UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej


Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
252
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Skrypt przeznaczony jest dla studentów mających zajęcia z ekonomii i polityki gospodarczej. Jest uzupełnieniem pozycji z tej dziedziny, znajdujących się na rynku. 
 
W dziesięciu rozdziałach, różni autorzy - specjaliści w różnych kierunkach wiedzy ekonomicznej, społecznej i politycznej - zajmuje się zagadnieniami, dotyczącymi m.in.: roli państwa i rynku w gospodarce, państwa opiekuńczego, zależności w polityce i ekonomii, ustrojowej przebudowy gospodarki polskiej, niektórych aspektów globalizacji. 
 
Autorzy odnoszą się w swoich rozdziałach do funkcjonowania narzędzi ekonomii i polityki w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. 
 
Spis treści: 
 
Wstęp 
 
ROZDZIAŁ 1 
Rola rynku i państwa w gospodarce polskiej (Stanisław Jankowski)
 
1.1. Charakter gospodarki rynkowej 
1.2. Dlaczego w Polsce kapitalizm? 
1.3. Ile państwa ? ile rynku? 
1.4. Argumenty zwolenników interwencji państwa w gospodarce (pozytywne skutki aktywnej polityki ekonomicznej) 
1.5. Argumenty przeciwników interwencji państwa w gospodarce (negatywne skutki aktywnej polityki ekonomicznej) 
1.6. Uwarunkowania skuteczności interwencjonizmu państwowego 
1.7. Rola rynku i państwa w zmianach strukturalnych 
1.8. Rola państwa w procesie dotychczasowej transformacji 
1.9. Powody dalszej obecności państwa w gospodarce rynkowej 
 
ROZDZIAŁ 2 
Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań współczesności ? koncepcja państwa w encyklice ?Centesimus Annus? Jana Pawła II (Mieczysław Poborski)
 
2.1. Kościół a otaczająca go rzeczywistość 
2.2. Państwo a własność ? ekonomiczny wymiar wolności 
2.3. Społeczne aspekty efektywności mechanizmu rynkowego 
2.4. Koncepcja praworządnego państwa 
2.5. Model państwa demokratycznego 
2.6. Interwencyjne zobowiązania i ograniczenia roli państwa 
2.7. Ideologiczne zagrożenia demokracji 
 
ROZDZIAŁ 3 
Państwo opiekuńcze ? powstanie, rozwój, kryzys (Tadeusz Kowalik)
 
3.1. Powstanie, typy państw opiekuńczych 
3.2. Podłoże i przyczyny 
3.3. Niemieckie państwo opiekuńcze 
3.4. Dobrobyt i nowoczesność Szwecji 
3.5. Od Nowego Ładu do Reaganomics ? od pionierstwa do odwrotu 
3.6. Odmienne filozofie społeczne i mozaika systemów 
 
ROZDZIAŁ 4 
Ustrojowa przebudowa gospodarki polskiej (Ryszard Bugaj)
 
4.1. Geneza zmian 
4.2. Rzut oka na ewolucję gospodarki komunistycznej 
4.3. Czynniki kształtujące program przekształceń ustrojowych 
4.4. Pierwszy okres zmian systemowych: 1990?1992 
4.5. Kontynuacja i konsolidacja przemian systemowych: 1993?1998 
4.6. Kontynuacja przebudowy wolnorynkowej: 1998?2004 
4.7. Próba bilansu 
 
ROZDZIAŁ 5 
Rozwój społeczno-gospodarczy i instrumenty jego realizacji (Eugeniusz Sobczak)
 
5.1. Koncepcje ekonomiczne a rola państwa w pobudzaniu rozwoju 
5.2. Wzrost a rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej 
5.3. Czynniki wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy 
5.4. Polityka strukturalna Unii Europejskiej 
5.5. Narzędzia polityki strukturalnej Unii Europejskiej 
 
ROZDZIAŁ 6 
Polityka zrównoważonego rozwoju (Anna Chmielak)
 
6.1. Ogólne uwarunkowania polityki na rzecz rozwoju 
6.2. Interpretacja rozwoju zrównoważonego (trwałego) 
6.3. Problem pomiaru trwałego rozwoju 
6.4. Uwarunkowania polityki zrównoważonego rozwoju 
6.5. Instrumenty polityki trwałego rozwoju 
6.6. Bariery i dylematy realizacji zrównoważonego rozwoju 
6.7. Czy Polska realizuje politykę trwałego rozwoju? 
 
ROZDZIAŁ 7 
Konkurencyjność gospodarki polskiej (Stefan Marciniak)
 
7.1. Konkurencja, a konkurencyjność 
7.2. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki 
7.3. Sposoby pomiaru konkurencyjności gospodarczej 
7.4. Ocena pozycji konkurencyjnej gospodarki Polski 
 
ROZDZIAŁ 8 
Partnerstwo publiczno-prywatne ? jego istota i rozwój w Polsce (Anna Zemke)
 
8.1. Definicja i istota Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) 
8.2. Cechy PPP 
8.3. Korzyści i wady PPP 
8.4. Formy współpracy w ramach PPP 
8.5. Elementy umowy współpracy w formie PPP 
8.6. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym i perspektywy rozwoju w Polsce 
 
ROZDZIAŁ 9 
Polityka ekonomiczna i jej koordynacja w krajach Unii Europejskiej (Leszek Jerzy Jasiński)
 
9.1. Kierunki i znaczenie polityki ekonomicznej państwa 
9.2. Narzędzia głównych rodzajów polityki ekonomicznej 
9.3. Szczeble integracji gospodarczej 
9.4. Polityka ekonomiczna w Unii Europejskiej 
9.4.1. Polityka w ramach struktur UE a polityka państw członkowskich 
9.4.2. Polityka ekonomiczna UE a zobowiązania podejmowane w skali globalnej 
 
ROZDZIAŁ 10 
Globalizacja (Czesław Pietras)
 
10.1. Istota globalizacji 
10.2. Zarys historyczny 
10.3. Siły napędowe globalizacji 
10.4. Różne oblicza globalizacji 
10.5. Globalizacja a integracja regionalna 
10.6. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne 
10.6.1. Światowa Organizacja Handlu (WTO) 
10.6.2. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA) 
10.6.3. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
10.6.4. Unia Europejska 
10.7. Blaski i cienie globalizacji ? spór o ostateczną ocenę 

  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska