Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ZARZĄDZANIE
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
313
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7199-750-1
  Cena:

przechowalnia

35,00 zł

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zapewnienia jakości wyrobów przemysłu lotniczego metodami techniczno-technologicznymi oraz organizacyjnymi, realizowanymi z zastosowaniem obowiązujących przepisów i standardów wewnętrznych (spełniających wymagania odpowiednich norm). Może być również użyteczny dla wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem jakościowym wytwarzanych produktów i ustug, zwłaszcza w branży elektromaszynowej, motoryzacyjnej, kosmicznej, głębokowodnej iin. Zakres tematyczny podręcznika obejmuje wiele praktycznych wskazań z zakresu projektowania, wytwarzania, obsługi i eksploatacji, których celem jest zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów, charakteryzowanej za pomocą: kosztów własnych wytwarzania i sposobów ich redukowania do rozsądnego minimum, uzyskiwania wymaganych parametrów dokładnościowych, wytrzymałościowych i użytkowych, zapewnienia gwarantowanego poziomu niezawodności poszczególnym elementom i zespołom oraz wyrobom finalnym, zapewnienia bezpieczeństwa ogólnego funkcjonowania poszczególnych układów i systemów wyrobów, zapewnienia wymaganego zakresu nadzorowania poszczególnych działań za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych i monitorujących, zapewnienia łatwych i ekonomicznych warunków obsługiwalności i jej skuteczności. Wymienione wymagania, często dość restrykcyjne ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ekonomiczności sprzętu lotniczego, mogą być z powodzeniem zastosowane w innych sektorach wytwarzania o podobnych wymaganiach lub dążących do poprawy swojej konkurencyjności przez doskonalenie procesów wytwórczych.

Spis treści:

Wprowadzenie
1. Jakość wyrobów maszynowych i jej ocena (Jerzy Łunarski)
1.1. Procesy konstytuowania jakości maszyn
1.2. Bezpieczeństwo maszyn
1.3. Niezawodność i trwałość maszyn
1.4. Ekologiczność oraz ergonomiczność maszyn i urządzeń
1.5. Metody badań jakości wyrobów
Literatura
2. Zapewnienie jakości w procesach projektowania i konstruowania (Antoni Gnoi)
2.1. Definicja jakości w procesach projektowania wyrobów lotniczych
2.2. Organizacja projektująca - kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa
2.3. Przepisy, standardy i procedury dotyczące procesów projektowania wyrobów lotniczych
2.3.1. Przepisy lotnicze - informacje ogólne
2.3.2. Interpretacja przepisów lotniczych oraz dokumenty pomocnicze
2.3.3. Przepisy dotyczące organizacji cyklu zdatności do lotu oraz ich wpływ na organizację projektującą
2.3.4. Standardy certyfikacji
2.3.4.1. Wstęp
2.3.4.2. Rozwiązania konstrukcyjne zmniejszające ryzyko błędów
2.3.4.3. Rozwiązania konstrukcyjne minimalizujące możliwość powstania usterki mimo błędu załogi lub wystąpienia niebezpiecznego wydarzenia
2.3.4.4. Ograniczenie rozwoju usterki
2.3.4.5. Unikanie ofiar po wystąpieniu awarii, wypadku lub katastrofy
2.3.4.6. Rozwiązania konstrukcyjne związane z procesem produkcyjnym oraz dobór współczynników bezpieczeństwa
2.3.4.7. Sprawdzenie poprawności procesu konstrukcyjnego
2.4. Systemy operacyjne w pracy organizacji projektujących
2.4.1. Fazy rozwoju konstrukcji
2.4.2. Narzędzia organizacji projektującej
2.4.2.1. Obszary zastosowań narzędzi
2.4.2.2. QFD
2.4.2.3. Benchmarking
2.4.2.4. Analiza bezpieczeństwa
2.4.2.5. DOE
2.4.2.6. Unikanie błędów (Poka-Yoke)
2.4.2.7. Narzędzia symulacji
2.4.2.8. Konstruowanie dla produkcji,
2.4.2.9. Standardy dokumentacji technicznej (CAD)
2.4.2.10. Zasada 5S (5P)
2.4.2.11. Analiza zwrotna rynku (MFA)
Literatura
3. Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania (Jerzy Łunarski)
3.1. Wskaźniki jakości konstytuowane w procesach wytwarzania
3.1.1. Wstęp
3.1.2. Jakość budowy wewnętrznej materiału
3.1.3. Jakość powierzchni i warstwy wierzchniej
3.1.4. Dokładność wykonania elementów składowych wyrobów
3.1.5. Jakość i dokładność montażu
3.2. Oddziaływanie technologii wytwarzania na właściwości użytkowi
3.2.1. Wstęp
3.2.2. Wytrzymałość zmęczeniowa
3.2.3. Odporność tribologiczna
3.2.4. Trwałość i niezawodność wytwarzanych elementów i obiektów 8. Normy serii EN/AS 9100 i ich wymagania {Zbigniew Dziuba)
3.3. Zapewnienie jakości w procesach przygotowawczych
3.4. Zapewnienie jakości w procesach obróbkowych
3.4.1. Wstęp
3.4.2. Błędy w procesach obróbkowych i ich przyczyny
3.4.3. Procesy technologiczne wytwarzania i ich wpływ na jakość wyrobów
3.4.4. Procesy obróbki wykończeniowo - umacniającej
3.4.5. Dziedziczność technologiczna i jej wpływ na jakość elementów
3.5. Zapewnienie jakości w procesach montażu
Literatura
4. Procesy kontroli i nadzoru metrologicznego (Rafał Kluz)
4.1. Rola jednostek administracji państwowej w zachowaniu jednolitości miar
4.2. Procesy kontroli w przedsiębiorstwie
4.2.1. Wstęp
4.2.2. Ogniwa kontroli jakości
4.2.3. Laboratoria pomiarowe
4.2.4. Zadania i obowiązki organizacji w zakresie nadzoru wyposażenia do monitorowania i pomiarów
4.3. Wzorcowanie i sprawdzanie sprzętu kontrolno-pomiarowego
4.3.1. Wstęp
4.3.2. Metrologia prawna
4.3.3. Ogólne zasady wzorcowania i sprawdzania sprzętu kontrolno-po-miarowego
4.3.4. Porównanie wzorcowania i legalizacji
4.4. Niepewność pomiaru
4.4.1. Wyznaczanie niepewności pomiaru według zaleceń ISO
4.4.2. Niepewność rozszerzona
4.5. Walidacja systemów kontrolno-pomiarowych
4.5.1. Wstęp
4.5.2. Wybrane statystyczne właściwości systemów pomiarowych
4.5.3. Analiza powtarzalności i odtwarzalności metodą średnich i rozstępów (procedura 2.)
4.5.4. Graficzna prezentacja wyników analizy systemów pomiarowych Literatura
5. Zapewnienie jakości w procesach eksploatacji systemów wytwarzani (Katarzyna Antosz)
5.1. Podstawowe pojęcia w procesach eksploatacji
5.2. Wpływ parku maszyn technologicznych na jakość wyrobów lotniczych
5.3. Organizacyjne aspekty zarządzania systemem eksploatacji
5.4. Klasyfikacja metod zarządzania w eksploatacji
5.5. Produktywne utrzymanie maszyn - TPM
Literatura
6. Podstawy i zasady szczupłej produkcji (Władysław Ziełecki)
6.1. Przesłanki powstania szczupłej produkcji
6.2. Źródła szczupłej produkcji - systemy JIT, Kanban, TQM, 5S
6.3. Zasady szczupłej produkcji - Lean Manufacturing
6.4. Strategia Six Sigma
6.5. Lean Sigma
Literatura
7. Procesy i zarządzanie procesowe (Dorota Stadnicka)
7.1. Znaczenie i stosowalność podejścia procesowego
7.2. Identyfikacja procesów
7.3. Dokumentowanie procesów
7.4. Zarządzanie procesami
7.5. Doskonalenie procesów
Literatura
8. Normy serii EN/AS 9100 i ich wymagania (Zbigniew Dziuba)
8.1. Przegląd norm serii EN/AS 9100
8.1.1. Wstęp
8.1.2. Korzyści wynikające z ustanowienia normy EN/AS 9100
8.1.3. Specyficzne obszary normy EN/AS 9100
8.1.4. Skrót wymagań normy AS 9100 rev. C
8.1.5. Normy serii EN/AS 9100
8.2. Wymagania względem procesów projektowania
8.2.1. Wstęp
8.2.2. Planowanie projektowania i rozwoju
8.2.3. Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
8.2.4. Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
8.2.5. Przegląd projektowania i rozwoju
8.2.6. Weryfikacja projektowania i rozwoju
8.2.7. Walidacja projektowania i rozwoju
8.2.8. Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju
8.3. Wymagania względem procesów wytwarzania
8.3.1. Wstęp
8.3.2. Proces zakupu
8.3.3. Informacje dotyczące zakupów
8.3.4. Weryfikacja zakupionego wyrobu
8.3.5. Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi
8.3.6. Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi
8.3.7. Identyfikacja i identyfikowalność
8.3.8. Własność klienta
8.3.9. Zabezpieczanie wyrobu
8.3.10. Monitorowanie i pomiary wyrobu
8.4. Wymagania względem kompetencji personelu
8.5. Relacje wzajemne normy AS 9100 rev. C i dokumentu standaryzacyjnego NATO AQAP-2110:2009
8.6. Proces certyfikacji według EN/AS 9100
8.6.1. Zasady certyfikacji organizacji sektora lotniczego
8.6.2. Audytorzy
8.6.3. Audyt certyfikacyjny
Literatura
9. Bezpieczeństwo w lotnictwie - elementy wybrane z wykorzystaniem zasady EASA (Janusz Maksymowicz)
9.1. Międzynarodowe organizacje lotnictwa cywilnego
9.2. Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL)
9.2.1. Wstęp
9.2.2. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA)
9.2.3. Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (ECAC)
9.2.4. Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA)
9.2.5. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
9.3. Przepisy europejskie lotnictwa cywilnego
9.4. Rozporządzenie 1702/2003
9.4.1. Wstęp
9.4.2. PART 21
9.4.3. Produkcja bez zatwierdzenia
9.4.4. Certyfikacja SP
9.4.5. Wymagania dla organizacji projektujących
9.4.6. Wymagania dla organizacji produkujących
9.4.7. Dodatkowe wymagania przepisów europejskich związanych z produkcją
9.5. Rozporządzenie 2042/2003
9.5.1. Wstęp
9.5.2. Zapewnienie ciągłej zdatności do lotów
9.5.3. PART 145 - obsługa techniczna dużych statków powietrznych
9.5.4. PART 66-wymagania dla personelu technicznego
9.5.5. PART 147 - wymagania dla organizacji szkolących personel techniczny
9.6. Podstawy czynnika ludzkiego w obsłudze SP
9.7. Wykaz wybranych aktów prawnych regulujących zasady bezpieczeństwa w lotnictwie
Literatura

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Szymański Władysław, Wolańczyk Franciszek
Szczególnym rodzajem gazu wilgotnego jest powietrze wilgotne, które odgrywa zasadniczą rolę w zagadnieniach ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, w procesach osuszania i nawilżania, transporcie gazów przemysłowych, w procesach spalania. Znajomość przemian powietrza wilgotnego jest niezbędna do projektowania instalacji klimatyzacyjnych, instalacji mających za zadanie tworzenie takiego środowiska, które byłoby przyjemne dla większości użytkowników. Należy zaznaczyć, że podana w tym opracowaniu t
Hendzel Zenon, Żylski Wiesław
Dynamika to cześć mechaniki, która zajmuje się ruchem ciał i przyczynami powodującymi ten ruch. Tradycyjnie dynamikę dzielimy na następujące części: - dynamikę punktu materialnego - dynamikę układu punktów materialnych
Żołnieruk Dariusz
Podręcznik opracowany został na podstawie aktualnego programu przedmiotu Astronawigacja, a na jego treść składa się cykl tematów wykładanych podczas III i IV semestru studiów I stopnia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Czerwiński Piotr, Fleszar Mateusz
Zakres tematyki niniejszej publikacji obejmuje całość podstawowej terminologii istotnej dla poznania konstrukcji i zasad działania statków powietrznych. Zawarte w niej materiały zostały zaczerpnięte z literatury naukowej oraz materiałów wiodącego wytwórcy napędów lotniczych, firmy Rolls – Royce. Decyduje to z pewnością o wysokiej wartości merytorycznej podręcznika.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-02-21 23:43
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.