Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni.
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Katalog » INNE
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje
Wydawnictwo
Wybierz kategorię
Towar dnia
Angielski Telephoning. Poziom: podstawowy i średnio zaawansowany
25,00 zł
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Ogniwa paliwowe, wodór, metanol i biomasa szansą rozwoju obszarów wiejskich i zurbanizowanych
Dostępność: Niedostępna
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
489
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

33,00 zł

Tematem monografii są ogniwa paliwowe jako generatory energii oraz wodór metanol i biomasa lignocelulozowa jako nośniki energii, których produkcja może być szansą na rozwój cywilizacji. Wskazano również na technologie, których zastosowanie stwarzałoby szansę rozwoju nie tylko obszarów wiejskich i zurbanizowanych, lecz także zagłębi węglowych, przemysłu zlokalizowanego na tych obszarach. Wyjaśniono, w jaki sposób mogą się one przyczynić do rozwoju kraju. Wyzwaniem cywilizacji obecnie jest zachowanie klimatu ziemskiego dla przyszłych pokoleń oraz zapobieganie powstawaniu ewentualnego kryzysu, wynikającego z niestabilnych dostaw oraz nieprzewidywalnych cen ropy ze złóż arabskich. Zapewni to korzystanie ze źródeł odnawialnych oraz powrót do gospodarowania w biosferze, czyli w tej części Ziemi, w której występuje życie biologiczne. W elektrowniach węglowych i jądrowych proces wytwarzania prądu zaczyna się od sił wiązań elektronów lub wiązań nukleonów w paliwach, a kończy się na wytwarzaniu przez generator elektronów stanowiących prąd elektryczny. Najprościej byłoby brać bezpośrednio elektrony z atomu, w którym nie występują siły wiązań, i tworzyć prąd. Tak działają ogniwa paliwowe. Wykorzystuje się w nich najprostszy pierwiastek, jakim jest atom wodoru zbudowany z jednego elektronu jako ładunku ujemnego i jednego protonu jako ładunku dodatniego. Na anodzie ogniwa następuje dekompozycja atomu wodoru na elektrony i protony. Elektrony płyną przez obwód zewnętrzny, stanowiący odbiornik prądu elektrycznego, protony płyną przez elektrolit do katody, łączą się z elektronami w atmosferze powietrza i tworzą wodę. "Czerpanie" bezpośrednio elektronów z atomów wodoru do tworzenia prądu elektrycznego świadczy o nowoczesności cywilizacji zrównoważonego rozwoju i oznacza powrót do gospodarowania w biosferze.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1 Środowisko naturalne pierwotne
1.1. Biosfera
1.2. Energia słoneczna
1.3. Energia kinetyczna wiatrów, wnętrza oceanów i fal morskich jako konsekwencja działania promieniowania słonecznego
1.4. Atmosfera
1.5. Energia wnętrza skorupy ziemskiej
1.6. Energia pływów morskich
1.7. Energia rzek
1.8. Fotosynteza
1.9. Biomasa
1.10. Paliwa kopalne
1.11. Ekosystem
1.12. Cykle biogeochemiczne
1.12.1. Cykl węgla
1.12.2. Cykl azotu
1.12.3. Cykl fosforu
1.12.4. Cykl siarki
1.13. Uwagi końcowe
Literatura

Rozdział 2 Zasoby energii
2.1. Źródła energii, nośniki energii, energia pierwotna
2.2. Energia pierwotna - historia i perspektywy
2.3. Zasoby energii źródeł odnawialnych
2.4. Raport o inwestycjach w źródła odnawialne w skali świata
2.5. Zasoby energii źródeł nieodnawialnych
2.5.1. Paliwa kopalne
2.5.2. Węgiel
2.5.3. Ropa naftowa
2.5.4. Gaz ziemny
2.5.5. Paliwa jądrowe energii rozszczepiania
2.5.6. Paliwa jądrowe energii syntezy
2.5.7. Historia pozyskiwania paliw kopalnych
2.5.8. Zasoby paliw kopalnych
2.6. Przewidywane zapotrzebowanie na energię w skali świata
2.7. Biomasa źródłem węgla biologicznego w rozwoju cywilizacji
2.8. Problemy o wymiarze globalnym
Literatura

Rozdział 3 Cywilizacja - rozwój i zagrożenia
3.1. Cywilizacja
3.2. Rozwój cywilizacji ery agrarnej i przemysłowej
3.2.1. Era cywilizacji agrarnej
3.2.2. Era cywilizacji przemysłowej
3.2.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2.2. Zanieczyszczenia wody
3.2.2.3. Zanieczyszczenia powietrza
3.2.2.4. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez transport
3.2.2.5. Kwaśne deszcze
3.2.2.6. Dziury ozonowe
3.2.2.7. Efekt cieplarniany
3.2.2.8. Zagrożenie systemu rozrodczego człowieka
3.2.2.9. Wpływ zanieczyszczeń powodowanych spalaniem paliw kopalnych na zdrowie ludzkie
3.2.2.10. Promieniotwórczość - skażenie środowiska
3.2.2.11. Gospodarka gruntami
3.2.2.12. Odpady komunalne
3.3. Technologie energii ery cywilizacji przemysłowej
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Technologie przemiany paliw kopalnych w energię elektryczną lub ciepło
3.3.3. Elektrownie konwencjonalne
3.3.4. Układ mieszany turbiny gazowej i parowej
3.3.5. Uwagi końcowe
3.4. Energia jądrowa rozszczepienia
3.4.1. Uwagi wstępne
3.4.2. Rys historyczny rozwoju fizyki jądrowej
3.4.3. Właściwości jąder atomowych
3.4.4. Względne odchylenie masy
3.4.5. Promieniotwórczość
3.4.6. Oddziaływanie promieniowania z materią
3.4.7. Biologiczne efekty promieniowania jonizującego
3.4.8. Energia wiązania
3.4.9. Defekt masy
3.4.10. Reakcje jądrowe
3.4.11. Energia reakcji jądrowych
3.4.12. Oddziaływania neutronów z jądrami
3.4.13. Proces rozszczepienia
3.4.14. Warunki utrzymywania reakcji łańcuchowej
3.4.15. Współczynnik mnożenia
3.4.16. Ogólne zasady działania reaktorów jądrowych
3.4.17. Reaktory jądrowe rozszczepienia
3.4.17.1. Wprowadzenie
3.4.17.2. Reaktory termiczne lekkowodne
3.4.17.3. Reaktor termiczny ciężkowodny
3.4.17.4. Reaktor termiczny grafitowy
3.4.17.5. Reaktory wysokotemperaturowe
3.4.17.6. Reaktory prędkie powielające
3.4.17.7. Reaktory pracujące na uranie U-233
3.4.17.8. Reaktory generacji o pasywnym układzie samozabezpieczania się
3.4.18. Uwagi końcowe
3.5. Powrót do gospodarowania w biosferze
3.6. Myślenie ekologiczne i edukacja ekologiczna
Literatura

Rozdział 4 Wyzwania cywilizacji
4.1. Cywilizacja i jej wyzwania
4.2. Zapobieganie kryzysowi wynikającemu z niestabilnych dostaw oraz nieprzewidywalnych cen ropy ze złóż arabskich
4.3. Zachowanie klimatu ziemskiego dla przyszłych pokoleń
4.4. Nowoczesność ery cywilizacji zrównoważonego rozwoju
Literatura

Rozdział 5 Ogniwa paliwowe
5.1. Czy ogniwa paliwowe mogą być początkiem pożądanego przełomu w skali świata?
5.2. Rys historyczny rozwoju ogniw paliwowych
5.3. Zasada działania
5.4. Ogniwa paliwowe elektrochemiczne
5.4.1. Ogniwo paliwowe polimerowe bezpośrednio zasilane wodorem - PEFC
5.4.2. Ogniwo ceramiczne (SOFC), w którym zastosowano tlenki metali
5.4.2.1. Ceramiczne ogniwo paliwowe, budowa i zasada działania
5.4.2.2. Ceramiczne ogniwa paliwowe zasilane gazem naturalnym
5.4.2.3. Ceramiczne ogniwa paliwowe integrowane z produktem zgazowania węgla
5.4.2.4. Ceramiczne ogniwa paliwowe z anodą w postaci ciekłej cyny - LTA-SOFC
5.4.2.5. Modyfikacja ogniwa paliwowego SOFC - eliminacja reformatora oraz odsiarczania
5.4.2.6. Udział konsorcjum państw Unii Europejskiej w rozwoju elektrowni SOFC o dużej mocy
5.4.3. Ogniwo paliwowe bezpośrednio zasilane metanolem - DMFC
5.4.4. Ogniwo paliwowe węglanowe - MCFC
5.4.4.1. Zasada działania i rozwój prac nad MCFC
5.4.4.2. Ogniwo paliwowe węglanowe DFC jako modyfikacja ogniwa typu MCFC
5.4.4.3. Węglanowe ogniwo paliwowe integrowane z fermentacją beztlenową ciekłych ścieków komunalnych
5.4.4.4. Węglanowe ogniwo paliwowe zasilane produktem beztlenowej fermentacji odpadów zwierzęcych
5.4.5. Ogniwo paliwowe zasadowe - AFC
5.4.5.1. Zasada działania i rozwój
5.4.5.2. Ogniwa paliwowe zasilane wodorem pozyskiwanym ze stałych odpadów komunalnych i przemysłowych
5.4.6. Ogniwo paliwowe fosforowe - PAFC
5.4.7. Ogniwo paliwowe zasilane etanolem
5.5. Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe
5.5.1. Uwagi wstępne
5.5.2. Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe przetwarzające ścieki organiczne bezpośrednio do elektryczności
5.5.3. Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe zasilane wodorem uzyskiwanym w wyniku przetwarzania glukozy przez mikroorganizmy
5.5.4. Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe wytwarzające elektryczność lub wodór z odpadów organicznych
5.5.5. Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe wytwarzające wodór z celulozy
5.5.6. Mikrobiologiczna fotosynteza produkcji wodoru
5.5.7. Mikrobiologiczna konwersja biomasy lignocelulozowej do metanolu
5.5.8. Uwagi końcowe
5.6. Rola firm, nauki i państwa w rozwoju i wdrażaniu ogniw paliwowych jako generatorów energii w transformacji do gospodarowania w biosferze
5.7. Firmy wdrażające ogniwa paliwowe
5.7.1. Ogniwa paliwowe bezpośrednio zasilane wodorem
5.7.2. FuelCell Energy
5.7.3. POSCO Power - firma południowokoreańska
5.7.4. Tognum, MTU CFC Solutions
5.7.5. UTC Power - fosforowe ogniwa paliwowe typu PAFC
5.7.6. Ogniwa paliwowe typu SOFC
5.7.6.1. Ogniwa zasilane paliwami węglowodorowymi
5.7.6.2. Toyota Motor Corporation
5.7.6.3. Ceres Power Holdings
5.7.6.4. Ceramic Fuel Cells Ltd
5.7.6.5. Ceramic Fuel Cells - NetGenPlus i BluGen
5.8. Rola nauki w rozwoju ogniw paliwowych
5.9. Rola państwa w rozwoju technologii ogniw paliwowych
5.9.1. Finansowanie i zarządzanie
5.9.2. USA
5.9.3. Kanada
5.9.4. Europa
5.9.5. Australia
5.9.6. Brazylia
5.9.7. Chiny
5.9.8. Indie
5.9.9. Izrael
5.9.10. Japonia
5.9.11. Korea Południowa
5.9.12. Republika Południowej Afryki, Singapur, Tajwan
5.10. Stan rozwoju ogniw paliwowych
5.10.1. Wartość sprzedaży i moc zainstalowanych ogniw paliwowych
5.10.2. Zastosowania stacjonarne
5.10.3. Podręczne bezprzewodowe urządzenia elektroniczne
5.10.4. Transport samochodowy
5.10.5. Transport autobusowy
5.10.6. Transport szynowy
5.10.7. Transport lotniczy
5.10.8. Transport morski
5.10.9. Ogniwa paliwowe w armii USA
5.11. Uwagi końcowe
Literatura

Rozdział 6 Wodór i metanol nośnikami energii ogniw paliwowych
6.1. Wodór
6.1.1. Wodór w rozwoju cywilizacji
6.1.2. Historia i teraźniejszość
6.1.3. Wodór jako pierwiastek chemiczny i jako źródło energii
6.1.4. Technologie produkcji wodoru
6.1.4.1. Rozkład elektrolityczny - energia elektryczna
6.1.4.2. Rozkład termochemiczny - bezpośredni rozkład wody
6.1.4.3. Cykle termochemiczne - energia jądrowa rozszczepienia
6.1.4.4. Rozkład termochemiczno-elektrolityczny
6.1.4.5. Rozkład radiolityczny - energia jądrowa syntezy
6.1.4.6. Rozkład termochemiczno-radiolityczny
6.1.4.7. Mikrobiologiczne przetwarzanie związków organicznych do wodoru
6.1.4.8. Pozyskiwanie wodoru ze sztucznej fotosyntezy
6.1.5. Dotychczas opracowane technologie pozyskiwania wodoru
6.1.5.1. Projekty badawcze prowadzone w Niemczech
6.1.5.2. Wodór z energii kinetycznej wiatrów - elektroliza wody
6.1.5.3. Wodór z paliw kopalnych - koncepcje rozwoju po 2002 roku
6.1.5.4. Wodór z gazu naturalnego
6.1.5.5. Wodór wytwarzany z metanolu w procesie parowego reformingu
6.1.5.6. Wodór z gazu naturalnego
6.1.5.7. Wodór z węgla kopalnego
6.1.5.8. Separacja i oczyszczanie gazu
6.1.5.9. Sekwestracja CO2
6.1.6. Transport i dystrybucja wodoru
6.1.7. Perspektywy produkcji i sposoby wykorzystania
6.2. Metanol
6.2.1. Uwagi wstępne
6.2.2. Metanol jako paliwo teraźniejszości i przyszłości
6.2.3. Metanol jako paliwo w układach mieszanych turbiny gazowej i parowej
6.2.4. Metanol jako nośnik wodoru w ogniwach paliwowych zasilanych bezpośrednio metanolem
6.2.5. Produkcja metanolu z węgla
6.3. Produkcja metanolu z biomasy i węgla kopalnego z udziałem mionowo-katalitycznej syntezy jądrowej
6.3.1. Uwagi wstępne
6.3.2. Mionowo-katalityczna synteza deuter-tryt
6.3.3. Biomasa w produkcji metanolu
6.3.4. Węgiel w produkcji metanolu
6.3.5. Mionowo-katalityczna "zimna" synteza jądrowa typu deuter-tryt w produkcji metanolu
6.3.6. Ekonomiczny aspekt transportu biomasy na duże odległości
6.3.7. Ekonomiczne uzasadnienie skali produkcji metanolu z biomasy
6.3.8. Bieżące koszty uprawy, pielęgnacji i pozyskiwania biomasy
6.3.9. Problem uwodorniania biogazu do gazu syntezowego
6.3.10. Uwagi końcowe
6.4. Scenariusze rozwoju
6.5. Uwagi końcowe
Literatura

Rozdział 7 Biomasa źródłem węgla biologicznego
7.1. Informacje ogólne o uprawie biomasy
7.2. Korzyści ekonomiczne wynikające z pozyskiwania i przetwarzania biomasy
7.3. Wpływ stosowania biomasy jako paliwa na środowisko
7.4. Zasoby biomasy
7.5. Technologie uprawy i pozyskania biomasy
7.6. Informacje o planach rozwoju bioenergii opublikowane w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku oraz na początku XXI wieku
7.6.1. Stany Zjednoczone
7.6.2. Szwecja
7.6.3. Holandia
7.6.4. Unia Europejska
7.7. Transformacja gospodarki Polski z ery paliw kopalnych do ekonomii wodoru i metanolu
Literatura

Rozdział 8 Transformacja cywilizacji z ery ognia do ekonomii wodoru i metanolu
8.1. Transformacja gospodarki świata do ekonomii wodoru
8.1.1. Źródła energii w transformacji cywilizacji do ekonomii wodoru
8.1.1.1. Energia kinetyczna wiatrów
8.1.1.2. Energia światła słonecznego
8.1.1.3. Elektrolityczna zimna synteza jądrowa
8.1.2. Technologie źródeł energii w transformacji cywilizacji do ekonomii wodoru
8.1.2.1. Integracja technologii energii kinetycznej wiatrów z polimerowymi ogniwami paliwowymi
8.1.2.2. Beztlenowa fermentacja ścieków komunalnych integrowana z węglanowymi ogniwami paliwowymi jako odnawialne źródło energii na terenach zurbanizowanych
8.1.2.3. Gazyfikacja stałych odpadów komunalnych bezpośrednio zasilająca wodorem ogniwa paliwowe jako odnawialne źródło energii na terenach zurbanizowanych
8.1.2.4. Zintegrowany układ procesu zgazowywania węgla, turbiny gazowej i ceramicznego ogniwa paliwowego jako odnawialne źródło energii na terenach zurbanizowanych
8.1.2.5 Integracja turbin wodnych z małą retencją wodną jako źródło energii o zerowej emisji CO2
8.1.2.6. Polimerowe ogniwa paliwowe zasilane bezpośrednio wodorem w transporcie autobusowym
8.1.2.7. Sztuczna fotosynteza źródłem wodoru w słonecznej domowej stacji wodorowej
8.1.2.8. Sztuczna fotosynteza źródłem wodoru w słonecznej stacji wodorowej na autostradzie wodorowej
8.1.2.9. Ogniwa paliwowe generatorami energii w transporcie szynowym
8.2. Transformacja gospodarki świata do ekonomii metanolu
8.2.1. Metanol ciekłym paliwem węglowodorowym w ogniwach paliwowych
8.2.2. Nośniki i źródła energii w transformacji cywilizacji do ekonomii metanolu
8.2.3. Technologie w transformacji cywilizacji do ekonomii metanolu
8.2.3.1. Technologia produkcji metanolu z węgla kopalnego
8.2.3.2. Technologia układu mieszanego turbiny gazowej i parowej zasilanej metanolem
8.2.3.3. Integracja ceramicznego ogniwa paliwowego oraz układu mieszanego turbiny gazowej i parowej
8.2.3.4. Ceramiczne ogniwo paliwowe zasilane metanolem źródłem napędu statków morskich
8.2.3.5. Metanol jako źródło wodoru pozyskiwanego przez jego parowy reforming
8.2.3.6. Ogniwo paliwowe bezpośrednio zasilane metanolem
8.2.3.7. Metanol uzyskiwany z biomasy, z węgla kopalnego z udziałem neutronów o wysokich energiach, którego produkcja i użytkowanie byłyby neutralne wobec efektu cieplarnianego
Literatura

Rozdział 9 Prekursorzy transformacji cywilizacji z ery ognia do ekonomii wodoru i metanolu
9.1. Wspólnoty wodorowe
9.2. Autostrady wodorowe
9.3. USA- główny prekursor transformacji
9.3.1. Plany inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii
9.3.2. Zapobieganie kryzysowi wynikającemu z niestabilnych dostaw ropy ze złóż arabskich oraz z nieprzewidywalnych jej cen
9.3.3. Dążenie do zachowania klimatu ziemskiego dla przyszłych pokoleń
9.3.4. Program Departamentu Energii USA z 17 stycznia 2007 roku dotyczący sprawności energetycznej, energii odnawialnej, wodoru, ogniw paliwowych, technologii i infrastruktury
9.3.5. Program Departamentu Energii USA dotyczący rozwoju technologii wodorowych - H2A
9.3.6. Program Departamentu Energii USA dotyczący badań nad wodorem i pojazdami napędzanymi ogniwami paliwowymi - FY2010
9.3.7. Traktor nieemitujący zanieczyszczeń
9.3.8. Projekt programu Departamentu Energii USA "Wodór i ogniwa paliwowe"
9.3.9. Rynek ogniw paliwowych według Departamentu Energii USA
9.3.10. Wspólnoty wodorowe w USA
9.3.11. Autostrady wodorowe
9.4. Kanada - wspólnota wodorowa na Wyspie Księcia Edwarda
9.5. Kraje Oceanii
9.5.1. Australia
9.5.1.1. "Popyt i podaż energii w Australii" - raport końcowy dla Ministerstwa Energii
9.5.1.2. Australijski plan "Czysta energia - energią przyszłości"
9.5.1.3. Propozycja współpracy Australii z Polską
9.5.1.4. Wspólnoty wodorowe w Australii
9.5.2. Nowa Zelandia
9.6. Wybrane kraje Ameryki Południowej, Azji i Afryki
9.7. Transformacja Europy z ery ognia do ekonomii wodoru
9.8. Uwagi końcowe
Literatura

Rozdział 10 Problemy rozwoju polskiej wsi i kraju oraz możliwości ich rozwiązywania
10.1. Problem bezrobocia na wsi
10.2. Problem wzrostu PKB odniesionego do hektara uprawy użytków rolnych
10.3. Mała retencja wodna
10.3.1. Uwagi wstępne
10.3.2. Dylematy przyszłości - woda
10.3.3. Znaczenie małej retencji wodnej
10.4. Zadłużenie państwa polskiego
10.5. Węgiel kopalny szansą rozwoju obszarów wiejskich i Górnego Śląska
10.6. Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce
10.7. Przyszłość gazu łupkowego w Polsce
10.8. Udział odnawialnych źródeł energii w rozwoju wsi i kraju
10.9. Rozwój wspólnot wodorowych na terenie Polski
10.10. Strategia rozwoju obszarów wiejskich
10.11. Wspólnoty wodorowe na terenach wiejskich
10.12. Wspólnoty wodorowe na terenach miejskich
10.13. Znaczenie wspólnot wodorowych dla polskiej gospodarki
10.14. Dotychczasowa działalność konsorcjum Bioenergia na rzecz Rozwoju Wsi
Literatura

Rozdział 11 Transformacja cywilizacji do ekonomii wodoru i metanolu szansą rozwoju wsi i miast
11.1. Transformacja Polski do ekonomii wodoru
11.1.1. Uwagi wstępne
11.1.2. Technologie transformacji Polski do ekonomii wodoru w programie konsorcjum Bioenergia na rzecz Rozwoju Wsi
11.1.2.1. Transformacja gospodarki z ery ognia do ekonomii wodoru
11.1.2.2. Integracja energii wiatrów z polimerowymi ogniwami paliwowymi szansą rozwoju regionów zlokalizowanych w pobliżu brzegów morskich
11.1.2.3. Ceramiczne ogniwa paliwowe zasilane produktem zgazowania węgla
11.1.2.4. Węglanowe ogniwa paliwowe zasilane produktem beztlenowej fermentacji ciekłych ścieków komunalnych
11.1.2.5. Węglanowe ogniwa paliwowe zasilane produktem beztlenowej fermentacji odpadów zwierzęcych
11.1.2.6. Polimerowe ogniwa paliwowe zasilane wodorem pozyskiwanym ze stałych odpadów komunalnych i przemysłowych
11.1.2.7. Sztuczna fotosynteza źródłem wodoru bezpośrednio zasilającego ogniwo paliwowe
11.1.2.8. Elektrolityczna zimna synteza jądrowa
11.1.3. Priorytetowe technologie transformacji Polski do ekonomii wodoru w programie konsorcjum Bioenergia na rzecz Rozwoju Wsi
11.2. Transformacja Polski do ekonomii metanolu
11.2.1. Uwagi wstępne
11.2.2. Metanol strategicznym paliwem XXI wieku
11.2.3. Transformacja gospodarki Polski do ekonomii metanolu w programie konsorcjum Bioenergia na rzecz Rozwoju Wsi
11.3. Transformacja do ekonomii wodoru i metanolu
11.3.1. Rola państwa w transformacji
11.3.2. Państwo zapewniające ustawodawstwo wspierające rozwój paliw i energii XXI wieku
11.3.3. Państwo wspomagające tworzenie warunków wodnych na gruntach upraw rolnych
11.3.4. Państwo udzielające poparcia firmom mającym uczestniczyć we wspólnym przedsięwzięciu na przyszłych rynkach paliw i energii
11.4. Rola nauki w transformacji cywilizacji do ekonomii wodoru i metanolu
11.5. Grupy zagadnień naukowych centralnego programu rozwoju kraju
11.5.1. Tematy programu
11.5.2. Edukacja
11.5.3. Transformacja obecnej struktury wsi do struktury zrównoważonej produkcji konsumpcyjnej i energetycznej
11.5.4. Lokalizacja przestrzenna plantacji i przedsiębiorstw produkcji metanolu w regionach
11.5.5. Mała retencja wodna
11.5.6. Monitoring satelitarny jako czynnik zapobiegania nieurodzajowi roślin
11.5.7. Uprawa roślin i pozyskiwanie biomasy
11.5.8. Przetwarzanie biomasy lignocelulozowej, jej termiczna konwersja do substancji łatwej do transportu i magazynowania
11.5.9. Zagadnienia termicznej konwersji biomasy
11.5.9.1. Uwagi wstępne
11.5.9.2. Termiczny rozkład biomasy lignocelulozowej
11.5.9.3. Rodzaje konwersji termicznej
11.5.9.4. Znaczenie poszczególnych technologii konwersji biomasy dla gospodarki Polski
11.5.10. Procesy uzupełniające produkcję gazu syntezowego
11.5.11. Mionowo-katalityczna synteza jądrowa
11.5.12. Technologie ogniw paliwowych
11.5.13. Konwencjonalne stacjonarne układy energetyczne zasilane biomasą
11.5.14. Niekonwencjonalne stacjonarne układy energetyczne biomasa-ogniwa paliwowe
11.5.15. Środki transportu miejskiego napędzane ogniwami paliwowymi
11.5.16. Internet
11.6. Ośrodek badawczo-rozwojowy
11.7. Krajowe Stowarzyszenie Producentów Metanolu
11.8. Regionalne stowarzyszenia producentów metanolu
11.9. Przedsiębiorstwo produkcji kwalifikowanych sadzonek, ich aklimatyzacji, zakładania plantacji i żniw biomasy
11.10. Międzynarodowe przedsiębiorstwo wspólnot wodorowych
Literatura

Podsumowanie
Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kowalewicz Andrzej
Niniejsze 2. wydanie zachowuje tematykę i układ wydania 1., z którego usunięto zagadnienia już nieaktualne i mniej istotne, a dodano nowsze. Dotyczy to przede wszystkim paliw (rozdz. 2 i 3), głównie alternatywnych, których omówienie znacznie poszerzono, oraz kierunków rozwoju systemów spalania (rozdz. 15), które uzupełniono o nowe trendy i rozwiązania, jak silnik GDI oraz układy wtryskowe, np. ,common-rail".
Zdanowicz Ryszard
Robotyka przemysłowa jest jedną z nowszych dziedzin wiedzy technicznej. Jej nazwa łączy się z pojęciem robot, które oznacza programowalną maszynę reagującą na informacje i wykonującą różnorodne zadania robocze w ruchu.
Gazda Andrzej, Liberko Igor, Pacana Andrzej
Niniejsze opracowanie jest przygotowywane z myślą o studentach kierunków ekonomicznych, z nadzieją, że ułatwi ono im studiowanie tak złożonej i różnorodnej dziedziny, jaką jest logistyka.
Wójtowicz S.
Rozwój pojazdów z napędem elektrycznym wkracza w kolejną fazę. Czy pojazdy elektryczne mogą zdominować całą komunikację? Już dziś można odpowiedzieć twierdząco, jeśli problem dotyczy komunikacji zbiorowej na niewielkie odległości
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane
43795594


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-01-23 11:03
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.