Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy nieorganicznej analizy jakościowej PROMOCJA!
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
164
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł
20,00 zł

Podręcznik akademicki w zakresie klasycznej nieorganicznej analizy jakościowej, przeznaczony dla studentów kierunków: chemii i chemii z informatyką, biotechnologii i bioinformatyki.

Skrypt Podstawy nieorganicznej analizy jakościowej został przygotowany z myślą o studentach pierwszych lat studiów, uczestniczących w zajęciach bloku przedmiotowego ?chemia ogólna i nieorganiczna", prowadzonych równolegle na kilku kierunkach studiów: chemii podstawowej, chemii z informatyką, ochrony środowiska oraz biotechnologii.
Skrypt ten jest pierwszą z trzech części cyklu Podstawy analizy w chemii nieorganicznej. W opracowaniu skryptu wykorzystane zostały wieloletnie doświadczenia autora uzyskane podczas prowadzenia ćwiczeń zarówno z nieorganicznej analizy jakościowej, jak i ilościowej.
Zawartość skryptu została dostosowana do zmienionych programów studiów, a także do zaleceń IUPAC dotyczących stosowanej nomenklatury związków nieorganicznych.
Z uwagi na praktyczny charakter przedmiotu ?analiza jakościowa" w skrypcie zachowano nazwy zwyczajowe takich związków chemicznych, jak woda, amoniak czy siarkowodór. Dla uproszczenia nazewnictwa związków kompleksowych zastosowano nazwy według Stocka, używając greckich lub łacińskich przedrostków liczebnikowych.
Materiał przedstawiony w skrypcie stanowi podstawowe uzupełnienie wiedzy zdobywanej na wykładach z chemii nieorganicznej i niewątpliwie przyczyni się do zrozumienia zarówno materiału teoretycznego, jak i pozwoli na praktyczne wykorzystanie tej wiedzy, a także opanowanie podstawowych technik laboratoryjnych.
Pragnę serdecznie podziękować pani dr Marlenie Małeckiej-Grycz za nieocenioną pomoc podczas przepisywania, opracowywania i korekty tego skryptu.
Pani dr Annie Reizer chciałbym gorąco podziękować za cenne uwagi podczas przygotowywania manuskryptu. Panu mgr. Maciejowi Zalasowi oraz panu dr. Błażejowi Gierczykowi pragnę wyrazić podziękowanie za pomoc w przygotowaniu końcowej wersji manuskryptu i okładki.

Spis treści:

PRZEDMOWA

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE

1.1. Cele i zadania nieorganicznej analizy jakościowej
1.2. Czułość reakcji analitycznych
1.3. Odczynniki i reakcje analityczne
1.4. Metoda półmikro w analizie jakościowej
1.5. Sprzęt i naczynia laboratoryjne
1.6. Podstawowe zasady podczas pracy w laboratorium

2. KATIONY
2.1. Podział kationów na grupy analityczne
2.2.I grupa kationów
2.2.1. Reakcje analityczne jonu srebra(I) Ag+
2.2.2. Reakcje analityczne jonu dirtęci(I) Hg22+
2.2.3. Reakcje analityczne jonu ołowiu(II) Pb2+
2.2.4. Systematyczna analiza mieszaniny kationów I grupy
2.3. II grupa kationów
2.3.1. Reakcje analityczne jonu rtęci(II) Hg2+
2.3.2. Reakcje analityczne jonu miedzi(II) Cu2+
2.3.3. Reakcje analityczne jonu kadmu(II) Cd2+
2.3.4. Reakcje analityczne jonu bizmutu(III) Bi3+
2.3.5. Reakcje analityczne jonów arsenu As(III) i As(V)
2.3.6. Reakcje analityczne jonów antymonu Sb(III) i Sb(V)
2.3.7. Reakcje analityczne jonów cyny Sn(II) i Sn(IV)
2.3.8. Systematyczna analiza mieszaniny kationów II grupy
2.4. III grupa kationów
2.4.1. Reakcje analityczne jonu niklu(II) Ni2+
2.4.2. Reakcje analityczne jonu kobaltu(II) Co2+
2.4.3. Reakcje analityczne jonu żelaza(II) Fe2+
2.4.4. Reakcje analityczne jonu żelaza(III) Fe3+
2.4.5. Reakcje analityczne jonu manganu(II) Mn2+
2.4.6. Reakcje analityczne jonu chromu(III) Cr3+
2.4.7. Reakcje analityczne jonu glinu(III) A13+
2.4.8. Reakcje analityczne jonu cynku(II) Zn2+
2.4.9. Systematyczna analiza mieszaniny kationów III grupy
2.5. IV grupa kationów
2.5.1. Reakcje analityczne jonu wapnia(II) Ca2+
2.5.2. Reakcje analityczne jonu strontu(II) Sr2+
2.5.3. Reakcje analityczne jonu baru(II) Ba2+
2.5.4. Systematyczna analiza mieszaniny kationów IV grupy
2.6. V grupa kationów
2.6.1. Reakcje analityczne jonu magnezu(II) Mg2+
2.6.2. Reakcje analityczne jonu amonu(I) NH4+
2.6.3. Reakcje analityczne jonu potasu(I) K+
2.6.4. Reakcje analityczne jonu sodu(I) Na+
2.6.5. Analiza mieszaniny kationów V grupy
2.7. Aniony przeszkadzające w analizie kationów i ich usuwanie
2.8. Schemat analizy mieszaniny kationów grup I-V

3. ANIONY
3.1. Podział amonów na grupy analityczne
3.2.I grupa anionów
3.2.1. Reakcje analityczne jonu węglanowego CC32-
3.2.2. Reakcje analityczne jonu fosforanowego(V) PO43-
3.2.3. Reakcje analityczne jonu arsenianowego(V) As43-
3.2.4. Reakcje analityczne jonu krzemianowego SiO32-
3.2.5. Systematyczna analiza mieszaniny anionów I grupy
3.3. II grupa anionów
3.3.1. Reakcje analityczne jonu siarczanowego(VI) SO42-
3.3.2. Reakcje analityczne jonu siarczanowego(IV) SO32-
3.3.3. Reakcje analityczne jonu szczawianowego C2O42-
3.3.4. Reakcje analityczne jonów chromianowego(VI) CrO42- i dichromianowego(VI) Cr2O72-
3.3.5. Reakcje analityczne jonu arsenianowego(III) AsO33-
3.3.6. Systematyczna analiza mieszaniny anionów II grupy
3.4. III grupa anionów
3.4.1. Reakcje analityczne jonu siarczkowego S2-
3.4.2. Reakcje analityczne jonu heksacyjanożelazianowego(II) [Fe(CN)6]4-
3.4.3. Reakcje analityczne jonu heksacyjanożelazianowego(III) [Fe(CN)6]3-
3.4.4. Systematyczna analiza mieszaniny anionów III grupy
3.5. IV grupa amonów
3.5.1. Reakcje analityczne jonu chlorkowego Cl-
3.5.2. Reakcje analityczne jonu bromkowego Br-
3.5.3. Reakcje analityczne jonu jodkowego I-
3.5.4. Reakcje analityczne jonu tiocyjanianowego SCN-
3.5.5. Reakcje analityczne jonu tiosiarczanowego(VI) S2O32-
3.5.6. Systematyczna analiza mieszaniny anionów IV grupy
3.6. V grupa anionów
3.6.1. Reakcje analityczne jonu manganianowego(VII) MnO4-
3.6.2. Reakcje analityczne jonu azotanowego(Y) NO3-
3.6.3. Reakcje analityczne jonu azotanowego(III) NO2-
3.6.4. Reakcje analityczne jonu octanowego CH3COO-
3.6.5. Analiza mieszaniny anionów V grupy
3.7. Schemat analizy mieszaniny anionów grup I-V
3.8. Analiza mieszaniny anionów prostych

4. JAKOŚCIOWA ANALIZA NIEORGANICZNYCH SUBSTANCJI STAŁYCH

4.1. Badania wstępne
4.2. Określenie barwy
4.3. Określenie zapachu
4.4. Ogrzewanie i prażenie
4.5. Barwienie płomienia
4.6. Określenie rozpuszczalności
4.6.1. Rozpuszczanie w wodzie
4.6.2. Rozpuszczanie w kwasach
4.6.3. Rozpuszczanie w zasadach
4.6.4. Rozpuszczanie w mieszaninach utleniających
4.6.5. Rozpuszczanie w mieszaninach redukujących
4.7. Topniki

LITERATURA
Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Majkowska Helena, Wiśniewski Wiesław
Opracowanie jest przeznaczone dla studentów wykonujących ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i ogólnej w Katedrze Chemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oprócz podstawowych wiadomości z chemii ogólnej, opracowanie zawiera: 1) analizę jakościową kationów i anionów, 2) analizę ilościową klasyczną - wagową i miareczkową, 3) analizę instrumentalną - pehametrię i kolorymetrię. Materiał nie wyczerpuje całości zagadnień, np. w dziale obejmującym analizę jakościową podano tyl
Domka Florian
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów chemii studiów uniwersyteckich i innych studiów, w których przedmiotem nauczania jest chemia. W części pierwszej omówione są teoretyczne podstawy chemii analitycznej, druga natomiast, obok podstawowych czynności analitycznych, zawiera szereg reakcji charakterystycznych kationów i anionów oraz metody ich rozdziału. Podręcznik jest uzupełnieniem wykładów z chemii ogólnej i analitycznej; pozwala studentom na poznanie właściwości chemicznych pierwiastków i
Wierzbicki Tadeusz Leszek
Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria środowiska - studium magisterskie dzienne oraz studium inżynierskie zaoczne. Stanowi on integralną część opracowania ?Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody i ścieków" przygotowanego przez zespół pracowników Katedry Technologii Wody i Ścieków Politechniki Białostockiej. Podano w nim opis podstawowych oznaczeń analitycznych zalecanych przez Polskie Normy oraz innych metod, które mogą mieć znaczenie dydaktyczne i ściśle się w
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-02-23 03:43
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.