Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni.
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Katalog » INNE
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje
Wydawnictwo
Wybierz kategorię
Towar dnia
Ale Meksyk!
16,00 zł
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Technika sygnałów analogowych, t. 1 i 2
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
t1: 507, t2: 323
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

46,00 zł

Dwutomowy podręcznik „Technika sygnałów analogowych” skierowany jest głównie do studentów kierunków studiów: Elektronika i Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, Inżynieria Biomedyczna. Został on napisany z myślą o tym, aby był przydatny przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych z teorii sygnałów, obwodów, układów elektronicznych. Zamieszczono w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązania. W tytule zaznaczono, że podręcznik dotyczy sygnałów analogowych, czyli sygnałów o postaci naturalnej dla zmysłów człowieka (na przykład sygnałami analogowymi są sygnały dźwięku i obrazu). Wiadomo, że współcześnie dominują urządzenia elektroniczne z sygnałami cyfrowymi, a nie analogowymi. Jednak w procesie dydaktycznym zawsze rozpoczyna się naukę od sygnałów analogowych i dopiero później przechodzi do sygnałów cyfrowych. Sygnałom cyfrowym poświęca się oddzielne podręczniki i przykładem takiego podręcznika jest wydana przez Wydawnictwo PG „Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów”, pomyślana jako kontynuacja „Techniki sygnałów analogowych”, lecz dotycząca przetwarzania sygnałów już nie analogowych, ale cyfrowych.

Zagadnienia dotyczące sygnałów analogowych to tematyka niezwykle obszerna, dlatego podręcznik napisano w dwóch tomach. Tom I rozpoczyna się od wyjaśnienia takich podstawowych pojęć jak sygnały, elementy, układy elektroniczne. Następnie opisano metody analizy liniowych układów rezystancyjnych, w tym metodę prądów oczkowych i metodę napięć węzłowych. W praktyce większość układów elektronicznych to nieliniowe układy rezystancyjne. Metody analizy tego rodzaju układów zilustrowano na przykładach analizy mnożników, układów prostowniczych, stabilizatorów napięcia. Z kolei układy liniowe prądu sinusoidalnego analizuje się metodą wykazów. Wyprowadzono tę metodę analizy i zilustrowano ją między innymi badając właściwości obwodów rezonansowych i szerokopasmowych wzmacniaczy RC. Liniowe układy z sygnałami przyczynowymi analizuje się metodą przekształcenia Laplace’a. Opisano tę metodę analizy, przy czym wprowadzono pojęcia transmitancji, splotu, a także podano sposoby badania stabilności. Tom I kończy się opisaniem metody zmiennych stanu, w tym analizy metodą płaszczyzny fazowej.

Tom II rozpoczyna się od analizy widmowej sygnałów. Opisano tutaj takie klasyczne działy wiedzy jak szeregi Fouriera, przekształcenie Fouriera, przekształcenie Hilberta. Dalej opisano czwórniki, jako wygodny sposób przedstawiania układów elektronicznych, w tym filtrów. W rozdziale poświęconym układom ze sprzężeniem zwrotnym opisano metody badania wpływu sprzężenia zwrotnego na właściwości układu, pokazano jak badać stabilność układu i jak projektować generatory drgań sinusoidalnych. Układy elektroniczne są łączone liniami transmisyjnymi, które jako przyrządy o stałych rozłożonych wymagają specjalnych metod analizy. Opisano takie metody analizy jak metoda fal wędrujących, metoda graficzna Bergerona, metoda z wykresami Smitha. Na końcu podręcznika zamieszczono sześć dodatków, w tym dodatek z chronologią odkryć w dziedzinie elektroniki na tle chronologii innych wydarzeń historycznych oraz dodatek ze skrótowymi biografiami uczonych i odkrywców, którym ludzkość zawdzięcza rozwój nauki i technologii.

Spis treści:

Tom I

Wykaz oznaczeń

Przedmowa

1. Sygnały, elementy, układy i systemy
1.1. Wprowadzenie
1.2. Sygnały analogowe, dyskretne, cyfrowe
1.3. Układy przyczynowe i nieprzyczynowe
1.4. Układy o parametrach skupionych i rozłożonych
1.5. Układy liniowe i nieliniowe
1.6. Układy stałe w czasie i zmienne w czasie
1.7. Układy stabilne i niestabilne
1.8. Przepływ prądu przez rezystor
1.9. Indukcja elektryczna w kondensatorze
1.10. Indukcja magnetyczna w induktorze
1.11. Prawo rozpływu prądów
1.12. Prawo rozkładu napięć
1.13. Topologiczne właściwości układu
1.14. Prawo zachowania mocy i twierdzenie Tellegena
1.15. Obliczanie czułości metodą układu dołączonego
1.16. Dwójniki
1.17. Wielowrotniki
1.18. Podstawowe sygnały
1.19. Zadania

2. Liniowe układy rezystancyjne
2.1. Rezystancje zastępcze
2.2. Dzielnik napięciowy i prądowy
2.3. Rzeczywiste źródła napięciowe i prądowe
2.4. Dopasowanie energetyczne
2.5. Dopasowanie falowe
2.6. Zasada wzajemności
2.7. Zasada kompensacji
2.8. Metoda superpozycji
2.9. Metoda przesuwania źródeł napięciowych
2.10. Metoda przesuwania źródeł prądowych
2.11. Metoda źródeł zastępczych Th‚venina i Nortona
2.12. Metoda prądów oczkowych
2.13. Nieoznaczona macierz rezystancyjna wielobiegunnika
2.14. Metoda napięć węzłowych
2.15. Nieoznaczona macierz konduktancyjna wielobiegunnika
2.16. Uogólniona metoda napięć węzłowych dla układów z idealnymi wzmacniaczami operacyjnymi
2.17. Algebraiczny sumator napięć
2.18. Drabinka R-2R
2.19. Układy mostkowe
2.20. Układy symetryczne
2.21. Układy polaryzacji tranzystorów bipolarnych
2.22. Źródła prądowe
2.23. Trzy konfiguracje wzmacniaczy z tranzystorem bipolarnym
2.24. Wzmacniacz różnicowy z tranzystorami bipolarnymi
2.25. Zmodyfikowana metoda napięć węzłowych
2.26. Metoda macierzy rzadkich
2.27. Zadania

3. Nieliniowe układy rezystancyjne
3.1. Nieliniowe rezystancyjne przyrządy półprzewodnikowe
3.2. Graficzne metody analizy
3.3. Iteracyjne rozwiązywanie równań nieliniowych
3.4. Para różnicowa z tranzystorami bipolarnymi
3.5. Układy mnożące
3.6. Para różnicowa z tranzystorami polowymi
3.7. Układy prostownicze
3.8. Stabilizatory napięcia
3.9. Zadania

4. Liniowe układy z sygnałami sinusoidalnymi
4.1. Rozwiązanie równań układu i transmitancja układu
4.2. Schemat zastępczy układu
4.3. Moce w układach z sygnałami sinusoidalnymi
4.4. Dopasowanie energetyczne
4.5. Dopasowanie falowe
4.6. Rezonans w dwójnikach
4.7. Szeregowy obwód rezonansowy
4.8. Równoległy obwód rezonansowy
4.9. Obwód rezonansowy z dzieloną pojemnością
4.10. Para sprzężonych obwodów rezonansowych
4.11. Układy dualne
4.12. Charakterystyki i asymptoty Bodego
4.13. Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniaczy szerokopasmowych RC
4.14. Sieć energetyczna
4.15. Zadania

5. Liniowe układy z sygnałami przyczynowymi
5.1. Wprowadzenie
5.2. Warunki komutacji
5.3. Analiza metodą klasyczną
5.4. Stabilność układu
5.5. Analiza metodą przekształcenia Laplace‘a
5.6. Charakterystyki czasowe układu
5.7. Zadania

6. Metoda zmiennych stanu
6.1. Równania stanu i wyjścia
6.2. Rozwiązanie równania stanu w dziedzinie czasu
6.3. Rozwiązanie równania stanu metodą przekształcenia Laplace‘a
6.4. Przekształcenie równania różniczkowego n-tego rzędu do równania stanu
6.5. Metoda wyznaczania rozwiązania okresowego stanu ustalonego
6.6. Metoda płaszczyzny fazowej
6.7. Zadania

Skorowidz

Tom II

Wykaz oznaczeń

7. Szeregi Fouriera
7.1. Uogólniony szereg Fouriera
7.2. Trygonometryczny szereg Fouriera
7.3. Wykładniczy szereg Fouriera
7.4. Właściwości szeregu Fouriera
7.5. Sygnały okresowe w układach liniowych
7.6. Funkcje Haara i falki
7.7. Zadania

8. Przekształcenie Fouriera
8.1. Związek przekształcenia Fouriera z szeregiem Fouriera
8.2. Proste i odwrotne przekształcenie Fouriera
8.3. Właściwości przekształcenia Fouriera
8.4. Wpływ układu na widmo sygnału
8.5. Warunek quasi-stacjonarności FM
8.6. Zależność charakterystyk częstotliwościowych od rozkładu zer i biegunów
8.7. Szumy w układach
8.8. Widma okien czasowych
8.9. Krótkoczasowe przekształcenie Fouriera STFT
8.10. Zadania

9. Przekształcenie Hilberta
9.1. Definicja i właściwości przekształcenia Hilberta
9.2. Sygnał analityczny
9.3. Obwiednia zespolona sygnału pasmowego
9.4. Sygnał SSB-SC
9.5. Współzależność między charakterystykami częstotliwościowymi
9.6. Zadania

10. Układy czwórnikowe
10.1. Macierze charakterystyczne czwórnika
10.2. Klasyfikacja czwórników
10.3. Połączenia czwórników
10.4. Metoda algebraiczna przekształcenia układu w czwórnik
10.5. Parametry robocze układu czwórnikowego
10.6. Parametry falowe czwórnika
10.7. Macierz rozproszenia czwórnika
10.8. Filtry
10.9. Zadania

11. Układy ze sprzężeniem zwrotnym
11.1. Pętla sprzężenia zwrotnego
11.2. Częstotliwościowe kryterium stabilności
11.3. Czwórnikowe sprzężenie zwrotne
11.4. Generatory drgań sinusoidalnych
11.5. Komputerowa metoda analizy układów ze sprzężeniem zwrotnym
11.6. Zadania

12. Linie transmisyjne
12.1. Parametry linii transmisyjnej
12.2. Konstrukcje linii transmisyjnych
12.3. Odcinek linii transmisyjnej jako czwórnik
12.4. Metoda fal wędrujących
12.5. Metoda graficzna Bergerona
12.6. Wykres Smitha
12.7. Zadania

Dodatek 1. Jednostki miary, oznaczenia i wartości stałych

Dodatek 2. Znormalizowane wartości elementów

Dodatek 3. Macierze

Dodatek 4. Liczby zespolone i wskazy

Dodatek 5. Chronologia

Dodatek 6. Biografie

Literatura

Skorowidz

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane
43786849


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-01-22 09:02
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.