Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
512
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2000
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia "ręczne"), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych

Spis treści:

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

1. WIELKOSYGNAŁOWE MODELE ELEMENTÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH
1.1. Stałoprądowy model diody PN / 16
1.2. Punkt pracy diody PN / 18
1.3. Zależność termiczna charakterystyki diody PN / 21
1.4. Stałoprądowy model Ebersa-Molla tranzystora bipolarnego / 21
1.5. Analiza statyczna układu z tranzystorem bipolarnym / 24
1.6. Zależność temperaturowa napięcia na diodzie Zenera / 28
1.7. Statyczne i dynamiczne charakterystyki tranzystora bipolarnego z uwzględnieniem quasinasycenia / 33
1.8. Charakterystyka statyczna wzmacniacza różnicowego z tranzystorami NJFET / 47
1.9. Wpływ podłoża na charakterystykę statyczną tranzystora MOSFET / 58 1.10.
Model diody ładunkowej / 71

2. PRZEŁĄCZANIE ELEMENTÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH
2.1. Przełączanie diody / 85
2.2. Przełączanie ogranicznika diodowego / 88
2.3. Dwutaktowa impulsowa przetwornica napięcia stałego / 94
2.4. Przełączanie tranzystora bipolarnego / 98
2.5. Przełączanie tranzystora bipolarnego z pojemnością obciążającą / 102
2.6. Klucz bipolarny obciążony przekaźnikiem / 104
2.7. Przełączanie tranzystora bipolarnego z diodą i pojemnością przyspieszającą / 108
2.8. Przełączanie tranzystora bipolarnego z uwzględnieniem quasinasycenia / 112
2.9. Przełączanie inwertera CMOS / 116
2.10. Zależność opóźnienia inwertera CMOS od napięcia zasilania / 120

3. PODSTAWOWE BRAMKI LOGICZNE
3.1. Charakterystyki statyczne bramki TTL / 124
3.2. Charakterystyki statyczne bramki TTL LS / 130
3.3. Moc pobierana przez bramkę TTL LS / 132
3.4. Moc pobierana przez bramkę TTL ALS / 133
3.5. Bramka ECL z rodziny MECL 10K / 134
3.6. Bramka ECL z rodziny 9500 / 137
3.7. Charakterystyka przejściowa inwertera NMOS / 139
3.8. Przełączanie inwertera NMOS J 142
3.9. Charakterystyka przejściowa inwertera NDMOS / 147
3.10. Przełączanie inwertera NDMOS / 150
3.11. Charakterystyka przejściowa inwertera CMOS / 157
3.12. Przełączenie inwertera CMOS / 160
3.13. Analiza statyczna inwertera CMOS za pomocą symulatora PSPICE / 165

4. SZYBKIE UKŁADY KSZTAŁTUJĄCE
4.1. Kształtowanie impulsów szpilkowych w układzie RC / 167
4.2. Kształtowanie impulsów szpilkowych przy użyciu linii długiej / 174
4.3. Kształtowanie impulsów szpilkowych z sinusoidy przy użyciu diody ładunkowej / 180
4.4. Kształtowanie zbocza impulsu przy użyciu diody ładunkowej / 187
4.5. Współczynnik kompresji w linii nieliniowej / 192
4.6. Zależność współczynnika kompresji w linii nieliniowej od parametrów diod / 194
4.7. Współczynnik kompresji w linii nieliniowej w funkcji pojemności złączowej diody / 196
4.8. Dzielnik rezystancyjny /

5. ANALOGOWE UKŁADY FUNKCYJNE
5.1. Szybki układ próbkująco-pamiętający / 206
5.2. Układ próbkująco-pamiętający / 211
5.3. Detektor szczytowy / 214
5.4. Detektor szczytowy współpracujący z obwodem rezonansowym / 216
5.5. Powielacz napięcia jako zasilacz / 218
5.6. Powielacz wysokiego napięcia / 223
5.7. Porównanie wzmacniacza operacyjnego z komparatorem przy dużych sygnałach / 226
5.8. Układ mnożący jako modulator amplitudy / 231
5.9. Układ mnożący jako modulator amplitudy ze sprzężeniem stałoprądowym / 238
5.10. Czteroćwiartkowy układ mnożący jako modulator amplitudy z całkowitym stłumieniem fali nośnej / 240
5.11. Układ mnożący jako detektor synchroniczny / 246
5.12. Układ mnożący z układem RC4200 / 251
5.13. Integrator Millera jako układ schodkowej podstawy czasu / 253
5.14. Bramka transmisyjna / 257

6. WZMACNIACZE IMPULSOWE
I SZEROKOPASMOWE DUŻYCH SYGNAŁÓW stronica 260
6.1. Wtórnik bipolarny w zastosowaniu impulsowym / 261
6.2. Przetwornik prąd-napięcie o dużej szybkości działania / 266
6.3 Wzmacniacz różnicowy jako wzmacniacz szerokopasmowy dużych sygnałów / 275
6.4. Wzmacniacz wizyjny / 285
6.5. Wzmacniacz ze sprzężeniem prądowym / 297

7. GENERATORY DRGAŃ SINUSOIDALNYCH
7.1. Generator Hartleya z tranzystorem bipolarnym NPN w konfiguracji WB z obciążeniem sprzężonym pojemnościowo / 300
7.2. Generator Colpittsa z tranzystorem bipolarnym NPN w konfiguracji VVB 309
7.3. Generator Hartleya z tranzystorem bipolarnym NPN w konfiguracji WE / 314
7.4. Generator Hartleya z tranzystorem polowym NJFET / 323
7.5. Współczynnik regeneracji w generatorach z tranzystorami w konfiguracji WC i WD / 331
7.6. Generator Hartleya z tranzystorem NJFET w konfiguracji WD / 334
7.7. Generator Colpittsa z tranzystorem polowym NJFET / 340
7.8. Generator Clappa z tranzystorem polowym NJFET / 347
7.9. Generator Clappa z tranzystorem polowym NJFET i cewką o dużej indukcyjności / 355
7.10. Generator z ujemną rezystancją z tranzystorami bipolarnymi / 359
7.11. Generator kwarcowy z tranzystorem polowym NJFET / 364

8. PRZERZUTNIKI ASTABILNE I UKŁADY VCO
8.1. Charakterystyka dwójnika o ujemnej rezystancji / 374
8.2. Przerzutnik astabilny z modelowaną rezystancją ujemną / 378
8.3. Przerzutnik Schmitta i integrator Millera w układzie generatora / 382
8.4. Układ VCO z integratorem Millera i przerzutnikiem monostabilnym / 385
8.5. Generator fali prostokątnej i trójkątnej z przerzutnikiem Schmitta / 386
8.6. Generator przestrajany prądem / 388
8.7. Generator przestrajany napięciem (VCO) z układem NE565 / 391

9. PRZERZUTNIKI MONOSTABILNE
9.1. Przerzutnik monostabilny w układzie quasisymetrycznym / 397
9.2. Przerzutnik monostabilny w układzie Bowesa / 401
9.3. Przerzutnik monostabilny z bramkami TTL / 405
9.4. Przerzutnik monostabilny w układzie Schmitta / 409
9.5. Przerzutnik monostabilny z elementem o nieliniowej rezystancji typu S/ 413
9.6. Przerzutnik monostabilny z diodą tunelową / 418
9.7. Przerzutnik monostabilny z układem scalonym 74121 / 423
9.8. Przerzutnik monostabilny z układem scalonym typu 555 / 424

10. PRZERZUTNIKI BISTABILN
10.1. Analiza statyczna przerzutnika wyzwalanego poziomem / 427
10.2. Analiza statyczna przerzutnika wyzwalanego impulsami / 430
10.3. Przerzutnik bistabilny z dwójnikiem o ujemnej rezystancji typu N/ 435
10.4. Dzielnik częstotliwości z przerzutnikiem typu D/ 437
10.5. Przerzutnik zatrzaskowy / 440
10.6. Komparator z regeneracją / 444

11. ZASILACZE IMPULSOWE
11.1. Prosty zasilacz impulsowy / 448
11.2. Impulsowy stabilizator napięcia z kluczami dwukierunkowymi / 453
11.3. Stabilizowany zasilacz impulsowy w układzie przeciwbieżnym / 458
11.4. Stabilizowany zasilacz impulsowy w układzie półmostkowym / 462
11.5. Impulsowy zasilacz napięcia stałego zrealizowany w technice C przełączane / 468
11.6. Stabilizator impulsowy o zmiennej częstotliwości kluczowania / 472

12. UKŁADY Z FAZOWĄ PĘTLĄ SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO PLL
12.1. Charakterystyka detektora fazy / 480
12.2. Zakres trzymania pętli PLL / 483
12.3. Układ PLL jako powielacz częstotliwości i modulator FM / 484
12.4. Układ PLL jako filtr / 493
12.5. Demodulator FM z układem PLL / 498
12.6. Czułość i wewnętrzna dewiacja częstotliwości demodulatora FM z układem PLL / 503

LITERATURA

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kalinowski Bogusław
Skrypt składa się z dwóch części: opisu sprzętu używanego w laboratorium Elektroniki 2 i opisu ćwiczeń opracowanych dla potrzeb tego laboratorium. Ćwiczenia dotyczą wzmocnienia i nieliniowego przetwarzania sygnałów, działania zasilaczy napięć stałych, pętli fazowej, przerzutnika bistabilnego oraz analizy sposobu pracy elementów cyfrowych traktowanych jako układy analogowe.
Giuliana De Sandre
Ucząc się języka polskiego, zdałam sobie sprawę, jakie trudności sprawia cudzoziemcowi, podczas nauki tego języka, utworzenie odpowiedniej formy dokonanej czasownika niedokonanego. Podsunęło mi to pomysł opracowania słownika czasowników polskich i ich derywatów, i wskazania dla każdego z nich, o ile to było możliwe, formy dokonanej. Podałam dla każdego czasownika i dla jego derywatów tłumaczenie włoskie. Wszystkie czasowniki polskie zawarte w Małym słowniku języka polskiego, pod redakcją Stanisł
Bajera Adam, Kisiel Ryszard
Książka zapoznaje czytelnika z zasadami organizacji procesu wytwarzania, z tematyką projektowania i konstruowania urządzeń elektronicznych oraz konstrukcją wybranych elementów elektronicznych. Omówiono też różne techniki montażu współczesnych urządzeń i układów elektronicznych oraz zagadnienia związane z wymianą ciepła w urządzeniach.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 03:09
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.