Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INFORMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym
Dostępność: Niedostępna
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
256
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2016 wyd. II
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7351-766-0
  Cena:

przechowalnia

32,00 zł

Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym bliska jest tematyka sterowania ruchem kolejowym (srk). Przy doborze materiału kierowano się nowoczesnością technologii produkcji, zakresem zastosowań poszczególnych systemów i urządzeń srk, a także koniecznością ukazania istotnych cech charakterystycznych dla techniki sterowania ruchem kolejowym. Materiał publikacji został ujęty w sposób syntetyczny, tzn. ogólnie potraktowano informacje wprowadzające do tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, natomiast szczegółowo opracowano charakterystyki techniczne nowoczesnych komputerowych systemów, bądź urządzeń srk badanych w ćwiczeniach.


Spis treści:


1. Przedmowa

2. Spis skrótów

3. Wstęp

 

4. Ebiscreen 3 pełniący funkcję systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym

4.1. Systemy kierowania i sterowania ruchem

4.1.1. Struktura systemów kierowania i sterowania ruchem

4.1.2. Podstawowe warianty funkcjonowania systemów kierowania i sterowania ruchem

4.1.3. Rozwój systemów kierowania i sterowania ruchem

4.2. Zdalne sterowanie ruchem kolejowym

4.2.1. Poziomy zdalnego sterowania

4.2.2. Zasada zdalnego sterowania

4.2.3. Możliwości wynikające z zastosowania nowoczesnych systemów zdalnego zarządzania ruchem kolejowym

4.2.4. Zdalne sterowanie ruchem na odcinku objętym Lokalnym Centrum sterowania

4.3. Charakterystyka systemu zdalnego sterowania i kierowania ruchem typu EbiScreen 3

4.3.1. Architektura systemu EbiScreen

4.3.2. Wykorzystanie systemu nadrzędnego EbiScreen 3 do kierowania i sterowania ruchem kolejowym na linii E65 objętej obszarem LCS Nasielsk

4.4. Przebieg ćwiczeń

4.4.1. Cel ćwiczeń

4.4.2. Obsługa systemu EbiScreen

4.4.2.1. Podstawowe opcje – ważne z punktu widzenia zdalnego sterowania ruchem

4.4.3. Budowa stanowiska

4.4.4. Barwy wykorzystane do prezentacji na ekranie stanu obiektów srk

4.4.5. Logowanie do systemu i wybór obszaru autoryzacji

4.4.6. Wprowadzenie poleceń w systemie EbiScreen

4.4.7. Wprowadzanie poleceń przebiegowych za pomocą klawiatury

4.4.8. Szybkie wybieranie ważniejszych poleceń za pomocą klawiszy funkcyjnych

4.4.9. Praca do samodzielnego wykonania

 

5. System operatorski EbiScreen

5.1. Przeznaczenie pulpitu nastawczego EbiScreen

5.2. Zobrazowanie obiektów srk na pulpicie EbiScreen

5.3. Polecenia w systemie EbiScreen

5.4. Budowa stanowiska

5.5. Przebieg ćwiczeń

5.5.1. Cel ćwiczeń

5.5.2. Przykład konfiguracji stacji na pulpicie EbiScreen 2

5.6. Praca do samodzielnego wykonania

 

6. Komputerowy system nastawczy EbiLock 950 ze sterownikami obiektowymi stc

6.1. Rozwój systemów stacyjnych

6.1.1. Urządzenia przekaźnikowe stosowanie w systemach stacyjnych

6.1.2. Komputerowe systemy nastawcze

6.2. Charakterystyka techniczna komputerowego systemu urządzeń stacyjnych typu EbiLock 950

6.2.1. Architektura systemu EbiLock 950

6.2.2. Urządzenia wewnętrzne jednostki zależnościowej IPU 950

6.2.3. Urządzenia wewnętrzne sterownika wykonawczego STC

6.2.4. Sterownik PLC

6.3. Budowa stanowiska

6.3.1. System symulatora stacji TD 950

6.4. Przebieg ćwiczeń

6.4.1. Cel ćwiczenia

6.4.2. Przykład konfiguracji komputerowego systemu EbiLock 950

6.4.3. Obsługa systemu EbiLock z poziomu stanowiska dyżurnego ruchu Ebi Screen

6.4.4. Praca do samodzielnego wykonania

 

7. Komputerowy pulpit nastawczy OSA-H przykładem rozwiązania systemu hybrydowego

7.1. Charakterystyka systemu hybrydowego

7.1.1. Działanie systemu hybrydowego

7.2. Oszczędnościowy system OSA -H

7.2.1. Rozwinięcie systemu OSA – H2(OSA – H3)

7.3. Budowa stanowiska

7.4. Przebieg ćwiczeń

7.4.1. Cel ćwiczenia

7.4.2. Charakterystyka symulatora stanowiska ruchu wyposażonego w pulpit komputerowy systemu OSA – H

7.4.2.1. Funkcje znaczenia ogólnego

7.4.2.2. Wprowadzanie poleceń nastawczych

7.4.2.3. Rejestrator stacyjny

7.4.3. Praca do samodzielnego wykonania

 

8. Systemy kontroli niezajętości torów

8.1. Metody i obwody wykrywania obecności pociągu na otrze

8.1.1. Klasyczne obwody torowe

8.1.2. Bezzłączowe obwody torowe

8.1.3. Systemy licznikowe

8.2. Charakterystyka licznikowa systemu stwierdzania niezajętości odcinków torowych typu SOL – 21

8.2.1. Architektura systemu licznika osi SOL – 21

8.2.2. Analiza techniczna głównych podzespołów licznikowego systemu stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów SOL – 21

8.2.2.1. Jednostka licząca EDH – 3102

8.2.2.2. Moduł komunikacyjny EDJ – 2101

8.2.2.3. Czujnik koła

8.2.2.4. Rejestrator zdarzeń EZE – 12

8.2.2.5. Manipulator EYM – 41

8.2.3. Działanie systemu stwierdzenia niezajętości odcinków torowych typu SOL – 21

8.2.3.1. Współpraca jednostki liczącej z czujnikami koła

8.2.3.2. Bilansowanie ilości w sekcjach

8.2.3.3. Współpraca jednostki liczącej z systemem EbiLock 950

8.2.4. Obsługa systemu licznika osi SOL – 21

8.2.5. Budowa stanowiska

8.2.6. Przebieg ćwiczeń

8.2.6.1. Cel ćwiczenia

8.2.6.2. Włączanie do pracy systemu SOL – 21 (uaktywnienie)

8.2.6.3. Kontrola poprawności pracy systemu SOL – 21

8.2.6.4. Praca do samodzielnego wykonania

8.3. Charakterystyka licznikowego systemu kontrolo niezajętości torów typu SKZR

8.3.1. Diagnostyka i rejestracja

8.3.2. Funkcjonowanie systemu SKZR

8.3.3. Architektura systemu SKZR

8.3.3.1. Jednostka licząca

8.3.3.2. Podsystem wymiany danych procesowych

8.3.3.3. Interfejs przekaźnikowy

8.3.3.4. Zespół czujnika

8.3.4. Obsługa systemu SKZR

8.3.4.1. Obsługa z poziomu panelu operatorskiego

8.3.4.2. Zerowanie sekcji (odcinka)

8.3.5. Budowa stanowiska

8.3.6. Przebieg ćwiczenia

8.3.6.1. Cel ćwiczenia

8.3.6.2. Badanie funkcjonalne systemu liczenia osi

8.3.6.3. Praca do samodzielnego wykonania

 

9. Komputerowa samoczynna blokada liniowa typu SHL – 12

9.1. Podstawowe informacje dotyczące samoczynnych blokad liniowych

9.2. Klasyfikacja samoczynnych blokad liniowych

9.3. Charakterystyka techniczna komputerowej dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej SHL – 12

9.3.1.Architektura samoczynnej blokady liniowej typu SHL – 12

9.3.1.1. Liniowy punkt sterowania ESP – 11

9.3.1.2. Stacyjny punkt sterowania ESP – 12

9.3.1.3. Panel diagnostyczny

9.3.1.4. Powiązanie z systemami stacyjnymi typu EbiLock 950

9.3.2. Działanie komputerowej dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej typu SHL – 12

9.4. Obsługa komputerowej samoczynnej blokady liniowej typu SHL – 12

9.4.1. Prezentacja graficzna stanu obiektów w systemie SHL – 12

9.4.2. Polecenie w systemie SHL – 12

9.5. Budowa stanowiska

9.6. Przebieg ćwiczeń

9.6.1. Załączenie systemu komputerowej blokady liniowej SHL – 12 do pracy

9.6.1.1. Zerowanie (resetowanie) blokady liniowej SHL – 12

9.6.1.2. Ustawienie kierunku blokady SHL – 12

9.6.2. Próby przebiegów po blokadzie liniowej SHL – 12

9.6.3. Realizacja przebiegów z wykorzystaniem pulpitu EbiScreen

9.6.3.1. Realizacja przejazdu pociągu ze stacji N do stacji LABORATORIUM

9.6.3.2. Realizacja przejazdu pociągu ze stacji LABORATORIUM do stacji N

9.6.4. Realizacja poleceń dyżurnego ruchu z wykorzystaniem pulpitu symulacyjnego blokady SHL – 12 oraz stanowiska EbiScreen 2

9.6.5. Badanie reakcji systemu SHL – 12 na usterki i nietypowe sytuacje ruchowe

 

10. Systemy sygnalizacji przejazdowej wykonane w technice mikroprocesorowej

10.1. Podstawowe wiadomości dotyczące sygnalizacji przejazdowej

10.1.1. Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej

10.1.2. Samoczynna sygnalizacja przejazdowa

10.1.3. Przykładowe rozwiązania techniczne samoczynnej sygnalizacji przejazdowej

10.1.3.1. Sygnalizacja przejazdowa z odcinkami izolowanymi dla linii dwutorowej z ruchem jednokierunkowym

10.1.3.2. Sygnalizacja przejazdowa z czujnikami dla linii jednotorowej o ruchu zmiennokierunkowym

10.2. Charakterystyka techniczna samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPA – 5

10.2.1. Architektura systemu SPA-5

10.2.1.1. Sterowniki PLC

10.2.1.2. Czujniki pociągu

10.2.1.3. Czujniki koła

10.2.1.4. Sygnalizatory drogowe

10.2.1.5. Tarcze ostrzegawcze przejazdowe

10.2.1.6. Napędy rogowate

10.2.2. Działanie systemu SPA – 5

10.2.3. Budowa stanowiska

10.2.4. Przebieg ćwiczenia

10.2.4.1. Cel ćwiczenia

10.2.4.2. Załączenie sygnalizacji SPA – 5

10.2.4.3. Praca automatyczna sygnalizacji SPA – 5

10.2.4.4. Praca ręczna sygnalizacji SPA – 5

10.2.5. Badanie reakcji systemu SPA – 5 na usterki i nietypowe sytuacje ruchowe

10.3. Charakterystyka techniczna samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP – 4Ft

10.3.1. Architektura samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP – 4Ft

10.3.2. Zasada działania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej RASP – 4Ft

10.3.2.1. Czujniki koła typu RSR – 180

10.3.2.2. Układ sterujący

10.3.2.3. Terminal operatorski NX251

10.3.2.4. Budowa stanowiska

10.3.4.1. Układ zasilania

10.3.4.2. Sterowanie PLC

10.3.5. Przebieg ćwiczenia

10.3.5.1. Cel ćwiczenia

10.3.5.2. Praca do samodzielnego wykonania

10.4. Charakterystyka techniczna sygnalizacji przejazdowej typu SPR – 2

10.4.1. Budowa sygnalizacji przejazdowej typu SPR – 2

10.4.2. Sterowanie przejazdem kolejowym kat. A wyposażonym w sygnalizację SPSR – 2

10.4.3. Budowa stanowiska

10.4.4. Przebieg ćwiczenia

10.4.4.1. Cel ćwiczenia

10.4.4.2. Badanie funkcjonalne sygnalizacji przejazdowej SPR – 2 z wykorzystaniem pulpitu symulacyjnego

10.4.4.3. Praca do samodzielnego wykonania

 

11. Zasilanie komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

11.1. Elementy zasilania komputerowych urządzeń srk

11.1.1. Baterie akumulatorów

11.1.2. Układy zasilania bezprzerwowego UPS

11.1.2.1. Budowa i działanie typowego statycznego zasilacza UPS

11.1.2.2. Podział zasilaczy awaryjnych UPS

11.1.2.3. Wykorzystanie zasilaczy awaryjnych UPS na kolei

11.1.3. Agregaty prądotwórcze

11.2. Systemy zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym

11.2.1. Systemy zasilania samoczynnych blokad liniowych

11.2.1.1. Zasilanie podstawowe samoczynnych blokad liniowych

11.2.2. Zasilanie awaryjne samoczynnych blokad liniowych

11.2.2.1. Przykład rozwiązania systemu zasilania blokady liniowej typu UPS 2000

11.2.3. Systemy zasilania stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

11.2.3.1. Przykład nowoczesnego rozwiązania systemu zaislacza urządzeń stacyjnych firmy A.A. KOMBUD

11.3. Charakterystyka techniczna przetwornicy tranzystorowej typu ZAZS – 200

11.3.1. Przetwornice rezerwowego zasilania urządzeń srk

11.3.2. Urządzenia przetwarzające energię rodziny ZAZS

11.3.2.1. Idea działania przetwornicy tranzystorowej ZAZS

11.3.3. Budowa i zasada działania przetwornicy tranzystorowej ZAZS – 200 wykorzystywanej w ćwiczeniu laboratoryjnym

11.3.4. Budowa stanowiska

11.3.5. Przebieg ćwiczeń

11.3.5.1. Cel ćwiczenia

11.3.5.2. Wyznaczanie charakterystyk przetwornicy tranzystorowej ZAZS – 200

11.4. Charakterystyka techniczna zespołu zasilania buforowego PSB – 300

11.4.1. Przeznaczenie

11.4.2. Budowa zespołu zasilania buforowego PSB -300/24

11.4.2.1. Zasada działania zespołu PSB 300/24

11.4.3. Budowa stanowiska

11.4.3.1. Opis płyty czołowej zespołu PSB 300/24

11.4.4. Przebieg ćwiczenia

11.4.4.1. Cel ćwiczenia

11.4.4.2. Wyznaczanie parametrów i charakterystyk zespołu zasilania buforowego typu PSB 300/24

 

Bibliografia

Wykaz rysunków

Wykaz tabel

Streszczenie

 

 

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dyduch Janusz, Paś Jacek, Rosiński Adam
Książka jest przeznaczona dla studentów oraz praktyków zajmujących się niezawodnością, eksploatacją i kompatybilnością elektromagnetyczną, a także dla projektantów, producentów i decydentów urządzeń wchodzących w skład transportowych systemów elektronicznych.
Baka Władysław
Dzisiejsza rzeczywistość branży geodezyjnej nie nastraja optymistycznie. Firmy geodezyjne z kurczącym się rynkiem zleceń stoją wobec konieczności dostosowania się do nowych standardów.
Moczarski Jarosław
W monografii opracowano metodę oceny i klasyfikacji stanów technicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz procedurę wspomagającą podejmowanie decyzji eksploatacyjnych na podstawie wyników badań diagnostycznych.
Badecka - Kozikowska Monika
Podręcznik English for Students of Electronics and Telecommunications został opracowany na podstawie tekstów w języku angielskim przygotowanych przez nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej. Książka przeznaczona jest głównie dla studentów uczelni technicznych na kierunkach elektroniki, telekomunikacji i informatyki, uczęszczających na lektorat języka angielskiego o profilu specjalistycznym technicznym na poziomach B2, C1 i C2.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-04-26 01:42
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.