UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Bankowość. Zagadnienia podstawowe


Bankowość. Zagadnienia podstawowe
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
162
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Przedstawiona publikacja powinna zainteresować studentów kierunków i specjalności zarządzania oraz menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy zwrócili uwagę na przedstawienie tych informacji, które mają istotny związek z działalnością operacyjną banków, jak również z działalnością finansową przedsiębiorstw ściśle współpracujących z bankami. Uczyniono to w formie dostępnej czytelnikowi, skondensowanej, z uwzględnieniem aspektów praktycznych. Zamieszczono liczne przykłady z zakresu działalności banku i działalności finansowej przedsiębiorstw współpracujących z bankiem. 
Należy zaznaczyć, że współpraca banków z podmiotami gospodarczymi nie jest działalnością bezinteresowną. Zarówno banki jak i podmioty gospodarcze chcą mieć ze swojej współpracy zyski. Są partnerami dla siebie ważnymi. Bank, mając na względzie własne interesy, prowadzi działalność kredytową według własnych regulaminów kredytowania, dostosowanych do ekonomiki ubiegających się o kredyt klientów. Każdy podmiot gospodarczy chce współpracować z takim bankiem, który najlepiej spełnia jego wymogi i oczekiwania i taki właśnie bank musi umieć wybrać. Działalność kredytowa jest obarczona ryzykiem, dlatego w książce zwrócono szczególną uwagę na metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw zainteresowanych zaciągnięciem kredytów oraz na prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów. 
Praca składa się z ośmiu rozdziałów. 
Rozdział pierwszy zawiera podstawowe informacje o pieniądzu i jego roli w życiu gospodarczym. 
W rozdziale drugim dokonano charakterystyki polskiego systemu bankowego, zwracając uwagę na rolę i zadania banków komercyjnych, zadania Narodowego Banku Polskiego, rolę Komisji Nadzoru Bankowego i Rady Polityki Pieniężnej. 
Rozdział trzeci to informacje o wpływie czasu i oprocentowania na wartość pieniądza. Zawarto w nim przykłady dotyczące liczenia wartości bieżącej i przyszłej oraz przybliżono zasady naliczania odsetek i prowizji. 
Rozdział czwarty poświęcony jest rodzajom usług finansowych (produktom bankowym). Przedstawiono w nim formy i rodzaje kredytów bankowych oraz bankowe usługi towarzyszące, takie jak leasing czy faktoring. 
Rozdział piąty zawiera metody oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych ubiegających się o przyznanie kredytów. Zwrócono w nim, między innymi, uwagę na analizę kondycji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. 
Rozdział szósty obejmuje problematykę związaną z prawnym zabezpieczeniem zwrotności kredytów. Przytaczając wzory konkretnych dokumentów, przedstawiono w nim wszystkie prawne zabezpieczenia kredytów, zwracając uwagę na dodatnie i ujemne cechy każdego z nich. 
W rozdziale siódmym omówiono formy rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, stosowanych obecnie w bankach komercyjnych na terenie Polski oraz przy rozliczeniach z zagranicą. 
 
Spis treści:

Wstęp 
 
1. Istota i funkcje pieniądza
 
1.1. Definicja i funkcje pieniądza 
1.2. Formy występowania pieniądza 
1.3. Kreacja pieniądza 
 
2. Polski system bankowy 
2.1. Pojęcia - bank i system bankowy 
2.2. Działalność Narodowego Banku Polskiego 
2.2.1. Funkcje i zadania NBP 
2.2.2. Metody oddziaływania Banku Centralnego na pozostałe banki 
2.3. Rodzaje banków funkcjonujących w Polsce 
2.4. Działalność Komisji Nadzoru Bankowego 
2.5. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
 
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie 
3.1. Analiza wartości pieniądza 
3.2. Stopa procentowa jako wartość pieniądza w czasie 
3.3. Nominalna i realna stopa procentowa 
3.4. Zasady naliczania odsetek 
3.5. Zasady naliczania prowizji 
3.6. Przyszła wartość pewnej kwoty 
3.7. Wartość bieżąca 
 
4. Rodzaje usług finansowych
 
4.1. Instytucje polskiego rynku finansowego 
4.2. Główne instytucje zapewniające finansowanie oraz obsługę przedsiębiorstw i klientów indywidualnych w Polsce 
4.3. Podstawowe usługi finansowe świadczone przez polskie instytucje finansowe 
4.3.1. Pojęcie i rodzaje kredytów bankowych 
4.3.2. Charakterystyka i podstawowe typy kredytów 
4.3.3. Kredyty na działalność gospodarczą 
4.3.4. Kredyty obrotowe 
4.3.5. Kredyty inwestycyjne 
4.3.6. Kredyty dla ludności 
4.3.7. Kredyty budowlano-mieszkaniowe 
4.3.8. Inne produkty bankowe 
4.3.9. Leasing i jego rodzaje 
 
5. Metody oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych 
5.1. Pojęcie zdolności kredytowej 
5.2. Sposoby oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw 
 
6. Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów
 
6.1. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń 
6.2. Rodzaje zabezpieczeń osobistych 
6.3. Charakterystyka zabezpieczeń rzeczowych zwrotności kredytów 
6.4. Windykacja należności 
 
7. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w polskich bankach komercyjnych 
7.1. Rodzaje rozliczeń gotówkowych i ich charakterystyka 
7.2. Charakterystyka rozliczeń bezgotówkowych 
7.3. Formy zapłaty w handlu zagranicznym 
7.3.1. Przekaz (polecenie zapłaty) 
7.3.2. Czeki w płatnościach handlu zagranicznego 
7.3.3. Akredytywa dokumentowa 
7.3.4. Inkaso dokumentowe 
 
Bibliografia 
Załączniki

  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska