UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Zarys mechaniki teoretycznej


Zarys mechaniki teoretycznej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
345
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1999 - wyd. III popr.
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

W publikacji opisano podstawy modelowania matematyczno-fizycznego ciał materialnych i ich ruchu fizycznego, w tym - w stanie równowagi, przy założeniu prawdziwości praw Galileusza-Newtona klasycznej mechaniki.

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp

1. Przedmiot mechaniki teoretycznej
1.1. Mechanika jako nauka
1.2. Rys historyczny rozwoju mechaniki
1.3. Uwagi bibliograficzne

2. Zakres rozważań i sposób ujęcia wykładu

3. Stosowane metody matematyczne

CZĘŚĆ I - KINEMATYKA

4. Pojęcie ruchu

4.1. Układ odniesienia
4.2. Określenie ruchu

5. Kinematyka punktu
5.1. Wektor położenia. Wektorowa funkcja ruchu
5.2. Prędkość. Przyspieszenie
5.3. Analiza ruchu we współrzędnych kartezjańskich
5.4. Analiza ruchu we współrzędnej naturalnej
5.5. Analiza ruchu w dowolnym układzie współrzędnych
5.6. Wektor przemieszczenia. Chwilowy i mały ruch punktu
5.7. Zadania

6. Kinematyka układu sztywnego
6.1. Określenie układu sztywnego i ogólne właściwości ruchu
6.2. Ruch postępowy
6.3. Ruch obrotowy
6.4. Ruch płaski
6.5. Ruch kulisty
6.6. Ruch dowolny
6.7. Chwilowy i mały ruch układu sztywnego
6.8. Ruch bryły po powierzchni
6.9. Analityczny opis ruchu
6.10. Pytania i zadania

7. Analiza ruchu złożonego w dwóch układach odniesienia
7.1. Ruch złożony punktu. Ruch bezwzględny, względny i unoszenia
7.2. Pochodna lokalna i absolutna
7.3. Prędkość i przyspieszenie w ruchu złożonym punktu
7.4. Ruch złożony układu sztywnego
7.5. Zadania

8. Analiza kinematyczna dowolnego układu geometrycznego
8.1. Swobodne i nieswobodne układy geometryczne. Więzy
8.2. Klasyfikacja więzów. Równania i nierówności więzów
8.3. Współrzędne uogólnione Lagrange'a
8.4. Zadania

CZĘŚĆ II - DYNAMIKA - PODSTAWOWE POJĘCIA I POSTULATY

9. Przestrzeń i czas

10. Materia i jej ruch. Ciała i układy materialne

10.1. Ruch elementu materii
10.2. Punkty, bryły, ciała i układy materialne
10.3. Masa. Gęstość masy
10.4. Ruch układu materialnego

11. Siły i ich rodzaje
11.1. Siły skupione i rozłożone
11.2. Siły lokalne i nielokalne. Pole sił
11.3. Siły zewnętrzne i wewnętrzne
11.4. Reakcje więzów. Siły czynne i bierne
11.5. Układ sił

12. Postulaty klasycznej dynamiki
12.1. Zasada bezwładności Galileusza
12.2. Zasada równej akcji i reakcji
12.3. Zasada określoności ruchu
12.4. Zasada oswobadzania
12.5. Prawo ruchu Newtona

DYNAMIKA NEWTONA

13. Charakterystyki geometryczne układów sił

13.1. Moment wektora względem punktu i osi
13.2. Wektor główny i moment główny układu sił
13.3. Równoważność układów sił
13.4. Równoważność zeru układu sił
13.5. Para sił. Moment skupiony
13.6. Redukcja układu sił. Skrętnik
13.7. Redukcja centralnego układu sił
13.8. Redukcja układu sił równoległych. Środek sił równoległych
13.9. Warunki równoważności zeru układu sił
13.10. Zadania

14. Praca. Moc. Siły potencjalne i zachowawcze
14.1. Praca siły i układu sił
14.2. Moc układu sił
14.3. Siły potencjalne i zachowawcze
14.4. Zadania

15. Więzy idealne i nieidealne. Tarcie
15.1. Więzy idealne
15.2. Tarcie
15.3. Zadania

16. Charakterystyki bezwładności układu materialnego
16.1. Masa
16.2. Środek masy
16.3. Środek ciężkości. Ciężar
16.4. Momenty bezwładności
16.5. Macierz bezwładności. Osie i momenty główne bezwładności
16.6. Zadania

17. Równania ruchu swobodnego punktu materialnego
17.1. Ruch względem inercjalnego układu odniesienia
17.2. Ruch względem nieinercjalnego układu odniesienia
17.3. Zadania

18. Prawo zmienności pędu
18.1. Pęd układu materialnego
18.2. Popęd siły i układu sił. Impuls
18.3. Sformułowania prawa zmienności pędu

19. Prawo zmienności krętu
19.1. Kręt układu materialnego
19.2. Popęd momentu układu sił
19.3. Sformułowania prawa zmienności krętu

20. Prawo zmienności energii kinetycznej i mechanicznej
20.1. Energia kinetyczna układu materialnego
20.2. Sformułowania prawa zmienności energii kinetycznej
20.3. Prawo zmienności energii mechanicznej

21. Przykłady zastosowań praw zmienności pędu, krętu, energii kinetycznej i mechanicznej
21.1. Ruch środka masy układu materialnego i ruch względem układu środka masy
21.2. Równania ruchu układu materialnego
21.3. Całki pierwsze równań ruchu. Zasady zachowania
21.4. Dynamiczna równoważność układów sił
21.5. Dynamiczna równoważność zeru układu sił
21.6. Toczenie bryły po powierzchni
21.7. Zderzenia
21.8. Bryła sztywna jako punkt materialny
21.9. Zadania

22. Podstawy statyki
22.1. Równowaga układu materialnego
22.2. Warunki równowagi. Równania równowagi
22.3. Podstawowe zadania statyki. Przykłady
22.4. Zadania

23. Metoda kinetostatyki
23.1. Siły bezwładności d'Alemberta. Równania d'Alemberta
23.2. Metoda kinetostatyki. Przykłady zastosowania
23.3. Zadania

DYNAMIKA LAGRANGE'A

24. Podstawowe pojęcia

24.1. Przemieszczenia wirtualne
24.2. Praca wirtualna
24.3. Siły uogólnione Lagrange'a
24.4. Więzy idealne
24.5. Zadania

25. Zasada d'Alemberta i równania Lagrange'a
25.1. Zasada d'Alemberta
25.2. Równania Lagrange'a pierwszego rodzaju
25.3. Równania Lagrange'a drugiego rodzaju

26. Przykłady zastosowania zasady d'Alemberta i równań Lagrange'a
26.1. Podstawowe prawa i równania dynamiki Newtona
26.2. Równania ruchu układu materialnego
26.3. Dynamiczna równoważność układów sił
26.4. Dynamiczna równoważność zeru układu sił
26.5. Zadania

27. Elementy statyki Lagrange'a
27.1. Zasada prac wirtualnych
27.2. Uogólnione równania równowagi
27.3. Stateczność położenia równowagi
27.4. Zadania

28. Drgania układu materialnego
28.1. Drgania. Klasyfikacja i równania
28.2. Drgania liniowe układu o jednym stopniu swobody
28.3. Zadania

DODATEK. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI Z GEOMETRII I RACHUNKU WEKTOROWEGO
D.1. Notacja absolutna
D.2. Notacja analityczna
D.3. Pytania i zadania
Literatura

  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska