Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Reakcje fotochemiczne pochodnych zasad pirymidynowych
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
106
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1999
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

17,00 zł

Rozprawa jest prezentacją wyników badań autora nad reakcjami fotochemicznymi zasad pirymidynowych i ich pochodnych na tle dotychczasowego stanu badań w tej dziedzinie. Zasady pirymidynowe są składnikami kwasów nukleinowych, a ich niektóre pochodne wykazują znaczną aktywność biologiczną. Wiele związków przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych jest pochodnymi zasad pirymidynowych. W pracy przedstawiono reakcje fotochemiczne takich zasad pirymidynowych, jak cytozyna i 5-metylocytozyna oraz zasad 5-halogenopirymidynowych. Praca może zainteresować nie tylko chemików, ale również biologów, farmaceutów, a nawet lekarzy.

Photochemical reactions of pyrimidine bases and their derivatives

Photochemical reactions of some pyrimidine bases and their derivatives have been studied. Photoreactions of 5-methylcytosine and 5-methyl-2'-deoxycytidine with water lead to 3-amino-2-methylacrylamidine and 3-(2-deoxy-D-erythrn-pentopyranos-1-yl)amino-2-methylacrylamidine, respectively. Photoreaction of 5-fluorocytosine with methanol yields initially 5-tluoro-6-methoxy-5,6-dihydrocytosine which undergoes fast conversion to cytosine, 6-methoxycytosine and 5-methoxycytosine. Photoreaction of 5-bromo-1,3-dimethyluracil with N°-acetyl-L-tryptophan methyl ester yields not only N"-acetyl-2-(uracil-5-yl)-L-tryptophan methyl ester but also Na-acetyl-7-(uracil-5-yl)-L-tryptophan methyl ester. Photoreactions of 5-bromocytosine, 5-bromo-1-methylcytosine and 5-bromo-2'-deoxycytidine with N°-acetyl-L-tryptophan N-ethylamide lead to N"-acetyl-2-(cytosin-5-yl)-L-tryptop~an Nethylamide, N°-acetyl-2-(I-methylcytosin-5-yl)-L-tryptophan N-ethylamide and N°-acetyl-2-(1-(2deoxy-R-D-erythrn-pentofuranosyl)cytosin-5-yl)-L-tryptophan N-ethylamide, respectively. 5-Fluorouracil and 5-tluoro-2'-deoxyuridine undergo photoreactions with Na-acetyl-L-tryptophan N-ethylamide yielding N°-acetyl-2-(uracil-5-yl)-L-tryptophan N-ethylamide and Na-acetyl-2-[1-(2-deoxy-(3-Derythrn-pentofuranosyl)uracil-5-y1J-L-tryptophan N-ethylamide, respectively.

Spis treści:

Wykaz używanych skrótów i symboli
Wstęp

1. Stan badań
1.1. Reakcje fotochemiczne zasad pirymidynowych
1.1.1. Fotohydratacja
1.1.2. Fotodimeryzacja typu cyklobutanowego
1.1.3. Fotoreakcje prowadzące do produktów typu pirymidyna(6-4)pirymidynon
1.1.4. Fotoreakcje prowadzące do otwarcia pierścienia pirymidynowego
1.1.5. Fotoreakcje innych typów
1.2. Reakcje fotochemiczne zasad 5-halogenopirymidynowych
1.3. Reakcje fotochemiczne zasad 5-halogenopirymidynowych z aminokwasami

2. Badania własne
2.1. Cel badań
2.2. Reakcje fotochemiczne 5-metylocytozyny i 5-metylo-2'-deoksycytydyny w roztworze wodnym
2.3. Reakcje fotochemiczne cytozyny w roztworze wodnym
2.4. Reakcje fotochemiczne 5-fluorocytozyny z wodą i alkoholami
2.5. Reakcje fotochemiczne 5-bromo-l,3-dimetylouracylu z estrem metylowym N?-ace-tylo-L-tryptofanu
2.6. Reakcje fotochemiczne 6-alkilowych pochodnych 5-bromouracylu z 3-metyloindolem i pochodnymi tryptofanu
2.7.. Reakcje fotochemiczne 5-bromocytozyny i jej N-1 podstawionych pochodnych z N-etyloamidem N?-acetylo-L-tryptofanu
2.8. Reakcje fotochemiczne 5-fluorouracylu i 5-tluoro-2'-deoksyurydyny z N-etyloamidem N?-acetylo-L-tryptofanu
2.9. Spektrometria mas pochodnych 5-(indol-2-yl)pirymidyny

3. Część eksperymentalna
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Naświetlanie 5-metylocytozyny i 5-metylo-2'-deoksycytydyny w roztworze wodnym
3.3. Naświetlanie 5-fluorocytozyny w roztworze metanolowym
3.4. Naświetlanie 5-bromo-1,3-dimetylouracylu w obecności estru metylowego N?-acetylo-L-tryptofanu
3.5. Naświetlanie 5-bromocytozyny i jej N-1 podstawionych pochodnych w obecności N-etyloamidu N?-acetylo-L-tryptofanu
3.6. Naświetlanie 5-fluorouracylu i 5-fluoro-2-deoksyurydyny w obecności N-etyloamidu N?-acetylo-L-tryptofanu

Podsumowanie
Wykaz cytowanej literatury
Photochemical reactions of pyrimidine bases and their derivatives (Summary)

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Drozdowski Henryk
Większość badanych i przeprowadzanych procesów chemicznych przebiega w fazie ciekłej. Wszystkie rozważania w niniejszej monografii odnoszą się do cieczy izotropowych. Znajomość struktury, korelacji molekularnych, autodyfuzji oraz mechanizmu strukturalnych procesów zachodzących w cieczach ma podstawowe znaczenie dla wytłumaczenia ich właściwości fizycznych i chemicznych. Jednak spośród wszystkich stanów skupienia właśnie struktura cieczy jest najbardziej złożona. W strukturze ciała stałego zasadn
Wierzbicki Tadeusz Leszek
Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria środowiska - studium magisterskie dzienne oraz studium inżynierskie zaoczne. Stanowi on integralną część opracowania ?Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody i ścieków" przygotowanego przez zespół pracowników Katedry Technologii Wody i Ścieków Politechniki Białostockiej. Podano w nim opis podstawowych oznaczeń analitycznych zalecanych przez Polskie Normy oraz innych metod, które mogą mieć znaczenie dydaktyczne i ściśle się w
Borkowski Andrzej, Karczyński Feliks, Pliszka Barbara
Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Mogą z niego również korzystać studenci innych wydziałów. Każdy rozdział składa się z dwóch części, tj. z części ogólnej - zawierającej niezbędne wiadomości teoretyczne potrzebne do zrozumienia ćwiczenia, i z części praktycznej, w której są opisane czynności analityczne do samodzielnego wykonania. Na końcu skryptu zamieszczono tablice pomocnicze 1-7, z których student może korzystać podczas przerabiania materia
Ozimina Ewa, Sułko Kazimierz
Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku budownictwo i stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu chemia.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-02-20 08:15
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.