UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Pomiary rezystywności i przenikalności elektrycznej dielektryków stałych


Pomiary rezystywności i przenikalności elektrycznej dielektryków stałych
  Cena:

przechowalnia

22,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
239
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

22,00 zł

Niniejsza monografia obejmuje szeroki zakres problemów związanych z pomiarami rezystywności skrośnej i powierzchniowej oraz przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych dielektryków stałych. Zawiera ona gruntowną analizę wpływu różnych czynników na dokładność pomiarów oraz opis sposobu ich minimalizacji i szacowania niepewności wyników pomiarów. Jej treść jest oparta na współczesnej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa elektrycznego i metrologii elektrycznej oraz na wieloletnim doświadczeniu autora zdobytym w akredytowanym laboratorium badawczym materiałów dielektrycznych. 
Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników zatrudnionych w laboratoriach badawczych i zakładach przemysłowych oraz dla studentów wyższych lat kierunków elektrycznych i inżynierii materiałowej, specjalizujących się w zakresie technologii i diagnostyki materiałów elektrotechnicznych, a także metrologii elektrycznej. 

Spis treści:

Przedmowa 
 
1. Wstęp
 
 
2. Dielektryk w stałym polu elektrycznym
 
2.1. Polaryzacja dielektryczna 
2.2. Energetyczny model przewodnictwa dielektryków 
2.3. Prądy w dielektryku 
2.4. Elektryzacja dielektryków 
Literatura 
 
3. Dielektryk w przemiennym polu elektrycznym
 
Literatura 
 
4. Próbki badanych materiałów i elektrody
 
4.1. Przygotowanie próbek do badań 
4.1.1. Pobieranie próbek 
4.1.2: Warunki kondycjonowania i badania 
4.2. Elektrody 
4.2.1. Kontakt elektrody z dielektrykiem 
4.2.2. Materiały elektrod 
4.2.3. Geometria próbek i elektrod 
4.2.4. Efektywna powierzchnia elektrody pomiarowej 
Literatura 
 
5. Pomiary rezystywności skrośnej 
5.1. Pomiar rezystancji skrośnej 
5.1.1. Wpływ rezystancji izolacji 
5.2. Wpływ czasu pomiaru 
5.3. Wpływ naelektryzowania próbki 
5.4. Metoda Badiana 
5.5. Metoda zmiennej polaryzacji 
5.6. Metoda zmiennej polaryzacji zaproponowana przez autora 
5.7. Wpływ temperatury i wilgotności 
5.8. Wpływ elektrod 
5.9. Redukcja zakłóceń 
5.10. Rezystywność skrośna próbek cylindrycznych 
5.11. Metoda wyznaczania rezystywności skrośnej ze stałej czasowej 
Literatura 
 
6. Pomiary rezystywności powierzchniowej 
6.1. Pomiary rezystancji powierzchniowej 
6.1.1. Wpływ rezystancji skrośnej 
6.1.2. Wpływ rezystancji izolacji 
6.2. Rezystywność powierzchniowa mierzona w układzie koncentrycznych elektrod pierścieniowych 
6.3. Wpływ czasu pomiaru 
6.4. Wpływ naelektryzowania powierzchni próbki 
6.5. Metoda zmiennej polaryzacji 
6.6. Wpływ elektrod 
6.7. Wpływ rezystancji izolacji dystansowej między elektrodami 
6.8. Wpływ stanu powierzchni próbki 
6.9. Wpływ temperatury i wilgotności 
6.10. Redukcja zakłóceń 
Literatura 
 
7. Metody i układy pomiarowe dużych rezystancji 
7.1. Metody bezpośrednie 
7.2. Metoda galwanometryczna 
7.3. Metody elektrometryczne 
7.4. Metody mostkowe 
7.5. Metody pomiaru rezystancji przez porównanie z pojemnością kondensatora  Literatura 
 
8. Pomiary przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych 
8.1. Obliczanie pojemności geometrycznej i pojemności brzegowych 
8.2. Minimalizacja wpływu pojemności rozproszenia 
8.3. Pomiary przenikalności elektrycznej przy użyciu kondensatora mikrometrycznego 
8.3.1. Dostrojenie układu przez zmianę odległości elektrod 
8.3.2. Dostrojenie układu przez dodanie pojemności kondensatora inkrementowego 
8.3.3. Dostrojenie układu przez dodanie pojemności kondensatora zewnętrznego 
8.4. Pomiary przenikalności elektrycznej przy użyciu elektrod bezstykowych 
8.4.1. Pomiary w powietrzu 
8.4.2. Pomiary w cieczy 
8.5. Metoda dwóch cieczy 
Literatura 
 
9. Metody i układy pomiarowe przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych 
9.1. Pomiary w zakresie bardzo małych częstotliwości 
9.1.1. Metoda staloprądowa czasowej odpowiedzi 
9.1.2. Metoda zmiennoprądowa rejestracji wartości chwilowych 
9.1.3. Metody mostkowe 
9.2. Pomiary w zakresie częstotliwości akustycznych 
9.2.1. Mostki czteroramienne bierne 
9.2.2. Mostki transformatorowe 
9.2.3. Metody napięciowo-prądowe pomiaru impedancji 
9.3. Pomiary w zakresie częstotliwości radiowych 
9.3.1. Metoda dostrojenia obwodu do rezonansu 
9.3.2. Metoda rozstrojenia obwodu 
9.3.3. Pomiar miernikiem dobroci 
9.4. Pomiary w zakresie częstotliwości mikrofalowych 
Literatura 
 
10. Niepewność wyników pomiarów
 
10.1. Rozważania ogólne 
10.1.1. Przyczyny niepewności pomiarów 
10.1.2. Niepewność standardowa typu A 
10.1.3. Niepewność standardowa typu B 
10.1.4. Określenia złożonej niepewności standardowej 
10.1.5. Niepewność rozszerzona 
10.1.6. Niepewność rozszerzona typu A 
10.1.7. Niepewność rozszerzona typu B 
10.1.8. Niepewność średniej ważonej 
10.1.9. Niepewność wartości średniej w badaniach materiałowych 
10.1.10. Niepewność względna 
10.1.11. Bilans niepewności 
10.2. Niepewność wyników pomiarów rezystywności skrośnej dla próbek płaskich z koncentrycznymi elektrodami okrągłymi obliczana metodą klasyczną 
10.2.1. Niepewność pomiaru grubości próbki 
10.2.2. Niepewność pomiaru średnicy elektrody pomiarowej 
10.2.3. Niepewność pomiaru szerokości szczeliny 
10.2.4. Niepewność pomiaru rezystancji skrośnej 
10.2.5. Niepewność poprawki temperaturowej rezystywności skrośnej 
10.2.6. Niepewność poprawki wilgotnościowej rezystywności skrośnej 
10.2.7. Bilans niepewność standardowej złożonej rezystywności skrośnej 
10.2.8. Przykład 1: pomiary rezystywności skrośnej PTFE 
10.2.9. Przykład 2: pomiary rezystywności skrośnej poliamidu 
10.3. Niepewność wyników pomiarów rezystywności skrośnej dla próbek płaskich z elektrodami okrągłymi obliczana metodą uproszczoną 
10.3.1. Niepewność pomiaru grubości próbki 
10.3.2. Niepewność pomiaru średnicy elektrody pomiarowej 
10.3.3. Niepewność pomiaru szerokości szczeliny 
10.3.4. Niepewność pomiaru rezystancji skrośnej 
10.3.5. Niepewność poprawki temperaturowej rezystywności skrośnej 
10.3.6. Niepewność poprawki wilgotnościowej rezystywności skrośnej 
10.3.7. Bilans niepewność pomiarów rezystywności skrośnej próbek płaskich 
10.3.8. Przykład: pomiary rezystywności skrośnej poliamidu 
10.4. Niepewność pomiarów rezystywności skrośnej próbek cylindrycznych obliczana metodą klasyczną 
10.4.1. Bilans niepewności standardowych 
10.4.2. Przykład: pomiary rezystywności skrośnej polietylenowej koszulki termokurczliwej 
10.5. Niepewność pomiarów rezystywności skrośnej próbek cylindrycznych obliczana metodą uproszczoną 
10.5.1. Bilans niepewności 
10.5.2. Przykład: pomiary rezystywności skrośnej polietylenowej koszulki termokurczliwej 
10.6. Niepewność pomiarów rezystywności powierzchniowej próbek płaskich z koncentrycznymi elektrodami pierścieniowymi obliczana metodą klasyczną 
10.6.1. Bilans niepewności standardowych 
10.6.2. Przykład: rezystywność powierzchniowa PTFE 
10.6.3. Przykład: rezystywność powierzchniowa poliamidu 
10.7. Niepewność pomiarów rezystywności powierzchniowej płaskich próbek z koncentrycznymi elektrodami pierścieniowymi obliczana metodą uproszczoną 
10.7.1. Bilans niepewności 
10.7.2. Przykład: rezystywność powierzchniowa poliamidu 
10.8. Niepewność pomiarów względnej przenikalności elektrycznej próbek płaskich obliczana metodą klasyczną 
10.8.1. Niepewność poprawki temperaturowej względnej przenikalności elektrycznej 
10.8.2. Niepewność poprawki wilgotnościowej względnej przenikalności elektrycznej 
10.8.3. Bilans niepewności standardowej złożonej względnej przenikalności elektrycznej dla próbek płaskich 
10.8.4. Przykład: pomiary względnej przenikalności elektrycznej poliamidu 
10.9. Niepewność pomiarów przenikalności elektrycznej obliczana metodą uproszczoną 
10.9.1. Przykład: pomiary względnej przenikalności elektrycznej poliamidu 
10.10. Niepewność pomiarów współ'czynnika strat dielektrycznych 
10.11. Podsumowanie 
Literatura

  Cena:

przechowalnia

22,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska