UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Podręczny poradnik eksploatacji oczyszczalni ścieków


Podręczny poradnik eksploatacji oczyszczalni ścieków
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
498
Okładka
twarda
Format
130 x 170 [mm]
Rok wydania
1998
Język
polski
ISBN/ISSN
83-909960-0-6
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

"Podręczny poradnik..." jest najpopularniejszą książką z dziedziny eksploatacji oczyszczalni ścieków w Niemczech i stanowi podstawę wykształcenia niemieckich pracowników eksploatacyjnych OŚ. W poradniku zebrano także aktualne polskie przepisy z zakresu odprowadzania ścieków, zagospodarowania osadów i BHP. `Książka zawiera mnóstwo praktycznych i dokładnych porad dotyczących codziennych prac w oczyszczalni, opisy metod prostych badań ścieków, jak również wskazówki dla projektantów. Walory poradnika spowodowały, że stał się on biblią pracowników oczyszczalni ścieków` (Prof. dr inż. K. Miksch). Pozycja wydana wspólnie z firmą Hydroterm s.c.

Spis treści:

1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 
1.1 Gospodarka wodna 
1.2 Polskie prawo wodne 
1.2.1 Rodzaj wód 
1.2.2 Własność wód 
1.2.3 Korzystanie z wód 
1.2.3.1 Powszechne korzystanie z wód 
1.2.3.2 Zwykłe korzystanie z wód 
1.2.3.3 Szczególne korzystanie z wód 
1.2.4 Obowiązek oczyszczania ścieków 
1.2.5 Pozwolenie wodnoprawne 
1.2.5.1 Operant wodnoprawny 
1.2.5.2 Warunki odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
1.2.6 Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
1.2.7 Opłaty w zakresie gospodarki ściekowej 
1.2.7.1 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi 
1.2.7.2 Opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.2.8 Kary pieniężne 
1.2.8.1 Kary pieniężne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 
1.2.8.2 Kary pieniężne za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
1.2.9 Osad ściekowy 
1.2.10 Europejska Karta Wodna 
1.3 Podstawy prostych obliczeń 
1.4 Kilka słów o podstawach chemii

2. Rodzaje ścieków, ilości i właściwości 
2.1 Rodzaje ścieków 
2.2 Ilość ścieków 
2.3 Właściwości ścieków i obliczeniowa liczba mieszkańców

3. Odprowadzanie ścieków 
3.1 Zadania kanalizacji 
3.2 Systemy kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej 
3.3 Odwadnianie działek 
3.4 Wymiarowanie kanałów 
3.5 Materiały, z których wykonywane są rury, kształty przekrojów 
3.6 Studzienki rewizyjne, wpusty uliczne 
3.7 Budowle specjalne 
3.8 Przepompownie 
3.9 Nadzór sieci kanalizacyjnej 
3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 
3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo - przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 
3.12 Ochrona pracy i zabezpieczenie przed wypadkami w zakładzie kanalizacyjnym

4. Procesy oczyszczania ścieków 
4.1 Procesy mechaniczne 
4.2 Procesy biologiczne 
4.2.1 Rozkład węgla 
4.2.2 Usuwanie związków azotu 
4.2.3 Biologiczne usuwanie fosforu 
4.3 Procesy chemiczne 
4.3.1 Podstawy 
4.3.2 Strącanie fosforanów

5. Metody i urządzenia do oczyszczania ścieków 
5.1 Zrzuty ścieków z kanalizacji ogólnospławnej 
5.2 Kraty sita 
5.3 Piaskownik 
5.4 Osadniki 
5.5 Złoża zraszane(biologiczne) 
5.6 Komory osadu czynnego 
5.7 Zbiorniki i urzadzenia zblokowane 
5.7.1 Osadniki Imhoffa 
5.7.2 Oczyszczalnia typu Schreibera 
5.7.3 Inne rodzaje oczyszczalni zblokowanych 
5.8 Strącanie fosforanów 
5.9 Naturalne metody oczyszczania ścieków 
5.9.1 Stawy ściekowe naturalnie napowietrzane (stawy stabilizacyjne) 
5.9.2 Stawy ściekowe napowietrzane sztucznie 
5.9.3 Stawy ściekowe z reaktorem biologicznym 
5.9.4 Stawy doczyszczające 
5.9.5 Oczyszczalnie roślinne 
5.10 Dodatkowe oczyszczanie ścieków

6. Osad 
6.1 Rodzaje osadu 
6.2 Ilość i właściwości osadu

7. Metody i urządzenia do przeróbki osadów ściekowych 
7.0 Podstawy fermentacji osadów ściekowych 
7.1 Zagęszczanie 
7.2 Fermentacja 
7.2.1 Nieogrzewane komory fermentacyjne 
7.2.2 Ogrzewane komory fermentacyjne 
7.3 Stabilizacja aerobowa 
7.4 Odwadnianie na poletkach osadowych 
7.5 Zbiorniki do przechowywania osadów ściekowych 
7.6 Rolnicze wykorzystanie 
7.7 Odwadnianie mechaniczne 
7.8 Produkcja gazu i jego przeróbka

8. Urządzenia mechaniczne i elektryczne 
8.0 Uwagi ogólne 
8.1 Pompy 
8.2 Sprężarki powietrzne 
8.3 Napowietrzacze powierzchniowe, aeratory strumieniowe 
8.5 Urządzenia grzewcze 
8.6 Armatura i rurociągi 
8.7 Urządzenia elektryczne

9. Technika przeprowadzania pomiarów 
9.1 Pobieranie próbek 
9.2 Pomiary wartości fizycznych 
9.2.1 Pomiar przepływu wody, osadu i gazu 
9.2.2 Kolor, zapach 
9.2.3 Temperatura 
9.2.4 Głębokość widzenia, przejrzystość, marność 
9.2.5 Zawiesiny łatwo opadające, zawiesiny ogólne oraz objętość osadu ściekowego 
9.2.6 Sucha masa osadu ściekowego i indeks osadu 
9.3 Pomiar wartości chemicznych 
9.3.1 Zawartość tlenu 
9.3.2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 
9.3.3 Zagniwalność, trwałość (próba błękitem metylenowym) 
9.3.4 Wartość pH 
9.3.5 Kwasowość wody pofermentacyjnej 
9.3.6 Przewodność elektryczna 
9.3.7 Dehydrogenazy (aktywność osadu czynnego, aktywność enzymatyczna, testTTC) 
9.3.8 Azotamonowy (NH4-N) 
9.3.9 Azotazotanowy (N03-N) 
9.3.10 Azot azotynowy (NO2-N), azot ogólny 
9.3.11 Fosfbr (P) 
9.4 Pomiar wartości biochemicznych 
9.4.1 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 
9.5 Badania mikroskopowe

10. Nadzór eksploatacyjny 
10.1 Ogólne uwagi o nadzorze eksploatacyjnym 
10.2 Zakres nadzoru eksploatacyjnego 
10.3 Dokumentacja eksploatacyjna 
10.4 Pomiary na terenie oczyszczalni i w laboratorium 
10.5 Ocena wyników eksploatacji 
10.5.1 Prowadzenie dziennika pracy oczyszczalni 
10.5.2 Efekrywność ekonomiczna, możliwości oszczędzania energii 
10.5.3 Ocena obciążenia odbiornika zanieczyszczeniami resztkowymi na podstawie stopnia zapotrzebowania tlenu w odbiorniku (do rozkładu zanieczyszczeń resztkowych) i stopnia obciążenia substancjami biogennymi (rys. 10.2) 
10.5.4 Oznaczanie ilości wód infiltracyjnych 
10.6 Zakłócenia eksploatacji 
10.7 Konserwacja obiektów zewnętrznych

11. Higiena 
11.1 Zarazki chorobotwórcze w ściekach i osadzie ściekowym 
11.2 Zachowanie się zarazków chorobotwórczych podczas oczyszczania ścieków 
11.3 Podstawowe zasady higieny w oczyszczalniach

12. Ochrona przed wypadkami 
12.1 Niemieckie przepisy i ustalenia 
12.1.1 Podstawy prawne i ustawowe ubezpieczenia przed wypadkami 
12.1.2 Zadania ustawowych ubezpieczeń od wypadków 
12.1.3 Zapobieganie wypadkom 
12.1.4 Pierwsza pomoc 
12.1.5 Meldunki o wypadkach 
12.1.6 Przepisy bezpieczeństwa pracy 
12.2 Polskie przepisy i ustalenia 
12.2.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
12.2.2 Ustawowe zadania pracodawcy w zakresie BHP 
12.2.3 Nadzór nad warunkami pracy 
12.2.4 Przepisy BHP

13. Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
13.1 Wyposażenie laboratorium

14. Zawód, wykształcenie, szkolenie 
 
Inwestorzy oczyszczalni ścieków 
Stosunek służbowy personelu eksploatacyjnego oczyszczalni ścieków zatrudnionego przez jednostki komunalne 
Wymagania stawiane personelowi 
Kształcenie personelu w oczyszczalniach 
Pracownik oczyszczalni ścieków 
Opis zawodu pracownika oczyszczalni 
Wiedza i umiejętności 
Plan nauczania dla pracowników oczyszczalni ścieków 
Wymagania egzaminacyjne 
Możliwości kształcenia, zameldowanie i koszty 
Zakres pracy 
Wiedza i umiejętności 
Plan nauczania 
Wymagania egzaminacyjne 
Możliwości kształcenia, zameldowanie i koszty 
Wykwalifikowany pracownik oczyszczania ścieków

Bibliografia 
Skorowidz - Wykaz haseł

  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Erb G. Heinz
21,00 zł
15,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Wysocka-Szczęsna Elżbieta
12,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Roeske Wolfgang
89,00 zł
Wydawnictwo: Projprzem-EKO
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Sadecka Zofia
94,00 zł
83,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska