UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Proces inwestycyjny w budownictwie


Proces inwestycyjny w budownictwie
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
227
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
ISBN
978-83-7814-357-4
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Skrypt jest przeznaczony dla studentów, których zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień inwestycyjnych w budownictwie. Przedstawiono w nim definicje wybranych pojęć oraz scharakteryzowano podstawowe relacje, zależności i problemy. Praca zawiera podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień inwestycji w budownictwie i pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu.

Książka jest kierowana szczególnie do studentów budownictwa i administracji. Może być także ciekawą pozycją dla studentów prawa oraz osób rozpoczynających pracę w zespołach realizujących inwestycje ? wyjaśnia prawne, ekonomiczne i techniczne aspekty inwestycji budowlanych oraz ułatwia wzajemne porozumiewanie się ludzi o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Spis treści:

Przedmowa

1. Wybrane pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie
1.1. Cykl, cykl budowy, cykl realizacji inwestycji, cykl życia inwestycji
1.2. Koszt i czas realizacji inwestycji
1.3. Rodzaje inwestycji w budownictwie

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
2.1. Przykłady rozwiązań instytucjonalnych procesu inwestycyjnego
2.2. Wybrane przykłady struktur organizacyjnych procesu realizacji inwestycji publicznych
2.2.1. Struktura procesu inwestycyjnego oparta na instytucji generalnego realizatora inwestycji
2.2.2. Struktura organizacyjna procesu inwestycyjnego oparta na partnerstwie publiczno-prywatnym
Literatura

3. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego
3.1. Prawa i obowiązki inwestora
3.1.1. Etap opracowania programu inwestycji
3.1.2. Etap projektowania inwestycji
3.1.3. Etap realizacji inwestycji
3.1.4. Etap przekazania inwestycji do eksploatacji
3.2. Prawa i obowiązki projektanta
3.2.1. Etap projektowania inwestycji
3.2.2. Etap realizacji inwestycji
3.3. Prawa i obowiązki wykonawcy robót
3.3.1. Prawa i obowiązki wykonawcy na etapie realizacji robót
3.3.2. Obowiązki wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
3.3.3. Obowiązki wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości
Literatura

4. Warunki kontraktowe realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie według FIDIC
4.1. Wzorce warunków kontraktowych FIDIC
4.2. Zadania inżyniera kontraktu FIDIC
4.3. Zadania inżyniera konsultanta (FIDIC "biały")
4.4. Warunki kontraktu według FIDIC
4.5. Możliwości stosowania wzorców FIDIC w warunkach polskich

5. Zakres wymaganych opinii i uzgodnień projektu budowlanego
5.1. Inwestycje i ich oddziaływanie na środowisko
5.2. Warunki ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
5.3. Warunki ustalania lokalizacji inwestycji niebędących inwestycjami celu publicznego
5.4. Warunki środowiskowe towarzyszące ustalaniu warunków zabudowy
5.5. Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
5.6. Uzgodnienie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
5.7. Inne uzgodnienia projektu budowlanego
5.7.1. Uzgodnienie ewentualnych odstępstw w projekcie od obowiązują cych przepisów techniczno-budowlanych
5.7.2. Uzgodnienie programu funkcjonalnego i rozwiązań materiałowych
5.7.3. Uzgodnienie projektu koncepcyjnego przez właściwy organ administracji samorządowej
5.7.4. Uzgodnienia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej projektowanych obiektów
5.7.5. Uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie przyłączy technicznych
5.7.6. Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem warunków odbioru i utylizacji odpadów
5.7.7. Uzyskanie zaleceń konserwatorskich
5.7.8. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego
5.7.9. Uzyskanie pozytywnej decyzji archeologicznej pozwalającej na kontynuowanie robót
5.7.10. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub leśnej - zmiany przeznaczenia gruntu
5.7.11. Uzyskanie zgody na wykonanie zjazdu z drogi publicznej na teren inwestycji
5.7.12. Uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu
5.7.13. Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
5.8. Uzyskanie pozwolenia na budowę

6. Organizacja procesu inwestycyjnego
6.1. Harmonogramy
6.2. Modele sieciowe w organizacji
6.3. Metody analizy czasu procesów inwestycyjnych
Literatura

7. Metody oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych
7.1. Definicje wybranych pojęć
7.2. Wstęp do metod oceny projektów inwestycyjnych
7.3. Podstawy matematyki finansowej
7.4. Metody oceny projektów inwestycyjnych
7.4.1. Metoda wartości zaktualizowanej (bieżącej) netto (NPV)
7.4.2. Metoda wskaźnika wartości zaktualizowanej netto - wskaźnika efektywności ekonomicznej (NPVR)
7.4.3. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu - Internat Ratę ofReturn (IRR)
7.5. Metody uproszczone oceny projektów inwestycyjnych
7.5.1. Metoda okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych (ang. Payout Time)
7.5.2. Metoda prostej stopy zwrotu (ang. Ratę ofReturn ofa Capital)
Zadania
Literatura

8. Studium wykonalności inwestycji
8.1. Streszczenie studium
8.2. Analiza popytu
8.3. Analiza instytucjonalno-prawna
8.3.1. Status prawny uczestników projektu
8.3.2. Wykonalność projektów pod względem prawnym
8.3.3. Analiza techniczna przedsięwzięcia
8.4. Plan wdrożenia i finansowania projektu
8.5. Analiza finansowa projektu
8.6. Podsumowanie i wnioski
Literatura

9. Biznesplan
9.1. Dlaczego i kiedy warto opracowywać biznesplan - plan działania?
9.2. Kto pisze biznesplan?
9.3. Co zawiera typowy biznesplan?
9.3.1. Streszczenie biznesplanu
9.3.2. Profil i zakres działania wnioskującego
9.3.3. Co i gdzie zamierzamy realizować?
9.3.4. Jaką strategię działania powinniśmy przyjąć?
9.3.5. Jaki jest techniczny plan działania?
9.3.6. Plan marketingowy
9.3.7. Cena proponowanych mieszkań/lokali użytkowych
9.3.8. Reklama i promocja sprzedaży
9.3.9. Jak wygląda analiza finansowa inwestycji?
9.3.10. Słabe i mocne strony projektu inwestycyjnego
Literatura

10. Kosztorysy budowlane
10.1. Całkowite koszty realizacji inwestycji
10.2. Kosztorys budowlany
10.2.1. Metody sporządzania kosztorysów
10.2.2. Przedmiar robót
10.2.3. Metoda uproszczona kalkulacji kosztów obiektów lub robót budowlanych
10.2.4. Metoda szczegółowa kalkulacji ceny kosztorysowej
10.3. Kontrola kosztów inwestycji
Literatura

11. Prawo zamówień publicznych (pzp)
11.1. Najkorzystniejsza oferta
11.2. Tryby udzielania zamówienia publicznego
11.3. Wadium
11.4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
11.5. Opis przedmiotu zamówienia
Literatura

12. Umowa o roboty budowlane oraz inne umowy w procesie inwestycyjnym
12.1. Zagadnienia ogólne
12.2. Forma umowy
12.3. Strony umowy
12.4. Umowa o zastępstwo inwestycyjne
12.5. Umowa o prace projektowe
12.6. Umowa o dostawy oraz/lub usługi montażowe
12.7. Umowa o roboty budowlane
12.7.1. Zabezpieczenie wykonania umowy
12.7.2. Zabezpieczenie dla wykonawcy (podwykonawcy)
12.7.3. Odbiór przedmiotu umowy
12.7.4. Skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy
12.7.5. Kary umowne
12.7.6. Rękojmia i gwarancja
12.8. Umowa podwykonawstwa
12.9. Zapłata za wykonanie umowy
Literatura

13. Finansowanie inwestycji w budownictwie
13.1. Kredyty inwestycyjne
13.2. Kredyt konsumpcyjny
13.3. Kredyt mieszkaniowy - hipoteczny
13.4. Kredyty kontraktowe
13.5. Formy zabezpieczenia kredytu
13.6. Hipoteka jako forma zabezpieczenia kredytu
13.7. Księga wieczysta
13.8. Obligacje
13.9. Leasing
13.9.1. Leasing finansowy
13.9.2. Leasing operacyjny
Literatura

14. Przepisy prawne istotne dla procesu inwestycyjnego

  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska