UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
Katalog książek :: INNE
Sortowanie:
Strona: [1] / 1
Stan i możliwości edukacji medialnej w gimnazjach Śląska OpolskiegoWobec wielkich przemian, jakie dokonały się w społeczeństwie przez ostatnich kilkadziesiąt lat, nie można pozostać obojętnym. Z jednej strony budzą one zachwyt i fascynację, z drugiej jednak - zagubienie i niepewność. Żyjemy w świecie pełnym komputerów, procesorów, telefonów komórkowych (w niedługim czasie - telefonów „trzeciej generacji"
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
21,00 zł

przechowalnia
Z myślą o potomnychDziałalność Sekcji, wyszukiwanie i publikowanie informacji źródłowych dotyczących przeszłości Śląska Cieszyńskiego, szczególnie jego część zaolziańskiej, ma bezsprzeczny wpływ na uświadomienie narodowej polskiej społeczności Zaolzia.
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
9,00 zł

przechowalnia
Przeobrażenia w rolnictwie indywidualnym w okresie zmian systemu gospodarczegoLata dziewięćdziesiąte XX wieku zaznaczyły się w Polsce zmianami w polityce i gospodarce. Po czterdziestu pięciu latach centralnego planowania kraj nasz, zmieniając system polityczny, rozpoczął trudną drogę przechodzenia do gospodarki rynkowej. Takie przeobrażenia polityczne i gospodarcze spowodowały konieczność zmian w zachowaniach jednostek i grup. W gospodarce centralnie planowanej podmioty gospodarcze napotykały w działaniu bariery podażowe - mając określone środki finansowe...
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
8,00 zł

przechowalnia
Oblicza racjonalnościAutorzy pracy próbują przedstawić miejsce rozumu i racjonalności we współczesnym świecie, zarówno w naukach ścisłych i przyrodniczych, jak i w naukach społecznych i humani-stycznych. Wśród wielu poruszanych tu zagadnień znajduje się problem komunikacji spo-łecznej, eutanazji, dobra i zła, wartości nauki dla zrozumienia ludzkich potrzeb duchowych i materialnych. Pojawia się też ważne pytanie:
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
17,00 zł

przechowalnia
Od graala do Świętego Graala. Reinterpretacja procesu chrystianizacji legendy.Dwunastowieczna Europa była świadkiem narodzin legendy, która miała wkrótce zaćmić wszelkie dotychczasowe mity Zachodu ? opowieści o Graalu i wyprawie w jego poszukiwaniu. Okres pomiędzy 1190 a 1220 rokiem był świadkiem prawdziwego zalewu historii o tym tajemniczym przedmiocie, czego skutkiem stała się olbrzymia różnorodność często jawnie sprzecznych wersji legendy o (Świętym) Graalu. Pojawiające się w nich sprzeczności, analizowane z punktu widzenia ich zgodności z kanonami chrześcijaństwa, ich
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
26,00 zł
21,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj

przechowalnia
Od inkorporacji do autonomii kulturowej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950Autorzy monografii próbują odpowiedzieć na pytanie, czy bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej istniała szansa na wyodrębnienie Łużyc z radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec? Analizują praktykę rządu polskiego wobec sprawy łużyckiej oraz przedstawiają rozwój ruchu prołużyckiego w Polsce. Na tle porównawczym rysują stanowisko władz Czechosłowacji, Związku Radzieckiego i Jugosławii odnośnie kwestii łużyckiej oraz charakteryzują ewolucje postaw serbołużyckich działaczy narodowych na powoje
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
23,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj

przechowalnia
Śląsk Opolski i Opawski w Unii EuropejskiejKsiążka jest pokłosiem dorocznych spotkań studenckich w ramach polsko-czeskich sesji naukowych organizowanych przez politologów z Uniwersytetów Opolskiego i Opawskiego. Zawarte w niej publikacje są spojrzeniem studenckim na stosunki polsko-czeskie, integrację europejską, a także na szanse młodych ludzi po obu stronach granicy. Dzięki temu są spojrzeniem świeżym, czasem kontrowersyjnym, ale zarazem rysującym portret młodego pokolenia w momencie tak istotnym dla obu narodów ? przystąpienia do Unii
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
16,00 zł

przechowalnia
Żyć znaczy kroczyć po wodzie. Studia o Matce Marii, cz. IJest to pierwsza na gruncie polskim monografia poświęcona rosyjskiej pisarce, publicystce, teologowi, artystce, mniszce, ofiarnej społecznicy w jednej osobie, wybitnej przedstawicielce kultury rosyjskiej czasów tzw. ?wieku srebrnego? i pierwszej fali emigracji na Zachodzie, kanonizowanej przez Cerkiew prawosławną w 2004 roku. Novum spuścizny zostawionej całemu chrześcijańskiemu światu przez Matkę Marię polega, jak się wydaje, na tym, że zasadę soborowości Cerkwi prawosławnej potrafiła ona skutec
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
16,00 zł

przechowalnia
Xenia OpoliensiaKsiążka zawiera cztery wykłady, wygłoszone w ramach odbywających się od roku 1993 Opolskich Dni Kultury Antycznej przez uczonych z Polski i zagranicy ? Waltera Nicolaia (Uniwersytet J. Gutenberga w Moguncji), Jana Bouzka (Uniwersytet Karola w Pradze), Eugeniusza Konika i Wandy Nowosielskiej (Uniwersytet Wrocławski) oraz Joanny Sachse (Uniwersytet Wrocławski). Rzecz z pewnością zainteresuje miłośników kultury antycznej a także starożytnych Indii (wykład J. Sachse o Mahabharacie).
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
7,00 zł

przechowalnia
Sailors, Ships and the Sea in the Novels of Captain Frederic MarryatThe book traces the evolution of marine motifs in English literature until the formation of the fully-fledged sea novel whose proper father is Captain Frederick Marryat. This is followed by a presentation of his naval service and literary career, and a detailed analysis of his fictional sailors, ships and the sea. The book also contains theoretical-literary discussion on the nature of the new genre. The book is addressed to all readers interested in English nautical literature Książka pt. Maryn
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
26,00 zł

przechowalnia
Strona: [1] / 1
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska