena:

przechowalnia

98,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska